Byla A2-81-995/2019
Dėl valdymo gynimo ir sutarties pripažinimo negaliojančia

1Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų teisėja Vaida Railienė, sekretoriaujant Ginai Mosteikytei, dalyvaujant ieškovės ( - ) atstovei D. S., atsakovui A. N., jo atstovui advokatui V. G.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės ( - ) ieškinį atsakovams A. N., ( - ) dėl valdymo gynimo ir sutarties pripažinimo negaliojančia.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ( - ) kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti 2012 m. kovo 13 d. pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 2012/03/13, sudarytą tarp ( - ) ir A. N. niekine ir negaliojančia bei atstatyti pažeistą ieškovės( - ) poilsio namelių, su indeksu 11K1ž, 17K1ž ir 22K1ž, esančių ( - ), valdymą, įpareigojant atsakovą A. N. išsikraustyti iš šių poilsio namelių, pašalinti visus jam priklausančius daiktus bei priteisti bylinėjimosi išlaidas iš atsakovų. Ieškovė nurodė, kad ( - ) perėmusi iš Kuršėnų valstybinės durpių įmonės teises ir pareigas, tapo ir minėtos įmonės turto – taip pat ir poilsio namelių, su indeksais 11K1ž, 17K1ž ir 22K1ž, esančių ( - ), valdytoja. 2013 m. gegužės 24 d. atsakovas A. N. neteisėtai įsilaužė į minėtus namelius, pasitelkęs darbininkus, sumontavo ant minėtų namelių durų užraktus. Tokiu būdu pažeista ieškovės, kaip teisėtos poilsio namelių valdytojos valdymo teisė. ( - ) ginčo namelių valdymo teisė atsirado dar 2005 m. kovo 24 d., reorganizavus ( - ) prijungimo būdu prijungiant jį prie ieškovės ( - ), todėl preziumuojama, kad ieškovė teisėta namelių valdytoja, o atsakovas A. N. elgėsi neteisėtai, todėl ieškovė pagrįstai reiškia ieškinį. Atsakovas A. N. nėra ginčo namelių savininkas, o jo sudaryta su atsakove ( - ) 2012 m. kovo 13 d. pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2012/03/13, yra niekinė, kadangi 2003 m. spalio 2 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi, kuria pakeistas Palangos miesto apylinkės teismo 2003 m. gegužės 20 d. sprendimas, konstatuota, kad ( - ) neturi nuosavybės teisės į vasarnamius 11K1ž, 17K1ž, 22K1ž. Po šios Klaipėdos apygardos teismo nutarties ieškovė visą laiką prižiūrėjo vasarnamius, jais rūpinosi, o ( - ) jokiais būdais negalėjo įgyti nuosavybės teisės į ginčo vasarnamius, be to, sutartis pripažintina negaliojančia CK 1.80 str. įtvirtintu pagrindu, kadangi sudarydama 2012 m. kovo 13 d. pirkimo – pardavimo sutartį su atsakovu A. N. ( - ) šių poilsio namelių nevaldė nuosavybės teise, todėl jų parduoti atsakovui A. N. negalėjo.

5Atsakovas A. N. atsiliepimu (civ. byla Nr. 2-84-890/2014, t. 2, b. l. 113-114) su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovė neįrodė, kad kada nors nuosavybės teise valdė ginčo namelius, ieškovė nėra 2012 m. kovo 13 d. sutarties šalis, todėl negali jos ginčyti. Ieškovė negalėjo įgyti jokių teisių į ginčo namelius, nes jis juos yra nusipirkęs iš ( - ), kurios balanse minėti nameliai buvo, kuriuos šis nuo 1992 m. balandžio 28 d. perdavimo akto Nr. 70 valdė nuosavybės teise. Iš ( - ) ginčo namelius įsigijo įsitikinęs, jog jie įmonės yra balanse. Ginčo nameliai turėjo būti demontuoti dar iki 2008 m., nes buvo rengiamas detalusis planas, tuos namelius jis valdo nuo 2010 m., kai juos perėmė iš ( - ), jais leido naudotis ( - ) iki bylos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo 2012 metais. Pirkimo-pardavimo sutartis su ( - ) sudaryta 2012 m. kovo 13 d.

6Atsakovė ( - ) atsiliepimu į ieškinį (civ. byla, t. 2, b. l. 107-109), su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ( - ) nėra žinomi jokie faktai, jog ieškovė buvo ginčo namelių savininkė ar valdytoja. Ieškovė negali ginčyti 2012 m. kovo 13 d. pirkimo-pardavimo sutarties, nes nėra sutarties šalis. Ginčo namelius ( - ) pardavė teisėtai, duomenų, kad ieškovė perėmė ginčo namelius iš ( - ) nepateikta. Ginčo nameliai įtraukti į ( - ) balansą, todėl juos valdė teisėtai. Atskiros įmonės eksploatavo namelius, kol kilo teisminiai ginčai. Atsakovas A. N. buvo teisėtas kilnojamo daikto – ginčo namelių valdytojas iki ieškinio pateikimo. A. N. namelius įsigijo su ( - ) daiktais.

7Palangos miesto apylinkės teismas (nuo 2018 m. sausio 1 d. Plungės apylinkės teismo Palangos rūmai), išnagrinėjęs bylą 2014 m. kovo 5 d. sprendimu ieškinį tenkino - pripažino 2012 m. kovo 13 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2012/03/13, sudarytą tarp ( - ) ir A. N. niekine ir negaliojančia bei atstatė pažeistą ieškovės ( - ) poilsio namelių, su indeksu 11K1ž, 17K1ž ir 22K1ž, esančių( - ), valdymą, įpareigojant atsakovą A. N. per 1 (vieną) mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsikraustyti iš šių poilsio namelių, pašalinti visus jam priklausančius daiktus, taip pat priteisė ieškovei ( - ) iš atsakovų ( - ) ir A. N. po 1144,00 Lt bylinėjimosi išlaidų iš kiekvieno bei po 15,50 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą.

8Atsakovas A. N. kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-84-890/2014 pagal ieškovės ( - ) ieškinį atsakovams A. N., ( - ) dėl valdymo gynimo ir sutarties pripažinimo negaliojančia, CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, t. y. dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Atsakovas A. N. prašo atnaujinti procesą, panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-84-890/2014 ir priimti naują sprendimą - ieškovės ( - ) ieškinį atsakovui A. N. atmesti. Nurodo, kad Palangos miesto apylinkės teisme 2017 m. birželio 20 d. A. N. atstovui advokatui V. G. buvo įteiktas 1995 m. „Valstybinės gamybinės komercinės įmonės( - ) perdavimo-priėmimo aktas pagal Centrinės privatizacijos komisijos 1995 m. gegužės mėn. 24 d. protokolas Nr. l76p7.1.5“, iš kurio yra matyti, kad poilsiavietės pastatai, buvę ( - ) mieste (Šventojoje) iš VGKĮ ( - ) balanso 1995 m. buvo perduoti į ( - ) balansą. Teigia, jog šis dokumentas įrodo, kad visi poilsiavietės, buvusios( - ), nameliai priklausė ( - ), o ne ( - ), kaip ieškovė ( - ) tvirtino Palangos miesto apylinkės teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-84-890/2014. Atsakovas A. N. teigia, jog paaiškėjus, kad visi minimi statiniai nuosavybės teise priklauso ne ( - ), atsirastų teisinis pagrindas, atnaujinus procesą Palangos miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-84-890/2014, panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimą.

92017 m. lapkričio 24 d. Palangos miesto apylinkės teismo nutartimi atsakovo A. N. prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-84-890/2014, netenkintas. Klaipėdos apygardos teismas išnagrinėjęs atsakovo A. N. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 24 d. nutarties panaikinimo, 2018 m. balandžio 26 d. nutartimi, Palangos miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 24 d. nutartį panaikino ir klausimą išsprendė iš esmės – atnaujino procesą civilinėje byloje Nr. 2-84-890/2014 ir bylą grąžino nagrinėti iš esmės Plungės apylinkės teismo Palangos rūmams.

10Atnaujinus bylos procesą civilinėje byloje Nr. 2-84-890/2014, teismo posėdžio metu ieškovės ( - ) atstovė D. S. palaikė ieškinį ir prašė 2014 m. kovo 5 d. Palangos miesto apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą. Paaiškino, kad atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias CPK taisykles, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai. Šios bylos procesas atnaujintas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, t. y. dokumento 1995 m. „Valstybinės gamybinės komercinės įmonės ( - ) perdavimo-priėmimo akto pagal Centrinės privatizacijos komisijos 1995 m. gegužės mėn. 24 d. protokolas Nr. l76p7.1.5“, apie kurį bylos nagrinėjimo metu nebuvo žinoma, bei atsakovo A. N. teigimu, jei teismas būtų turėjęs šį dokumentą bylos nagrinėjimo metu būtų priėmęs priešingą sprendimą. Tačiau šiame 1995 m. perdavimo-priėmimo akto 4 punkte nurodyta „poilsiavietė Šventojoje, ( - )“ ir balansinė vertė 1200,00 Lt, iš ko darytina išvada, kad tai tikrai nebuvo visi poilsio nameliai, kurių ( - ), yra 36. Aplinkybės, kad ( - ) valdė poilsio namelius, ieškovė neginčija, tačiau byloje yra duomenys tik dėl 2 poilsio namelių 26K1ž ir 27K1ž, ką patvirtina byloje pateiktas Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas dėl leidimo UAB „Aknysta“ teisiškai įregistruoti poilsio namelius 26K1ž ir 27K1ž, į kuriuos ieškovė ( - ) niekada ir nereiškė pretenzijų. Aplinkybę, kad ( - ) valdė tik 2 poilsio namelius patvirtina ir išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-10-973/2018 nustatytos faktinės aplinkybės, kad ( - ) akcininkas J. M. gynė teises į du poilsio namelius, kas leidžia daryti išvadą, jog daugiau poilsio namelių ( - ) nevaldė. Tuo tarpu civilinėje byloje pagal ( - ) ieškinį atsakovei ( - ) (kurios teisių ir pareigų perėmėja yra ieškovė ( - ) dėl 2001 m. balandžio 6 d. panaudos sutarties pripažinimo negaliojančia ir nuosavybės teisės į vasarnamius pripažinimo, 2003 m. spalio 2 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismas pakeitė Palangos miesto apylinkės teismo 2003 m. gegužės 20 d. sprendimo dalį dėl ( - ) nuosavybės teisės į vasarnamius, esančius ( - ), pažymėtus indeksais 11K1ž, 17K1ž, 22K1ž, pripažinimo ir šią ieškovės ieškinio dalį atmetė. Be kita ko, teismas konstatavo, kad ( - ), o ne ieškovė ( - ) savininko teisėmis naudojosi turtu, esančiu ( - ), ir už šį turtą mokėjo įstatymo nustatytus mokesčius, o ieškovas, kaip panaudos gavėjas kompensuodavo tiesiogines atsakovės vasarnamių išlaikymo išlaidas. Todėl atsakovo A. N. bylos atnaujinimo pagrindu esantis 1995 m. protokolas niekaip neįrodo, kad ginčo namelius būtų galėjęs valdyti A. N. ar kitas asmuo, iš kurio jis tariamai teisėtai įgijo ginčo poilsio namelius 11K1ž, 17K1ž ir 22K1ž, t. y. ( - ). Tokiu būdu, jeigu bylos nagrinėjimo metu priimant 2014 m. kovo 5 d. sprendimą atsakovo pateiktas 1995 m. protokolas ir būtų buvęs, bylos esmės ar nustatytų aplinkybių jis nebūtų pakeitęs, kadangi byloje buvo akivaizdus įrodymas dėl ( - ) priklausančių dviejų poilsio namelių, į kuriuo nei tada, nei dabar ieškovė ( - ) pretenzijų nereiškė.

11Teismo posėdžio metu atsakovas A. N. bei jo atstovas advokatas V. G. prašė panaikinti 2014 m. kovo 5 d. Palangos miesto apylinkės teismo sprendimą ir ieškovės ( - ) ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. A. N. paaiškino, kad jis pirkdamas iš ( - ) poilsio namelius 11K1ž, 17K1ž ir 22K1ž buvo įsitikinęs, kad įgyja juos teisėtai, nes kartu jam buvo pateikti ir dokumentai, iš kurių jis pagrįstai manė, jog ginčo poilsio nameliai nuosavybės teise priklauso AB „Rėkyva“. Visuose procesuose ieškovė ( - ) naudojasi 2003 m. spalio 2 d. Klaipėdos apygardos sprendimu, tačiau ten nėra pasisakyta, kad AB „Rėkyva“ poilsio nameliai patapo ieškovės ( - ). 1992 m. Kuršėnų Valstybinė durpių įmonė buvo išskaidyta į 4 įmones pagal privatizacijos komisijos aktus buvo perduotas ir turtas, stovyklavietė statyta iš centralizuotų lėšų. Poilsio nameliai eilę metų buvo perduodami iš vienų įmonių kitoms, ar perleidžiama fiziniams asmenims, tinkamai neįformindami, dalis poilsio namelių buvo perleista fiziniam asmeniui kaip žalos atlyginimas. Ieškovė ( - ) iki 2018 m. vykdė tik poilsio namelių priežiūrą, o visi asmenys turintys poilsio namelius mokėjo ieškovei už jų suteiktas paslaugas. Įrodymai pateikti teismui paneigia 2003 m. spalio 2 d. Klaipėdos apygardos sprendimą. Kadangi 1995 m. ( - ) priklausė visa stovyklavietė ( - ), todėl ieškovei ( - ) niekada negalėjo priklausyti ginčo poilsio pastatai, nes tokį faktą paneigė pareiškėjo A. N. teismui pateiktas 1995 m. rašytinis įrodymas, kuris egzistavo priimant Palangos miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-84- 890/2014, tačiau tuo metu šis dokumentas nebuvo žinomas teismui ir bylos šalims. Nors jis ir buvo įmonės akcininkas, tačiau apie tokio dokumento egzistavimą nežinojo, taip pat nežinojo, kiek ir kokių poilsio namelių, priklauso ( - ). Įgyjant poilsio namelius iš ( - ) jis buvo tikras, kad teisėtai juos įgyja, nes buvo pateikti dokumentai – balanso išrašas, kad balanse yra poilsio nameliai 11K1ž, 17K1ž, 18K1ž bei 28 K1ž, nors jis ir nėra įsitikinęs, kad tie poilsio nameliai ir yra ginčo poilsio nameliai, nes balanso išraše nėra unikalių poilsio namelių numerių, o kaip žinia, poilsio namelių numeracija keitėsi. Atsakovo A. N. teigimu, 1995 m. priėmimo – perdavimo akte galimai kalbama apie visą poilsiavietę ( - ). Duomenų, kad ( - ) po 1995 m. būtų įgijusi iš ( - ) poilsio namelis, jis neturi. Atsakovo A. N. atstovas advokatas V. G. teismo posėdžio metu nurodė, kad šiame procese ieškovė ( - ) turi įrodinėti ar sandoris dėl poilsio namelių 11K1ž, 17K1ž ir 22K1ž yra sudarytas teisėtai. Po 2018 m. rugsėjo 3 d. Klaipėdos apygardos teismo dalinės nutarties priėmimo tapo aišku, kad ieškovė ( - ) niekada nei nuosavybės nei valdymo teisės į ginčo poilsio namelius neturėjo, nes perėmė iš Valstybinės Kuršėnų durpių įmonės ¼ dalį turto. Be to, atstovas pateikė kitą, labai svarbų įrodymą, t. y. 2007 m. gruodžio 17 d. VĮ Registrų centro sprendimą, iš kurio matyti, kad VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas 2007 m. gruodžio 17 d. atsisakė įregistruoti ginčo poilsio namelius 11Kž, 17K1ž ir 22K1ž bei ieškovės ( - ) nuosavybės teises į juos, iš ko darytina išvada, kad ginčo poilsio nameliai jai nepriklausė. Be to, atstovo nuomone ( - ) turėjo būti įtrauktas į šios bylos procesą, tačiau kiek jam yra žinoma jis pareiškė ieškinį dėl valdymo gynimo dėl poilsio namelio 22K1ž. Taip pat atstovo įsitikinimu į bylos procesą turėjo būti įtraukti ir Nacionalinė Žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos bei galimai Palangos miesto savivaldybė, kadangi ginčo poilsio nameliai pastatyti valstybinėje žemėje.

12Atsakovė ( - ) teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio datą ir laiką jai tinkamai pranešta. Teisme gauti( - ) rašytiniai paaiškinimai, kuriais atsakovė ( - ) prašo panaikinti 2014 m. kovo 5 d. Palangos miesto apylinkės teismo sprendimą ir civilinėje byloje Nr.2-84-890/2014 ir ieškovės ( - ) ieškinį atsakovams ( - ) ir A. N. atmesti kaip nepagrįstą pilna apimtimi. Nurodo, kad Šiaulių valstybinė durpių įmonė ( - ) „1991 m. buvo privatizuota ir tapo ( - ). 1991 m. gegužės 8 d. Asociacijos Lietuvos durpės, direktorių tarybos posėdžio protokolu Nr. 1 visi buvusių valstybinių durpių įmonių direktorių protokoliniu nutarimu, atsižvelgiant į dirbančiųjų skaičių, buvo paskirstyti poilsio nameliai esantys ( - ). Visi poilsio nameliai ir pagalbinės patalpos tuo metu priklausė Durpių pramonės valdybai, prie LR Pramonės ir prekybos ministerijos, o poilsiavietės administravimo teisės buvo perduotos Kuršėnų valstybinei durpių įmonei. Šiuo protokoliniu nutarimu ( - ) dar papildomai buvo paskirti du nameliai. Taigi poilsiavietėje „Durpininkas“, ( - ), Kuršėnų valstybinė durpių įmonė, kaip šios poilsiavietės administratorius, buvo įpareigotas protokoliškai perduoti visoms valstybinėms durpių įmonėms į jų balansus namelius, vadovaujantis paminėtu Asociacijos Lietuvos durpės Direktorių tarybos protokoliniu nutarimu. 1992 m. balandžio 28 d. priėmimo-perdavimo aktu Nr. 70, Kuršėnų valstybinės durpių įmonės direktorius R. B., vadovaudamasis Pramonės ir prekybos ministerijos jam suteiktais įgaliojimais bei direktorių tarybos 1991 m. gegužės 8 d. nutarimu Nr. 1 perdavė į ( - ) balansą poilsio namelius Nr. 11; 17; 18; 22. Vadovaudamasis šiuo perdavimo aktu ( - ) įtraukė į savo įmonės balansą šiuos poilsio namelius pagal jų likutinę vertę, naudojo savo darbuotojų poilsiui vasaros laikotarpiu, mokėjo eksploatacines išlaidas pagal atitinkamą susitarimą atsiskaitydavo su Kuršėnų durpių įmone (vėliau ši įmonė tapo ( - ). Kadangi ( - ) vienašališkai už ( - ) namelių eksploatavimą pareikalavo mokėti nepagrįstai didelę kainą, todėl 2003 m. ( - ) kreipėsi į Palangos miesto apylinkės teismą, kad būtų nutraukta anksčiau sudaryta sutartis tarp ( - ) ir ( - ) dėl namelių eksploatacijos. Palangos miesto apylinkės teismas tuo metu pasisakė, kad tokio pobūdžio sutartys gali būti nutraukiamos vienos iš šalių iniciatyva be teismo sprendimo. Po šio teismo sprendimo ( - ) vienašališkai nuo ( - ) priklausančių namelių atjungė elektros energijos ir geriamojo vandens tiekimą. Tokiu būdu nuo 2003 m. vasaros sezono ( - ) poilsio nameliais nebegalėjo naudotis ir juos užrakino su juose buvusia įranga. Vėliau tapo žinoma, kad 2003 m. Klaipėdos apygardos teismas dalinai panaikino Palangos apylinkės teismo sprendimą, tačiau ( - ) nuosavybės teisės į poilsio namelius nepripažino ( - ) naudai. Per bendrovės reorganizacijų laikotarpį ( - ) turto balanse buvo poilsio nameliai Nr. 11; 17; 18; 22 adresu ( - ), ką patvirtina ir 1994 m. turto balansas. 2011 m. ( - ) įsigijo Vokiečių kapitalo verslininkai, kurie 2013 m. įmonės balanse esančius poilsio namelius Nr. 11 ;17; 18; 22 adresu( - ), pardavė, atsakovui A. N.. Atsakovės ( - ) nuomone ( - ) nėra buvusios Kuršėnų valstybinės durpių įmonės teisių perėmėja, kadangi Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 3 d. dalinėje nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1281- 253/2018 (teisminio proceso Nr.2-10-3-00620-2009-5) nustatyta, kad Kuršėnų valstybinė durpių įmonė buvo išskaidyta į 4 privatizuotinus objektus, todėl po reorganizacijos ( - ) prijungus prie ( - ), ieškovė ( - ) galėjo pretenduoti tik į 1/4 dalį Kuršėnų valstybinės durpių įmonės turtą. Kadangi ieškovė ( - ) kurį laiką buvo paveldėjusi Kuršėnų valstybinės durpių įmonės pavadinimą, todėl ieškovė, pasinaudodama šia palankia faktine aplinkybe, tyčia klaidina teismą, kad ( - ) yra Kuršėnų valstybinės durpių įmonės viso turto perėmėja.

13Atsakovo A. N. prašymas dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimo panaikinimo atmetamas.

14Faktinės bylos aplinkybės

15Rašytiniais bylos duomenimis, ieškovės ( - ), jos atstovės, atsakovo A. N. bei jo atstovo paaiškinimais nustatyta, kad 1968 m. sausio 29 d. Durpių pramonės valdyba sprendimu durpių pramonės valdybos viršininkas Durpynų statybos valdybos viršininkui pavedė pradėti paruošiamuosius darbus 10-ies vasarnamių ir virtuvės statybai (civ. byla Nr. 2-84-890/2014, t. 1, b. l. 12).1968 d. sausio 24 d. Kretingos rajono vykdomojo komiteto sprendimu Durpių pramonės valdybai suteikta teisė ruošti medžiagas 20 laikino tipo vasarnamių ir virtuvės statybai (civ. byla Nr. 2-84-890/2014, t. 1, b. l. 11). Iš 1968 m. vasario 28 d. valstybinės statybos inspekcijos leidimo Nr. 1-15 nuorašo matyti, kad Kretingos valstybinė statybos inspekcija leidžia vykdyti nurodytus genplane statybos darbus Šventosios gyvenvietėje, užsakovas Kuršėnų durpynų kontora, objektas 15 vienetų laikino poilsio namelių laikino poilsio stovykloje, statybą užbaigti iki 1968 m. gruodžio 31 d. (civ. byla Nr. 2-84-890/2014, t. 1, b. l. 13-14). 1972 m. kovo 15 d. Durpių pramonės valdybos įsakymu Nr. 68 buvo įsakyta perduoti į Kuršėnų durpynų kontoros balansą poilsio namelius Šventojoje iki 1968 m. balandžio 1 d., įsakyta priėmimą – perdavimą įforminti atitinkamu aktu (civ. byla Nr. 2-84-890/2014, t. 1, b. l. 15). 1991 m. lapkričio 8 d. LR Ekonomikos ministerijos įsakymu Nr. 174 „Dėl Kuršėnų valstybinės durpių įmonės reorganizavimo“ išskaidyta Kuršėnų valstybinė durpių įmonė (civ. byla Nr. 2-84-890/2014, t. 1, b. l. 16). 1994 m. vasario 10 d. Kuršėnų valstybinė durpių įmonė reorganizuota į UAB „Tyras“, kuri 1995 m. balandžio 6 d. perregistruota į AB „Tyras“, 2001 m. spalio 16 d. reorganizuota į UAB „Tyras“, o 2001 m. lapkričio 7 d. įregistruotas UAB „Kuršėnų tyras“ (civ. byla Nr. 2-84-890/2014, t. 2, b. l. 32). 2005 m. kovo 24 d. UAB „Kuršėnų tyras“ ir UAB „Durpeta“ reorganizuotos prijungimo būdu: ( - ) prijungta prie ( - ) (civ. byla Nr. 2-84-890/2014, t. 2, b. l. 73). 2001 m. balandžio 6 d. panaudos sutartimi ( - ) perdavė neatlygintinai naudotis ( - ) patalpas - 22C1m(a), 17C1m, 11C1m, esančias ( - ), sumokant ( - ) 7896 Lt avansinį mokestį už poilsio namelių eksploataciją (civ. byla Nr. 2-84-890/2014, t. 2, b. l. 31). Ginčo nameliai, pažymėti statinių išdėstymo plane (civ. byla Nr. 2-84-890/2014, t. 1, b. l. 21). Iš pateiktų sąskaitų-faktūrų matyti, jog ieškovė ( - ) mokėjo už skalbimo paslaugas, elektrą, dujas, vandenį ir nuotekas (civ. byla Nr. 2-84-890/2014, t. 1, b. l. 25-27, 28, 29, 30-32). Nameliams, su indeksu 11K1ž, 17K1ž ir 22K1ž, esančių ( - ), suteikti unikalūs numeriai – atitinkamai Nr. 25/968-0013-09-3, Nr. 25/968-0013-04-3 bei Nr. 25/968-0013-05-0, ginčo namelių teisinis statusas neįregistruoti (civ. byla Nr. 2-84-890/2014, t. 1, b. l. 33-35, 57-60). 1992 m. balandžio 28 d. perdavimo akte nurodyta, kad remiantis 1991 m. firmos „Lietuvos durpės“ direktorių valdybos nutarimu nutarta perduoti iš Kuršėnų valstybinės durpių įmonės Šiaulių valstybinei Durpių įmonei ( - ) namelius Nr. 11, 17, 18, 28 (civ. byla Nr. 2-84-890/2014, t. 1, b. l. 54). 2012 m. kovo 13 d. pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovas A. N. iš atsakovės ( - ) nusipirko vasarnamius 11K1ž, 17K1ž ir 22K1ž, esančius ( - ) (civ. byla Nr. 2-84-890/2014, t. 1, b. l. 55).

16Ieškovė ( - ) ieškinį grindė aplinkybe, jog 2013 m. gegužės 24 d. atsakovas A. N. neteisėtai įsilaužė į poilsio namelius 11K1ž, 17K1ž ir 22K1ž, pasitelkęs darbininkus, sumontavo namelių durų užraktus. Tokiu būdu buvo pažeista ieškovės, kaip teisėtos poilsio namelių valdytojos valdymo teisė, kadangi 2003 m. spalio 2 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi pakeistas 2003 m. gegužės 20 d. Palangos miesto apylinkės teismo sprendimo dalis dėl ( - ) nuosavybės teisių į vasarnamius, ( - ), pažymėtus indeksais 11K1ž, 17K1ž ir 22 K1ž, pripažinimo ir ši ieškovo ( - ) ieškinio dalis atmesta. Minėtoje nutartyje be kita teismas nurodė, kad ( - ), o ne ieškovas ( - ) savininko teisėmis naudojasi turtu, esančiu ( - ), ir už šį turtą mokėjo mokestinių įstatymų nustatytus mokesčius, o ieškovas ( - ) kaip panaudos gavėjas, kompensuodavo tiesiogines atsakovo ( - ) vasarnamių išlaikymo išlaidas (t. 1, b. l. 126-130). ( - ) ginčo namelių valdymo teisė atsirado dar 2005 m. kovo 24 d., reorganizavus ( - ) prijungimo būdu prijungiant jį prie ieškovės ( - ). Dėl šios priežasties atsakovas A. N. 2012 m. kovo 13 d. sutartimi iš atsakovės ( - ) įgijo poilsio namelius 11K1ž, 17K1ž ir 22 K1ž, neteisėtai, kadangi atsakovei (duomenys neskelbtinijie nepriklausė.

17Teismas

konstatuoja:

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 422 straipsnio 1 dalimi, nagrinėdamas bylą dėl valdymo pažeidimo fakto, teismas išsiaiškina tik paskutinį valdymo bei jo pažeidimo faktą, nesiaiškindamas nei atsakovo teisės į daiktą, nei jo geros valios. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.23 straipsnis numato, kad daikto valdymas gali būti teisėtas ir neteisėtas. Teisėtu laikomas daikto valdymas, įgytas tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė. Daikto valdymas laikomas teisėtu, kol neįrodyta priešingai. Neteisėtu daikto valdymu laikomas per prievartą, slaptai ar kitaip pažeidžiant teisės aktus įgyto daikto valdymas.

19Nustatyta, kad Palangos miesto apylinkės teismo civilinėje byloje pagal ieškovės ( - ) ieškinį atsakovei ( - ) dėl 2001 m. balandžio 6 d. panaudos sutarties pripažinimo negaliojančia ir nuosavybės teisės į vasarnamius 11K1ž, 17K1ž ir 22 K1ž, esančius ( - ), pripažinimo, Palangos miesto apylinkės teismas 2003 m. gegužės 20 d. sprendimu tenkino ieškinį iš dalies – pripažino ieškovei ( - ) nuosavybės teises į vasarnamius 11K1ž, 17K1ž ir 22 K1ž, ( - ), o ieškinio dalį dėl 2001 m. balandžio 6 d. panaudos sutarties pripažinimo negaliojančia atmetė. Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka 2003 m. spalio 2 d. nutartimi Palangos miesto apylinkės teismo 2003 m. gegužės 20 d. sprendimą pakeitė, panaikino 2003 m. gegužės 20 d. Palangos miesto apylinkės teismo sprendimo dalį dėl ( - ) nuosavybės teisės į vasarnamius, esančius ( - ), pažymėtus 11K1ž, 17K1ž ir 22 K1ž, pripažinimo ir šią ieškovo ieškinio dalį atmetė. Kitą teismo sprendimo dalį paliko nepakeistą (civ. byla Nr. 2-84-890/2014, t. 1, b. l. 126-128).

20Nors šioje byloje atsakovas A. N. teigė, kad minėtoje byloje ( - ) nuosavybės teisės į ginčo poilsio namelius Nr. 11K1ž, 17K1ž ir 22 K1ž minėtu sprendimu nebuvo pripažintos ir Klaipėdos apygardos teismas šioje dalyje ieškinį atmetė, tačiau teismas rezoliucinėje dalyje nenurodė, kad minėti poilsio nameliai nuosavybės teise priklauso ieškovei ( - ), kurios teisių ir pareigų perėmėja yra ieškovė ( - ), tačiau pažymėtina, jog ( - ) ieškinys buvo pareikštas būtent ( - ), kaip neteisėtai užvaldžiusiai jai priklausančią nuosavybę, taip pat atsižvelgiant į tai, kad Klaipėdos apygardos teismas 2003 m. spalio 2 d. nutartimi konstatavo, jog asociacijos Lietuvos durpės direktorių valdyba apskritai neturėjo įgaliojimų spręsti dėl ginčo namelių perdavimo metu buvusios Kuršėnų durpių įmonės turto perdavimo kitoms įmonėms, taip pat ir ( - ), padarė išvadą, kad ( - ), o ne ieškovė ( - ) savininko teisėmis naudojosi ginčo turtu, esančiu ( - ), t. y. poilsio nameliais 11K1ž, 17K1ž ir 22 K1ž. Klaipėdos apygardos teismo 2003 m. spalio 2 d. nutartis yra įsiteisėjusi.

21CPK 370 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias šio Kodekso taisykles, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai. Klaipėdos apygardos teismas atnaujindamas procesą civilinėje byloje (1 t., b.1.71) nurodė, kad teismas privalo vertinti ar 1995 m. aktas paneigia ( - ) valdymo teisę, kurią šioje byloje buvo prašoma apginti ir ar 1995 m. aktas paneigia bylos duomenis apie tai, kad nuo 1992 iki 2001 m. namelius valdė kiti asmenys, o ne ( - ).

22Šioje byloje atsakovo A. N. prašymu procesas atnaujintas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, t. y. dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Teismui atsakovo A. N. pateiktas 1995 m. „Valstybinės gamybinės komercinės įmonės „Aknysta“ perdavimo - priėmimo aktas pagal Centrinės privatizacijos komisijos 1995 m. gegužės mėn. 24 d. protokolas Nr. l76p7.1.5“ (b. l. 8), iš kurio atsakovo A. N. teigimu galima daryti išvadą, kad poilsiavietės visi pastatai, buvę ( - ) iš VGKĮ „Aknysta“ balanso 1995 m. buvo perduoti į ( - ) balansą. Dėl šios priežasties atsakovo A. N. teigimu, šis dokumentas įrodo, kad visi poilsiavietės, buvusios ( - ), nameliai priklausė ( - ), o ne ( - ), kaip ieškovė ( - ) tvirtino šioje byloje.

23Visų pirma, teismas pažymi, kad ieškovė ( - ) nei nagrinėjant šią civilinę bylą 2014 m., nei nagrinėjant šią bylą atnaujinus procesą, nuosavybės teisių į poilsio namelius 11K1ž, 17K1ž ir 22 K1ž negynė, o priešingai, tiek procesiniuose dokumentuose, tiek teismo posėdžio metu ne kartą pabrėžė, jog šioje byloje ginamas ieškovės ( - ) poilsio namelių 11K1ž, 17K1ž ir 22 K1ž, esančių ( - ), valdymas, o dėl ieškovės ( - ) nuosavybės teisių gynimo į šiuos poilsio namelius yra sprendžiama kitoje byloje.

24Be to, šie atsakovo A. N. teiginiai yra paneigti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 3 d. daline nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1281-253/2018, kurioje buvo konstatuota, kad J. M. (( - ) akcininkas) iš ( - ) įsigijo du vasarnamius 2004 m. kovo 31 d., kurie plane žymimi 26K1ž ir 27K1ž, ir teismas nenustatė jokių duomenų, kad ( - ) būtų visus ginčo namelius stačiusi ar valdžiusi nuosavybės teise. Aplinkybę dėl ( - ) priklausančių poilsio namelių 26 K1ž ir 27K1ž patvirtina ir 2001 m. rugsėjo 17 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 277, kuriuo ( - ) leista teisiškai registruoti nuosavybės teise bendrovei priklausančius vasarnamius, esančius ( - ), plane pažymėtus 26K1ž ir 27K1ž (civ. byla Nr. 2-84-890/2014, t. 1, b. l. 70). Taip pat byloje pateiktas 2000 m. vasario 15 d. priėmimo – perdavimo aktas, iš kurio matyti, kad ( - ) perdavė poilsio namelius Nr. 34, 35, 36 Šventojoje, poilsiavietėje „Durpininkas“ iš savo balanso į( - ) balansą, kuriuos ( - ) tuo pačiu aktu perdavė J. D. M. kaip ( - ) dalinį žalos atlyginimą priteistą civilinėje byloje (civ. byla Nr. 2-84-890/2014, t. 1, b. l. 77, 78). Be to, iš atsakovo A. N. pateikto 1995 m. „Valstybinės gamybinės komercinės įmonės „Aknysta“ perdavimo - priėmimo akto pagal Centrinės privatizacijos komisijos 1995 m. gegužės mėn. 24 d. protokolas Nr. l76p7.1.5“ (b. l. 8), matyti, kad į ( - ) balansą 4 punktu perduota „Poilsiavietė ( - )“, bei nurodyta likutinė vertė 947,67 Lt. Jokių kitų duomenų, identifikuojančių perduodamą turtą, šiame akte nenurodyta. Įvertinus tai, jog poilsiavietėje ( - ), yra 36 poilsio nameliai, o 1995 m. gegužės 24 d. akte jos likutinė vertė nurodyta 947,67 Lt, taip pat atsižvelgiant į vėlesnius priėmimo - perdavimo aktus, iš kurių matyti, jog vieno poilsio namelio kaina apie 781,42 Lt (civ. byla Nr. 2-84-890/2014, t. 1, b. l. 78), todėl akivaizdu, jog 4 punktu šiame akte pažymėta poilsiavietė nereiškė visų joje esančių poilsio 36 poilsio pastatų. Jokių kitų duomenų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, jog visa poilsiavietė ( - ), priklausė ( - ) byloje nepateikta.

25Pažymėtina ir tai, kad pateiktas 1995 m. „Valstybinės gamybinės komercinės įmonės „Aknysta“ perdavimo - priėmimo akto pagal Centrinės privatizacijos komisijos 1995 m. gegužės mėn. 24 d. protokolas Nr. l76p7.1.5“ neįrodo, kad ginčo namelius teisėtai būtų galėjęs valdyti atsakovas A. N., ar asmuo, iš kurio jis įsigijo namelius – atsakovė ( - ). Be kita ko pažymėtina, jog ( - ) balanse nurodyti poilsio nameliai 11, 17, 18, 28, tuo tarpu ginčijama pirkimo – pardavimo sutartimi atsakovui A. N. perleisti poilsio nameliai 11K1ž, 17K1ž ir 22 K1ž (civ. byla Nr. 2-84-890/2014, t. 1, b. l. 193). Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog pats atsakovas A. N. teismo posėdžio metu paaiškino, jog jis pats nėra įsitikinęs jog ( - ) balanse įrašyti poilsio nameliai 11, 17, 18, 28, yra tie patys ginčo poilsio nameliai, kadangi balanse nėra nurodyta unikalių numerių. Taip pat pažymėtina, jog netgi darant prielaidą, jog visi poilsio nameliai priklausė ( - ), VĮ Registrų centro duomenimis 2009 m. rugpjūčio 11 d. pateiktas likvidavimo aktas ir 2009 m. rugsėjo 23 d. įmonė išregistruota, tuo tarpu sutartis dėl ginčo namelių 11K1ž, 17K1ž ir 22 K1ž, sudaryta 2012 m. kovo 13 d., t. y. po trijų metų, likvidavus įmonę. Atsižvelgiant į tai, kad Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 3A-744/2003 apeliacine tvarka 2003 m. spalio 2 d. nutartimi ( - ) nuosavybės teises į poilsio namelius 11K1ž, 17K1ž ir 22 K1ž paneigė, jokių duomenų apie tai, kad nuo 2003 m. spalio 2 d. (Klaipėdos apygardos nutarties priėmimo) iki ginčijamos poilsio namelių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos tarp atsakovų ( - ) ir A. N., sudarymo, t. y. 2012 m. kovo 13 d., ( - ) būtų įgijusi iš ( - ) ar kitų asmenų kokiu nors būdu ar forma nuosavybės ar kitokias teises į ginčo poilsio namelius byloje nepateikta. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą, darytina išvada, kad Palangos miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 5 d. sprendimu, pagrįstai tenkino ieškovės ( - ) ieškinį ir pripažino 2012 m. kovo 13 d. pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 2012/03/13, sudarytą tarp ( - ) ir A. N. niekine ir negaliojančia bei atstatė pažeistą ieškovės ( - ) poilsio namelių, su indeksu 11K1ž, 17K1ž ir 22K1ž, esančių ( - ), valdymą, įpareigojant atsakovą A. N. per 1 (vieną) mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsikraustyti iš šių poilsio namelių, pašalinti visus jam priklausančius daiktus, todėl atsakovo A. N. prašymas dėl 2014 m. kovo 5 d. Palangos miesto apylinkės teismas sprendimo panaikinimo, atmetamas kaip nepagrįstas.

26Atsakovas A. N. 2019 m. balandžio 17 d. pateikė teismui naują rašytinį įrodymą, t. y. 2007 m. gruodžio 17 d. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo sprendimą (t. 3, b. l. 8-9), kuriuo atsisakyta ( - ) įregistruoti poilsio namelius 11K1ž, 17K1ž ir 22 K1ž, esančius ( - ), bei nuosavybės teises į juos, ir kuris atsakovo bei jo atstovo advokato V. G. teigimu, įrodo, kad ( - ) nuosavybės teise nevaldė poilsio namelių pažymėtų 11K1ž, 17K1ž ir 22 K1ž bei sudaro naują pagrindą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-84-890/2014. Tačiau šie atsakovo bei jo atstovo teiginiai atmestini kaip nepagrįsti, kadangi ieškovė ( - ) (buvusi ( - ) tiek nagrinėjant civilinę bylą 2003 m., tiek nagrinėjant šią bylą 2014 m., tiek atnaujinus civilinės bylos Nr. 2-84-890/2014 procesą, gynė ne nuosavybės teises į ginčo poilsio namelius, o valdymo teises ir ši aplinkybė buvo žinoma tiek atsakovui A. N., tiek kitiems suinteresuotiems asmenims, kadangi ginčo poilsio nameliai bei daiktinės teisės į juos niekada nebuvo įregistruotos, o šiuos duomenis atsakovas A. N. galėjo gauti bet kada. Tai, jog VĮ Registrų centras 2007 m. gruodžio 17 d. sprendimu atsisakė ( - ) įregistruoti poilsio namelius 11K1ž, 17K1ž ir 22 K1ž, esančius ( - ), bei nuosavybės teises į juos ir išaiškino, jog ši teisė gali būti įgyvendinta Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo bei Nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka, t. y. pateikiant reikalingus dokumentus (statybą leidžiantį dokumentą ir kt.), neturi esminės reikšmės šioje byloje. Be kita ko, kaip nurodė pati ieškovės ( - ) atstovė ne kartą šioje byloje, dėl šių poilsio namelių nuosavybės teisių klausimas sprendžiamas kitoje byloje.

27Kiti atsakovo A. N. nurodyti argumentai, aplinkybės neturi esminės reikšmės teisingam ginčo išsprendimui, todėl dėl jų teismas nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

28Plungės apylinkės teismo Palangos rūmuose 2019 m. gegužės 7 d., 13.30 val. gautas atsakovo A. N. atstovo advokato V. G. prašymas atnaujinti nagrinėjimą iš esmės Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų civilinėje byloje Nr.A2-81-995/2019, kurioje teismo procesinio sprendimo paskelbimas buvo atidėtas iki 2019 m. gegužės 7 d., 16.00 val. Nurodo, jog Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 3 d. dalinės nutarties civilinėje byloje Nr.2A-1281-253/2018, 30 p. nustatė, kad ( - ) yra pareiškusi reikalavimą dėl poilsio namelio, plane pažymėto indeksu 22K1ž, todėl apeliacinės instancijos teismas šioje dalyje civilinę bylą sustabdė iki bus priimtas procesinis sprendimas Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų civilinėje byloje Nr.A2-2176-973/2018. Dėl šios priežasties yra akivaizdu, kad būsimas Plungės rūmų procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr.A2-81-995/2019 bus susijęs su atitinkamomis ( - ) teisėmis ir/ar pareigomis. Atsakovui A. N. 2019 m. gegužės 7 d. tapo žinoma, kad ( - ) kreipėsi į Plungės apylinkės teismo Palangos rūmus su pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo (civilinė byla Nr. e2YT-1819-588/2019). Pareiškėjo ( - ) keliamas teisinis ginčas civilinėje byloje Nr.e2YT-l819-588/2019 yra susijęs su poilsio namelio, plane pažymėto indeksu 22K1ž, valdymo ir nuosavybės teisėmis. Esant tokioms faktinėms aplinkybėms yra akivaizdu, kad civilinės bylos Nr.e2YT-l819-588/2019 procesas yra aktualus, kadangi šis procesas gali turėti tiesioginės įtakos būsimam teismo procesiniam sprendimui civilinėje byloje A2-81-995/2019, nes pastarajame procese teismas atitinkamai vertins Palangos miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-84-890/2014 teisėtumą.

29Pagal CPK 256 straipsnį teismas, baigiamųjų kalbų metu arba po jų iki sprendimo priėmimo pripažinęs, kad reikia nustatyti naujas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai, arba ištirti naujus įrodymus, jis priima nutartį atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės.

30Atkreiptinas atsakovo bei jo atstovo dėmesys į tai, kad šioje civilinėje byloje nekartą buvo sprendžiamas klausimas dėl ( - ) įtraukimo į šios bylos procesą klausimas ir teismas dėl to jau ne kartą pasisakė, taip pat išaiškino teisę kreiptis į teismą dėl ( - ) pažeistų teisių gynimo, kurias kaip matyti ( - ) ir įgyvendina atsakovo nurodomoje civilinėje byloje Nr. civilinė byla Nr. e2YT-1819-588/2019. Be to, šioje civilinėje byloje Nr. 2-84-890/2019 dėl 2012 m. kovo 13 d. pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos tarp ( - ) ir A. N. pripažinimo niekine ir negaliojančia bei pažeisto ieškovės ( - ) poilsio namelių, su indeksu 11K1ž, 17K1ž ir 22K1ž, esančių ( - ), valdymo atstatymo, procesas atnaujintas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, t. y. dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu - 1995 m. „Valstybinės gamybinės komercinės įmonės „Aknysta“ perdavimo - priėmimo akto pagal Centrinės privatizacijos komisijos 1995 m. gegužės mėn. 24 d. protokolas Nr. l76p7.1.5“. CPK 370 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias šio Kodekso taisykles, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai. Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2S-417-460/2019, atnaujindamas procesą 2018 m. balandžio 26 d. nutartyje nurodė, kad teismas privalo vertinti ar atnaujinimo pagrindu esantis 1995 m. aktas paneigia ( - ) valdymo teisę, kurią šioje byloje buvo prašoma apginti ir ar 1995 m. aktas paneigia bylos duomenis apie tai, kad nuo 1992 iki 2001 m. namelius valdė kiti asmenys, o ne ( - ), ką teismas ir padarė šioje byloje. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą, atsakovo A. N. prašymas atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų civilinėje byloje Nr. A2-81-995/2019, atmestinas, kaip nepagrįstas.

31Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia bylinėjimosi išlaidas iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). CPK 93 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismas gali nukrypti nuo CPK 93 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo A. N. prašymas dėl 2014 m. kovo 5 d. Palangos miesto apylinkės teismo sprendimo panaikinimo atmetamas, bei tai, kad būtent atsakovo A. N. prašymu atnaujintas civilinės bylos Nr.2-84-890/2014 procesas, todėl ieškovės ( - ) patirtos bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai, t. y. 4 965,84 Eur (t. 3, b. l. 11-22), kurios atsižvelgiant į bylos sudėtingumą (ne viena išnagrinėta, taip pat didelės apimties su šia, susijusi byla, kuriose buvo reikalinga archyvinių dokumentų analizė) bei, įvertinus priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, laikytinos pagrįstomis, todėl priteistinos iš atsakovo A. N.

32Valstybės išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, nes yra mažesnės, negu minimali priteistina suma (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 256 straipsniu, 290 – 291 straipsniais, 371 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi,

Nutarė

34atsakovo A. N. atstovo advokato V. G. prašymą atnaujinti nagrinėjimą iš esmės Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų civilinėje byloje Nr. A2-81-995/2019 atmesti.

35Atsakovo A. N. prašymą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimo panaikinimo atmesti.

36Priteisti iš atsakovo A. N. 4965,84 Eur (keturis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt penkis eurus, 84 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei ( - ).

37Nutarties dalis dėl bylos nagrinėjimo iš esmės atnaujinimo neskundžiama.

38Kita nutarties dalis per septynias kalendorines dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės apylinkės teismo Palangos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų teisėja Vaida... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės ( - )... 3. Teismas... 4. ieškovė ( - ) kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašė... 5. Atsakovas A. N. atsiliepimu (civ. byla Nr. 2-84-890/2014, t. 2, b. l. 113-114)... 6. Atsakovė ( - ) atsiliepimu į ieškinį (civ. byla, t. 2, b. l. 107-109), su... 7. Palangos miesto apylinkės teismas (nuo 2018 m. sausio 1 d. Plungės apylinkės... 8. Atsakovas A. N. kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti procesą... 9. 2017 m. lapkričio 24 d. Palangos miesto apylinkės teismo nutartimi atsakovo... 10. Atnaujinus bylos procesą civilinėje byloje Nr. 2-84-890/2014, teismo... 11. Teismo posėdžio metu atsakovas A. N. bei jo atstovas advokatas V. G. prašė... 12. Atsakovė ( - ) teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio datą ir... 13. Atsakovo A. N. prašymas dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 5... 14. Faktinės bylos aplinkybės... 15. Rašytiniais bylos duomenimis, ieškovės ( - ), jos atstovės, atsakovo A. N.... 16. Ieškovė ( - ) ieškinį grindė aplinkybe, jog 2013 m. gegužės 24 d.... 17. Teismas... 18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 19. Nustatyta, kad Palangos miesto apylinkės teismo civilinėje byloje pagal... 20. Nors šioje byloje atsakovas A. N. teigė, kad minėtoje byloje ( - )... 21. CPK 370 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad atnaujinus bylos nagrinėjimą,... 22. Šioje byloje atsakovo A. N. prašymu procesas atnaujintas CPK 366 straipsnio 1... 23. Visų pirma, teismas pažymi, kad ieškovė ( - ) nei nagrinėjant šią... 24. Be to, šie atsakovo A. N. teiginiai yra paneigti Klaipėdos apygardos teismo... 25. Pažymėtina ir tai, kad pateiktas 1995 m. „Valstybinės gamybinės... 26. Atsakovas A. N. 2019 m. balandžio 17 d. pateikė teismui naują rašytinį... 27. Kiti atsakovo A. N. nurodyti argumentai, aplinkybės neturi esminės reikšmės... 28. Plungės apylinkės teismo Palangos rūmuose 2019 m. gegužės 7 d., 13.30 val.... 29. Pagal CPK 256 straipsnį teismas, baigiamųjų kalbų metu arba po jų iki... 30. Atkreiptinas atsakovo bei jo atstovo dėmesys į tai, kad šioje civilinėje... 31. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia bylinėjimosi... 32. Valstybės išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 34. atsakovo A. N. atstovo advokato V. G. prašymą atnaujinti nagrinėjimą iš... 35. Atsakovo A. N. prašymą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 5... 36. Priteisti iš atsakovo A. N. 4965,84 Eur (keturis tūkstančius devynis šimtus... 37. Nutarties dalis dėl bylos nagrinėjimo iš esmės atnaujinimo neskundžiama.... 38. Kita nutarties dalis per septynias kalendorines dienas nuo nutarties kopijos...