Byla 2YT-3545-301/2018
Dėl antstolio veiksmų

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Teresė Klimienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. J. skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui Artūrui Augliui, uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos kredito sprendimai“, atstovaujamai uždarosios akcinės bendrovės „Intrum Lietuva“ dėl antstolio veiksmų ir

Nustatė

3P. V. J. skundu prašo panaikinti 2018 m. kovo 13 d. antstolio patvarkymą Nr. ( - ), nustatantį pareiškėjo turto kainą 68400 Eur.

4Nurodo, kad 2018 m. kovo 23 d. gavo 2018 m. kovo 13 d. antstolio patvarkymą Nr. ( - ) dėl turto įkainojimo bei 2018 m. sausio 10 d. UAB „Inreal“ atliktą jo turto – 3,1832 ha, kitos paskirties, komercinės paskirties objektų naudojimo būdo žemės sklypo, esančio ( - ), ekspertizės aktą Nr. ( - ). Skundžiamu patvarkymu pareiškėjo nekilnojamojo turto vertė nustatyta 68400 Eur. Pareiškėjas nesutinka su šia verte ir nurodo, kad UAB „Inreal“ pateikė lyginamuoju metodu parengtą jo turto 2018-01-10 ekspertizės aktą. Pagal Turto ir Verslo vertinimo metodikos (2013-06-07 aktuali redakcija) 57 punktą, metodo esmė – vertinamo turto palyginimas su analogišku arba panašiu turtu, kurių sandorių kainos yra žinomos turto vertintojui. Taikant lyginamąjį metodą, surenkama informacija apie ne mažiau kaip tris per paskutinius 36 mėnesius įvykusių analogiškų arba panašių turto sandorių kainas (metodikos 58; 58.1 punktai), tačiau šiuo atveju pasirinkti tokie palyginamieji objektai, kurie negali būti lyginami, nes jų plotai daugiau nei keletą kartų mažesni negu vertinamas turtas, todėl jie nėra analogiški ar panašūs. Nurodo, kad vertinamas 3,1832 ha žemės sklypas lyginamas su 0,9135 ha sklypu (mažesnis 3,48 karto), su 0,5792 ha žemės sklypu (mažesnis 5,5 karto). Be to, VĮ Registrų centras duomenų bazėje nuo 2018 m. sausio 1 d. apie paskaičiuotas rinkos vertes pareiškėjo žemės sklypo vidutinė rinkos vertė nurodoma 104000 Eur. Tai patvirtina, kad lyginamieji objektai parinkti neteisingi. Pagal Žemės įstatymo 29 straipsnio l dalį kitos paskirties žemei priskiriami žemės sklypai, kai pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus nustatytą žemės naudojimo būdą sklypai skirstomi į 14 kitos paskirties žemės naudojimo būdų, todėl dėl skirtingų būdų įvairovės, žemės sklypų vertė kiekvienu atveju gali būti labai skirtinga. UAB „Inreal“ pateiktoje tiriamojoje medžiagoje nėra duomenų apie naudotus lyginamųjų objektų pobūdžius, todėl negalima teikti, kad lyginamieji objektai parinkti tinkamai. Dėl to UAB „Inreal“ tiriamoji medžiaga neišsami ir netiksli išvadai dėl turto vertės duoti. Sklypo užstatymo tankumas 70 procentų, aukštingumas iki 15 metrų, numatytos komunikacijų pasijungimo galimybės ir vieta (vanduo, dujos, elektra), sklype yra ryšių komunikacijos. Pareiškėjo manymu, turėtų būti lyginami 2,5–4 ha, prie judrių magistralinių kelių, priemiestinėse ir aplinkkelių zonose esantys kitos paskirties, komercinės paskirties naudojimo būdo bei prekybos ir paslaugų pobūdžio, žemės sklypai, kurių panaudojimo galimybės didesniems komerciniams objektams nesulyginamai didesnės, lyginant su riboto panaudojimo dėl savo dydžio nuo 50 aRŲ iki l ha žemės sklypais. Pareiškėjo manymu, nebuvo laikytasi teisės aktuose nustatytų turto vertės nustatymo principų bei pareigų, todėl dėl nepagrįstos nustatytos turto kainos neproporcingai pažeidžiamos pareiškėjo nuosavybės teisės.

5P. V. J., atstovaujamo advokato Mindaugo Paukštės, 2018-05-16 teisme gautame prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir bylos sustabdymo nurodoma, kad Kauno apygardos teismo 2015-12-08 sprendimu civilinėje byloje Nr. ( - ) 0,0468 ha žemės sklypas, esantis ( - ), kuris buvo paimtas visuomenės poreikiams, buvo įvertintas 2519,69 Eur, t.y. vieno aro kaina siekė 869,57 Eur, kai tuo tarpu pagal UAB „Inreal“ atliktą vertinimą vieno aro kaina yra 215 Eur, t.y. keturis kartus mažesnė, tai paneigia padarytos ekspertizės objektyvumą. Pareiškėjas prašo pavesti ekspertui S. R. atlikti ekspertizę, už kurią, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjui teikiama 100 procentų valstybės garantuojama teisinė pagalba, būtų sumokėta valstybės lėšomis ir atidėti teismo posėdį vėlesnei datai.

6Antstolis Artūras Auglys su pareiškėjo skunde nurodytais motyvais nesutiko, dėl to 2018 m. balandžio 3 d. priėmė patvarkymą Nr. ( - ) skundo netenkinti ir jo nagrinėjimo klausimą perduoti spręsti teismui (b.l.1-2).

7Patvarkyme nurodė, kad vykdo vykdomąją bylą Nr. ( - )agal vykdomąjį dokumentą Nr. 26, kurį ( - ) išdavė Marijampolės rajono apylinkės teismo hipotekos skyrius dėl 319205,01 Eur skolos išieškojimo priverstinai parduodant iš varžytynių hipoteka įkeistą turtą, kurioje skolininkas V. J., hipotekos išieškotojas UAB „Baltijos kredito sprendimai“. Skolininkas skundą motyvuoja tuo, jog atliekant turto vertinimą nebuvo laikytasi Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 5 str. 1 d. 2 p. įtvirtintų turto vertės nustatymo principų, atlikta nekilnojamojo turto ekspertizė yra neišsami ir netiksli, todėl netinkama išvadai dėl turto vertės duoti. Skolininkas skunde nurodė, kad VĮ „Registrų centras“ duomenų bazėje nuo 2018-01-01 apie paskaičiuotas rinkos vertes jam priklausančio žemės sklypo, vidutinė rinkos vertė nurodoma 104000 Eur. Antstolis nurodo, kad 2016-11-30 VĮ „Registrų centras“ pateikė nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą Nr. ( - ), pagal kurią skolininkui priklausantis nekilnojamas turtas įvertintas 68300 Eur. 2016-12-16 buvo priimtas patvarkymas dėl turto įkainojimo, kuriuo nustatyta, jog V. J. priklausantis nekilnojamas turtas įkainotas - 68300 Eur. Skolininkas turto įkainojimo neginčijo. 2018-03-12 UAB „Inreal“ pateikė nekilnojamojo turto įvertinimo ekspertizės aktą Nr. ( - ), pagal kurį skolininkui priklausantis turtas įvertintas 68400 Eur. 2018-03-13 patvarkymu Nr. S-18003087 skolininkui priklausantis turtas įkainotas 68400 Eur. Abi nekilnojamojo turto vertinimo ekspertizės atliktos skirtingų nepriklausomų vertintojų, turto vertės skirtumas yra 100 Eur. Abu nepriklausomi turto vertintojai (VĮ „Registrų centras“ ir UAB „Inreal“) atlikdami turto vertinimą naudojo lyginamąjį metodą. Abiejose vertinimo ataskaitose parinkta po vieną panašaus dydžio ir po du mažesnius už vertinamąjį nekilnojamojo turto objektus. Atsižvelgiant į kiekvieno parinkto lyginamojo objekto dydį, užstatymo plotą, atliktos pataisos. Todėl antstolio nuomone, skolininko argumentas, jog UAB „Inreal“ nekilnojamojo turto vertinimo ekspertizės akte Nr. ( - ) parinkti palyginamieji objektai, kurie neturėtų ir negali būti lyginami su vertinamu objektu, nes jų plotai daugiau, nei keletą kartų mažesni, negu vertinamas turtas, atmestinas kaip nepagrįstas. VĮ „Registrų centras“ duomenų bazėje pateikti duomenys skirti masiniam objektų vertinimui. Tuo tarpu, tiek 2016-11-30 VĮ „Registrų centro“, tiek 2018-03-12 UAB „Inreal“ nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitose skolininkui priklausantis nekilnojamas turtas įvertintas, atsižvelgiant į individualius jo požymius. Todėl vadovautis VĮ „Registrų centras“ duomenų bazėje pateiktais masinio vertinimo duomenimis būtų netikslu, juolab, kad praktikoje yra pripažįstama, jog turto vertinimas, atliktas asmens, turinčio turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą, bei atliktas individualiai, jį apžiūrėjus vietoje, atsižvelgiant į jo faktinį nusidėvėjimą ir esamą būklę, yra tikslesnis, nei turto vertinimo duomenys, įrašyti VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registre, atlikti masinio vertinimo būdu. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą parengta turto vertinimo ataskaita turi juridinę galią ir laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (LAT 2010 m. vasario 17 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-82/2010). Antstolis nurodo, kad nuo vykdomosios bylos Nr. ( - ) užvedimo skolininkas V. J. yra pateikęs devynis skundus dėl antstolio veiksmų. Vienas skundas dėl vykdomosios bylos sustabdymo iki Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys įregistruos Nekilnojamojo turto registre po padalijimo suformuotus žemės sklypus, tenkintas. Viena civilinė byla dėl skolininko skundo nutraukta, septyni skundai įsiteisėjusiomis teismų nutartimis, atmesti. 2018-03-30 gautas skolininko skundas yra dešimtasis. Tai rodo, jog skolininkas teikia nepagrįstus skundus dėl antstolio veiksmų, yra linkęs piktnaudžiauti savo teise bei siekia ne savo tariamai pažeistų teisių gynybos, tačiau bando sustabdyti, vilkinti ir kitaip apsunkinti išieškojimo iš nekilnojamojo turto procedūrą.

8Skundas su antstolio Artūro Auglio patvarkymu priimtas, 2018 m. gegužės 2 d. teismo nutartimi byla paskirta rašytiniam nagrinėjimui 2018 m. gegužės 24 d. 14 val. 30 min. (b.l.10).

9Suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos kredito sprendimai“, atstovaujama UAB „Intrum“, byloje atsiliepimo nepateikė.

10Skundas netenkintinas.

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai - skolininkas, išieškotojas ir antstolis - privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Antstolių įstatymo 3 str.), kurio pašalinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis, garantuojanti skolininko teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą. Kad antstolis veiktų neviršydamas jam suteiktų įgaliojimų ribų, jo procesinės veiklos kontrolę atlieka teismas (CPK 594 str.), o vykdymo proceso dalyviai, nesutikdami su antstolio atliktų veiksmų teisėtumu, turi teisę pateikti skundą dėl jų veiksmų teismui (CPK 512 str.). Tai yra viena iš teismo funkcijų, susijusi su suinteresuotų asmenų vykdymo procese teisių ir teisėtų interesų apsauga.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. sausio 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-85/2015, yra konstatavęs, kad antstolis vykdymo procese veikia tam, kad naudodamasis įstatymo suteiktomis teisėmis užtikrintų teisėtą teismo sprendimo vykdymą. Antstolio, kaip valstybės suteiktas funkcijas vykdančio subjekto, diskrecija nėra absoliuti – ji ribojama įstatymo; naudotis ar ne įstatymo suteiktomis teisėmis antstolis privalo pagal tai, kiek tai atitinka jo veiklos tikslus ir įstatymo nustatytas pareigas. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus. Turto pardavimo iš varžytynių aktas pripažįstamas negaliojančiu, jeigu teismas nustato, kad turtas parduotas už kainą, neatitinkančią to meto rinkos kainos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009, ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

13Antstolis vykdymo veiksmus, tarp jų ir turto įkainojimą, atlieka vadovaudamasis įstatymu (konkrečiomis teisės normomis), o teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, vertina, ar konkrečioje vykdymo proceso stadijoje esant konkrečioms aplinkybėms antstolis nepažeidė jo veiklos principų bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

14CPK 681 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Jeigu šiame straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 straipsnio 4 dalis).

15Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis Artūras Auglys vykdo vykdomąją bylą Nr. ( - ) pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutartį Nr. ( - )dėl priverstinio turto pardavimo iš varžytynių, kurioje skolininkas V. J., hipotekos kreditorius UAB „Baltijos kredito sprendimai“. 2015 m. spalio 20 d. patvarkymu dėl ekspertizės skyrimo turto vertei nustatyti antstolis paskyrė skolininkui priklausančio žemės sklypo ekspertizę rinkos vertei nustatyti, ekspertizę buvo atlikti pavesta VĮ Registrų centrui. 2016 m. lapkričio 30 d. VĮ Registrų centras pateikė nekilnojamo turto vertinimo ataskaitą Nr. ( - ), pagal kurią aukščiau minėto turto rinkos vertė yra 68300 Eur. 2016 m. gruodžio 16 d. priimtas patvarkymas dėl turto įkainojimo, kuriuo V. J. priklausantis areštuotas turtas, vadovaujantis VĮ Registrų centro turto vertinimo ataskaita Nr. ( - ), įkainotas 68300 Eur. 2017 m. sausio 27 d. antstolis gavęs išieškotojo prašymą skirti pakartotinę ekspertizę žemės sklypo rinkos vertei nustatyti, 2017 m. vasario 8 d. patvarkymu Nr. ( - ) išieškotojo prašymą tenkino ir paskyrė pakartotinę ekspertizę žemės sklypo rinkos vertei nustatyti, pavedant ją atlikti uždarajai akcinei bendrovei „Inreal“. Pareiškėjas skundu prašė panaikinti 2017-02-08 antstolio patvarkymą Nr. ( - ) skirti pakartotinę ekspertizę rinkos vertei nustatyti, tačiau Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) pareiškėjo skundas buvo netenkintas. Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 15 d. nutartis palikta nepakeista.

16Pagal UAB „Inreal“ pateiktą ekspertizės aktą Nr. ( - )antstolis 2018-03-13 priėmė skundžiamą patvarkymą Nr. ( - ) dėl turto įkainojimo, kuriuo nustatė, kad V. J. priklausantis tirtas – 3,1832 ha komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdo žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), įkainojamas 68400 Eur.

17Pareiškėjas 2018-03-27 skundu prašo panaikinti 2018-03-13 antstolio patvarkymą Nr. ( - ). Be to, 2018-05-16 pareiškėjo atstovas advokatas Mindaugas Paukštė pateikė prašymą, kuriuo prašė skubiai taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pavesti ekspertui S. R. atlikti turto ekspertizę ir atidėti teismo posėdį.

18Pareiškėjas nesutinka su ekspertizės akte nustatyta ginčo nekilnojamo turto verte. Nurodo, kad nebuvo laikytasi LR Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje numatytų turto vertinimo principų, UAB „Inreal“ atlikta turto ekspertizė netiksli ir neišsami. Be to, Kauno apygardos teismo 2015-12-08 sprendimu nustatytos žemės sklypo (paimto visuomenės poreikiams) vieno aro vertė keturis kartus didesnė nei nustatyta skundžiamu patvarkymu.

19Pareiškėjas nuomone, nebuvo laikytasi Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytų kriterijų. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad turto vertė nustatoma laikantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo, nuosavybės neliečiamumo, sutarčių laisvės, vertinimo objektyvumo ir nepriklausomumo, teisinio apibrėžtumo ir neleistinumo piktnaudžiauti teise principų. Turto vertinimą atliko kvalifikuotas, nepriklausomas turto vertintojas. Turto vertintojo pateiktas ekspertizės aktas yra išsamus, jame pateikta išvada dėl turto rinkos vertės, pasisakyta dėl vertinimo metodų parinkimo - pasirinktas lyginamasis metodas, išsamiai aprašyta techninė objekto charakteristika, pateiktas išsamus ekspertizės objekto buvimo vietos aprašymas. Teismų praktikoje yra pripažįstama, kad turto vertinimas, atliktas asmens, turinčio turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą, bei atliktas individualiai, jį apžiūrėjus vietoje, atsižvelgiant į jo faktinį nusidėvėjimą ir esamą būklę, yra tikslesnis, nei turto vertinimo duomenys, įrašyti VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registre, atlikti masinio vertinimo būdu (Kauno apygardos teismo 2014-02-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-254-273/2014).

20Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016-11-30 VĮ „Registrų centras“ vertinimo ataskaita Nr. ( - ) skolininkui priklausantį nekilnojamąjį turtą įvertino 68300 Eur. 2016-12-16 antstolis priėmė patvarkymas dėl turto įkainojimo, kuriuo nustatė, jog V. J. priklausantis nekilnojamas turtas įkainotas 68300 Eur. 2018-03-12 UAB „Inreal“ nekilnojamojo turto įvertinimo ekspertizės aktu Nr. ( - ) skolininkui priklausantį turtą įvertino 68400 Eur. 2018-03-13 patvarkymu Nr. ( - ) antstolis skolininkui priklausantį turtą įkainavo 68400 Eur. Abi nekilnojamojo turto vertinimo ekspertizės atliktos skirtingų nepriklausomų vertintojų, o turto vertės skirtumas yra 100 Eur.

21Pareiškėjas skunde nurodo, kad VĮ Registrų centro duomenų bazėje nuo 2018 m. sausio 1 d. apie paskaičiuotas rinkos vertes pareiškėjo žemės sklypo vidutinė rinkos vertė nurodoma 104000 Eur. Tačiau šioje duomenų bazėje pateikti duomenys skirti masiniam objektų vertinimui ir vadovautis šiais duomenimis būtų netikslu. Pareiškėjas nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2015-12-08 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1014-153/2015 0,0468 ha žemės sklypas, kuris buvo paimtas visuomenės poreikiams, buvo įvertintas 2519,69 Eur, t.y. vieno aro kaina siekė 869,57 Eur, kai tuo tarpu pagal UAB „Inreal“ atliktą vertinimą vieno aro kaina yra 215 Eur, t.y. keturis kartus mažesnė.

22Pažymėtina, kad VĮ Registrų centro atliekamas nekilnojamojo turto masinis vertinimas – nekilnojamojo turto vertinimo būdas, kai per nustatytą laiką, taikant bendrą metodologiją ir automatizuotas Nekilnojamojo turto registro ir rinkos duomenų bazėse sukauptų duomenų analizės ir vertinimo technologijas, yra įvertinama panašių nekilnojamojo turto objektų grupė. Atliekant tokį vertinimą neindividualizuojami nekilnojamojo turto objektai, jie faktiškai neapžiūrimi, turto vertė nustatoma tik pagal dokumentuose esančią informaciją, realiai jos netikrinant, todėl nustatoma vidutinė panašių nekilnojamojo turto objektų vertė. Tuo tarpu atliekant turto vertės nustatymo ekspertizę, vertinamas konkretus turtas, jo konkrečios savybės, jį apžiūrėjus faktiškai, ir nustatoma būtent šio turto rinkos vertė. Pažymėtina tai, jog eksperto nesaisto VĮ Registrų centro masinio vertinimo metu nustatyta nekilnojamojo turto vertė (Klaipėdos apygardos teismo 2017-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1344-613/2017).

23Atlikus paskaičiavimą, 2015-12-08 Kauno apygardos teismo sprendimu nustatyto žemės sklypo vertė buvo 538,39 Eur už vieną arą (2519,69:4,68 arų). Pagal ekspertizės aktu nustatytą vertę 1 aro sklypo vertė yra 214,87, t.y. 323,52 Eur mažiau nei 2015 metais. Jeigu žemės sklypas būtų vertinamas, kaip pareiškėjas nurodo masiniam vertinimui skirtais duomenimis, vieno aro vertė būtų 326,72 Eur, t.y. 211,67 Eur mažiau nei 2015 metais.

24UAB „Inreal“ ekspertizės aktu skolininkui priklausantis nekilnojamas turtas įvertintas, atsižvelgiant į individualius jo požymius, vertė nustatyta vertinimo laikotarpiu, t.y. 2018 metų duomenimis. Šiuo metu parduodamas žemės sklypas negali būti vertinamas ir lyginamas su žemės sklypų vertėmis buvusiomis 2015 metais.

25Pareiškėjas nurodo, kad vertintojas parinko tokius palyginamuosius objektus, kurie negalėjo būti lyginami, nes jų plotai daugiau nei keletą kartų mažesni negu vertinamas turtas. Ekspertizės aktas patvirtina, kad vertindamas žemės sklypą UAB „Inreal“ turto vertintojas R. M., naudojo lyginamąjį metodą, parinkdamas vieną panašaus dydžio (3,1617 ha) ir du mažesnius (0,9135 ha ir 0,5792 ha) už vertinamąjį nekilnojamojo turto objektus, o atsižvelgiant į kiekvieno parinkto lyginamojo objekto dydį, užstatymo plotą, atliktos bendros pataisos.

26Byloje nėra duomenų, kad antstoliui buvo pateikti objektyvūs duomenys, iš kurių jis galėjo spręsti, kad vykdomojoje byloje paskirto eksperto atlikta ekspertizė yra neteisinga, prieštarauja konkretiems teisės aktų reikalavimams, kad turto vertė nustatyta netinkamais metodais ar pan. Pareiškėjas nepateikė objektyvių įrodymų paneigiančių ar keliančių pagrįstą abejonę dėl turto vertinimo eksperto išvadoje nustatytos turto vertės, nepateikė objektyvių duomenų apie kitokį turto įvertinimą ar duomenų, kurie objektyviai pagrįstų kitokią, gerokai besiskiriančią nuo atliktos ekspertizės konkretaus turto rinkos vertę. Darytina išvada, kad esamomis aplinkybėmis antstolis neturėjo pagrindo abejoti turto rinkos vertei nustatyti paskirto turto vertintojo ekspertizės akte nurodytu turto įvertinimu, kaip neatspindinčiu turto vertės (CPK 681 straipsnio 4 dalis).

27Be to, antstolis skundžiamu 2018-03-13 patvarkymu Nr. ( - ) ne tik įkainavo pareiškėjui priklausantį žemės sklypą 68400 Eur, bet ir vykdomosios bylos šalims išaiškino, kad per 3 darbo dienas nuo patvarkymo gavimo dienos jie turi teisę pareikšti motyvuotus prieštaravimus dėl turto įkainojimo. Antstolis nurodė, jog atsižvelgdamas į bylos šalių prašymus, antstolis gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę, tačiau šalis, pareiškusi prieštaravimą dėl turto vertės, turi prie skiriant ekspertizę sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą suma, būtinas už papildomos ar pakartotinės ekspertizės atlikimą. Pažymėtina, jog eksperto išvados apskundimas nėra tas pats kas antstolio patvarkymo apskundimas. CPK 682 straipsnio 2 dalis nustato, jog jeigu išieškotojas ar skolininkas pareiškia motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Tačiau pareiškėjas tokia teise nepasinaudojo ir prieštaravimų nustatytu terminu nepateikė.

28Esant tokioms aplinkybėms ir nenustačius antstolio Artūro Auglio procesinių veiksmų pažeidimo, pareiškėjo V. J. skundas dėl antstolio veiksmų yra nepagrįstas ir dėl to netenkintinas.

29Pareiškėjas teismui pateiktu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas išspręstas teismo 2018-05-21 nutartimi) prašo pavesti ekspertui S. R. atlikti ekspertizę, už kurią, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjui teikiama 100 procentų valstybės garantuojama teisinė pagalba, būtų sumokėta valstybės lėšomis ir atidėti teismo posėdį vėlesnei datai, kadangi pareiškėjo atstovas nuo 2018-05-18 iki 2018-05-25 bus išvykęs į suplanuotas atostogas. Kaip jau minėta, priėmus pareiškėjo skundą su antstolio Artūro Auglio patvarkymu, 2018-05-02 teismo nutartimi byla buvo paskirta rašytiniam nagrinėjimui 2018-05-24 14 val. 30 min. Bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka į teismo posėdį dalyvaujantys byloje asmenys nekviečiami ir jame nedalyvauja. Pareiškėjo pateikta UAB “K“ konsultacinė nuomonė dėl galimos turto kainos rinkoje Nr. ( - ), kaip ir yra nurodyta šioje pažymoje, - nėra turto vertinimo dokumentas, o yra tik informacinio-konsultacinio pobūdžio, skirtas konsultacijos užsakovui (V. J.), todėl, teismo nuomone, nepaneigia ir nekelia pagrįstų abejonių dėl byloje esančios turto vertinimo ekspertizės išvados. Tokiu būdu, pareiškėjui nepateikus objektyvių įrodymų paneigiančių ar keliančių pagrįstą abejonę dėl turto vertinimo eksperto išvadoje nustatytos turto vertės, prašymas pavesti ekspertui S. R. atlikti ekspertizę, už kurią būtų sumokėta valstybės lėšomis, ir prašymas atidėti bylos nagrinėjimą netenkintini.

30Teismas, vadovaudamasis civilinio proceso kodekso 510 straipsniu, 513 straipsniu, 290-292 straipsniu,

Nutarė

31P. V. J. skundo netenkinti.

32Netenkinti pareiškėjo V. J., atstovaujamo advokato Mindaugo Paukštės, prašymų pavesti ekspertui S. R. atlikti ekspertizę ir atidėti teismo posėdį.

33Nutarties patvirtintas kopijas siųsti dalyvaujantiems byloje asmenims/atstovams.

34Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Teresė Klimienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V.... 3. P. V. J. skundu prašo panaikinti 2018 m. kovo 13 d. antstolio patvarkymą Nr.... 4. Nurodo, kad 2018 m. kovo 23 d. gavo 2018 m. kovo 13 d. antstolio patvarkymą... 5. P. V. J., atstovaujamo advokato Mindaugo Paukštės, 2018-05-16 teisme gautame... 6. Antstolis Artūras Auglys su pareiškėjo skunde nurodytais motyvais nesutiko,... 7. Patvarkyme nurodė, kad vykdo vykdomąją bylą Nr. ( - )agal vykdomąjį... 8. Skundas su antstolio Artūro Auglio patvarkymu priimtas, 2018 m. gegužės 2 d.... 9. Suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos kredito... 10. Skundas netenkintinas.... 11. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, taikant ir aiškinant vykdymo... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. sausio 15 d. nutartyje, priimtoje... 13. Antstolis vykdymo veiksmus, tarp jų ir turto įkainojimą, atlieka... 14. CPK 681 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad areštuodamas skolininko turtą,... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis Artūras Auglys vykdo vykdomąją... 16. Pagal UAB „Inreal“ pateiktą ekspertizės aktą Nr. ( - )antstolis... 17. Pareiškėjas 2018-03-27 skundu prašo panaikinti 2018-03-13 antstolio... 18. Pareiškėjas nesutinka su ekspertizės akte nustatyta ginčo nekilnojamo turto... 19. Pareiškėjas nuomone, nebuvo laikytasi Turto ir verslo vertinimo pagrindų... 20. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016-11-30 VĮ „Registrų centras“... 21. Pareiškėjas skunde nurodo, kad VĮ Registrų centro duomenų bazėje nuo 2018... 22. Pažymėtina, kad VĮ Registrų centro atliekamas nekilnojamojo turto masinis... 23. Atlikus paskaičiavimą, 2015-12-08 Kauno apygardos teismo sprendimu nustatyto... 24. UAB „Inreal“ ekspertizės aktu skolininkui priklausantis nekilnojamas... 25. Pareiškėjas nurodo, kad vertintojas parinko tokius palyginamuosius objektus,... 26. Byloje nėra duomenų, kad antstoliui buvo pateikti objektyvūs duomenys, iš... 27. Be to, antstolis skundžiamu 2018-03-13 patvarkymu Nr. ( - ) ne tik įkainavo... 28. Esant tokioms aplinkybėms ir nenustačius antstolio Artūro Auglio procesinių... 29. Pareiškėjas teismui pateiktu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 30. Teismas, vadovaudamasis civilinio proceso kodekso 510 straipsniu, 513... 31. P. V. J. skundo netenkinti.... 32. Netenkinti pareiškėjo V. J., atstovaujamo advokato Mindaugo Paukštės,... 33. Nutarties patvirtintas kopijas siųsti dalyvaujantiems byloje... 34. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali...