Byla 2-17636-790/2011
Dėl sutarties pripažinimo nutraukta ir pinigų už bilietus grąžinimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Marius Bajoras, sekretoriaujant Rasai Medveckajai, dalyvaujant ieškovei V. S., atsakovo „EVP International“, UAB atstovei G. V., trečiajam asmeniui R. S., viešame teismo posėdyje atsakovui UAB „Fortūna Travel“ už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. S. ieškinį atsakovams UAB „Fortūna Travel“ ir „EVP International“, UAB dėl sutarties pripažinimo nutraukta ir pinigų už bilietus grąžinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovė teismo prašo trijų elektroninių skrydžio bilietų reisu Vilnius-Roma pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp V. S. ir UAB „Fortūna Travel“ pripažinti nutraukta, taikyti restituciją – ieškovės naudai iš atsakovų UAB „Fortūna Travel“ ir UAB „EVP International“ solidariai priteisti 851,50 Lt sumą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė nurodo, kad 2011-07-24 mokėjimo pavedimu Nr. 149 pirko 3 elektroninius skrydžio bilietus per kelionių agentūrą UAB „Fortūna Travel“ skrydžiui reisu Vilnius-Roma, skrydžio Nr. Ryanair FR 9398, išvykimo data 2011-09-15, ir atgal – Roma-Vilnius, skrydžio Nr. Ryarair Nr. FR 9397, išvykimo data 2011-09-22. Ieškovė nurodo, kad, vykdydama užsakymą, nepastebėjo, jog bilietus parduodanti agentūra užkrovus duomenis kitą dieną pakeitė skrydžio datą iš 2011-09-29 į 2011-09-15. Tvirtina, kad tą pačią dieną, praėjus vos kelioms minutėms po užsakymo įvykdymo, ieškovė kreipėsi į UAB „Fortūna Travel“ atstovą su prašymu anuliuoti užsakymą, tačiau UAB „Fortūna Travel“ atstovas teigė rezervacijos pakeisti negalintis. Ieškovė nurodo, kad į UAB „Fortūna Travel“ kreipėsi su 2011-07-25 pretenzija, reikalaudama vykdyti susitarimą dėl bilietų skrydžio datos pakeitimo arba grąžinti sumokėtus pinigus. UAB „Fortūna Travel“ ne tik nevykdo savo įsipareigojimų, bet ir nebendradarbiauja su savo klientais – neteikia jiems informacijos, neatsako į klientų prašymus ir pretenzijas. Kadangi UAB „Fortūna Travel“ nevykdo savo įsipareigojimo, numatyto elektroninio bilieto rezervavimo taisyklėse, – už atitinkamą mokestį pakeisti skrydžio datą, tai laikytina esminiu sutarties pažeidimu. Ieškovė, manydama, kad UAB „Fortūna Travel“ savo įsipareigojimo neįvykdys iki skrydžio dienos, 2011-09-12 pretenzija bilietų pirkimo sutartį nutraukė. Mokėjimo nurodyme Nr. 149 pinigų gavėju yra nurodytas „EVP International“, UAB, kuris teikia atsiskaitymo internetu paslaugas UAB „Fortūna Travel“. Kadangi ieškovei nėra žinoma, kas yra galutinis sumokėtų pinigų už bilietus gavėjas, todėl „EVP International“, UAB taip pat laikytinas atsakovu.

5Atsakovas „EVP International“, UAB atsiliepime į ieškinį teismo prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad mokėjimo nurodymas mokėtojos V. S. vardu buvo priimtas „EVP International“, UAB kaip tarpininko tarp mokėtojos ir pervedamų pinigų gavėjo UAB „Fortūna Travel“ už jų svetainėje teikiamas paslaugas. Atsakovas tvirtina, kad galutinis mokėjimo gavėjas yra UAB „Fortūna Travel“. Nurodo, kad „EVP International“, UAB užtikrina tik įmokų už klientų teikiamas paslaugas surinkimą ir jų pervedimą, tačiau neatsako už kliento parduodamas prekes ir teikiamas paslaugas bei dėl tokių prekių pardavimo ar paslaugų kilsiančias pasekmes. Kadangi ginčas kyla dėl parduotos paslaugos, o galutinis pinigų gavėjas bei paslaugų teikėjas yra UAB „Fortūna Travel“, „EVP International“, UAB nėra taikoma solidarioji prievolė bei nekyla solidarioji atsakomybė dėl konkrečios paslaugos suteikimo.

6Trečiasis asmuo R. S. atsiliepime į ieškinį teismo prašo ieškovės ieškinį tenkinti. Nurodo, kad jo žmona V. S. 2011-07-24 pirko 3 elektroninius skrydžio bilietus per kelionių agentūrą UAB „Fortūna Travel“ skrydžiui reisu Vilnius-Roma, skrydžio Nr. FR9398, išvykimo data – 2011-09-15 ir atgal – Roma-Vilnius, skrydžio Nr. Ryarair Nr. FR 9397, išvykimo data 2011-09-22. Trečiasis asmuo su žmona ir dukra planavo vykti į Romą2011-09-29, tačiau ieškovė buvo suklaidinta dėl skrydžio datų. Elektroninio bilieto užsakymo formoje buvo numatyta, kad už papildomą mokestį skrydžio datą galima pakeisti. Trečiojo asmens nuomone, UAB „Fortūna Travel“ pažeidė bilietų pirkimo-pardavimo sąlygas, nes nevykdė savo pareigos pakeisti skrydžio bilietų datos, nors tokia galimybė buvo numatyta elektroninėje bilietų pirkimo formoje. Šis pažeidimas esminis, nes trečiasis asmuo su šeima negalėjo išvykti į kelionę tuo metu, kada buvo suplanavę. Be to, UAB „Fortūna Travel“ niekaip nereagavo į ieškovės prašymą pakeisti skrydžio bilietų datas, kelionių agentūra nesuteikė informacijos dėl skrydžio datos pakeitimo.

7Ieškovė parengiamojo teismo posėdžio metu pateikė prašymą, kuriuo atsisakė reikalavimų „EVP International“, UAB atžvilgiu. Remiantis Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 140 straipsnio 1 dalimi, ieškovas bet kurioje proceso stadijoje turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Ieškovo atsisakymas nuo ieškinio reikalavimų atsakovo „EVP International“, UAB atžvilgiu imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui neprieštarauja (CPK 42 straipsnio 2 dalis), todėl ieškinio atsisakymas atsakovo „EVP International“, UAB atžvilgiu priimamas ir civilinė byla šioje dalyje nutraukiama (CPK 293 straipsnio 4 punktas).

8Atsakovas UAB „Fortūna Travel“ atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 230 straipsnio 2 dalimi, esant ieškovės prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

9Ieškinys tenkintinas.

10Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovės pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti.

11Tinkamai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.189 straipsnio 1 dalis), o sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais, atsižvelgiant į jų prigimtį ir kitus sutarties bei įstatymų keliamus reikalavimus (CK 6.200 straipsnis). Vartojimo sutartis – tai sutartis dėl prekių ar paslaugų įsigijimo, kurią fizinis asmuo (vartotojas) su prekių ar paslaugų pardavėju (tiekėju) sudaro su savo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-01 nutartis byloje Nr. 3K-3-541/2009).

12Nustatyta, kad 2011-07-24 ieškovė pirko 3 elektroninius skrydžio bilietus per kelionių agentūrą UAB „Fortūna Travel“ skrydžiui reisu Vilnius-Roma, skrydžio Nr. Ryanair FR 9398, išvykimo data 2011-09-15, ir atgal – Roma-Vilnius, skrydžio Nr. Ryarair Nr. FR 9397, išvykimo data 2011-09-22 (b. l. 7-8). Nustatyta, kad ieškovė už bilietus iš viso sumokėjo 851,50 Lt. Atsiskaitymas už bilietus V. S. vardu buvo atliktas per ,,Swedbank”, AB elektroninės bankininkystės sistemą. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 851,50 Lt suma pervesta „EVP International“, UAB (b. l. 4). Minėta suma iš EVP International“, UAB sąskaitos buvo pervesta į UAB „Fortūna Travel“ sąskaitą, todėl galutiniu pinigų gavėju už sumokėtus bilietus laikytinas UAB „Fortūna Travel“ (b. l. 40). Užsakyme nurodyta skrydžio data iš Vilniaus į Romą – 2011-09-15, iš Romos į Vilnių – 2011-09-22. Skrydžio bilietų užsakymo formoje buvo numatytas datos keitimas (b. l. 8). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė prašė atsakovą UAB „Fortūna Travel“ pakeisti skrydžių datas (b. l. 6). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas būtų tinkamai vykdęs savo prievolę pakeisti minėtų skrydžių datas pagal rezervavimo taisyklėse nurodytą tvarką, nėra. Remiantis byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad atsakovas iš ieškovės pinigus už bilietus gavo kitą dieną, kada buvo užsakyti bilietai skrydžiui (b. l. 40), taip pat atsakovas iš ieškovės kitą dieną (2011-07-25) po skrydžio bilietų užsakymo gavo prašymą pakeisti skrydžio datas (b. l. 6). Atsižvelgiant į tai, buvo visos galimybės susidariusią situaciją išspręsti tinkamai bendradarbiaujant su ieškove, tačiau atsakovas į ieškovės prašymus pakeisti skrydžio datas nereagavo, todėl pažeidė pareigą sutarties vykdymo metu bendradarbiauti (CK 6. 200 straipsnio 2 dalis).

13Sąžiningai ir tinkamai sutartį vykdančiai šaliai įstatymas suteikia papildomų garantijų ir numato įvairias teisių gynimo priemones, pavyzdžiui, teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Tai viena iš savigynos priemonių, kuri kartu su restitucija ar nuostolių atlyginimu gali būti taikoma, kai sutartis pažeidžiama iš esmės. Pagal CK 6.217 straipsnio 1 dalį šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. CK 6.217 straipsnio 2 dalies 1 punktas nustato, kad būtina atsižvelgti į tai, ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato. Ieškovė ieškinyje ir parengiamojo teismo posėdžio metu nurodė, jog tikėjosi, kad skrydžio data bus pakeista iš 2011-09-15 į 2011-09-29. Iš rezervacijos santraukos matyti, kad buvo numatytas skrydžio datų keitimas, o skrydžio Vilnius-Roma arba skrydžio Roma- Vilnius datų pakeitimo kaina – 25 eurai. Taigi ieškovė negavo to, ko tikėjosi iš sutarties – kad skrydžio data nustatytomis sąlygomis bus pakeista. Nagrinėjamu atveju ieškovė realizavo jai suteiktą teisę ir pateikdama 2011-09-12 pretenziją UAB „Fortūna Travel“ nutraukė sutartį, pagal kurią buvo pirkti bilietai skrydžiams Vilnius-Roma Nr. Ryanair FR 9398 ir Roma-Vilnius Nr. Ryarair Nr. FR 9397. Todėl konstatuotina, kad bilietų pirkimo-pardavimo sutartis buvo nutraukta nuo 2011-09-12. Kadangi pirkimo-pardavimo sutartis yra nutraukta, šalis gali reikalauti grąžinti jai viską, ką ji yra perdavusi kitai šaliai vykdydama sutartį (CK 6.222 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovo priteistina 851,50 Lt suma.

14CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (851,50 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-09-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

15Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktu, bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio aleidžiami vartotojai bylose dėl visų reikalavimų, atsirandančių iš darbo ir vartojimo teisinių santykių. Atsižvelgiant į tai, ieškovei grąžintinas sumokėtas 50 Lt žyminis mokestis (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

16Pagal CPK 96 straipsnio 1 dalį, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Remiantis tuo, valstybės naudai iš atsakovo priteistinas 70 Lt žyminis mokestis.

17Remiantis CPK 92 straipsniu, valstybės naudai iš atsakovo priteistinos 21,23 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 100, 142 ir 285-288 straipsniais,

Nutarė

19priimti ieškovės V. S. atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl 851,50 Lt sumos, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš „EVP International“, UAB ir šioje dalyje civilinę bylą Nr. 2-17636-790/2011 nutraukti.

20Ieškovės V. S. ieškinį tenkinti.

21Pripažinti elektroninių skrydžio bilietų reisu Vilnius-Roma, skrydžio Nr. Ryanair FR 9398, išvykimo data 2011-09-15 ir atgal – Roma-Vilnius, skrydžio Nr. Ryarair FR 9397, išvykimo data 2011-09-22, pirkimo-pardavimo sutartį tarp V. S. ir UAB ,,Fortūna Travel” nutraukta nuo 2011-09-12.

22Taikyti restituciją ir priteisti ieškovės V. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), naudai iš atsakovo UAB „Fortūna Travel“, juridinio asmens kodas 125315777, Žygimantų g. 14, Vilnius, 851,50 Lt (aštuonis šimtus penkiasdešimt vieną Lt penkiasdešimt ct) sumą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-09-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „Fortūna Travel“, juridinio asmens kodas 125315777, Žygimantų g. 14, Vilnius, 70 Lt (septyniasdešimt Lt) žyminį mokestį ir 21,23 Lt (dvidešimt vieną Lt dvidešimt tris ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į sąskaitą Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos (sumokėti iki sprendimo už akių įsiteisėjimo ir pateikti teismui sumokėjimą pagrindžiančius įrodymus).

24Grąžinti V. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 2011 m. rugsėjo 8 d. mokėjimo nurodymu ,,Sweedbank”, AB sumokėtą žyminį mokestį, t.y. 50 Lt (penkiasdešimt Lt), išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi šiuo sprendimu.

25Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

26Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

27Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Marius Bajoras, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovė teismo prašo trijų elektroninių skrydžio bilietų reisu... 4. Ieškovė nurodo, kad 2011-07-24 mokėjimo pavedimu Nr. 149 pirko 3... 5. Atsakovas „EVP International“, UAB atsiliepime į ieškinį teismo prašo... 6. Trečiasis asmuo R. S. atsiliepime į ieškinį teismo prašo ieškovės... 7. Ieškovė parengiamojo teismo posėdžio metu pateikė prašymą, kuriuo... 8. Atsakovas UAB „Fortūna Travel“ atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė,... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų... 11. Tinkamai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią... 12. Nustatyta, kad 2011-07-24 ieškovė pirko 3 elektroninius skrydžio bilietus... 13. Sąžiningai ir tinkamai sutartį vykdančiai šaliai įstatymas suteikia... 14. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas... 15. Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktu, bylose, kurias nagrinėja... 16. Pagal CPK 96 straipsnio 1 dalį, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo... 17. Remiantis CPK 92 straipsniu, valstybės naudai iš atsakovo priteistinos 21,23... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 100,... 19. priimti ieškovės V. S. atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl 851,50 Lt sumos,... 20. Ieškovės V. S. ieškinį tenkinti.... 21. Pripažinti elektroninių skrydžio bilietų reisu Vilnius-Roma, skrydžio Nr.... 22. Taikyti restituciją ir priteisti ieškovės V. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ),... 23. Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „Fortūna Travel“, juridinio... 24. Grąžinti V. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 2011 m. rugsėjo 8 d. mokėjimo... 25. Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos... 26. Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 27. Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti...