Byla L2-3007-821/2010

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Iveta Pelienė, spręsdama kreditoriaus- UAB „Argentum lucrum“ (į. k. 302031531), kurio juridinių asmenų registre nurodyta buveinė- Algirdo g. 19, Vilnius, pareiškime nurodyta buveinė- Algirdo g. 19- 504, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT887044060006547566 AB SEB banke, banko kodas 70440, pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo išieškoti skolą- 600 Lt, delspinigius- 360 Lt, baudą- 50 Lt, 5 % (penkių procentų) dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: žyminį mokestį- 13 Lt iš skolininkės K. S. (a. k. (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini) Vilniuje, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT437044060001263913 „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, priėmimo klausimą,

Nustatė

2Kreditorius kreipėsi į teismą, prašydamas išduoti teismo įsakymą išieškoti jam iš skolininkės skolą- 600 Lt, delspinigius- 360 Lt, baudą- 50 Lt, 5 % (penkių procentų) dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: žyminį mokestį- 13 Lt.

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4Pagal CPK 433 str. 1 d. 4 p. nuostatas pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo, be kitų rekvizitų turi būti nurodytas reikalavimo faktinis pagrindas. Kreditorius nenurodė faktinio pagrindo, dėl kurio prašo išieškoti iš skolininkės pareiškime nurodytą skolą- 600 Lt, delspinigius, baudą ir palūkanas. Reikalaudamas išieškoti iš skolininkės pareiškime nurodytas pinigų sumas, kreditorius remiasi 2009 01 30 kredito sutarties bendrosiomis sąlygomis, kurių SKST kodas (duomenys neskelbtini) ir registracijos Nr. (duomenys neskelbtini). Nei iš pareiškimo, nei iš jo priedo- 2009 01 30 kredito sutarties bendrųjų sąlygų, kurių SKST kodas (duomenys neskelbtini) ir registracijos Nr. (duomenys neskelbtini) nuorašo neįmanoma suprasti, kokias neįvykdytas prievoles kreditoriui turi (jei turi) skolininkė, kokie konkretūs teisiškai reikšmingi skolininkės veiksmai (ar neveikimas) sukėlė jos turtines prievoles kreditoriui. Pareiškimo priede- 2009 01 30 kredito sutarties bendrųjų sąlygų, kurių SKST kodas (duomenys neskelbtini) ir registracijos Nr. (duomenys neskelbtini) nuoraše nėra net būtiniausios informacijos apie kreditoriaus ir skolininkės prievoles: kokio dydžio kreditą paėmė skolininkė, jei pasinaudojo kreditu, kada privalėjo skolą grąžinti, informacijos, ar tikrai kreditas buvo pervestas skolininkei (pvz., kreditas pervestas skolininkei į asmeninę sąskaitą mokėjimo nurodymu ir pan.). Esant šioms aplinkybėms, kreditoriaus pareiškimas neatitinka pareiškimo formai ir turiniui keliamų reikalavimų ir negali būti priimtas (CPK 433 str. 1 d. 4 p., 435 str. 2 d. 1 p.).

5Be to, CPK 435 str. 2 d. 4 p. nustato, kad teismas nutartimi atsisako priimti pareiškimą, jeigu pareiškimas yra aiškiai nepagrįstas. Atsižvelgiant į teismo įsakymo instituto specifiką (teismo įsakymą teismas priima nevertindamas jo pagrįstumo (CPK 437 str. 1 d. 4 p.), aiškiai nepagrįstu pareiškimu laikytinas toks, kurio patenkinimas reikštų teisės aktais įtvirtinto reguliavimo pažeidimą, nepagrįstą nesilaikymą vyraujančios teismų praktikos, kuri pagal vystomą Konstitucinio Teismo jurisprudenciją teismas yra privaloma (2007 m. spalio 14 d. Konstitucinio Teismo nutarimas byloje Nr. 26/07; 2006 m. kovo 28 d. Konstitucinio Teismo nutarimas byloje 33/03), bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų pažeidimą.

6Teismas pažymi, kad netesybos, nepaisant paskutiniuoju metu teismų praktikoje pripažįstamos teisės reikalauti ir jų dalies, viršijančios realiai patirtų nuostolių dydį, visgi atlieka kompensuojamąją, o ne baudinę funkciją. Teismo teisė, o tuo pačiu ir pareiga yra kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Vertindamas, ar netesybos yra „aiškiai per didelės“ arba „aiškiai neprotingos“, konkrečią bylą nagrinėjantis teismas turi atsižvelgti į nagrinėjamos bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remtis teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis Nr. 3K-7-304/2007, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis Nr. 2A-384/2008 S).

7Iš kreditoriaus pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo ir kartu su juo pateiktų priedų matyti, kad kreditorius, be kita ko, reikalauja priteisti iš skolininkės ir 360 Lt delspinigių, kurie yra paskaičiuoti už 30 dienų. Delspinigių dydis pagal kartu su pareiškimu pateiktos sutarties 5.1 nuostatas yra 2 proc. dydžio už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Tokio dydžio delspinigiai per metus sudaro 730 proc. negrąžintos sumos. Paskaičiuoti delspinigiai už 30 dienų sudaro daugiau nei pusė negrąžintos paskolos dalies. Remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas daro išvadą, kad kreditoriaus prašomi priteisti delspinigiai šiuo atveju yra aiškiai per dideli ir neprotingi.

8Dėl nurodytų priežasčių pareiškimas yra aiškiai nepagrįstas ir negali būti priimtas (CPK 435 str. 2 d. 4 p.).

9Kreditorius už pareiškimą sumokėjo žyminį mokestį- 13 Lt. Žyminis mokestis grąžintinas kreditoriui (CPK 87 str. 1 d. 3 p.).

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290, 291, 435 str.,

Nutarė

11Atsisakyti priimti kreditoriaus- UAB „Argentum lucrum“ (į. k. 302031531) pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo išieškoti skolą- 600 Lt, delspinigius- 360 Lt, baudą- 50 Lt, 5 % (penkių procentų) dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: žyminį mokestį- 13 Lt iš skolininkės K. S. (a. k. (duomenys neskelbtini)

12Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR Finansų ministerijos grąžinti kreditoriui- UAB „Argentum lucrum“ (į. k. 302031531) žyminį mokestį- 13 Lt (trylika litų), sumokėtą 2009 11 04 mokėjimo nurodymu pervesti įmoką per UAB Medicinos banką.

13Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai