Byla 2-2096-600/2011
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „SMScredit.lt“ ieškinį atsakovui A. Ž. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2009-02-06 tarp ieškovo ir atsakovo pagal UAB „SMScredit.lt“ bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu ieškovas paskolino atsakovui 500 Lt. Paskolos sutarties terminas – 30 dienų, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2009-03-08. Palūkanos, numatytos už naudojimąsi paskola (paskolos suteikimo komisinis mokestis), - 100 Lt. Atsakovas prievolės pagal sutartį nevykdė, paskolos numatytu terminu negrąžino. Atsakovui buvo paskaičiuoti 1 proc. dydžio delspinigiai, iš viso 1080 Lt sumai. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1680 Lt skolą (paskolą, palūkanas, delspinigius), 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui ieškinio ir teismo pranešimo nuorašai įteikti LR CPK 130 str. nustatyta tvarka. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi LR CPK 142 str. 4d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad 2009-02-06 tarp ieškovo ir atsakovo pagal UAB „SMScredit.lt“ bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu ieškovas paskolino atsakovui 500 Lt (b.l.4-6, 10). Paskolos sutarties terminas – 30 dienų, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2009-03-08 (b.l. 9). Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 5.1. p. numatytas paskolos suteikimo komisinis mokestis - 100 Lt (b.l. 5). Atsakovas prievolės pagal sutartį nevykdė, paskolos numatytu terminu negrąžino ir liko skolingas ieškovui 500 Lt skolos, 100 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio. Ieškovas atsakovui paskaičiavo 1080 Lt delspinigių.

7LR CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal LR CK 6.38 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

8LR CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Ieškovo pinigų perdavimo atsakovui faktą patvirtina 2009-02-06 mokėjimo nurodymas Nr. 1621, kuriame nurodyta, jog 500 Lt suma, ieškovo, yra pervesta į atsakovo sąskaita, nurodyta mokėjimo paskirtis – paskolos sutartis Nr. 9532701.

9Atsakovas sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.873 str. 1 d., iš jo priteistina 500 Lt skolos, 100 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio ieškovo naudai.

10Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. negrąžino paskolos ir paskolos suteikimo komisinio mokesčio, ieškovas yra paskaičiavęs 1080 Lt delspinigių (po 1 proc. už kiekvieną vėlavimo dieną) (b.l. 10). Savo reikalavimą ieškovas grindžia UAB „SMScredit.lt“ bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktu. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

11Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (LAT nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (1080 Lt) dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo (CPK 12, 178 str. str.).

12Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių sulygti sutartimi (sutarties 9.2 p.) 1 proc. delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Todėl remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant ir į tai, jog atsakovas yra vartotoja, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdama prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 procento nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovo priteistina ieškovui 108,00 Lt delspinigių (CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

13Iš viso iš atsakovo priteistina 708,00 Lt prievolės įvykdymui.

14LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo priteistina 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (708,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2010-12-28, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 3 d.).

15Iš atsakovo ieškovo naudai proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (42,14 proc.) priteistina 79,08 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio, b.l. 3, procesinių dokumentų įteikimo, b.l. 27) (CPK 93 str. 2 d.).

16Teisėja, remiantis LR CPK 285-286 str.,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti ieškovui UAB „SMScredit.lt“, į.k. 301881644, Jonavos g. 254A, Kaunas, iš atsakovo A. Ž., a.k. ( - ) gyvenančio ( - ), Vilnius, 708,00 Lt (septynis šimtus aštuonis Lt) prievolės įvykdymui, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (708,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2010-12-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 79,08 Lt (septyniasdešimt devynis Lt 8 ct) bylinėjimosi išlaidų.

19Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

20Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

21Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė, rašytinio... 2. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2009-02-06 tarp ieškovo ir atsakovo pagal... 3. Atsakovui ieškinio ir teismo pranešimo nuorašai įteikti LR CPK 130 str.... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad 2009-02-06 tarp ieškovo ir atsakovo pagal... 7. LR CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku... 8. LR CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta... 9. Atsakovas sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje... 10. Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. negrąžino... 11. Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra... 12. Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių... 13. Iš viso iš atsakovo priteistina 708,00 Lt prievolės įvykdymui.... 14. LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 15. Iš atsakovo ieškovo naudai proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų... 16. Teisėja, remiantis LR CPK 285-286 str.,... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti ieškovui UAB „SMScredit.lt“, į.k. 301881644, Jonavos g. 254A,... 19. Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 20. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 21. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...