Byla 2-5598-905/2012
Dėl termino palikimui priimti atnaujinimo, suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

1Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų M. V. ir I. V. pareiškimą dėl termino palikimui priimti atnaujinimo, suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.

3Reikalavimų santrauka

4Pareiškėjai prašė atnaujinti terminą palikimui priimti po tėvo J. V. mirties. Pareiškėjų teigimu, po tėvo mirties jie tapo įpėdiniais. Termino praleidimo priežastimis pareiškėjai nurodė tai, kad po tėvo mirties žinodami, kad palikimo didžiąją dalį sudaro palikėjo skolos, nepraleisdami trijų mėnesių termino kreipėsi į teismą dėl turto aprašo sudarymo, tačiau teismas nutartimi prašymo netenkino, o pakartotinai kreipusis teismą, teismas prašymą priimti atsisakė. Šios aplinkybės patvirtina, kad terminas palikimui priimti praleistas dėl svarbių priežasčių.

5Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

6Atsižvelgdamas į tai, kad byloje nekilo ginčo nei dėl reikalavimų dalyko, nei dėl reikalavimų pagrindo, teismas sprendžia, kad ši byla proceso koncentracijos ir ekonomiškumo tikslais gali būti nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (Civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 7 dalis, 7 straipsnis, 443 straipsnio 5 dalis).

7Teismo nustatytos aplinkybės

8Pareiškėjų tėvas J. V. mirė 2011 m. rugpjūčio 23 d. (b. l. 5). I. V. įgaliojo brolį M. V. vesti paveldėjimo pagal įstatymą bylą, atstovauti teisme, todėl pareiškėjų procesinę padėtį teismas vertina kaip bendrininkų, kuriems gali atstovauti vienas iš bendrininkų; tokiais atvejais nereikalaujama, kad atstovas turėtų aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą (Civilinio proceso kodekso 56 straipsnio 1 dalies 3 punktas; b. l. 6-8). Pareiškėjas, veikdamas brolio (bendrininko) pavedimu, turėjo teisę priimti tėvo palikimą per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.50 straipsnio 3 dalis), tačiau, jo teigimu, to nepadarė. 2011 m. spalio 6 d. pareiškėjas kreipėsi į teismą su prašymu dėl turto aprašo sudarymo, po palikėjo J. V. mirties (b. l. 9), Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2011 m. spalio 17 d. nutartimi pareiškėjo prašymas dėl turto aprašo sudarymo atmestas (b. l. 10), Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2012 m. vasario 20 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl turto aprašo sudarymo atsisakyta priimti kaip neteismingą teismui (b. l. 11).

9Aplinkybių teisinis įvertinimas

10Civilinio kodekso 5.57 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą palikimui priimti teismas gali pratęsti, jeigu pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

11Pasisakydamas dėl šios teisės normos aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra nurodęs, kad teismai, spręsdami klausimą dėl termino palikimui priimti pratęsimo, turi įvertinti ne tik objektyvias aplinkybes, dėl kurių terminas buvo praleistas, ir tai, kiek jis buvo praleistas, bet ir kitas teisinės reikšmės turinčias priežastis, trukdžiusias asmeniui laiku kreiptis dėl palikimo priėmimo. Klausimą, ar konkrečios termino palikimui priimti praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis ir ar jos yra pagrindas terminui pratęsti, teismai turi spręsti atsižvelgdami į terminų, nustatytų palikimui priimti, paskirtį, teisinius padarinius, konkrečias bylos aplinkybes, byloje dalyvaujančių šalių elgesį, asmens, prašančio pratęsti terminą (arba kurio vardu prašoma priimti palikimą), teisinį statusą, pareiškėjo elgesį bei kitas reikšmingas aplinkybes. Vertinant pareiškėjo elgesį, būtina atsižvelgti į tai, ar jis buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai. Be to, teismas, spręsdamas įstatymų nustatyto termino tam tikriems veiksmams atlikti atnaujinimo klausimą, visais atvejais turi įvertinti, ar sprendimas atnaujinti asmens praleistą terminą nepažeis kitų suinteresuotų asmenų teisių ir teisėtų interesų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjų A. Bylaitės ir A. Bylaitės pareiškimą dėl praleisto termino palikimui priimti pratęsimo, bylos Nr. 3K-3-14/2012; kt.).

12Iš pareiškėjų nurodytų argumentų matyti, kad prašymas atnaujinti terminą grindžiamas iš esmės teisinių žinių stoka, dėl ko praleistas trijų mėnesių terminas palikimui priimti. Viena vertus, pareiškėjų nurodomos subjektyvaus pobūdžio aplinkybės (teisinių žinių trūkumas) nesudarytų pagrindo pripažinti jas svarbiomis. Kita vertus, pareiškėjai, sužinoję apie atsiradusį palikimą, aktyviais veiksmais išreiškė norą priimti palikimą, nepraleisdami trijų mėnesių termino po palikėjo mirties kreipėsi į teismą dėl turto aprašo sudarymo. Tai rodo, kad pareiškėjai vis dėlto elgėsi kaip rūpestingi ir atidūs asmenys siekdami įgyvendinti atsiradusią teisę į palikimą. Dėl to nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad terminas palikimui priimti buvo praleistas dėl pareiškėjų neva aplaidaus, nesąžiningo elgesio, nerūpestingumo. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjų subjektyvaus pobūdžio aplinkybės (netinkamas teisės į palikimą įgyvendinimas) pripažintinas svarbia priežastimi praleistam terminui atnaujinti.

13Taip pat svarbu atsižvelgti ir į visuomeninio gyvenimo bei įstatyminio reguliavimo tendencijas skatinant-puoselėjant privatinės nuosavybės prioritetą valstybinio turto atžvilgiu, t. y. skatinant valstybinio turto privatizavimą ir tik išimtiniais atvejais toleruojant privataus turto perdavimą valstybei (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalis, 46 straipsnio 1 dalis), taip pat gerbiant šeimos ar giminės nuosavybės tęstinumą, perimamumą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 1 dalis), kuris įgyvendinamas, be kita ko, paveldint savo šeimos ar giminės narių turtą.

14Dėl CK 5.57 straipsnyje ir Civilinio proceso kodekso XXXVIII skyriuje vartojamų skirtingų teisinių sąvokų – atitinkamai, termino „pratęsimas“ ir „atnaujinimas“ – teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Lietuvos teisės doktriną „pratęsiami“ (nurodant konkretų pratęsimo terminą) gali būti tam tikrų teisės subjektų, pavyzdžiui, teismo ar kitų institucijų nustatyti individualaus pobūdžio terminai, o norminių teisės aktų nustatyti bendro pobūdžio terminai – „atnaujinami“. Spręsdamas dėl praleisto CK 5.50 straipsnio 3 dalyje nustatyto trijų mėnesių termino, teismas šioje nutartyje vadovaujasi tikslesne CPK XXXVIII skyriuje vartojama termino „atnaujinimo“ sąvoka. Dėl to pareiškėjų praleistas įstatymo nustatytas terminas atnaujinamas visiškai, t. y. trims mėnesiams, o ne teismo nuožiūra individualiai nustatant „pratęsiamo“ termino trukmę.

15Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 578 straipsniu,

Nutarė

16Pareiškimą tenkinti.

17Atnaujinti pareiškėjams M. V. (a. k. ( - ) ir I. V. (a. k. ( - ) terminą priimti palikimui, atsiradusiam po tėvo J. V. (a. k. ( - ) mirties 2011 m. rugpjūčio 23 d.

18Nutartis gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus miesto 3-iąjį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai