Byla e2SP-3051-514/2020
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų teisėja Aušra Volskytė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų I. E. ir uždarosios akcinės bendrovės „Bružtė“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjai prašo patvirtinti taikos sutartį.

5Prašymas tenkinamas.

6Tarp pareiškėjų 2020-06-23 sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai, šalių interesams, todėl tvirtintina (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983, 6.985 straipsniai).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 579 straipsniu, 580 straipsniu, 582 straipsniu,

Nutarė

8prašymą tenkinti.

9Patvirtinti I. E. ir uždarosios akcinės bendrovės „Bružtė“ 2020-06-23 sudarytą taikos sutartį:

101.

11Skolininkė UAB „Bružtė“ pripažįsta, kad ji yra skolinga Kreditorei I. E. 60 000,00 Eur (šešiasdešimt tūkstančių eurų 00 centų) avansinio mokėjimo pagal 2016-09-25 sutartį.

122.

13Skolininkė UAB „Bružtė“ pripažįsta, kad ji yra skolinga Kreditorei I. E. 200,00 Eur (du šimtus eurų 00 centų), kuriuos Kreditorė patyrė sumokėdama už teisines paslaugas už šios sutarties parengimą.

143.

15Skolininkė UAB „Bružtė“ įsipareigoja sumokėti Kreditorei bendrą 60 200,00 Eur skolą sumokant šią sumą į Kreditoriaus atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB Swedbank banke, arba grynaisiais pinigais atskiromis dalimis tokia tvarka:

Data Suma, Eur Likutis, Eur
2020-07-30 200 (advokato paslaugos) 60 000
2020-07-30 Skola 500 59 500
2020-08-30 Skola 500 59 000
2020-09-30 Skola 500 58 500
2020-12-30 Skola 1 500 57 000
2021-03-30 Skola 1 500 55 500
2021-06-30 Skola 1 500 54 000
2021-09-30 Skola 1 500 52 500
2021-12-30 Skola 1 500 51 000
2022-03-30 Skola 1 500 49 500
2022-06-30 Skola 1 500 48 000
2022-09-30 Skola 1 500 46 500
2022-12-30 Skola 1 500 45 000
2023-03-30 Skola 1 500 43 500
2023-06-30 Skola 1 500 42 000
2023-09-30 Skola 1 500 40 500
2023-12-30 Skola 1 500 39 000
2024-03-30 Skola 1 500 37 500
2024-06-30 Skola 1 500 36 000
2024-09-30 Skola 1 500 34 500
2024-12-30 Skola 1 500 33 000
2025-03-30 Skola 1 500 31 500
2025-06-30 Skola 1 500 30 000
2025-09-30 Skola 1 500 28 500
2025-12-30 Skola 1 500 27 000
2026-03-30 Skola 1 500 25 500
2026-06-30 Skola 1 500 24 000
2026-09-30 Skola 1 500 22 500
2026-12-30 Skola 1 500 21 000
2027-03-30 Skola 1 500 19 500
2027-06-30 Skola 1 500 18 000
2027-09-30 Skola 1 500 16 500
2027-12-30 Skola 1 500 15 000
2028-03-30 Skola 1 500 13 500
2028-06-30 Skola 1 500 12 000
2028-09-30 Skola 1 500 10 500
2028-12-30 Skola 1 500 9 000
2029-03-30 Skola 1 500 7 500
2029-06-30 Skola 1 500 6 000
2029-09-30 Skola 1 500 4 500
2029-12-30 Skola 1 500 3 000
2030-03-30 Skola 1 500 1 500
2030-06-30 Skola 1 500  

164.

17Skolininkė sumoka šios Sutarties 3 punkte nurodytas sumas iki tame punkte nurodytos datos.

185.

19Skolininkė turi teisę mokėti didesnes įmokas nei nurodyta Sutarties 3 punkte. Tokiu atveju (esant permokai) ateinančio mėnesio periodinė įmoka gali būti atitinkamai mažinama Skolininkės permokėta dalimi arba nemokama, jei Skolininkė permoka siekia visos periodinės įmokos dydį.

206.

21Skolininkei nesumokėjus bent vienos visos grafike įmokos, nurodytos Sutarties 3 punkte, arba sumokėjus tik dalį nurodytos mėnesinės įmokos, Kreditorė turi teisę per 3 (tris) darbo dienas nuo neįvykdyto mokėjimo dienos kreiptis į teismą dėl vykdomojo dokumento išdavimo bei į antstolį dėl priverstinio skolos išieškojimo.

227.

23Skolininkė už kiekvieną uždelstą atsiskaityti su Kreditore dieną moka 0,2 % dydžio delspinigius.

248.

25Ginčo šalys konstatuoja, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 3 dalies, 294 straipsnio 2 dalies turinys ir teisinės pasekmės dėl taikos sutarties sudarymo, kurią teismas patvirtina, yra žinomos. Šalims žinoma ir suprantama, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, ir kad teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsnis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 584 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Šalys supranta, kad nė vienai iš šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai