Byla 2SP-449-301/2019
Dėl vykdomojo rašto išdavimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Terese Klimienė

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos Kalvarijos savivaldybės administracijos prašymą suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „E“ dėl vykdomojo rašto išdavimo ir

Nustatė

3Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama išduoti vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2SP-2066-301/2016 pagal teismo patvirtintą taikos sutartį tarp pareiškėjų Kalvarijos savivaldybės administracijos ir uždarosios akcinės bendrovės „E“ dėl įsiskolinimo išieškojimo. Nurodė, kad pirmoji skolos dalis turėjo būti sumokėta per šešis mėnesius nuo taikos sutarties įsigaliojimo momento (iki 2016-09-23), tačiau skolininkas skolos nesumokėjo, todėl 2017-07-07 Marijampolės rajono apylinkės teismas išdavė vykdomąjį raštą 1000 Eur įsiskolinimo išieškojimo. Antroji skolos dalis, t. y. 1500 Eur, turėjo būti sumokėta per 2 metus nuo taikos sutarties įsigaliojimo momento (iki 2018-03-23), tačiau skolininkas nesumokėjo nei vienos įmokos, todėl prašo išduoti vykdomąjį raštą dėl taikos sutarties 1.2. punkto nevykdymo.

4Prašymas tenkintinas.

5Jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Teismas šį prašymą nagrinėja teismo posėdyje pranešęs dalyvaujantiems byloje asmenims ir ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 646 straipsnio 3 dalis).

6Suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „ERVB“ pareiškėjos pateikto prašymo kopija, pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo ir pranešimas apie teismo posėdį įteikti CPK 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „ERVB“ nustatytu terminu atsiliepimo teismui nepateikė, iki teismo posėdžio pradžios prašymų ar prieštaravimų iš jos taip pat negauta.

7Nustatyta, jog Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2SP-2066-301/2016 buvo patvirtinta taikos sutartis, sudaryta tarp pareiškėjos Kalvarijos savivaldybės administracijos ir skolininko uždarosios akcinės bendrovės „ERVB“, pagal kurios 1-ąjį punktą skolininkas uždaroji akcinė bendrovė „E“ įsipareigojo sumokėti pareiškėjai 12923,81 Eur įsiskolinimą, mokėdamas 6 įmokas: pirmą 1000 Eur dydžio įmoką ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos, antrą 1500 Eur dydžio įmoką ne vėliau kaip per 2 metus nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos; trečią 2000 Eur dydžio įmoką - ne vėliau kaip per 3 metus nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos, ketvirtą 2000 Eur dydžio įmoką - ne vėliau kaip per 4 metus nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos, penktą 3000 Eur dydžio įmoką - ne vėliau kaip per 5 metus nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos; šeštą 3423,81 Eur dydžio įmoką - ne vėliau kaip per 6 metus nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos.

8Pareiškėja nurodo, kad taikos sutartimi skolininkas uždaroji akcinė bendrovė „ERVB“ įsipareigojo sumokėti Kalvarijos savivaldybės administracijai 12923,81 Eur dydžio skolą dalimis. Pirmoji 1000 Eur dydžio skolos dalis turėjo būti sumokėta per šešis mėnesius nuo taikos sutarties įsigaliojimo momento, t.y. nuo 2016 m. kovo 23 d. iki 2016 m. rugsėjo 23 d., tačiau skolininkas įmokos nesumokėjo, todėl ieškovo prašymu jam 2017 m. kovo 22 d. teismo nutarties pagrindu išduotas vykdomasis rašytas. Antroji 1500 Eur dydžio įmoka turėjo būti sumokėta per du metus nuo taikos sutarties įsigaliojimo dienos, t.y. iki 2018 m. kovo 23 d., tačiau skolininkas nesumokėjo nei vienos įmokos.

9Vadovaujantis CPK 588 straipsnio 1 dalimi teismo sprendimai ar nutartys yra vykdomi tik po to, kai įsiteisėja. Vykdytinam sprendimui ar nutarčiai įsiteisėjus, išieškotojui pagal rašytinį pareiškimą, pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomąjį raštą (CPK 646 straipsnio 1 dalis). Teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.985 straipsnio 2 dalis). Teismo nutartis, kuria patvirtinta šalių taikos sutartis įsiteisėjusi, todėl turi būti vykdoma. Tačiau pareiškėjos teigimu skolininkas pagal taikos sutarties sąlygas įmokų tinkamai ir laiku nemoka. Pagal patvirtintos taikos sutarties 1.2 punktą skolininkas pareiškėjai iki 2018 m. kovo 23 d. turėjo būti sumokėjęs 1500 Eur, tačiau pareiškėja nurodo, kad skolininkas jam iki šio nesumokėjo nei vienos įmokos. Pagrindų pakeisti šalių nustatytą vykdymo tvarką ir sąlygas, teismas nenustatė, todėl pareiškėjos prašymas tenkintinas ir pareiškėjai išduotinas vykdomasis raštas dėl neįvykdyto ir nevykdomo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 22 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties 1.2 punkte numatyto 1500 Eur dydžio įsiskolinimo (CK 6.985 straipsnio 2 dalis, CPK 18 straipsnis, 177 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis, 646 straipsnio 3 dalis).

10Patenkinus pareiškimą, byloje turėtos 5,58 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteitinos iš uždarosios akcinės bendrovės „ERVB“ (pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu) (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292 straipsniais, 646 straipsniu,

Nutarė

12Pareiškėjos Kalvarijos savivaldybės administracijos prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo tenkinti.

13Išduoti pareiškėjai Kalvarijos savivaldybės administracijai, juridinio asmens kodas ( - ), vykdomąjį raštą dėl įsiskolinimo išieškojimo iš uždarosios akcinės bendrovės „E“, juridinio asmens kodas ( - ), dėl neįvykdytos ir nevykdomos Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2SP-2066-301/2016 patvirtintos taikos sutarties 1.2 punkto dalies, t. y. 1500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) įsiskolinimo.

14Priteisti iš skolininko uždarosios akcinės bendrovės „ERVB“, juridinio asmens kodas ( - ), 5,58 Eur (penkis eurus 58 centus) bylinėjimosi išlaidas valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, sąskaitą, įmokos kodas 5660.

15Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti dalyvaujantiems byloje asmenims.

16Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai