Byla 2-103-808/2012
Dėl santuokos apskaitos akto įrašo panaikinimo ir sutarties dėl tokio įrašo panaikinimo teisinių pasekmių patvirtinimo

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja G. Ž., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų M. I. ir A. I. prašymą dėl santuokos apskaitos akto įrašo panaikinimo ir sutarties dėl tokio įrašo panaikinimo teisinių pasekmių patvirtinimo,

Nustatė

2Pareiškėjai M. I. ir A. I. kreipėis į teismą prašydami panaikinti Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriaus apskaitos akto įrašą Nr.2568, apie santuoką, sudarytą 2003-09-03 Šv.Petro ir Povilo bažnyčioje, Vilniuje ir patvirtinti sutartį dėl tokio įrašo panaikinimo teisinių pasekmių.

3Nors iš pradžių M. I. kreipėsi į teismą dėl bažnytinės santuokos civilinių teisinių pasekmių panaikinimo dėl sutuoktinio kaltės, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir įgyto turto padalijimo, tačiau po 2012-03-05 įvykusio parengiamojo posėdžio, teismui buvo pateiktas šalių 2012-03-12 prašymas, kuriuo atsisakyta nuo į bylą pateiktos 2011-12-30 taikos sutarties ir prašoma nagrinėti bylą dėl apskaitos akto įrašo panaikinimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, patvirtinti sutartį dėl tokio įrašo panaikinimo teisinių pasekmių bei bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka

4Pareiškėjai nurodo, kad nuo 2010-05-12 santuokiniai ryšiai faktiškai yra nutrūkę, jų nebepalaiko apie dvejus metus, negyvena santuokinio gyvenimo, netvarko bendro ūkio, iš esmės skiriasi požiūriai į gyvenimo ir šeimos vertybes, todėl mano, kad nesant galimybių išsaugoti tvirtos šeimos, turėtų būti panaikinta bažnytinės santuokos apskaita ir patvirtinta teismui pateikta sutartis dėl civilinių teisinių pasekmių.

5Prašymas tenkintinas ir sutartis tvirtintina.

6K. T. 1994-04-21 nutarime ,,Dėl Lietuvos Respublikos santuokos ir šeimos kodekso 6 str. 2 d., 11 str. ir 12 str. 2 d. atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai” pripažino, kad tiek valstybinė, tiek bažnytinė santuokos registracija yra savarankiški juridiniai faktai, sukeliantys analogiškas teisines pasekmes. Lietuvos Respublikos ir Šventojo sosto sutarties dėl santykių tarp Katalikų bažnyčios ir valstybės teisinių aspektų (ratifikuota 2000-07-20 įstatymu Nr. VIII-1883) 13 str. 1 d. nustatyta, kad kanoninė santuoka nuo pat religinio jos sudarymo momento sukelia civilines pasekmes pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, jei yra išlaikyti Lietuvos Respublikos įstatymų numatyti reikalavimai. CK 3.24 straipsnyje nustatytas sąlygų visetas, kad santuoka, įregistruota bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka, būtų pripažinta valstybės ir sukeltų tokias pat teisines pasekmes kaip ir santuokos sudarymas civilinės metrikacijos įstaigoje (valstybės pripažinimo prasme) (CK 3.7 str. 2 d., CK 3.24 str. 2 d., 3.26 str. 1 d.).

7Sutuoktiniams, sudarius bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka santuoką, preziumuojamas jų abiejų sutikimas, jog nuo pat tokios santuokos sudarymo momento jų santykius reglamentuotų ne tik civilinės (šeimos) teisės normos, bet ir atitinkamos konfesijos kanonų teisės normos. Valstybė pripažįsta bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką, kai ji įtraukta į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje, tačiau tai nereiškia, kad santuoka, sudaryta bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka, tampa civiline santuoka, kurią gali nutraukti civilinis teismas. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka gali būti pripažinta negaliojančia (niekine) atitinkamų bažnyčios institucijų, remiantis vidaus (kanonų) teisės normomis. Bendrosios kompetencijos teisme gali būti nagrinėjamas klausimas dėl civilinių teisinių pasekmių, nulemtų bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą, panaikinant santuokos apskaitos akto įrašą civilinės metrikacijos įstaigoje. Teismas, tenkindamas prašymą dėl civilinių teisinių pasekmių, atsiradusių bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką įtraukus į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje, panaikina akto įrašą dėl bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje ir išsprendžia kitus klausimus (turto padalijimo, vaikų išlaikymo, jų gyvenamosios vietos nustatymo, sutuoktinių tarpusavio išlaikymo ir kitus (CK 3.49 str., 3.59 str.) (Lietuvos A. T. civilinė byla Nr. 3K-7-6/2007).Teismas, vertindamas prašymą ir pateiktus dokumentus, turi įvertinti ir teisiškai kvalifikuoti, ar yra pagrindų, dėl kurių santuokos apskaitos įrašas galėtų būti panaikinamas.

8Byloje esantys rašytiniai duomenys patvirtina, kad pareiškėjų M. I. ir A. I. santuoka, palaiminta 2003 m. rugpjūčio 30 d. Šv.Petro ir Povilo bažnyčioje, Vilniuje, yra apskaityta 2003 m. rugsėjo 3 d. Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 2568 (b.l. 6). Santuokoje pareiškėjams 2005-04-16 gimė dukra K. I. (b.l. 7). Pareiškėjai vienas iš kito išlaikymo nereikalauja, nurodo, jog bendrų ar vieno iš šalių kreditorių neturi, o turto padalijimo klausimą bei kitus tarpusavio teisinius santykius aptarė sutartyje dėl teisinių pasekmių, iš kurios matyti, kad santuokoje įgytas automobilis OPEL VECTRA, v/n ( - ) atitenka A. I..

9Atsižvelgiant į pareiškėjų poziciją, nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų susitarimu (CK 3.169 str.), t.y. panaikinus santuokos apskaitos akto įrašą, nepilnametės dukters - K. I. gyvenamoji vieta nustatytina kartu su vaikų motina - M. I. (CK 3.169 str. 1 d.). Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str. 1 d.), todėl teismas, susipažinęs su pareiškėjų pateiktais dokumentais, pripažįsta, kad nepilnametės dukters išlaikymui pareiškėjų nurodyta 400 Lt dydžio suma, kurią A. I. teiks dukrai kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki dukters K. I. pilnametystės, atitinka nepilnametės dukters interesus, užtikrina būtinas vaikams vystytis sąlygas ir kartu nepažeidžia pareiškėjų interesų (CK 3.196 str. 2 d.). Teismas atsižvelgia į pareiškėjų sutartyje dėl teisinių pasekmių aptartą tėvų dalyvavimo auklėjant vaiką klausimą (LR CK 3.53 str. 3 d.) ir tvirtina, kad M. I., suteikia galimybę atskirai gyvenančiam tėvui A. I. dalyvauti dukros K. I. auklėjime.

10Teismas, konstatuoja, kad iš esmės prašymo dėl santuokos apskaitos akto įrašo panaikinimo turinys atitinka CPK 539 str. reikalavimus, todėl apskaitos akto įrašas civilinės metrikacijos įstaigoje naikintinas.

11Pareiškėjai M. I. grąžintinas jos byloje sumokėtas žyminis mokestis (CPK 87 str. 1 d. 2 p.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.24 str., 3.55 str., 3.62 str. ir Civilinio proceso kodekso 3 str. 6 d., 259 str., 270 str. 275 str., 540 str., 541 str.,

Nutarė

13prašymą tenkinti.

14Panaikinti Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriaus 2003 m. rugsėjo 3 d. akto įrašą Nr. 2568 dėl 2003 m. rugpjūčio 30 d. Šv.Petro ir Povilo bažnyčioje, Vilniuje tarp M. I., a.k. ( - ) ir A. I., a.k. ( - ) , sudarytos santuokos apskaitos.

15Konstatuoti, kad įrašas civilinės metrikacijos skyriuje naikinamas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, o turtinėms šalių teisėms ir pareigoms teisines pasekmes sukelia nuo teismo sprendimo priėmimo dienos.

16Panaikinus akto įrašą, pareiškėjai M. I., paliktina pavardė – Babirša, o A. I. – Ingelevič.

17Patvirtinti tarp šalių laisva valia 2012-03-12 sudarytą sutartį dėl teisinių pasekmių, šiomis sąlygomis:

181. Šalių dukters K. I., a.k. 60504160, gimusios 2005-04-16 gyvenamoji vieta nustatoma su vaikų motina M. I., a.k. ( - );

192. A. I., a.k. ( - ), nepilnametės dukros K. I., a.k. 60504160, gimusios 2005-04-16 išlaikymui moka po 400,00 Lt (keturis šimtus litų) kiekvieną mėnesį periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki K. I., a.k. 60504160, pilnametystės. Išlaikymo dydis indeksuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka;

203. M. I., a.k. ( - ), skiriama dukters K. I., a.k. 60504160, išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise;

214. A. I., a.k. ( - ), gali dalyvauti dukros K. I., a.k. 60504160, auklėjime;

225. Panaikinus santuokos apskaitos akto įrašą, santuokos metu šalių įgyta transporto priemonė - keleivinis automobilis OPEL VECTRA, v.n ( - ) paliekama A. I.;

236. Šalys bendrų ar vienos iš šalių kreditorių neturi;

247. Šalys tarpusavio išlaikymo nereikalauja;

258. Visus ginčus, susijusius su šios sutarties aiškinimu ir taikymu, šalys sprendžia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

26M. I. grąžinti 126 Lt (vieną šimtą dvidešimt šešis litus) žyminio mokesčio, sumokėto banke „Swedbank“, AB, 2011-05-05 įmokos mokėjimo kvitu.

27Šalims išaiškinta, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms, jie arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos apskaitos akto įrašo panaikinimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo.

28Įsiteisėjusio sprendimo nuorašą nusiųsti Vilniaus miesto CM skyriui.

29Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus m. 4 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja G. Ž., rašytinio proceso tvarka... 2. Pareiškėjai M. I. ir A. I. kreipėis į teismą prašydami panaikinti... 3. Nors iš pradžių M. I. kreipėsi į teismą dėl bažnytinės santuokos... 4. Pareiškėjai nurodo, kad nuo 2010-05-12 santuokiniai ryšiai faktiškai yra... 5. Prašymas tenkintinas ir sutartis tvirtintina. ... 6. K. T. 1994-04-21 nutarime ,,Dėl Lietuvos Respublikos santuokos ir šeimos... 7. Sutuoktiniams, sudarius bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka santuoką,... 8. Byloje esantys rašytiniai duomenys patvirtina, kad pareiškėjų M. I. ir A.... 9. Atsižvelgiant į pareiškėjų poziciją, nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta... 10. Teismas, konstatuoja, kad iš esmės prašymo dėl santuokos apskaitos akto... 11. Pareiškėjai M. I. grąžintinas jos byloje sumokėtas žyminis mokestis (CPK... 12. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.24 str., 3.55... 13. prašymą tenkinti.... 14. Panaikinti Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriaus 2003 m. rugsėjo 3... 15. Konstatuoti, kad įrašas civilinės metrikacijos skyriuje naikinamas nuo... 16. Panaikinus akto įrašą, pareiškėjai M. I., paliktina pavardė – Babirša,... 17. Patvirtinti tarp šalių laisva valia 2012-03-12 sudarytą sutartį dėl... 18. 1. Šalių dukters K. I., a.k. 60504160, gimusios 2005-04-16 gyvenamoji vieta... 19. 2. A. I., a.k. ( - ), nepilnametės dukros K. I., a.k. 60504160, gimusios... 20. 3. M. I., a.k. ( - ), skiriama dukters K. I., a.k. 60504160, išlaikymo lėšų... 21. 4. A. I., a.k. ( - ), gali dalyvauti dukros K. I., a.k. 60504160, auklėjime;... 22. 5. Panaikinus santuokos apskaitos akto įrašą, santuokos metu šalių įgyta... 23. 6. Šalys bendrų ar vienos iš šalių kreditorių neturi;... 24. 7. Šalys tarpusavio išlaikymo nereikalauja;... 25. 8. Visus ginčus, susijusius su šios sutarties aiškinimu ir taikymu, šalys... 26. M. I. grąžinti 126 Lt (vieną šimtą dvidešimt šešis litus) žyminio... 27. Šalims išaiškinta, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms, jie arba vienas... 28. Įsiteisėjusio sprendimo nuorašą nusiųsti Vilniaus miesto CM skyriui.... 29. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu...