Byla 2-11442-790/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Marius Bajoras, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „GELVORA“ ieškinį atsakovui O. A. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 468,58 Lt skolos, 539,33 Lt delspinigių, 284,75 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad 2001-08-09 UAB „Tele2“ ir O. A. sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. A83-67521-1.24.135 (toliau – ir sutartis), pagal kurią UAB „Tele2“ suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas jų neapmokėjo. 2009-03-31 ieškovas ir UAB „Tele2“ pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovo naudai visas reikalavimo teises pagal PVM sąskaitas-faktūras atsakovo atžvilgiu.

4Nusiuntus atsakovui procesinius dokumentus ieškinyje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu ( - ), procesiniai dokumentai nebuvo įteikti. Atsakovas gyvenamosios vietos nedeklaravo. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, atsakovas nedirba. Procesiniai dokumentai atsakovui, remiantis Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 130 straipsniu, buvo įteikti viešo paskelbimo būdu. Atsakovas atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies.

7Nustatyta, kad 2001-08-09 UAB „Tele2“ ir O. A. sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. A83-67521-1.24.135 (b. l. 18-20). Pagal minėtos sutarties 1.1 punktą UAB „Tele2“ įsipareigojo atsakovui teikti mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas ir už atitinkamą atlygį suteikti teisę naudotis mobiliojo ryšio techninėmis priemonėmis, o atsakovas įsipareigojo naudotis šiomis paslaugomis bei mokėti už paslaugas mokesčius, nustatytus TELEL2 patvirtintuose kainoraščiuose. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui laikotarpiu nuo 2001-08-01 iki 2002-07-31 pateikė PVM sąskaitas-faktūras iš viso 468,58 Lt sumai (b. l. 24-35). Atsakovas sutartyje numatytų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, laiku PVM sąskaitų-faktūrų neapmokėjo.

82009-03-31 ieškovas ir UAB „Tele2“ pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visas reikalavimo teises pagal PVM sąskaitas-faktūras atsakovo atžvilgiu (b. l. 5, 8-11). Iš 2009-05-04 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo matyti, kad ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir ragino sumokėti susidariusią skolą (b. l. 23), tačiau byloje duomenų apie tai, kad atsakovas ieškovui būtų sumokėjęs susidariusią skolą, nėra. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistina 468,58 Lt skola.

9Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. nesumokėjo 468,58 Lt skolos, ieškovas yra paskaičiavęs 539,33 Lt delspinigius (b. l. 6). Sutarties 6.5 punkte numatyta, kad jeigu atsakovas nustatytų laiku neapmoka sąskaitos, UAB „Tele2“ pareikalavus, privalo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos. Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, paskaičiuota delspinigių suma viršija skolos sumą, delspinigiai paskaičiuoti už 1 151 dienas, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir yra mažintini. Prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 200 Lt, teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

10Pagal CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktą, be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovas pateikė skaičiavimą dėl patirtų 284,75 Lt nuostolių, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos (b. l. 7).

11CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2012-06-13, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Patenkinta ieškinio dalis sudaro 73,59 procentus. Ieškovas patyrė 71 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 4). Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 52,25 Lt bylinėjimosi išlaidos.

13Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 Lt. Remiantis tuo, valstybės naudai nei iš ieškovo, nei iš atsakovo 5,79 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nėra priteistinos.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovo UAB „GELVORA“, juridinio asmens kodas 125164834, A. Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, naudai iš atsakovo O. A., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 468,58 Lt (keturis šimtus šešiasdešimt aštuonis Lt penkiasdešimt aštuonis ct) skolą, 200 Lt (du šimtus Lt) delspinigius, 284,75 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt keturis Lt septyniasdešimt penkis ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-06-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 52,25 Lt (penkiasdešimt du Lt dvidešimt penkis ct) bylinėjimosi išlaidas, likusią ieškinio dalį atmesti.

17Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

18Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai