Byla 2-9144-877/2012
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys UAB „Paalančio medis“, S. K. komercinė įmonė

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei Beržinskienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Armilita“ atstovams A. P., advokatui G. Ž., atsakovės UAB „Eko Trade“ atstovui advokatui M. Š., trečiojo asmens UAB „Paalančio medis“ atstovui Z. V., trečiojo asmens S. K. komercinės įmonės savininkui S. K., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Armilita“ ieškinį atsakovei UAB „Eko Trade“ dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys UAB „Paalančio medis“, S. K. komercinė įmonė,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Armilita“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „Eko Trade“ 11716,47 Lt skolos pagal 2012.02.21 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ARM02486. Taip pat prašė priteisti iš atsakovės 8,06 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas, įskaitant 351 Lt žyminio mokesčio ir 1452 Lt teisinės pagalbos išlaidų. Ieškovė nurodė, kad atsakovei pagal 2012 m. vasario 1 d. užsakymą pateikė medieną, o atsakovė įsipareigojo už pirmą jam pateiktos medienos mašiną sumokėti per vieną darbo dieną, o už likusį kiekį per 14 dienų. ieškovas 2012 m. vasario 2 d. pateikė užsakymą UAB „Paalančio medis“ ir S. K. komercinei įmonei dėl brūso pirkimo. Iš šių bendrovių gautą medieną ieškovas perdavė atsakovui bei išrašė ir pateikė atsakovui dvi PVM sąskaitas faktūras. Taigi savo įsipareigojimus pagal 2012-02-01 užsakymą ieškovas įvykdė. 2012 m. kovo 7 d. ieškovas gavo atsakovo pretenziją, kurioje jis nurodo, kad patiekta mediena neatitinka užsakyme numatytų kokybės reikalavimų, t.y. jog mediena yra ne I rūšies, dalis medienos turi skilimų, atplaišų, yra išlinkusi. Dėl šios priežasties, UAB „Eko Trade“ neva patyrė 3760 Lt nuostolių, kurių atlyginimo reikalavo iš ieškovo. Ieškovas, siekdamas išsiaiškinti esamą situaciją, per atstovą pateikė užklausimus gamintojams, kuriais prašė išsakyti savo nuomonę dėl atsakovui pateiktos medienos kokybės. Elektroniniu paštu ieškovo atstovas gavo atsakymus į gamintojams siųstus prašymus. Tiek UAB „Paalančio medis“ direktorius Z. V., tiek S. K. IĮ savininkas nurodo, jog pardavimui paruošta mediena buvo I rūšies, be atplaišų, skilimų ir nebuvo išlinkusi, t.y. atitiko visus I rūšies medienai keliamus reikalavimus.. UAB „Paalančio medis“ direktorius bei S. K. taip pat pažymėjo, jog medienos pakrovimo dieną, t.y 2012 m. vasario 21 d., buvo atvykęs UAB „Eko trade“ atstovas. Kadangi tuo metu mediena dar nebuvo pakrauta į mašinas, jis turėjo galimybę detaliau apžiūrėti medieną, tačiau tuo metu jokių pretenzijų dėl kokybės neišsakė.

3Ieškovo atstovas A. P. paaiškino, kad jis tikrino medienos kokybę tretiesiems asmenims ją gaminant, ji atitiko užsakyme nurodytus pirmos rūšies medienai keliamus reikalavimus, gavus atsakovo pretenziją, jis norėjo apžiūrėti medieną pas gavėją, tačiau atsakovas atsisakė nurodyti jo adresą.

4Ieškovo atstovas advokatas G. Ž. prašė ieškinį tenkinti jame nurodytais motyvais, priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovė prašė ieškinį atmesti. Atstovas paaiškino, kad ieškovė pristatė nekokybišką produkciją. Nurodė, kad 2012 m. sausio mėn. atsakovas gavo užsakymus Vokietijos įmonės H. S., Vokietija, medžio ruošiniams, skirtiems padėklams gaminti, tiekti. 2012 m. vasario 1 d. atsakovas pateikė ieškovui užsakymą, kuriuo iš ieškovo užsakė gavėjui skirtas kelias partijas medžio ruošinių padėklams, medienos rūšis: mix'as I rūšis. Užsakyme atsakovas taip pat nurodė prekėms keliamus kokybinius reikalavimus: neleistina: žievė, pelėsis, puvinys, vabzdžių pažeidimai, pjuvenos, iškritusios šakos, įskilimai, atplaišos, nuolūžos; privalu: tikslus ir statmenas skersavimas. 2012 m. vasario 25 d. pristačius prekes gavėjui, pastarasis kategoriškai atsisakė jas priimti, kadangi prekės iš esmės neatitiko joms keliamų kokybės reikalavimų ir buvo netinkamos naudoti pagal paskirtį- padėklams gaminti. Atsisakymą priimti prekes iš atsakovo gavėjas motyvavo 2012 m. vasario 25 d. elektroniniame laiške, kuriame nurodė, kad jam parduotos prekės negali būti naudojamos pagal paskirtį, nes gali sugadinti medžio apdirbimo įrengimus, todėl kategoriškai pareikalavo atsakovo atsiimti prekes. Palyginimui gavėjas taip pat atsiuntė atsakovui Baltarusijoje pagamintų ir tuo pačiu metu įsigytų analogiškų prekėms medienos gaminių nuotraukas, kuriose matyti, kaip turi atrodyti I rūšies prekės. 2012 m. vasario 27 d. atsakovas, vadovaudamasis gavėjo pateikta pretenzija, ieškovui pateikė atitinkamą pretenziją Nr. 2012/1, kurioje nurodė, kad nemaža dalis gavėjui pristatytų medžio ruošinių yra įskilę, su atplaišomis, mediena stipriai išlinkusi ir t.t. Šias aplinkybes patvirtina pridedamos nuotraukos. Pažymėtina, kad šie prekių defektai (įskilimai, išlinkimai, kt.) dėl jų ilgalaikio pobūdžio negalėjo atsirasti prekių transportavimo metu, kuris truko tik keletą dienų, todėl darytina išvada, kad prekių defektai atsirado dar iki jų perdavimo atsakovui. Pažymėtina, kad joks atsakovo atstovas iš viso nedalyvavo prekių pakrovime, todėl atsakovas neturėjo jokios galimybės prieš pakrovimą patikrinti prekių kokybę, apie prekių trūkumus atsakovas sužinojo tik iškrovus prekes pas gavėją ir gavus gavėjo pretenziją dėl prekių kokybės. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovo patiektos prekės iš esmės neatitiko I rūšies medienai nustatytų reikalavimų, atsakovas minėtoje pretenzijoje taip pat nurodė, kad atsisako prekių ir jas grąžina ieškovui, taip pat, pareikalavo, kad ieškovas jas pasiimtų ir atlygintų atsakovo patirtus nuostolius - prekių gabenimo į paskirties vietą išlaidas, iš viso 3.760 Lt. Ieškovas į jam pateiktą pretenziją nieko neatsakė, su atsakovu nebendravo, nepateikė jokių paaiškinimų dėl prekių netinkamos kokybės, nesiėmė jokių priemonių, kad būtų nustatytos netinkamos kokybės prekių tiekimo priežastys, be to, ieškovas jam grąžintų prekių iki šiol neatsiėmė, todėl prekės šiuo metu vis dar tebėra sandėliuojamos gavėjo teritorijoje. Nežiūrint į tai, atsakovui netikėtai buvo įteiktas šis ieškinys, kuriuo ieškovas visiškai nepagrįstai reikalauja atsakovo sumokėti už jam parduotas netinkamos kokybės prekes.

6Atsakovės atstovas advokatas M. Š. prašė ieškinį atmesti atsiliepime nurodytais motyvais.

7Trečiojo asmens UAB „Paalančio medis“ atstovas Z. V. prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad jo įmonė pagamino pirmos rūšies produkciją, atitinkančią užsakymo reikalavimus, ieškovė su juo pilnai atsiskaitė.

8Trečiojo asmens S. K. komercinės įmonės savininkas S. K. prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad jo įmonė pagamino pirmos rūšies produkciją, atitinkančią užsakymo reikalavimus, ieškovė su juo pilnai atsiskaitė.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė 2012 m. vasario 21 d. perdavė atsakovei 29,766 m³ medienos, kurios matmenys 58*78*2280, I rūšis, bei išrašė 2012-02-21 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ARM02486, 11716,47 Lt sumai. Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad mediena buvo perduota ir už ją atsakovė nesumokėjo. PVM sąskaitą-faktūrą pasirašė UAB „Armilita“ finansininkė J. V.. PVM sąskaitą – faktūrą pasirašė atsakovės direktorius R. K.. Nesant rašytine tvarka sudarytos sutarties, pirkėjo ir pardavėjo parašais patvirtinta PVM sąskaita faktūra paprastai pripažįstama pakankamu įrodymu, patvirtinančiu susiklosčiusius pirkimo–pardavimo santykius (CK 6.305 straipsnis). Šiuo atveju ieškovė perdavė medieną atsakovei, už kurią ji nesumokėjo. 2012-02-21 PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. ARM02486 nurodytas laikotarpis per kurį už pristatytą medieną atsakovė turėjo sumokėti- 2012-02-21 (tą pačią dieną), tai atitinka ir CK 6.314 straipsnio 2, 3 dalies nuostatos, reglamentuojančios apmokėjimą nuo daikto perdavimo momento. Atsakovei nesumokėjus už pateiktą medieną, ieškovė turi teisę reikalauti sumokėti kainą bei įstatymų nustatytas palūkanas nuo medienos perdavimo momento, todėl jos ieškinys dėl 11716,47 Lt skolos už pateiktą medieną yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 6.314 straipsnio 5 dalis, 6.344 straipsnio 2 dalis).

11Tenkintinas ieškovės reikalavimas dėl procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Pagrindas priteisti šias palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Per bylinėjimosi laiką skolininkas naudojosi kreditoriaus lėšomis, gavo iš to naudos, taip pažeidė kreditoriaus interesus ir privalo šios normos pagrindu mokėti įstatymo nustatytas palūkanas, kurios vertinamos kaip minimalūs kreditoriaus nuostoliai. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. ir „Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos” įstatymo 3 str., 4 str. pagrindu iš atsakovės priteistinos kompensacinę funkciją atliekančios procesinės metinės palūkanos, skaičiuojamos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai , kad ieškinys yra priimtas 2012-05-04, yra skaičiuotinos pirmąjį metų pusmetį galiojanti palūkanų norma, t.y. galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš pirmojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną- vieno mėnesio VILIBOR (vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams) palūkanų norma, padidinta 7 procentiniais punktais-8,06 proc, kuri buvo 1,06 proc.+7 proc., viso 8.06 procentai.

12Dėl atsakovės atsikirtimų pagrindo

13Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Teismas sprendžia, kad atsakovė neįrodė savo atsikirtimo, jog neturi prievolės apmokėti už jai perduotą medieną dėl šių motyvų.

14Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą kitai šaliai (pirkėjui) Pardavėjo sutartinės prievolės perduoti daiktą turinys - įsipareigojimas perduoti tinkamus daiktus, atitinkančius sutartyje numatytus kokybės, kiekio ir kitus kriterijus, o jei sutartyje nurodymų nėra, – įprastus reikalavimus (CK 6.327 straipsnio 1 dalis). Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už pareigos perduoti tinkamą prekę nevykdymo, jeigu įrodo, kad sutarties sudarymo metu pirkėjas žinojo arba negalėjo nežinoti apie daiktų neatitikimą sutarties ar įprastiems reikalavimams (CK 6.327 straipsnio 2 dalis). Tam, kad būtų konstatuotas pagrindas taikyti šią įstatymo normą, turi būti nustatytas didelis pirkėjo nerūpestingumas (neatsargumas), t. y. daikto trūkumai turi būti akivaizdūs ir pastebimi normaliomis aplinkybėmis.

15Atsakovė atsikirtimą grindė tuo, kad pristatyta mediena buvo nekokybiška, neatitiko pirmos rūšies reikalavimų. Nurodė, kad šį faktą patvirtina gavėjo J. S. elektroninis laiškas ir nuotraukos, 2012-02-27 pretenzija Nr. 2012/01. Teismas sprendžia, kad atsakovė neįrodė, jog mediena buvo nekokybiška, kuomet šį faktą įrodinėjo tik trečiojo asmens pateiktu laišku bei nuotraukomis, iš kurių negalima nustatyti, ar jose nufotografuota mediena yra būtent pateikta ieškovo. Pretenzijoje nurodyta, kad mediena ne pirmos rūšies, 20 % pateiktos medienos turi akivaizdžius skilimus, 50 % medienos yra su siaubingom atplaišom; išlinkusi, negali būti naudojama automatinėse staklėse ir yra neleistinas nukrypimas nuo reikalautos normos tiksliam ir statmenam skersavimui, tačiau jokių įrodymų, kokiu pagrindu buvo nustatyti tokie trūkumai ir toks jų kiekis, atsakovė nepateikė. Be to, toks atsakovės pretenzijoje nurodytas prekių apibūdinimas leidžia daryti vienareikšmę išvadą, kad medienos trūkumas yra akivaizdus ir pastebimas normaliomis aplinkybėmis netgi nebūnant medienos kokybės ekspertu. Civilinio kodekso 6.328 straipsnis nustato, kad jeigu šalys nesusitarė kitaip, pirkėjas nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ar nuo ofertos pateikimo turi teisę prieš mokėdamas ar priimdamas daiktus juos patikrinti bet kokioje vietoje, bet kokiu laiku ar metodu, kurie atitinka protingumo kriterijus. Atsižvelgiant į tai, konstatuotinas didelis pirkėjo neatsargumas dėl to, kad jis prekių jas priimdamas visiškai neapžiūrėjo. Ieškovės atstovas A. P., trečiųjų asmenų atstovai S. K. ir Z. V. nurodė, kad mediena buvo pagaminta laikantis visų 2012-02-02 ieškovės UAB „Armilita“ 2012-02-02 užsakyme nurodytų reikalavimų (labai gera kokybė, be pelėsio, nužievinta) ir patvirtino, kad šie labai geros kokybės reikalavimai yra tapatūs atsakovės nurodytame užsakyme (8 b.l.) reikalavimams; nei prieš pakraunant medieną, kada ją buvo galima išsamiai patikrinti, nei ją kraunant ieškovės atstovas netikrino jos kokybės, mediena nebuvo niekaip paženklinta, ji nufotografuota ne transporto priemonėje, todėl iš pateiktų nuotraukų nėra jokios galimybės nustatyti, jog tai trečiųjų asmenų pagaminta mediena. Jie taip pat pažymėjo, kad atsakovo nurodytas statmenas skersavimas yra ruošinio galo statmenas nupjovimas ir šis reikalavimas niekaip nesusijęs su medienos išlinkimu, kaip tai nurodė atsakovė. Taip pat visi atstovai pažymėjo, kad jie pagamino nedžiovintą produkciją iš lapuočių medienos, todėl pjovimo ir džiūvimo metu galimi išlinkimai, tačiau dėl to ir jos kaina yra mažesnė.

16Civilinio kodekso 6.4 str. numato, kad kreditorius ir skolininkas privalo elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai tiek prievolės atsiradimo ir egzistavimo, tiek ir jos vykdymo ar pasibaigimo metu, juolab, kad abi prievolės šalys yra verslininkai. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovė kilus ginčui dėl prekių kokybės nebendradarbiavo su ieškove. Nesant neginčijamų įrodymų dėl pateiktos produkcijos kokybės, ieškovės atstovui paprašius galutinio pirkėjo duomenų, atsakovė jų nepateikė, nenurodė pretenzijoje, kur galima apžiūrėti, iš kur pasiimti prekes, tik pareikalavo pateikti transportą, tuo užkirsdama kelią ieškovei įsitikinti jai pareikštos pretenzijos pagrįstumu. Pažymėtina, kad ginčo objektas- medienos gaminiai- yra ne individualiais, bet rūšies požymiais apibūdinti daiktai, todėl atsakovei nesiėmus jokių veiksmų juos individualizuoti (paženklinti, kaip tai daro kiti pirkėjai), bei iškrovus iš transporto priemonės, į kurią jie buvo pakrauti, tarp tokiais pat rūšies požymiais apibūdintų daiktų, atsakovei pasunkėjo galimybė įrodyti, kad tai yra būtent ieškovės pateiktos prekės. Tretiesiems asmenims ginčijant, kad tai jų pagamintos prekės, tokių įrodymų atsakovė teismui nepateikė. Pažymėtina ir tai, kad šalys susitarė dėl pinigų už prekes perdavimo tą pačią dieną, atsakovei ieškovė prekes pateikė pirmą kartą, todėl ji, būdama atidi ir rūpestinga, turėjo pasirūpinti jų kokybės patikrinimu, ypač atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes dėl galutinio prekės gavėjo Vokietijoje ir šio užsakymo reikšmės (nuo to priklausė tolimesni komerciniai santykiai su gavėju).

17Atsakovei nepateikus įrodymų apie netinkamą sutarties įvykdymą bei atsižvelgiant į tai, kad atsakovė priėmė produkciją, ją išsivežė, laikytina, kad sutartis įvykdyta tinkamai, todėl ieškovei atsiranda teisė reikalauti apmokėti už patiektą produkciją (CK 6.314str.).

18Dėl bylinėjimosi išlaidų

19Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės išlaidas advokato pagalbai apmokėti, t.y. 212,50 Lt už susipažinimą su kliento dokumentais, prašymų gamintojams dėl nuomonės pateikimo parengimą, atsakymo į pretenziją parengimą, 1050 Lt už ieškinio parengimą, 900 Lt už pasirengimą ir atstovavimą teismo posėdžiuose, 1200 Lt už laiką, sugaištą kelionėse į teismą. Pagal Teisingumo ministro patvirtintas rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, už advokato paruoštą ieškinį maksimalus išlaidų dydis yra 2400 Lt, o už atstovavimą teismo posėdžiuose 4 val.- 510 Lt. Pagal minėtų rekomendacijų 11 p., teismas išimtinais atvejais gali nukrypti nuo šių rekomendacijų nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog bylinėjimosi išlaidos gali būti mažinamos atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, sugaištą advokato laiką ir panašias aplinkybes. Teismas sprendžia, jog civilinė byla nėra sudėtinga, specialių žinių, teismų praktikos analizės, didelių ieškovo atstovo darbo sąnaudų ieškinio parengimas nepareikalavo, todėl, atsižvelgiant ir į ieškinio sumą bylinėjimosi išlaidos mažintinos, iš atsakovės ieškovei priteistina 1500 Lt išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.)

20Iš atsakovės ieškovei priteistina 351 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1 d.). Iš atsakovės valstybei priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos- 42 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p.; 92 str.; 96 str.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

22Ieškinį tenkinti visiškai.

23Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Eko Trade“ (kodas 302558487) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Armilita“ (kodas 302331233) 11716,47 Lt (vienuolika tūkstančių septynis šimtus šešiolika litų 47 ct) skolos, 8,06 % (aštuonių ir šešių šimtųjų procento) dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (11716,47 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-05-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 351 Lt (tris šimtus penkiasdešimt vieną litą) žyminio mokesčio ir 1500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) advokato pagalbai apmokėti.

24Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Eko Trade“ (kodas 302558487) valstybei 42 Lt (keturiasdešimt du litus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank”, kodas 73000, įmonės kodas 5660.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas UAB „Armilita“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „Eko... 3. Ieškovo atstovas A. P. paaiškino, kad jis tikrino medienos kokybę... 4. Ieškovo atstovas advokatas G. Ž. prašė ieškinį tenkinti jame nurodytais... 5. Atsakovė prašė ieškinį atmesti. Atstovas paaiškino, kad ieškovė... 6. Atsakovės atstovas advokatas M. Š. prašė ieškinį atmesti atsiliepime... 7. Trečiojo asmens UAB „Paalančio medis“ atstovas Z. V. prašė ieškinį... 8. Trečiojo asmens S. K. komercinės įmonės savininkas S. K. prašė ieškinį... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė 2012 m. vasario 21 d. perdavė... 11. Tenkintinas ieškovės reikalavimas dėl procesinių palūkanų už priteistą... 12. Dėl atsakovės atsikirtimų pagrindo... 13. Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia... 14. Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti... 15. Atsakovė atsikirtimą grindė tuo, kad pristatyta mediena buvo nekokybiška,... 16. Civilinio kodekso 6.4 str. numato, kad kreditorius ir skolininkas privalo... 17. Atsakovei nepateikus įrodymų apie netinkamą sutarties įvykdymą bei... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 19. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės išlaidas advokato pagalbai... 20. Iš atsakovės ieškovei priteistina 351 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 270, 279... 22. Ieškinį tenkinti visiškai.... 23. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Eko Trade“ (kodas 302558487)... 24. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Eko Trade“ (kodas 302558487)... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...