Byla 2-7676-430/2012
Dėl atsisakymo sumokėti draudimo išmoką ir įpareigojimo išmokėti draudimo išmoką, dalyvaujant trečiajam asmeniui nepareikšiančiam savarankiškų reikalavimų LR Įmonių bankroto valdymo departamentui prie LR Ūkio ministerijos

1Vilniaus miesto 1apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant ieškovo BUAB „Varalda“ atstovei Sandrai Skirbutytei,

4atsakovo Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ atstovui advokatui Mariui Navickui,

5trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų LR Įmonių bankroto valdymo departamentui prie LR Ūkio ministerijos atstovui Giedriui Galentui,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Varalda“ ieškinį atsakovui Valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas“ dėl atsisakymo sumokėti draudimo išmoką ir įpareigojimo išmokėti draudimo išmoką, dalyvaujant trečiajam asmeniui nepareikšiančiam savarankiškų reikalavimų LR Įmonių bankroto valdymo departamentui prie LR Ūkio ministerijos,

Nustatė

7teisme priimtas ieškovo BUAB „Varalda“ ieškinys atsakovui Valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas“ dėl atsisakymo sumokėti draudimo išmoką ir įpareigojimo išmokėti draudimo išmoką, dalyvaujant trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų LR Įmonių bankroto valdymo departamentui prie LR Ūkio ministerijos, kuriame nurodyta, kad AB bankui SNORAS 2011-11-24 įvyko draudžiamasis įvykis. Įvykus draudžiamajam įvykiui indėlininkas įgyja teisę į draudimo išmoką nuo draudžiamojo įvykio dienos. Garantinis fondas į BUAB „Varalda“ banko sąskaitą, specialiai atidarytą Garantinio fondo lėšoms pervesti ir esančioje AB bankas SNORAS, pervedė 47398,60 Lt. Įvykus draudžiamajam įvykiui, ieškovas, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Ius Positivum“, 2011-12-28 raštu kreipėsi į atsakovą su prašymu išmokėti draudimo išmoką. Atsakovas draudimo išmoką atsisakė išmokėti. Remiantis LR Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytu teisiniu reguliavimu, atsižvelgiant į tai, kad ieškovo sąskaitoje, buvusioje AB banke SNORAS, buvo 47398,60 Lt dydžio suma, o ieškovo sąskaitoje laikytos lėšos nepatenka į Draudimo įstatymo 12 str. numatytus draudimo išmokų apribojimus, ieškovo sąskaitoje buvusios lėšos privalo būti kompensuotos ieškovui Draudimo įstatymo nustatyta tvarka, kaip draudimo išmoka įvykus draudžiamajam įvykiui. Taip pat ieškovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2010-01-29 nutartimi ieškovui iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Ius Positivums“. Kadangi BUAB „Varalda“ neturėjo pakankamai lėšų darbuotojų finansiniams reikalavimams patenkinti, administratorius teikė paraišką Garantiniam fondui dėl lėšų skyrimo darbuotojų finansiniams reikalavimams padengti. Skirtina lėšų suma sudaro 47398,60 Lt, kuri pervesta į ieškovo atidarytą sąskaitą, lėšoms skirtoms iš Garantinio fondo naudoti ir apskaityti sąskaitą, esančią AB bankas SNORAS. Įvykus draudžiamajam įvykiui ieškovas neišmokėjo darbuotojams priklausančių lėšų ir negali jų grąžinti į Garantinio fondo sąskaitą. Atsakovui atsisakius išmokėti draudimo išmoką, buvo pažeisti darbuotojų teisės ir interesai. AB bankas SNORAS yra ieškovo kreditorius, kurio 5737048,02 Lt dydžio finansinius reikalavimas yra patvirtintas bankroto byloje. Kai skolininkui yra iškelta bankroto byla, piniginių reikalavimų įskaitymai yra draudžiami. Teismo prašo įpareigoti atsakovą išmokėti 47398,60 Lt dydžio draudimo išmoką ieškovui, draudimo išmoką pervedant į ieškovo banko sąskaitą, esančią AB SEB banke, specialiai atidarytą Garantinio fondo lėšoms pervesti.

8Teisme gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad ieškovas buvo skolingas AB bankas SNORAS 5737048,02 Lt, ši suma didesnė už 47398,60 Lt. Vadovaujantis IĮIDĮ 12 str. 1 d. 4 p., tokiais atvejais draudimo išmoka nemokama. Atsižvelgiant į ieškovo teiginį, kad Garantinio fondo lėšos priklauso ne ieškovui, o jo darbuotojams, ieškovas nėra tinkamas ieškovas šioje byloje, todėl ieškinys turėtų būti paliktas nenagrinėtas. Nėra įrodyta, jog Garantinio fondo lėšos buvo pervestos į atskirą sąskaitą. Draudimo išmokos, tai lėšos mokamos pagal įstatymą numatytą draudimo prievolę, o ne lėšos, kurios buvo indėlio sąskaitoje. Sąskaitoje buvusių lėšų nėra, nes bankas bankrutavo. Teismo prašo ieškinį palikti nenagrinėtą kaip paduotą netinkamo (neįgalioto) atstovo, arba ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

9Teisme gautas trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų LR Įmonių bankroto valdymo departamento prie LR Ūkio ministerijos atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu sutinka. Nurodė, kad 2011-10-13 Garantinio fondo tarybos posėdžio metu buvo nutarta skirti ieškovo darbuotojams 47382,00 Lt išmokų iš Garantinio fondo bei 16,60 Lt banko operacijoms apmokėti. Šio sprendimo pagrindu 2011-10-28 buvo sudaryta su ieškovu sutartis Nr. GF3-1385-2011, kuria įsipareigojo organizuoti 47398,60 Lt pervedimą į ieškovo atidarytą atskirą, lėšoms, skirtoms iš Garantinio fondo ir apskaityti sąskaitą, esančią AB banke SNORAS. LR Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 12 str. 1 d. 4 punkto nuostata dėl draudimo išmokų nemokėjimo banko, kredito unijos ar įmonės paskolos gavėjams, jeigu indėliai ar įsipareigojimai investuotojui ne didesni už jų įsipareigojimus Garantinio fondo lėšų atžvilgiu iš viso negalėtų būti taikomos. Jokie bankrutuojančio banko ir jo bankrutuojančių/bankrutavusių kreditorių, tarp jų ir kreditorių, kurių reikalavimai užtikrinti įkeitimu ir (arba) hipoteka, reikalavimų įskaitymai neturėtų būti atliekami. Teismo prašo ieškinį patenkinti.

10Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais.

11Teismo posėdžio metu atsakovo ir trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų atstovai palaikė atsiliepimą į ieškinį jame nurodytais motyvais.

12Ieškinys atmestinas.

13Byloje esančiais rašytiniais įrodymais, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais nustatyta, kad Garantinio fondo tarybos 2011-10-18 sprendimu nuspręsta iš Garantinio fondo BUAB „Varalda“ darbuotojų išmokoms skirti 47382,00 Lt (b.l. 39). 2011-10-28 tarp BUAB „Varalda“ ir Įmonių bankroto departamento prie LR Ūkio ministerijos buvo pasirašyta Lėšų iš Garantinio fondo perdavimo įmonei sutartis (b.l. 16). Šios sutarties pagrindu 47382,00 Lt pervesti į AB bankas SNORAS atidarytą sąskaitą. Įvykus draudžiamajam įvykiui - AB bankas SNORAS bankrotui, ieškovas BUAB „Varalda“ 2011-12-28 kreipėsi į atsakovą Valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“ dėl Garantinio fondo lėšų, buvusių AB bankas SNORAS sąskaitoje grąžinimo (b.l. 6). Atsakovas 2012-01-02 raštu atsisakė išmokėti draudimo išmoką, kadangi BUAB „Varalda“ turi AB bankas SNORAS paskolą, kuri yra didesnė už įmonės indėlį (b.l. 9).

14Byloje kilo ginčas dėl draudimo išmokos išmokėjimo, įvykus draudiminiam įvykiui. Ginčo teisiniams santykiams taikytinas 2002 m. birželio 20 d. LR Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas Nr. IX-975 (toliau – Įstatymas).

15Įstatymas reglamentuoja, kad įvykus draudiminiam įvykiui draudimo išmokos indėlininkams išmokamos per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos (Įstatymo 10 str.), tačiau Įstatymo 12 str. numatyti apribojimai, kuriems esant draudimo išmoka neišmoka. Atsakovas, atsisakydamas išmokėti draudimo išmoką vadovavosi Įstatymo 12 str. 1 d. 4 p., pagal kurį atsisakymo pagrindas - banko, kredito unijos ar įmonės paskolos gavėjams, jeigu indėliai ar įsipareigojimai investuotojui didesni už jų įsipareigojimus (negrąžintas paskolas su palūkanomis). Tą aplinkybę, jog BUAB „Varalda“ skola AB bankas SNORAS yra didesnė (5737048,02 Lt) už reikalaujamą priteisti sumą šalys neginčija, tačiau esminė aplinkybė nustatytina byloje, ar ieškovas laikytinas indėlininku Įstatymo prasme ir ar turi reikalavimo teisę į draudimo išmokos sumokėjimą.

16Įstatymo 2 str. 4 p. apibrėžta indėlio sąvoka, pagal kurią indėlis – indėlininko pinigų, laikomų banke, banko filiale arba kredito unijoje pagal banko indėlio ir (ar) banko sąskaitos sutartis, ir kitų pinigų, į kuriuos indėlininkas turi reikalavimo teises, atsirandančias iš kredito įstaigos įsipareigojimo atlikti operacijas su indėlininko pinigais ar suteikti investicines paslaugas, suma (įskaitant priskaičiuotas palūkanas). Tai, kad lėšos, pervestos iš Garantinio fondo sąskaitos į AB bankas SNORAS sąskaitą, nėra ieškovo lėšos šalys pripažįsta, o trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų LR Įmonių bankroto valdymo departamento prie LR Ūkio ministerijos atstovas patvirtino, kad ginčo lėšos priklauso Garantiniam fondui ir yra finansinės paramos lėšos, skirtos bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojų reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti.

17Pagal LR Vyriausybės 2001-06-07 nutarimo Nr.685 „Dėl Garantinio fondo steigimo (Žin. Nr.50-1753) 9.3 punktą bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės administratorius Garantinio fondo išmokas perveda į išmokų gavėjo nurodytą asmeninę sąskaitą banke. Minėtu nutarimu patvirtintuose Garantinio fondo nuostatuose aptartos bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos siejamos su paraiškos skirti lėšas sąrašų, skaičiavimų, kiek lėšų reikės už banko operacijas, kitų dokumentų, numatytų fondo tarybos rekomendacijose, pateikimu (Nuostatų 10 p.). Garantinio fondo lėšos – įmonei perduotos lėšos (2000 m. rugsėjo 12 d. LR Garantinio fondo įstatymo Nr. VIII-1926 5 str. 9 p.). Taigi, Garantinio fondo lėšos nėra bankrutuojančios įmonės lėšos, o bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės administratorius laikytinas lėšų valdytoju. Nurodytų teisės aktų analizė leidžia daryti išvadą, kad ieškovas nėra indėlininkas Įstatymo 2 str. 4 p. prasme, todėl neturi reikalavimo teisės gauti draudimo išmoką, įvykus draudiminiam įvykiui.

18Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškinys atmetamas.

19Ieškinį atmetus nurodytu pagrindu dėl kitų ieškinio ir atsiliepimo į ieškinį argumentų teismas nepasisako.

20Kadangi ieškovas yra atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų, valstybės naudai nepriteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 83 str. 1 d. 8 p.).

21Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

22Ieškinį atmesti.

23Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo BUAB „Varalda“ atstovei Sandrai Skirbutytei,... 4. atsakovo Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ atstovui... 5. trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų LR Įmonių... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 7. teisme priimtas ieškovo BUAB „Varalda“ ieškinys atsakovui Valstybės... 8. Teisme gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka.... 9. Teisme gautas trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų LR... 10. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė jame išdėstytais... 11. Teismo posėdžio metu atsakovo ir trečiojo asmens nepareiškiančio... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais, byloje dalyvaujančių asmenų... 14. Byloje kilo ginčas dėl draudimo išmokos išmokėjimo, įvykus draudiminiam... 15. Įstatymas reglamentuoja, kad įvykus draudiminiam įvykiui draudimo išmokos... 16. Įstatymo 2 str. 4 p. apibrėžta indėlio sąvoka, pagal kurią indėlis –... 17. Pagal LR Vyriausybės 2001-06-07 nutarimo Nr.685 „Dėl Garantinio fondo... 18. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškinys atmetamas.... 19. Ieškinį atmetus nurodytu pagrindu dėl kitų ieškinio ir atsiliepimo į... 20. Kadangi ieškovas yra atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų, valstybės naudai... 21. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas... 22. Ieškinį atmesti.... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...