Byla 1-2161-240/2012

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Bronislovas Liatukas, sekretoriaujat Loretai Dosinienei, dalyvaujant prokurorui Viktorui Kazlauskui, nukentėjusiajai J. L. (ankstesnė pavardė-B.), viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2E. B., gim. ( - ), a/k ( - ), LR pilietis, lietuvis, gyv. ( - ), išsituokęs, aukštesniojo išsilavinimo, nedirbantis, teistas 1 kartą, teistumas išnykęs,

3-kaltinamas pagal LR BK 164 str.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5Kaltinamasis E. B. 2002 m. gegužės 15 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu priteistus iš jo J. L. naudai sūnaus D. B., gim. ( - ), išlaikymui po 200 litų kas mėnesį ar teikti kitą būtiną materialią pagalbą iki jo pilnametystės, būdamas darbingas bei oficialiai neįsidarbindamas, turėdamas kitokias turtines galimybes, neteikė lėšų vaikui išlaikyti nuo 2002-05-01 iki 2007m . spalio mėn., taip pat nuo 2008 m. vasario mėn. iki 2012-02-01, tuo J. L. pagal teismo sprendimą vaikui išlaikyti nesumokėjo 23.623,59 Lt, tokiu būdu vengė pareigos pagal teismo sprendimą mokėti lėšas vaikui išlaikyti, t.y. padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 164 str.

6Kaltinamasis E. B. dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymo kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad jis po santuokos su nukentėjusiąja pragyveno apie 4-5 metus. Santuokoje gimė sūnus D., kurio gimimo datos neprisimena. Po skyrybų gyvena pas savo motiną. Kada teismas priteisė alimentus neprisimena, tačiau žino, kad pagal teismo sprendimą vaiko išlaikymui turėjo mokėti kas mėnesį po 200 litų. Teigia kurį laiką alimentus mokėjęs. Pastoviai jų mokėti negalėjo, nes niekur nedirbo. Kurį laiką buvo išvykęs į Angliją, tačiau vaiko išlaikymui pinigų nesiuntė. Nuoširdžiai gailisi padaręs nusikalstamą veiką.

7Nukentėjusioji J. L. parodė, kad ji su E. B. susituokė 1994 metais. 1996 metais gimė sūnus D. Po sūnaus gimimo buvęs sutuoktinis vaiku nesirūpino, piktnaudžiavo alkoholiniais gėrimais, niekur nedirbo, sūnaus išlaikymui pinigų neduodavo. 2002-05-15 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi buvo patvirtinta taikos sutartis tarp jos ir E. B.. Viena iš šios sutarties sąlygų buvo ta, kad atsakovas E. B. sutinka mokėti sūnaus D. B. išlaikymui po 200 litų kas mėnesį, tačiau kaltinamasis jokių alimentų jai nemokėjo, todėl ji 2008 metais kreipėsi į Vaikų išlaikymo fondą. Per visą aukščiau nurodytą laikotarpį E. B. tik vieną kartą -2004 m. vasario mėn. buvo atvykęs pasveikinti sūnaus su gimtadieniu. Dovanų atvežė tortą ir butelį likerio. Tikslios sumos koks yra kaltinamojo įsiskolinimas nukentėjusioji nepamena.

8Kaltinamojo E. B. kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, be jo paties visiško prisipažinimo, nuoseklių ir argumentuotų nukentėjusiosios J. L. parodymų, taip pat įrodyta: Kauno miesto apylinkės teismo 2002-05-15 nutartimi (b.l.15), iš kurios matyti, kad patvirtinus ieškovės ir atsakovo taikos sutartį, E. B. sutiko mokėti sūnaus D. B. išlaikymui po 200 litų kas mėnesį nuo 2002-05-01 iki sūnaus pilnametystės; pažyma dėl išlaikymo įsiskolinimo(b.l.17), iš kurios matyti, kad išlaikymo įsiskolinimas 2012-02-01 sudaro 23.623,59 Lt; visa kita baudžiamosios bylos medžiaga.

9Kaltinamojo E. B. padaryta nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal LR BK 164 str.

10Kaltinamojo E. B. atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra tos, kad kaltu jis prisipažino visiškai ir nuoširdžiai gailisi padaręs nusikalstamą veiką, geranoriškai padėjo teismui nustatyti byloje objektyvią tiesą.

11Kaltinamojo E. B. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

12Kaltinamasis E. B. nusikalto pirmą kartą (ankstesnis teistumas išnykęs), jo padarytas nusikaltimas yra nesunkus, jis nesukėlė sunkių padarinių, todėl teismas, be to, atsižvelgdamas į kaltinamojo sveikatos būklę, į dvi jo atsakomybę lengvinančias aplinkybes, į atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, laiko tikslinga paskirti jam bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu.

13Skiriant bausmę atsižvelgtina į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį( padarytas nesunkus nusikaltimas), į tai, kad nusikaltimas padarytas tyčia, į tai, kad nusikaltimas yra baigtinis, į E. B. asmenybę( teistas, teistumas išnykęs, nedirba), į dvi kaltinamojo atsakomybę lengvinančias aplinkybes, į atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą.

14Teismas, vadovaudamasis LR BPK 297, 298, 301, 302 str.str.,303 str.1,2 d.d.,304, 305, 307, 308 str. str.,

Nutarė

15E. B. pripažinti kaltu pagal LR BK 164 str. ir nuteisti laisvės apribojimu 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant E. B. per 2 (du) mėnesius (skaičiuojant šį terminą nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos) pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje.

16Laisvės apribojimo bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo gavimo šią bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

17Į paskirtosios laisvės apribojimo bausmės laiką įskaityti suėmimo laiką- 1 (vieną) dieną ir šiuo nuosprendžiu paskirtą laisvės apribojimo bausmę sumažinti 2 (dviem) dienomis( LR BK 66 str. 2 d.).

18Kardomąją priemonę- namų areštą - panaikinti.

19Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Kauno apygardos teismui per šį nuosprendį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai