Byla 2-6599-912/2012
Dėl žalos atlyginimo priėmimo klausimą

1Vilniaus miesto 3–iojo apylinkės teismo teisėjas Tomas Venckus, rašytinio proceso tvarka spręsdamas ieškovų R. Ž. ir V. Ž. bei Marijos–L. Ž., atstovaujamų atstovo pagal įstatymą R. Ž., ieškinio atsakovei Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl žalos atlyginimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2Vilniaus miesto 3–iajame apylinkės teisme 2012 m. lapkričio 2 d. gautas ieškovų R. Ž., V. Ž. ir M.–L. Ž., atstovaujamų atstovo pagal įstatymą R. Ž., ieškinys atsakovui Vyriausybei dėl 442 tūkst. Lt neturtinės žalos atlyginimo R. Ž.; 25 proc. dydžio turtinės žalos V. Ž. nuo R. Ž. priteistos neturtinės žalos; 25 proc. dydžio turtinę žalą M.–L. Ž. nuo R. Ž. priteistos neturtinės žalos; 10 proc. metinių palūkanų nuo reikalaujamų priteisti sumų kiekvienam. Ieškinys reiškiamas CK 6.272 straipsnyje nustatyto delikto pagrindu dėl Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos J. N. neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo.

3Ieškinį atsisakytina priimti.

4Pagal CPK 137 straipsnio 2 dalį, teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu ginčas nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka; ieškinys neteismingas tam teismui; suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos; yra įsiteisėjęs teismo arba arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo atsisakymą ieškinio ar patvirtinti šalių taikos sutartį; teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu; šalys yra sudariusios susitarimą perduoti tą ginčą spręsti arbitražui; pareiškimą padavė neveiksnus fizinis asmuo; pareiškimą suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo.

5Ieškovai kaip atsakovą nurodo Lietuvos valstybę. Teisingumo ministerija įgaliota atstovauti valstybei bylose dėl žalos atlyginimo, kai pagal įstatymus žalą, atsiradusią dėl teisėjo ar teismo neteisėtų veiksmų, privalo atlyginti valstybė, (Vyriausybės 2001 m. liepos 26 d. nutarimo Nr. 932 „Dėl atstovavimo valstybei bylose dėl žalos atlyginimo“ 2 punktas). Teisingumo ministerijos buveinė yra Vilniuje Gedimino pr. 30, t. y. Vilniaus miesto 2–ojo apylinkės teismo veiklos teritorijoje (Įstatymo dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo 7 straipsnio 3 dalis). Dėl to ieškovų pateiktas ieškinys teismingas ne Vilniaus miesto 3–iajam apylinkės teismui, bet Vilniaus miesto 2–ajam apylinkės teismui (CPK 29 straipsnis). Teismas atkreipia ieškovų dėmesį, kad šis ieškinys taip pat gali būti reiškiamas ir pagal ieškovų gyvenamąją vietą (CPK 30 straipsnio 7 dalis). Ieškinyje ieškovai nenurodė savo gyvenamosios vietos, bet ant voko, kuriame atsiųstas ieškinys teismui, nurodytas ieškovo R. Ž. adresas Kaune, ( - ). Dėl to darytina išvada, kad ieškovai ieškinį taip pat gali pareikšti ir Kauno miesto apylinkės teisme.

6Šį ieškinį ieškovas reiškia ir nepilnamečių V. Ž. ir M.-L. Ž. vardu, tačiau prie ieškinio neprideda įrodymų, kad R. Ž. yra nepilnamečių ieškovių atstovas pagal įstatymą (CPK 137 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

7Be to, pažymėtina, kad, pagal CPK 135 straipsnio 1 dalį, teismui pareiškiamas ieškinys turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui, ir specialiuosius reikalavimus nustatytus CPK 135 straipsnio 1 dalies 1–7 punktuose. Bendrieji reikalavimai, keliami dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų turiniui nustatyti CPK 111 straipsnio 2 dalyje. Taigi, ieškovai turėtų nurodyti dalyvaujančių byloje asmenų asmens kodus bei gyvenamąsias vietas (CPK 111 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

8Teismas, įvertinęs anksčiau nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad ieškinys pareikštas nesilaikant teismingumo taisyklių, nustatytų CPK 29 straipsnyje, 30 straipsnio 7 dalyje, t. y. yra neteismingas Vilniaus miesto 3-iajam apylinkės teismui; be to, ieškinį nepilnamečių vaikų vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo, todėl atsisakytina jį priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2, 8 punktai).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 29 straipsniu, 30 straipsnio 7 dalimi, 137 straipsnio 2 dalies 2, 8 punktais, 3, 5 dalimis, 290 straipsnio 2, 4 dalimis, 291 straipsniu, 335 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

10Atsisakyti priimti ieškovų R. Ž., V. Ž. ir Marijos–L. Ž. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl žalos atlyginimo.

11Grąžinti pareikštą ieškinį jį padavusiems asmenims.

12Išaiškinti, kad ieškovai turi teisę kreiptis su ieškiniu į Vilniaus miesto 2–ąjį apylinkės teismą arba Kauno miesto apylinkės teismą.

13Ši nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto 3–iąjį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai