Byla 2-6421-475/2011
Dėl antstolio Valdo Zubino veiksmų

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė, sekretoriaujant Ievai Einorytei, dalyvaujant pareiškėjai R. N. K., suinteresuotam asmeniui antstoliui Valdui Zubinui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos R. N. K. skundą dėl antstolio Valdo Zubino veiksmų,

Nustatė

2Pareiškėja skunde dėl neteisėtų antstolio veiksmų prašė: 1) pripažinti antstolio Valdo Zubino veiksmus, dėl vykdymo išlaidų dydžio nustatymo neteisėtais; 2) sustabdyti 2010 08 30 antstolio Valdo Zubino patvarkymą Nr. 0137/10/02692 vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo; 3) aplinkybių išaiškinimui išreikalauti iš antstolio vykdomąją bylą Nr. 0137/10/02692 (b.l. 3).

3Pareiškėja R. N. K. skunde nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad prašo pripažinti antstolio V. Zubino veiksmus dėl 701,00 Lt vykdymo išlaidų dydžio nustatymo netesėtais. Pareiškėja nurodė, kad 2010 m. rugpjūčio mėn. antstoliui įsipareigojo iki kiekvieno mėnesio 25 d. mokėti 200 Lt įmokas skolos padengimui. Neįvykdžius įsipareigojimų, pareiškėja buvo informuota, jog iki 2010 m. rugsėjo 1 d. nesumokėjus 1255,57 Lt skolos, bus išsiųstas į darbovietę patvarkymas dėl priverstinio piniginių lėšų išieškojimo. Pareiškėja prašė skolos apmokėjimą atidėti iki 2010 m. rugsėjo 10 d. Pareiškėja sumokėjo 2010 m. rugsėjo 1 d. dalį skolos - 500 Lt, 2010 m. rugsėjo 2 d. kita dalį - 500 Lt, o 2010 m. rugsėjo 7 d. likusią dalį - 300 Lt. Antstolis priėmė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų paskaičiavimo, kuriame nurodyta 701,00 Lt vykdymo išlaidų suma. Kadangi 1255,57 Lt skolą pareiškėja sumokėjo pati, antstolio nustatytos vykdymo išlaidos yra per didelės ir tokiu būdu antstolio veiksmai dalyje dėl vykdymo išlaidų dydžio yra neteisėti, prašė teismo skundą tenkinti ir sumažinti vykdymo išlaidų dydį iki 425,65 Lt.

4Antstolis Valdas Zubinas atsiliepimo į skundą nepateikė, teismo posėdyje paaiškino, kad išieškotojas UAB „Ūkio banko lizingas“ įmokėjo į antstolio depozitinę sąskaita 86,94 Lt būtinųjų vykdymo išlaidų, kurios 2010 m. balandžio 15 d. buvo paskirstytos patvarkymu. Vykdant priverstinį skolos išieškojimą, tikrinta skolininkės turtinė padėtis, daryti užklausimai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui, kredito įstaigoms ir turto registrams. Vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 67 punktu išieškotos lėšos buvo paskirstytos, t. y. pirmiausiai grąžintos išieškotojo sumokėtos būtinosios vykdymo išlaidos, antstolio patirtos papildomos vykdymo išlaidos ir atlygis antstoliui proporcingai nuo išieškotos sumos. 2010 m. rugsėjo 7 d. į antstolio kontorą kreipėsi pareiškėja su prašymu nurodyti, kokie vykdymo veiksmai sudaro 701 Lt sumą. Kadangi pareiškėja prašyme nenurodė kokiu būdu, t.y. ar paštu ar atvykus į kontorą ji norėtų gauti vykdymo išlaidų paskaičiavimą, 2010 m. rugsėjo 8 d. paskaičiavimas buvo atliktas ir pareiškėja interesantų priėmimo metu turėjo galimybę susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga. Pareiškėja į antstolio kontorą nesikreipė, nesiteiravo dėl atsakymo į jos prašymą. Kadangi įsiskolinimą pareiškėja siekė sumokėti visą, t.y. tiek skolą išieškotojui, tiek ir vykdymo išlaidas antstoliui, paskaičiavime dėl vykdymo išlaidų yra priskaičiuotas patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo. Nurodė, kad sutiktų vykdymo išlaidų sumą sumažinti iki 600,00 Lt. Prašo pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą atmesti.

5Skundas tenkintinas.

6Teismo posėdžio metu nustatyta, kad antstolis Valdas Zubinas 2010 m. balandžio 15 d. priėmė vykdyti Kauno miesto 6-ojo notarų biuro 2010 m. vasario 26 d. vykdomąjį įrašą Nr. 2235 dėl 1219,66 Lt skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės R. N. K. (vykd.b.l. 3). 2010 m. balandžio 19 d. raginimas įvykdyti sprendimą, siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas buvo išsiųsti pareiškėjai (b.l. 4-6).

7Antstolio raginimas įvykdyti sprendimą ir sumokėti vykdymo išlaidas yra procesinis dokumentas, kuris sukelia teisines pasekmes. Jeigu raginime įvykdyti sprendimą nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nėra įvykdomi, antstolis pradeda priverstinio vykdymo procedūrą, kas sąlygoja vykdymo išlaidų atsiradimą vykdymo procese (LR CPK 655 str. 1 d., 656 str.). Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjai neįvykdžius sprendimo per raginime nustatytą terminą, antstolis pradėjo priverstinius išieškojimo veiksmus ir pagrįstai tikėjosi atlygio už atliekamą darbą. Taigi, antstolis, vykdydamas priverstinius išieškojimo veiksmus, nuo 2010 m. gegužės 19 d. iki 2010 m. rugsėjo 7 d., kai skolininkė sumokėjo likusią skolos dalį, atliko procesinius veiksmus. Tačiau vykdomojoje byloje esantys duomenys antstolio atliktus veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0137/10/02692 nėra išsamūs ir nuoseklūs. 2010 m. gegužės 19 d. antstolis priėmė iš viso 12 patvarkymų, adresuotų 6 skirtingoms finansinėms institucijoms, areštuoti (vykdymo) lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Pavyzdžiui, AB SEB bankui ir AB bankui Swedbank adresuotame patvarkyme areštuoti 701 Lt vykdymo išlaidas klaidingai nurodyta areštuotina suma (vykd.b.l. 17, 22). Pagal iš esmės vienodus AB SEB bankui skirtus patvarkymus areštuoti (vykdymo) lėšas nurodytų areštuotinų sąskaitų numeriai nesutampa (vykd.b.l. 28, 22). 2010 m. rugsėjo 9 d. priimtas patvarkymas dėl vykdymo išlaidų paskaičiavimo, kuriame nurodyta 701 Lt vykdymo išlaidų suma, apimanti 88,27 Lt būtinųjų vykdymo išlaidų, skolininko asmens duomenų patikrinimą -52,96 Lt, antstolio patvarkymų surašymą- 189 Lt, išieškotų piniginių lėšų pervedimą- 1,30 Lt, nuorašų išdavimą- 18,90 Lt, pašto išlaidas - 230 Lt, turto arešto akto surašymą- 75,66 Lt, atlyginimą antstoliui - 252,20 Lt (vykd.b.l. 39-40). Kai kurių patvarkymų, už kuriuos antstolis paskaičiavo vykdymo išlaidas, vykdomojoje byloje nėra (vykd.b.l. 40). Kadangi vykdymo išlaidų paskaičiavimo patvarkyme nėra nurodytos atliktų veiksmų datos, teismas neturi galimybės patikrinti, už kokius ir kada atliktus konkrečius vykdymo veiksmus yra paskaičiuotos vykdymo išlaidos.

8Teismų praktikoje yra susiformavusi taisyklė, kad kiekvienu atveju teismas privalo nustatyti, analizuoti ir vertinti konkrečios bylos aplinkybes ir dėl antstoliui priteistino atlyginimo dydžio spręsti siekdamas tiek skolininko, tiek antstolio teisėtų interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-5/2007).

9Pažymėtina, kad antstolis 2010 m. rugsėjo 8 d. išsiuntė pareiškėjai patvarkymą dėl vykdymo išlaidų paskaičiavimo, kuriame nurodė, kad priskaičiuotų vykdymo išlaidų suma yra 701,00 Lt, t. y. 88,27 Lt būtinųjų vykdymo išlaidų, 360,82 Lt papildomų vykdymo veiksmų išlaidų, 252,20 Lt atlyginimo antstoliui (vykd.b.l. 39 – 40). Šiame patvarkyme yra paskaičiuoto pašto išlaidos patvarkymo dėl vykdomosios bylos užbaigimo siuntimui išieškotojui ir skolininkei. Tačiau vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad antstolis vykdomąją bylą būtų užbaigęs ir priėmęs dėl to patvarkymą. LR CPK 610 ir 611 str. nustatyta, kad tik įvykdžius teismo sprendimą yra išieškomos vykdymo išlaidos. Kadangi pareiškėja sumokėjo visą skolą, t.y. vykdomasis dokumentas buvo visiškai įvykdytas, vykdomoji byla turėjo būti užbaigta (LR CPK 632 str. 1 p.). Priėmęs patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo antstolis nusiunčia skolininkui raštišką siūlymą dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo, kuriame apskaičiuoja išlaidų dydį ir pasiūlo per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Taigi, pagal nurodytas teisės normas antstoliui nesuteikta teisė tuo pačiu metu išieškoti iš skolininko sąskaitos vykdomajame dokumente nurodytas sumas ir vykdymo išlaidas, nes šių sumų išieškojimas atribotas atskirais įstatyme nustatytais vykdymo veiksmais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje J. T. v. antstolis R. Vaitkevičius ir kt., bylos Nr. 3K-3-36/2008). Vykdymo išlaidų išieškojimo tvarka nustatyta LR CPK XLI skyriaus normose, įtvirtinančiose bendrąsias vykdymo veiksmų atlikimo taisykles. LR CPK 611 str.1 d. įtvirtinta esminė taisyklė, užtikrinanti skolininko turtinių interesų apsaugą, t. y. skolininkas raštišku antstolio siūlymu informuojamas apie vykdymo išlaidų dydį ir, jam nesutinkant, vykdymo išlaidas gali priteisti tik teismas antstolio prašymu, bet ne antstolis nustatyti vykdymo išlaidų dydį savo patvarkymu. Įstatymų leidėjas LR CPK 611 str. nustatė vykdymo išlaidų išieškojimo tvarką, siekdamas įtvirtinti teismo apsauginę funkciją vykdymo procese, t. y. kad, esant skolininko nesutikimui dėl vykdymo išlaidų dydžio, jas nustatytų tik teismas ir taip užtikrintų skolininko turtinių interesų apsaugą. Be to, pažymėtina, kad antstolis pareiškėjai visiškai įvykužius vykdomąjį dokumentą, nenutraukė išieškojimo iš pareiškėjos darbo užmokesčio. Išieškojimas buvo sustabdytas jau pareiškėjai kreipusis į teismą, 2010 m. spalio 8 d. nutartimi (vykd.b.l. 44-45).

10LR CPK 611 str. nustatyta vykdymo išlaidų išieškojimo procedūra antstoliui privaloma visais atvejais, nepaisant to, ar skolininkas pats įvykdo teismo sprendimą ar sumos išieškomos antstolio LR CPK nustatyta priverstinio vykdymo tvarka. LR CPK 611 str. nuostatos taikomos visais vykdymo išlaidų išieškojimo atvejais. Vykdymo išlaidų atlyginimo išieškojimas kitaip, nei nustatyta LR CPK 611 str., reiškia neteisėtus ultra vires veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal M. V. skundą dėl antstolio A. Selezniovo veiksmų, bylos Nr. 3K-3-173/2008).

11Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, darytina išvada, kad antstolis neturėjo teisinio pagrindo priimti patvarkymą dėl vykdymo išlaidų paskaičiavimo. Todėl šie antstolio veiksmai pripažintini neteisėtais.

12Teismas, vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 513 str., 3 str. 1 d., 291 str.,

Nutarė

13Skundą patenkinti.

14Pripažinti neteisėtu antstolio Valdo Zubino 2010 m. rugsėjo 8 d. patvarkymą dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo vykdomojoje byloje Nr. 0137/10/02692.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Ryšiai