Byla 2-8398-541/2012
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja J. V., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui L. P. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas nurodė, kad su atsakovu 2010-05-26 sudarė paskolos sutartį, kuria ieškovas atsakovui suteikė 300,00 Lt dydžio paskolą. Paskolos sutarties terminas - 30 dienų, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2010-06-25, bet paskolos grąžinimo terminą pratęsė iki 2010-07-25. Atsakovas įsipareigojimo grąžinti paskolą laiku nevykdė ir paskolos negrąžino. Už kiekvieną neįvykdymo dieną buvo skaičiuojami 1 proc. delspinigiai, kurie už 180 dienų sudaro 540,00 Lt. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 300,00 Lt negrąžintos paskolos, 540,00 Lt delspinigių, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui ieškinio kopija ir teismo pranešimas įteiktas LR ( - ) str. nustatyta tvarka (b.l. 21-22). Per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsakovas be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl byloje atsiranda LR ( - ) str. 4 d. ir 285 str. 1 d. numatytos teisinės pasekmės – priimamas sprendimas už akių.

4Ieškinys tenkinamas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (( - ) str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys 2010-05-26 sudarė paskolos sutartį, kuria ieškovas atsakovui suteikė 300,00 Lt paskolą, o atsakovas įsipareigojo paskolą grąžinti sutartyje numatytais terminais ir tvarka, mokėdamas sutartyje nustatyto dydžio įmokas, palūkanas ir kitus įkainiuose numatytus mokesčius. Atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2010-06-25 (b.l. 4-8), tačiau jis pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygų 8.1 punktą pratęsė paskolos grąžinimo terminą ir paskolą turėjo grąžinti 2010-07-25 (b.l. 4).

7CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Ieškovo pinigų perdavimo atsakovui faktą patvirtina 2010-05-26 mokėjimo nurodymas, kuriame nurodyta, jog 300,00 Lt sumą ieškovas pervedė į atsakovo sąskaitą, nurodyta mokėjimo paskirtis – paskolos sutartis Nr. ( - ) (b.l. 9). Atsakovas sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi, iš jo priteistina 300,00 Lt skolos, kurią sudaro negrąžinta paskola, ieškovo naudai.

8Pagal bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2. punktą ieškovas paskaičiavo 1 proc. dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kurie sudaro 540,00 Lt (CK 6.71 str., 6.72 str.). CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos A. T. 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos A. T. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006 nurodyta, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus.

9Atsižvelgiant į Lietuvos A. T. formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris Paskolos sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant Sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir Sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomos priteisti netesybos (delspinigiai), kurios siekia 540,00 Lt, palyginus su pagrindinės skolos suma (300,00 Lt), yra aiškiai per didelės, todėl laikytinos baudinėmis (CK 1.5 straipsnis). Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 1 procento dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl teismas, remdamasis CK 6.258 straipsnio 3 dalimi ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas aštuntadaliu, t.y. t.y. iki 0,2 procentų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Remiantis išdėstytu, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 108,00 Lt delspinigių (CK 6.73 str. 2 d.). Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymas 2010-05-26 paskolos sutarties sudarymo metu dar negaliojo, todėl minėtame įstatyme numatyta maksimali delspinigių norma (0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną) yra orientacinė.

10CK 6.37 str. 1 d. ir 6.210 str. 1 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į ieškovo reikalavimą, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (408,00 Lt) nuo bylos iškėlimo 2012-04-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Ieškinį tenkinus 49 proc., proporcingai paskirstomos bylinėjimosi išlaidos – iš atsakovo ieškovo naudai priteisiamas 24,50 Lt žyminis mokestis (CPK 93 str. 2 d.).Teismas, vadovaudamasis ( - ) - 288 str.,

Nutarė

12tenkinti ieškinį iš dalies.

13Priteisti iš atsakovo L. P., a.k. ( - ) 300,00 Lt (tris šimtus litų) negrąžintos paskolos, 108,00 Lt (vienas šimtas aštuoni litai) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (408,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-04-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 24,50 Lt (dvidešimt keturis litus, 50 ct) žyminio mokesčio ieškovo UAB „4finance“, kodas 301881644, naudai.

14Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau - pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos, įrodymai, patvirtinantys įstatymo nustatyto dydžio žyminio mokesčio už pareiškimą sumokėjimą.

15Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai