Byla 2-11524-803/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Rūta Petkuvienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lesto“ ieškinį atsakovei J. V. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovas AB „Lesto“ (AB „Rytų skirstomieji tinklai“ teisių ir pareigų perėmėjas) nurodo, kad tiekė butui, esančiam adresu ( - ), elektros energiją. Minėtas butas nuosavybės teise priklauso atsakovei J. V.. Už patiektą elektros energiją butui ir už bendro naudojimo patalpų apšvietimą už laikotarpį nuo 2009-06-03 iki 2011-02-28 susidarė 413,06 Lt įsiskolinimas. Ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovės J. V. 413,06 Lt įsiskolinimą už elektros energiją, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus atsakovei, kurios gyvenamoji ir darbo vieta priėmus ieškinį tapo nežinomos, įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka viešo paskelbimo spaudoje būdu (b.l. 19-24), tačiau atsakovė atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Teismas

konstatuoja:

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas AB „Lesto“ tiekė elektros energiją butui, esančiam adresu ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso atsakovei J. V. (b.l. 5-6). Šio buto elektros energijos tiekimo-vartojimo įrenginiai yra prijungti prie daugiabučio namo elektros energijos tiekimo tinklų, todėl remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.71 bei 6.384 straipsniu konstatuotina, kad tarp ieškovo ir atsakovės konkliudentiniais veiksmais buvo sudaryta neterminuota elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis, o atsakovei atsirado prievolė mokėti už tiekiamą elektros energiją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir tarifais. Kadangi atsakovė už laikotarpį nuo 2009-06-03 iki 2011-02-28 ieškovui už tiekiamą elektros energiją nemokėjo, ieškovas 2011-02-28 nutraukė elektros energijos tiekimą, o atsakovei liko pareiga sumokėti ieškovui už suteiktas paslaugas 431,06 Lt (įsiskolinimo paskaičiavimai, b.l. 7, 8).

7Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – CK) 6.2 straipsnis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Vadovaujantis CK 6.383 straipsnio 1 dalimi, pagal energijos pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti vartotojui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o vartotojas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti. Byloje nustačius, kad atsakovė pažeidė sutartinę prievolę ir neatsiskaitė už suteiktas paslaugas, ieškovo naudai priteistina iš atsakovės 413,06 Lt skolos už laikotarpį nuo 2009-06-03 iki 2011-02-28 (6.383 straipsnio 1 dalis).

8CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Remiantis išdėstytu, ieškovui priteistina iš atsakovės 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (431,06 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-05-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

9Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 68 Lt žyminio mokesčio (b.l. 2), 3 Lt už nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, 117,21 Lt už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo spaudoje būdu (b.l. 25). Taip pat iš atsakovės priteistinos ir teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (5,79 Lt), į valstybės biudžetą (CPK 96 straipsnis).

10Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96 straipsniais, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

11ieškinį tenkinti.

12Priteisti iš atsakovės J. V., a.k ( - ) gyv. ( - ), ieškovo AB „Lesto“, į.k. 302577612, Žvejų g. 14, Vilnius, naudai 413,06 Lt (keturis šimtus trylika Lt, 6 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos (413,06 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-05-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 188,21 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt aštuonis Lt 21 ct) bylinėjimosi išlaidų.

13Priteisti valstybės naudai iš atsakovės J. V., a.k ( - ) gyv. ( - ), 5,79 Lt (penkis Lt 79 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (mokamos į sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos).

14Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovė turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

15Atsakovė negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai