Byla eI-6119-394/2019
Dėl termino pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo pratęsimo, suinteresuotas asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas

1Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš Jarūnės Sedalienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Laisvutės Kartanaitės ir Arvydo Martinavičiaus,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Vaiteksa“ prašymą dėl termino pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo pratęsimo, suinteresuotas asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Vaiteksa“ (toliau – pareiškėja), atstovaujama advokato G. Ž., pateikė teismui prašymą pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą iki 2020 m. birželio 10 d.

5Pareiškėja prašyme nurodė, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Institucija) 2018-09-07 savavališkos statybos aktu nustatė, jog pastato (poliklinikos, esančios (duomenys neskelbiami) kapitalinis remontas, keičiant pastato išvaizdą ir paskirtį yra atliktas be statybą leidžiančio dokumento. Pareiškėjo atžvilgiu Institucija 2018-09-10 priėmė privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-60-180910-00023, t. y. išardyti savavališkai pastatytas ar perstatytas statinio dalis, demontuoti gydymo paskirties pastato (duomenys neskelbiami) rūsio patalpose esančius kieto kuro katilus ir pastato centrinę šildymo sistemą pajungti prie centralizuotos miesto šildymo sistemos, demontuoti virš pastato stogo įrengtą dūmtraukį, bei atlikti kitus nurodytus darbus. Privalomojo nurodymo įvykdymo terminas nustatytas iki 2019-03-10. Pareiškėja 2019-03-28 su (duomenys neskelbiami) sudarė projektavimo sutartį dėl pastato – poliklinikos kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimo, kurio pagrindu būtų pakeista esama statinio paskirtis į paslaugų paskirtį, projekte numatyti objekto statybos etapai bei suformuoti du nekilnojamojo turto vienetai. 2019-04-05 iš (duomenys neskelbiami) pareiškėjas gavo pastato šilumos įrenginių prijungimo prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos sąlygas, pareiškėjas taip pat inicijuoja pakeisti gretimais esančio žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį ir būdą. Pareiškėjas Institucijai pateikė prašymą pratęsti Privalomojo nurodymo įvykdymo terminą, kuris buvo patenkintas 2019-03-18 sprendimu ir kuriuo terminas pratęstas iki 2019-06-10. Pareiškėja vykdo privalomąjį nurodymą, t. y. siekia prijungti poliklinikos šildymo sistemą prie centralizuotos miesto šildymo sistemos, taip pat užsakė techninį darbo projektą dėl poliklinikos kapitalinio remonto, kurio metu bus atliekami statybos darbai, nurodyti Privalomajame nurodyme, tačiau trims mėnesiams pratęstas terminas yra per trumpas, nes vien techninio darbo projekto kapitalinio remonto darbams atlikti parengimui prireiks bent 120 darbo dienų. Poliklinikos šildymo sistemos prijungimui prie centralizuotos šildymo sistemos taip pat reikės daugiau laiko. Privalomojo nurodymo įvykdymui reikia paruošti įvairią dokumentaciją, o po to atlikti statybos darbus, akivaizdu, kad iki 2019-06-10 to padaryti neįmanoma, todėl prašo Privalomojo nurodymo įvykdymo terminą pratęsti iki 2020-06-10.

6Suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas atsiliepime į pareiškėjos prašymą nurodė, kad inspekcijos Šiaulių departamentas 2018-07-17 gavo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos urbanistinės plėtros ir ūkio departamento statybos ir renovacijos skyriaus informaciją apie tai, jog UAB „Vaiteksa“ pastate (duomenys neskelbiami) galimai įvykdė statybos darbus be statybą leidžiančio dokumento. 2018-09-03 Šiaulių departamento pareigūnas atliko šio objekto patikrinimą ir surašė statybos patikrinimo nagrinėjant skundą aktą (kontrolinį klausimyną). Patikrinimo metu nustatyta, kad UAB „Vaiteksa“ 2014-2016 metais ūkio būdu atliko gydymo paskirties pastato kapitalinį remontą, keičiant pastato išvaizdą bei naudojimo paskirtį be nustatyta tvarka parengto projekto ir statybos leidimo. Statybos leidimas tokio statinio kapitaliniam remontui, keičiant pastato išvaizdą ir paskirtį, yra privalomas. UAB „Vaiteksa“ statybos leidimo nepateikė, todėl jai 2018-09-07 surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-60-180907-00025, o 2018-09-10 – privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-60-180910-00023 iki 2019-03-10. 2019-03-18 atsižvelgiant į pareiškėjos prašyme nurodytus motyvus Inspekcijos Šiaulių departamentas priėmė sprendimą ir pratęsė privalomo nurodymo įvykdymo terminą trims mėnesiams iki 2019-06-10. Neprieštarauja, kad privalomojo nurodymo įvykdymo terminas būtų pratęstas iki 2020-06-10.

7Pareiškėjos prašymas tenkintinas.

8Statybos įstatymo 28 straipsnyje numatyta, kad Savavališkos statybos padariniai šalinami Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 str. 4 d. numatyta, kad šio straipsnio 2 dalyje nustatyti privalomieji nurodymai turi būti įvykdyti per 6 mėnesius arba išimtiniais atvejais per Inspekcijos nurodytą trumpesnį terminą, jeigu nustatoma, kad savavališka statyba šiurkščiai pažeidė trečiųjų asmenų teises ir iš esmės suvaržė jų galimybes tinkamai naudotis jų turimu nekilnojamuoju turtu. Inspekcija šį terminą, jeigu yra svarbių priežasčių, asmens rašytiniu prašymu gali vieną kartą pratęsti 3 mėnesiams. Svarbiomis priežastimis laikomos priežastys, susijusios su procedūromis (atliekamomis siekiant įteisinti savavališką statybą pagal šio straipsnio 5 dalies nuostatas – projektinės dokumentacijos pakeitimo ir kitų savavališkai statybai įteisinti reikalingų dokumentų gavimo ar jų patikslinimo, papildymo ir pan.), kurių trukmei asmuo negali daryti įtakos. Dėl privalomojo nurodymo vykdymo termino pratęsimo ilgesniam laikotarpiui ar dėl atsisakymo jį pratęsti asmuo gali kreiptis į teismą.

9Byloje esančių duomenų pagrindu nustatyta, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių departamento specialistai, gavę informacijos, kad pastate, esančiame (duomenys neskelbiami), galimai įvykdyti statybos darbai be statybą leidžiančio dokumento, 2018-08-31 surašė statybos patikrinimo nagrinėjant skundą aktą (kontrolinį klausimyną) ir nustatė, jog UAB „Vaiteksa“ ūkio būdu atliko gydymo paskirties pastato kapitalinį remontą, keičiant pastato išvaizdą bei naudojimo paskirtį be nustatyta tvarka parengto projekto ir statybos leidimo. 2018-09-07 statytojai UAB „Vaiteksa“ surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-60-180907-00025, o 2018-09-10 - privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-60-180910-00023, kuriuo UAB „Vaiteksa“ nurodyta iki 2019-03-10 išardyti savavališkai pastatytas ar perstatytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę, demontuoti gydymo paskirties pastato (duomenys neskelbiami) rūsio patalpose Nr. R-2 ir R-4 esančius kieto kuro katilus ir pastato centrinę šildymo sistemą pajungti prie centralizuotos šildymo sistemos, demontuoti virš pastato stogo įrengtą dūmtraukį, atstatyti pastato rūsio patalpoje Nr. R-2 (išorinėje sienoje) buvusią lango angą, kuri šiuo metu yra užmūryta, taip pat atstatyti pirmo aukšto patalpoje Nr. 1-40 (išorinėje vienoje) buvusią lango angą, kurios vietoje šiuo metu yra įrengti vartai, bei pastatą naudoti pagal pagrindinę naudojimo paskirtį. 2019-03-18 sprendimu Nr. SDPN-60-190318-00004 Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas, tenkindamas pareiškėjos prašymą, privalomojo nurodymo įvykdymo terminą pratęsė iki 2019-06-10.

10Iš byloje esančių dokumentų matosi, kad pareiškėja aktyviais veiksmais siekia įteisinti savavališką statybą – 2019-03-28 sudarė projektavimo sutartį dėl pastato – poliklinikos adresu (duomenys neskelbiami) kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimo, kuriame būtų pakeista esama pastato paskirtis į paslaugų paskirtį, projekte numatyti du objekto statybos etapai bei suformuoti du nekilnojamieji turto vienetai, projekto parengimo darbų terminas - 120 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo, 2019-04-10 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui pateikė prašymą pakeisti gretimo žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbiami) pagrindinę naudojimo paskirtį ir būdą, kreipėsi ir gavo pastato, esančio (duomenys neskelbiami), prijungimo prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos šilumos įrenginių prijungimo sąlygas. Į teismą dėl termino pratęsimo pareiškėja kreipėsi nesibaigus teismo pratęstam reikalavimo įvykdymo terminui – 2019-05-31, todėl jos prašymas dėl 2018-09-10 surašyto privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo tenkintinas ir terminas pratęstinas pareiškėjos prašomam laikotarpiui, t. y. iki 2020-06-10, nes tiek projektui parengti ir suderinti, tiek kitiems dokumentams gauti bei darbams atlikti reikalingas papildomas laikas, o šių procedūrų trukmei pareiškėja daryti įtakos negali.

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84-87 straipsniais, 88 straipsnio 4 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

12Pareiškėjos prašymą tenkinti.

13Pratęsti pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei „Vaiteksa“ Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2018-09-10 surašyto Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-60-180910-00023 įvykdymo terminą iki 2020 m. birželio 10 d.

14Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai