Byla 2-1744-430/2012
Dėl skolos priteisimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų BUAB „Steikvila“

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Avirginida“ atstovei advokatei Aušrai Kapočienei,

4atsakovui J. S.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Avirginida“ ieškinį atsakovui J. S. dėl skolos priteisimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų BUAB „Steikvila“,

Nustatė

6teisme priimtas ieškovo UAB „Avirginida“ ieškinys atsakovui J. S. dėl skolos priteisimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų BUAB „Steikvila“, kuriame nurodyta, kad tarp ieškovo ir UAB „Steikvila“ 2005-10-27 buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią ieškovas pardavė UAB „Steikvila“ prekes. Nuo 2009-03-06 UAB „Steikvila“ už pateiktas prekes nesumokėjo 91823,84 Lt, todėl buvo priskaičiuotos 18049,91 Lt netesybos. UAB „Steikvila“ ir jos generaliniu direktoriumi prisistatęs akcininkas J. S., esant įmonei nemokiai, vis tiek užsakinėjo prekes, jas priimdavo. Vilniaus apygardos teismas 2010-04-23 nutartimi UAB „Steikvila“ iškėlė bankroto bylą. 2005-10-27 pirkimo-pardavimo sutartį su ieškovu pasirašė atsakovas, nurodydamas, kad jis yra bendrovės generalinis direktorius, tačiau Juridinių asmenų registre nurodyta, kad atsakovas įmonės direktoriumi buvo nuo 2009-10-13 iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Atsakovas nuo bendrovės registravimo dienos iki bankroto bylos iškėlimo dienos buvo įmonės vieninteliu akcininku (dalyviu). Vilniaus apygardos teismas 2010-12-22 nutartimi patvirtino ieškovo kreditorinį reikalavimą 109649,88 Lt. Bankroto administratoriui pateikus ieškovo prašomus dokumentus, paaiškėjo, kad UAB „Steikvila“ tapo nemoki dėl akcininko J. S. nesąžiningų veiksmų. Atsakovas, būdamas UAB „Steikvila“ savininku (dalyviu), savo veiksmais sąmoningai privedė UAB „Steikvila“ prie bankroto, kad išvengtų skolų ir tai pačiai veiklai vykdyti įsteigė naują bendrovę, tokiu būdu siekė išvengti turtinės prievolės. Todėl, Vilniaus apygardos teismo nutartimi patvirtintas ieškovo 109649,88 Lt kreditorinis reikalavimas BUAB „Steikvila“ priteistinas iš atsakovo. Teismo prašo priteisti iš atsakovo 109649,88 Lt skolos, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Teisme gautas BUAB „Steikvila“ bankroto administratorės atsiliepimas į ieškovo ieškinį. Nurodė, kad ieškovo ieškinyje nurodytos aplinkybės dėl BUAB „Steikvila“ akcininko J. S. veiksmų atitinka tikrovę ir įmonėje esančius dokumentus. Atsakovas, būdamas vienintelis įmonės akcininkas, matydamas, kad su kreditoriais neatsiskaitys, įsteigė naują bendrovę „Steiksa“, tai pačiai veiklai vykdyti. Naujai įsteigta bendrovė iki bankroto bylos iškėlimo nemokamai naudojosi BUAB „Steikvila“ patalpomis ir įranga. Iš viso atsakovas iš įmonės yra paėmęs ir negrąžinęs 371945,00 Lt (b.l. 59).

8Atsakovas J. S. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė.

9Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais. Papildomai nurodė, kad įstatymas numato subsidiarinę atsakomybę, jei juridinis asmuo negali atsiskaityti su kreditoriais. Išrašas iš BUAB „Steikvila“ didžiosios knygos pagrindžia, kad atsakovas iš bendrovės kasos savo išlaidoms pasiimdavo pinigų, bet nei grąžindavo jų, nei pateikdavo dokumentus, kad pinigus išleido įmonės reikmėms. Tuo metu įmonė jau dirbo nuostolingai, tačiau atsakovas, kaip vienintelis akcininkas ir direktorius, nesikreipė dėl bankroto iškėlimo, o toliau tęsė veiklą ir klaidino kreditorius. Ieškovo reikalavimas pripažintas bankroto bylą nagrinėjusio teismo, reikalavimas patvirtintas. Atsakovo nesąžiningi veiksmai yra naujos įmonės įsteigimas ir pinigų išėmimas. LAT konstatuoja, jog naujos įmonės steigimas buvusios įmonės pagrindu yra nesąžiningas veiksmas. Nesąžiningas elgesys privedė įmonę prie bankroto. Žala atsirado 2005-10-27 sutarties pagrindu.

10Teismo posėdyje atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad atsakovas įmonę valdė iki 2008 metų, kas vyko po to, nieko nežino. Atsakovas pinigų iš įmonės neėmė. Viską perėmė V. Ž., o atsakovas jokio kontakto su įmone neturėjo. Atsakovas nurodė, kad 2005-10-27 sutartį pasirašė jis, kaip generalinis direktorius, pats save paskyrė direktoriumi, kadangi buvo vienintelis akcininkas. Atsakovas niekada nėra tvarkęs įmonės buhalterijos. Atsakovas yra įsteigęs kitą įmonę, bet ne savo lėšomis, jis buvo akcininkas pradinėje stadijoje. Kitos įmonės veikla analogiškai kaip ir BUAB „Steikvila“ ir ji yra tose pačiose patalpose. Įranga naudota ta pati ir buvo gaminama ta pati produkcija. Atsakovas buvo apgautas.

11Į teismo posėdį trečio asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų BUAB „Steikvila“ bankroto administratorė Janina Lapėnienė neatvyko. Apie teismo posėdį informuota tinkamai (b.l. 64), gautas prašymas bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (b.l. 65). Prašymų atidėti teismo posėdį negauta. Laikytina, jog procesinių kliūčių bylai nagrinėti nėra (CPK 246 str.).

12Ieškinys tenkintinas.

13Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad UAB „Steikvila“ ir UAB „Avirginida“ 2005-10-27 pasirašė pirkimo – pardavimo sutartį (b.l.7). Vilniaus apygardos teismo 2010-12-22 nutartimi patvirtintas 109649,88 Lt UAB „Avirginida“ kreditorinis reikalavimas. UAB „Steikvila“ 2011-06-30 Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „Steikvila“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (b.l.18). Atsakovas buvo vienintelis UAB „Steikvila“ akcininkas, o laikotarpiu nuo 2002-03-07 iki 2010-09-22 bendrovės vadovas (b.l. 8).

14Byloje kilo ginčas dėl bendrovės vadovo atsakomybės.

15CK 2.50 str. 2 d. numatyta, kad juridinis asmuo neatsako pagal juridinio asmens dalyvio prievoles, o pastarasis neatsako pagal juridinio asmens prievoles, išskyrus, kai tai nustatyta įstatymuose ar juridinio asmens steigimo dokumentuose. Kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai (CK 2.50 str. 3 d.). Juridinio asmens dalyviui atsakomybė pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį atsiranda dėl nesąžiningų jo veiksmų, o sąžiningumo principo turinį yra išaiškinęs kasacinis teismas, pasisakydamas, jog sąžiningumas – tai vertybinis teisinių santykių subjekto elgesio matas, nustatomas pagal objektyvųjį ir subjektyvųjį kriterijus. Objektyviuoju požiūriu sąžiningumas suprantamas kaip elgesys, atitinkantis protingumo ir teisingumo principų reikalavimus, t. y. rūpestingas, apdairus ir atidus elgesys. Subjektyviuoju požiūriu sąžiningumas nusako asmens vidinę būklę konkrečioje situacijoje, be kita ko, veikiamą subjektą individualizuojančių savybių, tokių kaip fizinio asmens amžius, išsimokslinimas, praktiniai įgūdžiai ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Z. v. UAB „Vakarų prekyba“, bylos Nr. 3K-3-44/2011).

16Vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, teisinį statusą reglamentuoja civilinės teisės normos, taikomos akcinių bendrovių organų veiklai reguliuoti (pavyzdžiui, ABĮ 19 straipsnio 1, 4, 6, 8 dalys, 37 straipsnis, CK 2.81 straipsnio 1 dalis, 2.82 straipsnio 1, 2, 3 dalys, 2.87 straipsnis ir kt.). Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo ( fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga ( duty of loyalty); įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-20 nutartis civilinėje 3K-7-444/2009).

17Byloje esantys rašytiniai įrodymai (trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų rašytiniai paaiškinimai, bendrovės Didžiosios knygos išrašas) patvirtina tą aplinkybę, kad atsakovas iš BUAB „Steikvila“ yra paėmęs (dalį nepateisinęs buhalterinės apskaitos dokumentais) ir negrąžinęs 371945,00 Lt (b.l. 59,66). Ši suma sudaro ženklią dalį Vilniaus apygardos teismo 2010-12-22 nutartimi patvirtintų 721524,22 Lt dydžio kreditorinių reikalavimų. Tokie duomenys vertintini, kaip įmonės vadovo ir vienintelio akcininko, siekis išvengti prievolės kreditoriams, ir tai priešinga rūpestingam, apdairiam ir atidžiam elgesiui. Akcentuotina tai, kad atsakovas (kaip pripažino teismo posėdžio metu), UAB „Steikvila“ jau turint finansinių sunkumų, įsteigė kitą bendrovę - UAB „Steiksa“, kuri vykdo analogišką veiklą, veikia tose pačiose patalpose ir naudoja tą pačią įrangą. Tai patvirtina ir į bylą pateikti rašytinai įrodymai, t.y. 2011-04-01 patalpų nuomos sutartis, pagal kurią UAB „Steikvila“ išnuomoja patalpas Dūmų g. 3, Vilniuje; PVM sąskaita faktūra, pagal kurią UAB „Steikvila“ parduoda UAB „Steiksa“ mėsos apdirbimo įrangą (b.l.14-16). Tai, kad atsakovas įsteigė analogišką veiklą vykdančią įmonę patvirtina, kad atsakovas pagal savo amžių, praktinę veiklą ir patirtį, būdamas sąžiningas vienintelis bendrovės akcininkas, galėjo tęsti UAB „Steikvila“ veiklą, atsiskaitydamas su kreditoriais. Teismas kritiškai vertina atsakovo argumentus, kad jis nesuprato, kas vyksta bendrovės veikloje. Šie argumentai protingo žmogaus požiūriu vertintini kaip nerimti, neprotingi ir nepaneigiantys fakto esmės. Bendrame nustatytų aplinkybių kontekste akivaizdu, jog atsakovas turėjo pakankamai tiek materialinių resursų, tiek patirties, tiek supratimo įsteigti kitą analogišką bendrovę tokiu būdu siekdamas išvengti atsiskaityti su kreditoriais.

18Išdėstytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad atsakovo atsakomybė pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį atsirado dėl nesąžiningų jo veiksmų. Atsakovui žinant, kad bendrovė - UAB „Steikvila“ neatsiskaitys su ieškovu už tiekiamas prekes, tačiau jas priimant, pasirašant PVM sąskaitas faktūras, o teismui pripažinus UAB „Steikvila“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, 109649,88 Lt skola ieškovui priteistina iš atsakovo.

19LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti. Vadovaujantis išdėstytu, iš atsakovo priteistina 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (109649,88 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2011-12-21, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 3 d.).

20LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų, todėl ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 3193,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio, b.l. 5).

21Vadovaujantis LR CPK 92 str., iš atsakovo priteistina 23,16 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

22Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

23Ieškinį tenkinti.

24Priteisti ieškovui UAB „Avirginida“, ja.k. 176597816, iš atsakovo J. S., a.k. ( - ) 109649,88 Lt (šimtas devyni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt devyni Lt 88 ct) skolos ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (108649,88) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2011-12-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 3193,00 Lt (trys tūkstančiai šimtas devyniasdešimt trys Lt) bylinėjimosi išlaidų.

25Priteisti iš atsakovo J. S., a.k. ( - ) valstybės naudai 23,16 Lt (dvidešimt trys Lt 16 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

26Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Avirginida“ atstovei advokatei Aušrai... 4. atsakovui J. S.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 6. teisme priimtas ieškovo UAB „Avirginida“ ieškinys atsakovui J. S. dėl... 7. Teisme gautas BUAB „Steikvila“ bankroto administratorės atsiliepimas į... 8. Atsakovas J. S. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė jame išdėstytais... 10. Teismo posėdyje atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad atsakovas... 11. Į teismo posėdį trečio asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad UAB „Steikvila“ ir... 14. Byloje kilo ginčas dėl bendrovės vadovo atsakomybės.... 15. CK 2.50 str. 2 d. numatyta, kad juridinis asmuo neatsako pagal juridinio asmens... 16. Vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, teisinį statusą reglamentuoja... 17. Byloje esantys rašytiniai įrodymai (trečiojo asmens nepareiškiančio... 18. Išdėstytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad atsakovo... 19. LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 20. LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 21. Vadovaujantis LR CPK 92 str., iš atsakovo priteistina 23,16 Lt išlaidų,... 22. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas... 23. Ieškinį tenkinti.... 24. Priteisti ieškovui UAB „Avirginida“, ja.k. 176597816, iš atsakovo J. S.,... 25. Priteisti iš atsakovo J. S., a.k. ( - ) valstybės naudai 23,16 Lt (dvidešimt... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...