Byla 2-1493-808/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto 4-o apylinkės teismo teisėja Gražina Žukauskienė, susipažinusi su civiline byla pagal ieškovų P. d. prie Vidaus reikalų ministerijos ir Vilniaus apskrities VPK ieškinį atsakovei J. P. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovai kreipėsi į teismą, prašydami iš atsakovės ieškovo P. d. prie VRM naudai priteisti 65 215,56 Lt patirtus nuostolius dėl žalos atlyginimo. Nurodė, kad Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atliko tarnybinį patikrinimą dėl Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės patrulės A. P. ir vyriausiojo patrulio S. K. 2008-10-18 patirtų traumų nustatė, kad 2008-10-18 19.00 val. Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės patrulę A. P. ir vyriausiąjį patrulį S. K., atvykus į iškvietimo vietą, apkandžiojo J. P. šuo. Minėtiems pareigūnams buvo išmokėtą piniginė kompensacija už tarnybos metu sužalotą sveikatą. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovas prašė priimti sprendimą už akių.

3Atsakovei, vadovaujantis LR CPK 142 straipsnio reikalavimais, buvo išsiųstas pranešimas pateikti atsiliepimus į ieškinį, tačiau procesinių dokumentų ieškovo nurodytu J. P. gyvenamosios vietos adresu (U. g. 35-2, Vilnius) įteiti nepavyko (b.l. 105). Gyventojų registro tarnybos duomenimis atsakovės deklaruota gyvenamoji vieta tuo pačiu adresu, kaip ir faktinė, t. y. U. g. 35-2, Vilniuje (b.l. 107). Patikrinus Sodros duomenų bazę nustatyta, kad atsakovė J. P. nedirba. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos naujosios Vilnios seniūnui taip pat nepavyko atsakovei J. P. įteikti procesinius dokumentus (b.l. 111). Todėl procesinius dokumentus atsakovei nuspręsta įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu, apie bylos nagrinėjimą teisme, galimybę pateikti atsiliepimą į ieškinį ir jo nepateikimo teisines pasekmes informuojant skelbimais vietiniame ir respublikiniame dienraščiuose (LR CPK 130 str.). Vis dėlto, atsakovei J. P. tinkamai įteikus procesinius dokumentus viešo paskelbimo spaudoje būdu (b.l. 120), ši atsiliepimo į ieškinį per nustatytą terminą teismui nepateikė.

4Ieškinys tenkintinas, priimant sprendimą už akių.

5CPK 142 straipsnio 4 dalis numato, kad jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Atsižvelgiant į tai, kad tokį prašymą P. d. prie VRM ir Vilniaus apskries VPK savo ieškinyje yra pareiškę, CPK 285 straipsnio 3 dalyje numatytų kliūčių priimti sprendimą už akių nėra, toks sprendimas dėl ieškovo pareikštų reikalavimų priimtinas. Sprendimas už akių priimtinas dėl visų ieškovo pareikštų reikalavimų, nes apie juos atsakovai buvo tinkamai informuoti.

6Priimant sprendimą už akių, atliktinas formalus byloje pateiktų įrodymų vertinimas, išdėstytini sutrumpinti motyvai (CPK 285 str. 2 d., 286 str. 1 d.).

7Iš ieškovo reikalavimų ir byloje esančių įrodymų – 2009-05-25 Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo nutarimo (b.l. 7-8), 2009-01-09 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinio patikrinimo išvados Nr. 10-7-IS-84/2008 dėl Vilniaus apskrities VPK PR pareigūnų sužalojimo tarnybos metu (b.l. 14-17), P. d. prie LR VRM išvados dėl sprendimo priėmimo (b.l. 19), Vilniaus apskrities VPK viršininko įsakymo dėl piniginės kompensacijos išmokėjimo (b.l. 20), LR VRM medicinos centro centrinės ekspertizės medicinos komisijos pažymų (b.l. 22, 23), 2009-02-12 piniginės kompensacijos apskaičiavimo lentelės Nr. 10-F2-186 (b.l. 25, 26), 2008-12-04 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinio patikrinimo išvados Nr. 10-7-IS-19 dėl Vilniaus apskrities VPK PR pareigūnų sužalojimo tarnybos metu (b.l. 29-32), 2008-10-18 pranešimo apie įvykį Nr. 0108000418404 (b.l. 33-34), 2008-10-20 Mykolo Romerio teismo medicinos instituto Vilniaus skyriaus specialisto išvados Nr. 5124/08(01) dėl A. P. (b.l. 69-70), 2008-10-20 Mykolo Romerio teismo medicinos instituto Vilniaus skyriaus specialisto išvados Nr. 5123/08(01) dėl S. K. (b.l. 71-72), S. K. nedarbingumo pažymėjimo Nr. 4956190 (b.l. 87), A. P. nedarbingumo pažymėjimo Nr. 4956189 (b.l. 89), - matyti, kad policijos pareigūnai A. P. ir S. K. dirbo ekipaže AP-41, gavę pranešimą apie vykstantį šeimyninį konfliktą, atvyko į vietą adresu Uosių g. 35-2, Vilniuje, į juos kreipėsi M. C., kuri paaiškino, kad pas ją atėjo kaimynės J. P. mažametė dukra ir paprašė iškviesti policiją, nes patėvis muša motiną. J. P. buto duris buvo praviros, todėl policininkai įėjo į butą, kuriame pamatė lovoje gulinčius vyrą ir moterį. Vyras šoko iš lovos ir pradėjo policininkus įžeidinėti, puolė muštis. Sulaikant vyrą, moteris gulinti lovoje, liepė šuniui pulti policininkus. Šuo abiems pareigūnams sukandžiojo kojas. P. d. prie LR VRM atsižvelgdamas į 2009-01-09 Vilniaus apskrities VPK viršininko patvirtintą tarnybinio patikrinimo išvadą bei ekspertizė komisijos išduotas pažymas skyrė 65 215,56 Lt, iš jų 38 552,64 Lt S. K. ir 26 662,92 Lt A. P. išmokėti.

8Asmens sveikatos sužalojimas sukuria prievolę atlyginti žalą, kuri dėl savo specifinių bruožų išskiriama į specialųjį deliktą. Tai reiškia, kad žala, padaryta asmeniui jo sveikatos sužalojimu, atlyginama pagal specialias taisykles. Šios taisyklės (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 530 patvirtintų Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų (toliau – Sąlygos) 26 punktas) numato, kad įstaigos, išmokėjusios draudimo sumas ir kompensacijas pagal nurodytas Sąlygas, turi reikalavimo teisę į žalą padariusius juridinius ir fizinius asmenis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Vadovaudamiesi pastarojo nutarimo normomis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 str. 2 d., 6.280 str. 1 d., ieškovai, atlyginę S. K. ir A. P. J. P. neteisėtais veiksmais padarytą žalą, pagrįstai reiškia atsakovės atžvilgiu regresinį (atgręžtinį) reikalavimą dėl atlyginant žalą patirtų išlaidų (nuostolių) atlyginimo (priteisimo). Nagrinėjamu atveju žala atsirado dėl J. P. pasipriešinimo policijos pareigūnams, kurio metu buvo sutrikdyta pareigūnų S. K. ir A. P. sveikata. Civilinė atsakomybė atsakovei atsirado dėl jos veiksmų nepaklusus teisėtiems policijos pareigūno reikalavimams, t. y. neįvykdžius įstatymuose nustatytos pareigos (CK 6.246 str. 1 d., Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo 16 str. 2 d.). J. P. yra atsakinga už pasekmes, atsiradusias sužalojus policijos darbuotojus, nes ji turėjo tokias pasekmes numatyti.

9Iš atsakovės ieškovo Vilniaus apskrities VPK naudai priteistina 132,67 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo spaudoje būdu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str.).

10Iš atsakovės į valstybės pajamas priteistina 1 956 Lt žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovai yra atleisti pagal įstatymą ir 9,52 išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų siuntimu ir įteikimu, iš viso 1 965,52 Lt (LR CPK 83 str. 1 d. 10 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

11Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str., 197 str., 246 str., 259 str., 285 str., 286 str., 287 str.,

Nutarė

12Ieškinį patenkinti visiškai.

13Priimti sprendimą už akių.

14Priteisti iš atsakovės J. P., asmens kodas ( - ) gyv. U. g. 35-2, Vilniuje, ieškovo P.d. prie Vidaus reikalų ministerijos naudai, į. k. ( - ), buveinės adresas S. g. 19, Vilniuje, naudai 65 215,56 Lt (šešiasdešimt penkis tūkstančius du šimtus penkiolika litų 56 ct) nuostolių.

15Priteisti iš atsakovės J. P., asmens kodas ( - ) gyv. U. g. 35-2, Vilniuje, ieškovo Vilniaus apskrities VPK, į.k. ( - ), buveinės adresas B. 23-iosios g. 10, Vilniuje, 132,67 Lt (vieną šimtą trisdešimt du litus 67 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo spaudoje būdu.

16Iš atsakovės J. P., asmens kodas ( - ) į valstybės pajamas priteisti 1 965,52 (vieną tūkstantį devynis šimtus šešiasdešimt penkis litus 52 ct) išlaidų.

17Išaiškinti atsakovei, jog 1 965,52 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai ji privalo sumokėti į Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas, mokėjimo kvitas turi būti pateiktas teismui.

18A. J. P. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus m. 4 apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19I. P. d. prie Vidaus reikalų ministerijos ir Vilniaus apskrities VPK per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus m. 4 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai