Byla 2-5450-571/2017
Dėl skolos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Teismas

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Marijampolės butų ūkis” ieškinį atsakovei R. T. dėl skolos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Teismas

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės 1074,51 Eur skolą, kurią sudaro 477,34 Eur skola už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 494,89 Eur skola už eksploatacijos išlaidas ir komunalinius patarnavimus, 102,28 Eur delspinigiai, taip pat 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 32,86 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 32 Eur žyminis mokestis ir 0,86 Eur mokestis už Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašą.

3Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti tinkamai 2017 m. rugsėjo 25 d. įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalis). Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad gyvenamosios patalpos, esančios adresu ( - ), savininkė yra Marijampolės savivaldybė. 2002 m. rugsėjo 5 d. su atsakove buvo sudaryta Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. ( - ) (toliau – sutartis), kurios 1 punkte numatyta, kad atsakovė, kaip nuomininkė, yra įsipareigojusi naudotis gyvenamąja patalpa pagal paskirtį ir mokėti už ją nuomos mokestį, o sutarties 7 punkte numatyta, kad gyvenamosios patalpos nuomos mokestis turi būti sumokėtas kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito po išgyvento, mėnesio dvidešimtos kalendorinės dienos. Sutinkamai su minėtos sutarties 8 punktu, atsakovė kaip nuomininkė, taip pat nustatyta tvarka atskirai privalo mokėti mokesčius už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendrojo naudojimo patalpas, teritorijos valymą ir kitas) kas mėnesį ne vėliau kaip iki kito, po išgyvento mėnesio dvidešimtos kalendorinės dienos. Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 1-849 patvirtinto Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio – kaupiamųjų lėšų skaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo 3-4 punktų, 9 punkto pagrindu ieškovė renka Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestį – kaupiamąsias lėšas. Taip pat ieškovė Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. DV-2271 „Dėl daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administratoriaus skyrimo“ pagrindu suteikė daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), kuriame atsakovė nuomos sutarties sąlygomis laikinai valdo ir naudoja gyvenamąją patalpą Nr. ( - ) gyvenimui, patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas (daugiabučio namo patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), teritorijos valymą, žemės nuomos mokestį). Atsakovė nevykdė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų – mokėti buto nuomos mokestį, komunalines paslaugas (bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas), todėl susidarė 477,34 Eur įsiskolinimas už laikotarpiu nuo 2014 m. kovo 1 d. iki 2017 m. liepos 31 d. gyvenamosios patalpos nuomos mokestį ir 494,89 Eur įsiskolinimas už eksploatacijos išlaidas ir komunalinius patarnavimus. Už nesavalaikį atsiskaitymą atsakovei priskaičiuota 102,28 Eur delspinigių už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną 0,02 proc. dydžio. Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – mokėjimo nurodymas ir duomenys apie žyminio mokesčio sumokėjimą (b. l. 4-5), išrašas iš UAB „Marijampolės butų ūkis“ valdybos posėdžio protokolo (b. l. 6), buto apyvartos žiniaraštis (b. l. 7-8), Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas (b. l. 9-12), Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas (b. l. 13-15), Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis (b. l. 18-20), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b. l. 21-22), kita civilinės bylos medžiaga. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovei iš atsakovės priteisiama 477,34 Eur skolos už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 494,89 Eur skolos už eksploatacijos išlaidas ir komunalinius patarnavimus bei 102,28 Eur delspinigių, viso 1074,51 Eur. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl, ieškovės prašymu, iš atsakovės priteisiamos įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovės ieškovei priteisiamos jos turėtos 32,86 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro ieškovės sumokėtas žyminis mokestis ir mokestis už Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (aktuali Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1R-298/1K-290 redakcija) nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios mažesnės nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsniu, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 - 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

9ieškinį tenkinti visiškai. Priteisti iš atsakovės R. T., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 1074,51 Eur (vieną tūkstantį septyniasdešimt keturis eurus 51 ct) skolos, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2017 m. rugpjūčio 25 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 32,86 Eur (trisdešimt du eurus 86 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas Marijampolė, Šaulių g. 4, a. s. Nr. LT89 4010 0408 0003 0239, AB DNB bankas, b. k. 40100. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 1-4 dalių bei 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus. Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai