Byla 2-5497-430/2012
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „4finance“ ieškinį atsakovui T. J. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,

Nustatė

4teisme priimtas ieškovo UAB „4finance“ ieškinys atsakovui T. J. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo, kuriame nurodyta, kad 2010-11-30 tarp ieškovo, valdančio sistemą SMScredit.lt, ir atsakovo pagal SMScredit.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis. Ieškovas paskolino atsakovui 750,00 Lt. Paskolos sutarties terminas – 20 dienų, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2010-12-20. Buvo numatytos palūkanos už naudojimąsi paskola. Atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. negrąžino paskolos, todėl nuo 2010-12-21 atsakovui buvo pradėti skaičiuoti 1 proc. dydžio delspinigiai, kas sudaro 1350,00 Lt už 180 dienų. Teismo prašo priteisti iš atsakovo 750,00 Lt paskolos, 1350,00 Lt delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Teisme gautas atsakovo T. J. atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad sutarties sąlygos turėtų būti vertinamos kaip vartojimo sutarties sąlygos. Sutartyje buvo numatyta 1 proc. dydžio delspinigiai nuo visų uždelstų mokėjimų. Tokia delspinigių suma sudaro 365 procentus metinių palūkanų. Sutartis buvo sudaryta tarp fizinio asmens – vartotojo, ir juridinio, pelno siekiančio asmens, kurio pagrindinė veiklos kryptis yra lėšų skolinimas už palūkanas. Šalių sudarytos sutarties Bendrųjų sąlygų 7.2 p., kuris nustato 1 proc. dydžio delspinigius, prieštarauja bendriesiems teisės principams, o tuo pačiu yra niekinis nuo sutarties sudarymo ir negali būti taikomas. Visi mokėjimai, atsiskaitymai, kuriuos yra mokėjęs atsakovas turėtų būti pripažįstami kaip paskolos sutarties grąžinimas. Atsakovas 2011-01-27 sumokėjo ieškovui 127,50 Lt, todėl negrąžintos paskolos dalis sudaro 622,50 Lt. Ieškovas paršo priteisti 1350,00 Lt delspinigių, tačiau prašydamas priteisti minėtą sumą, ieškovas nepagrindžia, kad būtent tokią sumą patyrė siekdamas susigrąžinti suteiktą paskolą. Paskolų teikimas ir paskolų sutarčių administravimas yra sudėtinė ieškovo, kurio pagrindinė veiklos kryptis sutampa su nurodytais veiksmais, veikla, kuri turėjo būti įtraukta į sutarties sudarymo mokestį arba palūkanas, kurios mokamos už naudojimąsi lėšomis. Šiuo atveju sutartis buvo neatlygintina, todėl tokia ieškovo veikla yra priskiriama prie verslo rizikos ir ji neturėtų būti finansuojama iš atsakovo. Teismo prašo pripažinti šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties Nr. 5984101 Bendrosios dalies 7.2 p. sąlygą – Paskolos gavėjui uždelsus sumokėti bet kurį paskolos sutartyje nustatytą mokėjimą, paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti paskolos davėjui 1 proc. dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendros uždelstos mokėjimo sumos už kiekvieną uždelstą dieną - niekine nuo jos sudarymo momento ir taikyti restituciją atsakovo 2011-01-27 atliktą 127,50 Lt mokėjimą užskaitant kaip paskolos dalies grąžinimą, ieškovo reikalavimą priteisti 1350,00 Lt delspinigių sumą atmesti kaip nepagrįstą.

6Į teismo posėdį šalys neatvyko. Apie teismo posėdį informuotos tinkamai (b.l. 71-72), ieškovo atstovas pateikė prašymą bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant (b.l. 69). Prašymų atidėti teismo posėdį negauta. Laikytina, jog procesinių kliūčių bylai nagrinėti nėra (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso – toliau CPK) 246 straipsnis).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2010-11-30 tarp ieškovo, valdančio sistemą SMScredit.lt, ir atsakovo pagal SMScredit.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis (b.l. 34-39). Ieškovas paskolino atsakovui 750,00 Lt (b.l. 31). Paskolos sutarties terminas – 20 dienų, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2010-12-20. Atsakovas paskolos numatytu terminu negrąžino ir liko skolingas ieškovui 750,00 Lt.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

10Atsakovas sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolės įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi iš jo priteistina 750,00 Lt skola.

11Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. negrąžino paskolos, ieškovas yra paskaičiavęs 1350,00 Lt delspinigių (po 1 proc. už kiekvieną vėlavimo dieną) už 180 dienų. Savo reikalavimą ieškovas grindžia Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2. punktu. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

12Sutinkamai su CPK 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (LAT nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (1350,00 Lt) dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis).

13Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių sulygti sutartimi (sutarties 7.2 p.) 1 proc. delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Remiantis išdėstytu bei atsižvelgiant į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdama prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 procento nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovo ieškovui priteistina 135,00 Lt delspinigių (CK 6.71 straipsnis, 6.72 straipsnis, 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

14LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 885,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2011-12-29, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

15Ieškovui iš atsakovo, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Teismas patenkino 42,14 procento ieškovo reikalavimų, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 26,54 Lt bylinėjimosi išlaidų (63 Lt x 42,14 proc.).

16Vadovaujantis LR CPK 92 str., iš ieškovo, atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį, valstybės naudai priteisiama 10,83 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

17Pažymėtina, kad išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteisiamos dėl to, kad yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 10,00 Lt suma.

18Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 259 str., 268- 270 str.

Nutarė

19ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti ieškovui UAB „4finance“, j.a.k. 301881644, buveinė Jonavos g. 254A, Kaunas, iš atsakovo T. J., a.k. ( - ) gyvenančiam ( - ), Vilnius, 750,00 Lt (septynis šimtus penkiasdešimt Lt) skolos, 135,00 Lt (šimtą trisdešimt penkis Lt) delspinigių, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-12-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 26,54 Lt (dvidešimt šešis Lt 54 ct) bylinėjimosi išlaidų.

21Priteisti iš ieškovo UAB „4finance“, j.a.k. 301881644, buveinė Jonavos g. 254A, Kaunas , valstybės naudai 10,83 Lt (dešimt Lt 83 cnt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

22Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB... 4. teisme priimtas ieškovo UAB „4finance“ ieškinys atsakovui T. J. dėl... 5. Teisme gautas atsakovo T. J. atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka.... 6. Į teismo posėdį šalys neatvyko. Apie teismo posėdį informuotos tinkamai... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2010-11-30 tarp... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1... 10. Atsakovas sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolės įvykdymą byloje... 11. Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. negrąžino... 12. Sutinkamai su CPK 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, jeigu... 13. Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių... 14. LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 15. Ieškovui iš atsakovo, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai,... 16. Vadovaujantis LR CPK 92 str., iš ieškovo, atsižvelgiant į patenkintų... 17. Pažymėtina, kad išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 18. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 259 str., 268-... 19. ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti ieškovui UAB „4finance“, j.a.k. 301881644, buveinė Jonavos g.... 21. Priteisti iš ieškovo UAB „4finance“, j.a.k. 301881644, buveinė Jonavos... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...