Byla 2-6403-430/2012
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,4finance“ ieškinį atsakovui T. M. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas nurodė, kad 2010 m. birželio 17 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta paskolos sutartis, kuria atsakovui paskolinta 500,00 Lt suma. Atsakovas skolos negrąžino, todėl ieškovas prašė priteisti iš atsakovo bendrą 1400,00 Lt įsiskolinimą pagal paskolos sutartį kartu su delspinigiais, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas, remiantis LR CPK 123 str. tvarka buvo informuotas apie civilinės bylos iškėlimą ir atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą teismui nepateikė, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi LR CPK 142 str. 4d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2010 m. birželio 17 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta paskolos sutartis, kuria atsakovui paskolinta 500,00 Lt suma iki 2010 m. liepos 17 d. (b. l. 4-7, 9-10). Ieškovo teigimu atsakovas skolos negrąžino. Ieškovas atsakovui paskaičiavo 900,00 Lt delspinigių. Duomenų apie atsiskaitymą byloje nėra.

7Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku, pagal įstatymo ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63, 6.205 straipsniai). Vadovaujantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė, paskolos sutarties nustatyta tvarka su ieškovu neatsiskaitė, iš atsakovo priteistina 500,00 Lt skolos.

8CK 6.258 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Šalių sudarytos paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 10.2 punkte nustatyta, kad paskolos gavėjui (atsakovui) uždelsus paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, jis moka paskolos davėjui (ieškovui) 1 procento dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendros uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną (b. l. 6). Ieškovas, atsižvelgdamas į CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytą sutrumpintą senaties terminą ieškiniams dėl netesybų, delspinigius paskaičiavo už 180 dienų. Delspinigiai sudaro 900,00 Lt, ši suma priteistina iš atsakovo.

9Iš viso iš atsakovo priteistina 1400,00 Lt prievolės įvykdymui.

10Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. kovo 12 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

11CPK 93 str. pagrindu iš atsakovo ieškovo naudai priteisiamos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 50,00 Lt žyminis mokestis (b.l. 3).

12Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (1,93 Lt), yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 10,00 Lt suma, todėl nepriteisiamos.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92–93 straipsniais, 142 straipsnio 4 dalimi, 285–288 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti iš atsakovo T. M., a.k. ( - ) gyvenančio ( - ), Vilniuje, 500,00 Lt (penkis šimtus Lt) negrąžintos paskolos, 900,00 Lt (devynis šimtus Lt) delspinigių, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą (1400,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. kovo 12 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 50,00 Lt (penkiasdešimt Lt) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „4finance“, į. k. 301881644, naudai.

16Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

17Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai