Byla 2-1575-808/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Gražina Žukauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi sprendimo už akių priėmimo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovo savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ ieškinį atsakovams J. S. ir D. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 1103,18 Lt skolos už gyvenamųjų patalpų nuomą, 57,69 Lt delspinigių, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad jis patikėjimo teise valdo butą, esantį ( - ), Vilniuje. Minėtame bute gyvena ir jame yra deklaravę savo gyvenamąją vietą atsakovai J. S. ir D. S.. Nors buto nuomos sutartis nėra sudaryta, tačiau tarp ieškovo ir atsakovų yra susiklostę faktiniai nuomos santykiai, kuriuos patvirtina nereguliarūs atsakovų atsiskaitymai už buto nuomą pagal pateikiamas sąskaitas bei 2011-09-15 Buto patikrinimo aktas Nr. 4049. Naudodamiesi patalpomis nuomininkai privalo atlyginti nuomotojui įstatymo nustatyta tvarka visas išlaidas, susijusias su gyvenamąja patalpa - apmokėti laiku nesumokėtą nuomos mokestį, kuris nuo 2011-05-01 iki 2012-04-30 sudaro 1103,18 Lt, be to sumokėti paskaičiuotus 57,69 Lt delspinigių. Atsakovai buvo įspėti dėl įsiskolinimų, tačiau skolos nepadengė.

3Atsakovams nepateikus atsiliepimų į ieškinį, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių.

4Vadovaujantis CPK 142 straipsnio nuostatomis, atsakovams buvo išsiųsti ieškinio ir pranešimo dėl atsiliepimo pateikimo nuorašai, kurie buvo įteikti tinkamai (b.l. 29-30). Vis dėlto atsakovai per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškinys tenkintinas, priimant sprendimą už akių.

6CPK 142 straipsnio 4 dalis numato, kad jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Atsižvelgiant į tai, kad tokį prašymą SĮ „Vilniaus miesto būstas“ savo ieškinyje yra pareiškusi, CPK 285 straipsnio 3 dalyje numatytų kliūčių priimti sprendimą už akių nėra, toks sprendimas dėl ieškovo pareikštų reikalavimų priimtinas. Sprendimas už akių priimtinas dėl visų ieškovo pareikštų reikalavimų, nes apie juos atsakovai buvo tinkamai informuoti.

7Priimant sprendimą už akių, atliktinas formalus byloje pateiktų įrodymų vertinimas, išdėstytini sutrumpinti motyvai (CPK 285 str. 2 d., 286 str. 1 d.).

8Iš byloje esančių įrodymų – Nekilnojamojo turto registro Centrinės duomenų bazės išrašo apie namą adresu ( - ), Vilniuje (b.l. 5-6), Gyventojų registro tarnybos išrašų apie asmenis (b.l. 7-8), 2012-04-23 Pranešimo dėl įsiskolinimo už patalpų nuomą kopijos (b.l. 9); 2011-09-15 Buto patikrinimo akto Nr. 4049 kopijos (b.l. 10-11); SĮ "Vilniaus miesto būstas" pažymos apie įsiskolinimą ir delspinigių paskaičiavimo lentelės (12; 13); Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008-05-28 sprendimo Nr. 1 - 474 kopijos (b.l. 14); Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-11-18 sprendimo Nr. 1 - 1291 kopijos (b.l. 15) – bei ieškinyje išdėstytų faktinių aplinkybių matyti, kad butas, esantis ( - ), Vilniuje, nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2008 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-474 perdavė ieškovui SĮ "Vilniaus miesto būstas" patikėjimo teise valdyti visas Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas, tarp jų ir minėtą butą. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovai J. S. ir D. S. gyvena minėtame bute ir yra jame deklaravę savo gyvenamąją vietą. Nors atsakovai su ieškovu nėra sudarę buto, esančio ( - ), Vilniuje, nuomos sutarties, tačiau laikytina, kad tarp šalių susiklostė faktiniai nuomos santykiai, kilę iš konkliudentinių veiksmų (CK 1.71 str. 2 d.). Kadangi atsakovai naudojasi ieškovo patikėjimo teise valdomu butu, jie privalo ieškovui kas mėnesį, sumokėti buto nuomos mokestį, tačiau šios prievolės atsakovai nevykdo ir yra skolingi ieškovui 1103,18 Lt už gyvenamųjų patalpų nuomą. Atsakovai nustatytu laiku neįvykdė prievolės atsiskaityti su ieškovu, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1161 atsakovams už šešis mėnesius buvo priskaičiuota 57,69 Lt delspinigių. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ieškovo reikalavimas dėl nuomos mokesčio ir delspinigių, iš viso: 1160,87 Lt priteisimo laikytinas pagrįstu ir yra tenkintinas (CK 6.71 str., 6.73 str., 6.583 str. 1-2 d., 6.589 str. 1 d.).

9Atsakovai praleido terminą piniginei prievolei įvykdyti, todėl ieškovui iš atsakovų solidariai priteistinos 5 % (penkių procentų) dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-07-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Iš atsakovų ieškovo naudai lygiomis dalimis priteistina 3 Lt išlaidų už Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašo peržiūrą ir 5,80 Lt už Nekilnojamojo turto registro duomenų peržiūrą ekrane t.y. iš kiekvieno atsakovo po 4,40 Lt (CPK 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

11Iš atsakovų į valstybės pajamas lygiomis dalimis priteistina 71 Lt žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovas atleistas pagal įstatymą, t.y. iš kiekvieno atsakovo po 35,50 Lt (CPK 83 str. 1 d. 5 p., 96 str. 1 d.).

12Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 197, 259, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

13priimti sprendimą už akių.

14Patenkinti ieškinį visiškai.

15Priteisti solidariai iš atsakovų J. S. a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius, ir D. S. a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius, ieškovo savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“, į. k. 124568293, buveinės adresas: Švitrigailos g. 7/16, Vilniuje, a.s. Nr. ( - ), AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000, naudai 1103,18 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą tris litus 18 ct) skolos už gyvenamųjų patalpų nuomą, 57,69 Lt (penkiasdešimt septynis litus 69 ct) delspinigių, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2012-07-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis iš kiekvieno atsakovo po 4,40 Lt (keturis litus 40 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Iš atsakovų J. S. a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius, ir D. S. a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius, į valstybės pajamas lygiomis dalimis priteisti po 35,50 Lt (trisdešimt penkis litus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio).

17Išaiškinti atsakovams, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi išlaidas jie privalo sumokėti pavedimu į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660, ir mokėjimo kvitą pateikti teismui.

18A. J. S. ir D. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas SĮ „Vilniaus miesto būstas“ per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 4 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai