Byla 2-9140-790/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Marius Bajoras, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SNORO LIZINGAS” ieškinį atsakovui K. K. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas prašo iš atsakovo K. K. priteisti 5 266,14 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų, 1 747,51 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą likusių mokėjimų sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad 2010-03-31 ir 2010-06-29 UAB „SNORO LIZINGAS” ir atsakovas K. K. sudarė paskolos pavedimu sutartis (toliau – ir sutartys), pagal kurias ieškovas atsakovui suteikė 3 000 Lt ir 1 200 Lt paskolas. Pagal minėtas sutartis atsakovas įsipareigojo mokėti sutarčių mokėjimų grafikuose nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus. Pažymi, kad atsakovas prievolių pagal sutartis tinkamai neįvykdė.

4Nusiuntus atsakovui procesinius dokumentus ieškinyje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu (( - )), procesiniai dokumentai nebuvo įteikti. Pagal gyventojų registro duomenis atsakovas yra išvykęs į užsienį. Remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, atsakovas nedirba. Procesiniai dokumentai atsakovui, remiantis Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 130 straipsniu, buvo įteikti viešo paskelbimo būdu. Atsakovas atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies.

7Nustatyta, kad 2010-03-31 ieškovas ir atsakovas sudarė paskolos pavedimu sutartį Nr. VLR0031MRPA, pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 3 000 Lt paskolą (b. l. 3-4). 2010-06-29 ieškovas ir atsakovas sudarė paskolos pavedimu sutartį Nr. VAD00629BJPA, pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 1 200 Lt paskolą (b. l. 9-10). Pagal minėtų sutarčių 2.1 punktą ieškovas įsipareigojo atsakovui suteikti paskolą. Remiantis sutarčių 2.2 punktu, atsakovas įsipareigojo laiku ir tinkamai sumokėti skolą mokėjimo išdėstymo būdu, nurodytu mokėjimo grafike, taip pat vykdyti kitas sutarties sąlygas. Atsakovas neįvykdė sutarčių 2.2 punkte nurodytų sąlygų, t.y., laiku ir tinkamai nesumokėjo mokėjimo grafikuose numatytų įmokų, todėl pažeidė sutartis. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu būtų atsiskaitęs, nėra. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistini 5266,14 Lt likę mokėjimai pagal paskolos pavedimo sutartis (b. l. 5-6, 11-12).

8Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Vadovaujantis CK 6.72 straipsniu, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Remiantis sutarčių 4.3.1 punktu, ieškovas turi teisę reikalauti, kad atsakovas sumokėtų visas pagal sutartį likusias eilines įmokas, jei atsakovas pažeidžia mokėjimo grafiko sąlygas daugiau negu 45 kalendorines dienas, o jeigu atsakovas nevykdo šio reikalavimo – už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuoti delspinigius nuo visos reikalaujamos sumokėti sumos. Sutartyse nustatytas 0,5 proc. dydžio delspinigių mokėjimas už uždelstą dieną. Ieškovas už laiku nesumokėtas įmokas paskaičiavo 4 792,06 Lt delspinigių, tačiau juos sumažino iki 1 747,51 Lt.

9CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartį sudarė prisijungimo būdu, individualių derybų dėl delspinigių dydžio nevyko, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli (0,5 proc. už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną arba 183 proc. per metus) ir yra mažintini. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad paskola negrąžinta ilgą laiką, delspinigiai paskaičiuoti už 182 dienas, Vartojimo kredito įstatymas sutarčių sudarymo metu dar negaliojo, todėl minėtame įstatyme numatyta maksimali delspinigių norma (0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną) yra orientacinė. Todėl prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 500 Lt. Teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

10CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą likusių mokėjimų sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-05-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

11Patenkinta ieškinio dalis sudaro 82,21 procentus. Ieškovas patyrė 210 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 18). Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 172,64 Lt bylinėjimosi išlaidos.

12Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 Lt. Valstybės patirtos išlaidos sudaro 7,72 Lt, todėl jos nei iš ieškovo, nei iš atsakovo nėra priteistinos.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovui UAB „SNORO LIZINGAS”, juridinio asmens kodas 124926897, Lvovo g. 25, Vilnius, iš atsakovo K. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 5266,14 Lt (penkis tūkstančius du šimtus šešiasdešimt šešis Lt keturiolika ct) likusius mokėjimus, 500 Lt (penkis šimtus Lt) delspinigius, 5 procentus metines palūkanas nuo sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-05-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 172,64 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt du Lt šešiasdešimt keturis ct) bylinėjimosi išlaidas, likusią ieškinio dalį atmesti.

16Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

17Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai