Byla e2-400-206/2018
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys L. P., A. P

1Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėja Raimonda Kulberkienė, sekretoriaujant Rimai Šiaulienei, dalyvaujant ieškovui V. P., ieškovo atstovei advokatei Kristinai Pralgauskaitei, atsakovei A. P., atsakovės atstovui advokatui Romanui Lupeikai,

2teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. P. ieškinį atsakovei A. P. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys L. P., A. P.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas ieškinyje ir teismo posėdžio metu nurodė, kad jis yra išsituokęs su atsakove A. P. Jų dukros L. P. ir A. P. jau yra pilnametės. 2017 m. lapkričio 3 d. jam tapo žinoma, kad tarp jo ir atsakovės A. P. bei trečiųjų asmenų L. P. ir A. P. 2016-11-15 buvo sudaryta preliminari dovanojimo nekilnojamojo turto sutartis. Apie tai jis sužinojo 2017 m. spalio 18 d. gavęs atsakovės A. P. pranešimą dėl prievolių vykdymo pagal sudarytas preliminariąsias sutartis, kur buvo nurodyta, kad 2016 m. lapkričio 15 d. buvo sudarytos dvi preliminariosios nekilnojamojo turto dovanojimo sutartys. Jis nežinodamas, ar tokias sutartis buvo sudaręs ir, jų neturėdamas, 2017-10-27 paprašė atsakovės jam pateikti pranešime nurodytas preliminarias sutartis, ar jų patvirtintas kopijas. Atsakovė jam pateikė 2016-11-15 preliminarios dovanojimo nekilnojamojo turto sutarties nepatvirtintą kopiją. Pagal sutarties 3.1.1. punktą ieškovas ir atsakovė įsipareigojo padovanoti nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ) , t. y. žemės sklypą, turintį bendrą 0.060 ha plotą, unikalus Nr. ( - ), ir pastatą, neįteisintą Nekilnojamojo turto registre, unikalus Nr. ( - ), priklausantį šalims bendrosios dalinės nuosavybės teise. Šis turtas nuosavybes teise priklauso po 1/2 dalį pagal Kretingos rajono apylinkės teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. ( - ). Taip pat ieškovas įsipareigojo iki 2017 m. birželio 1 d. imtinai savo lėšomis įteisinti Nekilnojamojo turto registre pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį žemės sklype ( - ) (sutarties 3.2. punktas). Ieškovas pareiškia, kad neturėjo valios sudaryti ginčijamą sutartį, todėl prašo sutartį pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento. Nagrinėjamu atveju sutartis buvo pasirašyta 2016 m. lapkričio 15 d. Tuo metu tarp šalių vyko teisminis procesas civilinėje byloje Nr. ( - )Kretingos rajono apylinkės teisme dėl santuokos metu įgyto turto padalinimo. 2016 m. lapkričio 15 d. minėtoje byloje vyko teismo posėdis, kurio metu šalys sutarė bylą baigti taikiai ir po pietų ieškovas atvyko į atsakovės atstovaujamo advokato R. L. kontorą, adresu ( - ), kur advokatas R. L. davė jam pasirašyti taikos sutartį ir kitus dokumentus, nurodydamas, kad tai yra susiję su ginčo išsprendimu taikiai. Ieškovui pasirašius visus jam pateiktus dokumentus ir išėjus iš advokato kontoros, advokatas R. L. pasivijo jį ir to paties namo laiptinės pirmame aukšte ir pasakęs, kad yra nepasirašyta dar viena sutartis, paskubino ją pasirašyti. Jis, neskaitydamas sutarties sąlygų, pasitikėdamas advokatu, pasirašė. Tačiau atsakovės advokatas nutylėjo svarbias aplinkybes dėl esminių sudaromo sandorio elementų ir nepranešė, kad jo duodama pasirašyti sutartis visiškai nesusijusi su šalių ginčo dėl turto padalijimo sprendimu taikiu būdu. Jis neturėjo vidinės valios sudaryti sutartį ir dukroms padovanoti nekilnojamąjį turtą, nurodytą sutartyje. Prieš sutarties sudarymą, ieškovas su atsakove nėra taręsis, kad padovanos dukroms jam priklausantį turtą. Pažymi, kad jo santykiai su dukromis yra blogi, jie nesimato ir nebendrauja jau ketveri metai. Sutartis surašyta ir sudaryta išimtinai atsakovės iniciatyva. Atkreipia dėmesį, kad sutartyje yra numatyta atsakomybė už pagrindinės sutarties nesudarymą, esą atsakovė turi teisę gauti iš ieškovo 20 000 Eur kaip kompensaciją. Akivaizdu, kad jei ieškovas būtų žinojęs ir supratęs tikrąją padėtį ir tikrąsias aplinkybes, jis tokios sau nenaudingos sutarties nebūtų sudaręs. Nors sutartyje nurodyta, kad ši sutartis yra perskaityta šalių, jų suprasta dėl turinio ir pasekmių, ir kaip atitinkanti šalių tikrąją valią pasirašyta, tačiau tai neatitinka tikrovės. Jis 2016-11-09 nebuvo susitikęs su atsakove ir jokio jos nurodyto susitarimo nesudarė. Apie tokio susitarimo egzistavimą ieškovui tapo žinoma tik nagrinėjamoje byloje gavus atsakovės atsiliepimą į ieškinį. Jis nenorėjo ir nenori savo viso turto dovanoti dukroms. Ginčo sutartis surašyta ir sudaryta išimtinai atsakovės iniciatyva ir tai patvirtina ginčo sutarties 3.4. punktas, kuriame nurodyta, kad pagrindinės - notarinės sutarties tvirtinimo išlaidas įsipareigoja sumokėti atsakovė. Akivaizdu, kad jei jis būtų turėjęs valią dovanoti turtą dukterims, notarinės sutarties tvirtinimo išlaidas būtų mokamos ieškovo ir atsakovės (dovanos davėjų) lygiomis dalimis. Ieškovas prašo teismo pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento visą ginčo sutartį. Ieškovo atstovė advokatė prašo pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento ginčo sutartį iš dalies, panaikinant sutarties sąlygas pagal kurias ieškovas V. P. įsipareigojo padovanoti turtą dukroms ir savo lėšomis įteisinti pastatą Nekilnojamojo turto registre bei taikytiną atsakomybę už pagrindinės sutarties nesudarymą, nenaikinant kitos dalies.

5Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Ji laiko ir mano, kad ieškinys yra aiškiai nepagrįstas. Nurodė, kad ieškinys pateiktas piktnaudžiaujant suteiktomis procesinėmis teisėmis, iš ieškinio turinio negalima suprasti, kokius gi neteisėtus veiksmus ieškovo atžvilgiu ji atliko, ieškinyje didelis dėmesys skiriamas advokatui R. L., aiškinama, kad advokatas ieškovą ar tai suklaidino, ar tai apgavo, galop - ginčijamą sutartį ieškovas pasirašęs neturėdamas tokios valios. Tačiau su tokiu faktinių aplinkybių aiškinimu ir prašymu taikyti materialines teisės normas nesutinka, ieškinio aplinkybėse melagingai nurodomos buvusios faktinės aplinkybės. Kretingos rajono apylinkės teisme nagrinėjant civilinę bylą dėl šalių santuokinio turto padalijimo, ieškovą atstovavo profesionalus teisininkas - advokato padėjėjas M. C.. Jam per visą bylos nagrinėjimą buvo siunčiami visi dokumentai, susiję su nagrinėjamu ginču tarp šalių, dokumentai, susiję tiek su žeme, pastatais, jų verte, jų teisine registracija, jis susipažino su visais dokumentais. Tik po to, kai ieškovo atstovas supažindindavo V. P. su siunčiamais dokumentais, šis ateidavo į advokato R. L. kontorą pasirašyti reikiamus dokumentus. Pasirašius dokumentus, V. P. visi dokumentai tuoj pat betarpiškai buvo įteikiami. Taikos sutarties sąlygas civilinėje byloje Nr. ( - ), A. P. ir V. P. aptarė dar 2016-11-09, tą pačią dieną surašydami susitarimą, pagal kurį jie nusprendė, kad nekilnojamasis turtas, kuris yra ginčo objektas, bus neatlygintinai perleistas lygiomis dalimis dukroms A. ir L. Būtent šio susitarimo pagrindu ir buvo parengta nurodyta taikos sutartis ir kitos preliminariosios dovanojimo sutartys, tame tarpe ir ginčijama sutartis. Tik po to, kai šalių atstovai suderino galutinius sutarčių, tame tarpe ir ginčijamos sutarties, tekstus, V. P. ir A. P. 2016-11-15 atvyko į advokato R. L. kontorą, kur ir pasirašė visus dokumentus. Pasirašius, kiekvienai šaliai buvo įteikti dokumentų egzemplioriai. A. P. atstovas advokatas R. L. per EPP VEP posistemį procesinius dokumentus dėl sudarytos taikos sutarties 2016-11-15 d. pateikė teismui, o Kretingos rajono apylinkės teismas civilinėje byloje 2016-11-16 priėmė nutartį, kuria patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį, išsprendė kitus su byla susijusius procesinius klausimus ir civilinę bylą nutraukė. Įsiteisėjus teismo 2016-11-16 nutarčiai, atsakovė atliko teisinius veiksmus, susijusius su nuosavybe, t. y. atliko turto teisinę registraciją Nekilnojamojo turto registre, atliko veiksmus Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyriuje ir notaro biure, susijusius su namų valdos žemės sklypo dalies įsigijimu ir įteisinimu. Kaip ir buvo numatyta preliminariosiose sutartyse, tai A. P. savo turto dalį, ( - ), padovanojo savo dukroms, tačiau ieškovas V. P. savo ketinimų padovanoti turto dalį, esančią ( - ), atsisako. Vertina, kad ginčijama preliminarioji sutartis pasibaigė, nes šalys iki 2017-12-01 nesudarė pagrindinės sutarties ir nesudarė dėl ieškovo kaltės. Pastebi, kad ieškovas, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, bandė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. ( - ), tačiau jo prašymas teismuose nebuvo patenkintas. Dabar ieškovas ginčija visą preliminarią sutartį, o jo atstovė advokatė nurodė, kad – tik dalį. Ieškovas aiškina, kad nesuprato tos sutarties dalies, kiek tai liečia neįteisintą sodo namelį. Tačiau, priešingai - jis 2017 m. pavasarį pradėjo procedūras VĮ Registrų centre, tačiau jų nebaigė, nes esą nesuprato, kad 2016-11-15 buvo pasirašęs taikos sutartį dėl santuokinio turto pasidalijimo.

6Tretieji asmenys – L. P. ir A. P., kurios yra ieškovo ir atsakovės pilnametės dukros ir kurios į teismo posėdžius neatvyko bei prašė bylą nagrinėti joms nedalyvaujant, nurodė, kad vienodai gerbia abu tėvus, sutinka su bet kokiu abiejų tėvų pasirinkimu turtiniais klausimais ir prašo priimti sprendimą teismo nuožiūra.

7Ieškinys nepagrįstas, todėl atmestinas.

8CK 6.156 str. 1 d. nurodo, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis). Preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį šalys įsipareigoja joje aptartomis sąlygomis ateityje sudaryti kitą - pagrindinę - sutartį (CK 6.165 straipsnis). CK 1.137 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta bendroji nuostata, kad, įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, asmenys turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų. Šio straipsnio 3 dalyje nustatytas draudimas piktnaudžiauti savo teise bei pasekmės tokio piktnaudžiavimo atveju - teismas gali atsisakyti ginti asmens subjektinę teisę.

9Ginčijama 2016-11-15 preliminarioji sutartis sudaryta tarp asmenų - V. P. (ieškovo), A. P. (atsakovės), iš vienos pusės, ir L. P. bei A. P. (trečiųjų asmenų), iš kitos pusės. VĮ Registrų centro išraše apie įregistruotas daiktines teises matyti, kad žemės sklypas, turintis bendrą 0.0600 ha plotą, unikalus Nr. ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teise po 1/2 dalį priklauso V. P. ir A. P.. Žemės sklype yra ir neįteisintas sodo namelis, unikalus Nr. ( - ),, kuris taip pat bendrosios dalinės nuosavybės teise po 1/2 dalį faktiškai priklauso V. P. ir A. P., ir tai įrodo Kretingos rajono apylinkės teismo 2016-11-16 nutartis civilinėje byloje Nr. ( - ),. Sodo namelio įteisinimo procedūra nėra atlikta, ką ieškovas V. P. 2016-11-15 preliminariąją sutartimi buvo įsipareigojęs atlikti. Ieškovas ginčija ir prašo pripažinti negaliojančia sutartį CK 1.91 straipsnio pagrindu, nurodydamas, kad jo atžvilgiu buvo apgaulė, jis neturėjo valios sudaryti tokią sutartį, buvo suklaidintas. Ginčijama preliminarioji sutartis sudaryta vadovaujantis CK 6.165 straipsnio pagrindu. Tačiau ieškovas nepateikė įrodymų ir nepaaiškino teismo posėdžio metu kaip jis buvo apgautas ar suklaidintas sudarant ginčijamą sutartį, tai yra byle nėra leistinų įrodymų šiam ieškovo teiginiui pagrįsti (CPK 178 straipsnis). Pirmiausia, ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovė jam pranešė apie jam iš viso nežinomas sutartis. Vėliau tame pačiame ieškinyje nurodė, kad atsakovei atsiuntųs sutarties kopiją (nepatvirtintą), jis prisimena, kad pasirašė, tačiau neskaitęs teksto. Byloje nėra nustatyta, kad ieškovas būtų neraštingas ar neišsilavinęs žmogus, turėtų sveikatos sutrikimų, kurie galėtų kelti abejonę jo mąstymu, suvokimu, vertinimu. Pažymėtina - kai vyko procesas ir derybos turto pasidalijimo klausimu, ieškovą atstovavo teisinę pagalbą jam teikiantis advokato padėjėjas M. C., su kuriuo ieškovas derino savo veiksmus, dokumentus ir kt., kuris pakviestas į teismo posėdį kaip liudytojas patvirtino šias aplinkybes. Ieškovas, nepateikdamas jokių objektyvių įrodymų, nenuneigė preliminariosios sutarties, o jo sutarties pasirašymo tikslingumą ir kryptingumą patvirtina šalių dar 2016-11-09 pasirašytas iš esmės tokio pat turinio susitarimas, kurį surašant ir pasirašant nedalyvavo advokatai, ar kiti asmenys, kas rodo ieškovo siekį ir valią susitarti būtent taip, kaip ir nurodyta ginčijamoje sutartyje. Ieškovo elgesio nekonkretumas ir neapibrėžtumas atsispindi ir dabartinės bylos nagrinėjime, nes teismo posėdžio metu ieškovas įsakmiai patvirtino, kad ginčija visą preliminarią sutartį, kai jo atstovė (advokatė) nurodė, kad ginčijama tik dalis, nes ginčijama sutartimi ne tik ieškovas, bet ir atsakovė įsipareigojo dėl tam tikrų veiksmų. Sandoriai - tai sąmoningi, laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato, t. y. jais siekiama sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 straipsnio 1 dalis). Sandoris civilinėje teisėje yra valios aktas, sąmoningai nukreiptas tam tikram teisiniam rezultatui pasiekti. Teismas nenustatė, kad šalys nebūtų turėjusios išreikštos valios sudaryti būtent tokią sutartį, kad buvo kokia nors ieškovo apgaulė, nuslėptos ir tik vėliau išaiškėjusios aplinkybės, nesąžiningi veiksmai. Teismas daro išvadą, kad į teismo posėdžius taip ir neatvykusių, bet prašymą pateikusių trečiųjų asmenų tai yra bylos šalių suaugusių dukterų prašymas, kuriuo jos nurodė sutinkančios su bet kokia abiejų tėvų valia, rodo, kad jos šioje byloje tikrai neturi jokio teisinio suinteresuotumo. Šios bylos trečiųjų asmenų vertinimas dėl tolimesnių ateityje veiksmų (priimti/nepriimti dovanojamą turtą ir kt.), neturi įtakos šios bylos dėl preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia išsprendimui.

10CPK 93 str. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. CPK 98 straipsnis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Atsakovė pateikė įrodymus, jog jos patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 1000,00 Eur, todėl, atmetus ieškinį, iš ieškovo atsakovei priteistinos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

11Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 260, 270 straipsniais,

Nutarė

12Ieškinį atmesti.

13Priteisti iš V. P., a.k. ( - ) bylinėjimosi išlaidas 1000 Eur A. P., a.k. ( - ) naudai.

14Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, paduodant skundą Kretingos rajono apylinkės teisme.