Byla 2YT-3548-570/2020

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta Neveckienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo G. B. skundą dėl antstolės Svajonės Žukaitienės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Svajonė Žukaitienė, uždaroji akcinė bendrovė „Stateta“, uždaroji akcinė bendrovė „Naftrus“, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Aurelitas“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, V. B., Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmuose gautas pareiškėjo G. B. skundas dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0076/13/00503, kuriuo prašoma pripažinti neteisėtais antstolės S. Žukaitienės veiksmus, kuriais 2019 m. lapkričio 20 d. paskelbtos pirmosios varžytynės, panaikinti antstolės S. Žukaitienės 2019 m. lapkričio 20 d. sprendimus skelbti pirmąsias varžytynes, atšaukti nuo 2019 m. lapkričio 20 d. iki 2019 m. gruodžio 20 d. vykstančias pirmąsias pareiškėjo turto: žemės ūkio paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), žemės ūkio paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), žemės ūkio paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), žemės ūkio paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), žemės ūkio paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), žemės ūkio paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), žemės ūkio paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), varžytynes Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), pareiškėjo areštuoto turto varžytynes skelbti tik po, kai jam bus tinkamai sudarytos sąlygos per 20 dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą pasiūlyti savo pirkėją turtui įsigyti, priteisti pareiškėjui iš antstolės bylinėjimosi išlaidų.

5Pareiškėjas nurodė, kad 2019 m. spalio 31 d. pranešimu Nr. 0076/13/00503/S-00982 pareiškėjas buvo informuotas, jog antstolė S. Žukaitienė vykdo devynias vykdomąsias bylas dėl skolų išieškojimo iš pareiškėjo, buvo nurodyta, koks yra areštuotas pareiškėjo turtas, jam pasiūlyta pateikti nuomonę, kokį areštuotą turtą realizuoti pirmiausia. Šiame pranešime buvo nurodyta areštuoto turto vertė, tačiau nebuvo nurodyta, kokiu būdu ji nustatyta, pareiškėjui nepateiktas patvarkymas dėl areštuoto turto vertės nustatymo. Pareiškėjas nėra dalyvavęs aprašant turtą, taip pat nėra gavęs turto aprašo ir turto arešto akto, kurio pagrindu būtų nustatyta vertė ir kaina varžytynėse, todėl neturėjo galimybės pateikti prieštaravimus dėl turto įkainojimo. 2019 m. lapkričio 20 d. pranešimu Nr. S-02030 pareiškėjui buvo pranešta apie paskelbtas pirmąsias varžytynes, kurių data sutapo su pranešimo apie jas diena, tačiau pareiškėjui nebuvo pateikta informacija apie areštuoto turto įvertinimą, kokiu pagrindu turtas įvertintas, tuo buvo suvaržyta pareiškėjo teisė iki varžytynių paskelbimo dienos pasiūlyti savo pirkėją turtui įsigyti. Tokie antstolės S. Žukaitienės veiksmai yra neteisėti ir turi būti panaikinti.

6Antstolė S. Žukaitienė 2019 m. gruodžio 10 d. patvarkymu netenkino pareiškėjo skundo ir skundą kartu su vykdomosiomis bylomis Nr. 0076/13/00503, Nr. 0076/15/02019, Nr. 0076/16/00014, Nr. 0076/16/00212, Nr. 0076/16/00696, Nr. 0076/17/01992, Nr. 0076/18/00570, Nr. 0076/19/00276 persiuntė Marijampolės apylinkės teismui. Antstolė nurodė, kad ji vykdo aštuonias vykdomąsias bylas dėl skolų išieškojimo iš pareiškėjo. Vykdomieji dokumentai priimti vykdyti 2013–2019 metais. Pareiškėjui priklausantis turtas buvo areštuotas 2016 metais, tačiau negalėjo būti realizuojamas anksčiau, kadangi teisme buvo nagrinėjama pareiškėjo ir jo sutuoktinės V. B. santuokoje įgyto turto padalijimo byla. Marijampolės apylinkės teismas 2019 m. birželio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-728-329/2019 patvirtino šalių pasirašytą taikos sutartį ir padalino santuokoje įgytą turtą. Vadovaujantis minėta nutartimi, pareiškėjui buvo išsiųstas siūlymas pateikti nuomonę, kokį jam priteistą nekilnojamąjį turtą realizuoti pirmiausia. Siūlyme buvo išvardintas jam priteistas areštuotas turtas ir Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. birželio 26 d. nutartyje nurodytos to turto vertės. Minėtas siūlymas pareiškėjui įteiktas 2019 m. lapkričio 12 d. Pareiškėjas nepareiškė prieštaravimų per 3 dienų terminą, 2019 m. lapkričio 19 d. atvykęs į antstolių kontorą nurodė, jog jam tas pats, kaip ir koks jam priklausantis turtas bus realizuojamas. 2019 m. lapkričio 20 d. buvo paskelbtos pirmosios viešosios varžytynės dėl septynių pareiškėjui priklausančių žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo. 2019 m. gruodžio 6 d. antstolių kontoroje gavus skundą dėl antstolio veiksmų, varžytynės atšauktos. Skolų išieškojimas iš pareiškėjo yra vykdomas nuo 2013 metų. Per visą šį laiką pareiškėjas nebendradarbiavo su antstole, nesilankė antstolių kontoroje, nesidomėjo vykdomųjų bylų eiga.

7Suinteresuoti asmenys antstolė Svajonė Žukaitienė, uždaroji akcinė bendrovė „Stateta“, uždaroji akcinė bendrovė „Naftrus“, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Aurelitas“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, V. B. atsiliepimų į pareiškimą nepateikė. Procesiniai dokumentai jiems įteikti tinkamai.

8Teismo nustatytu terminu Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – inspekcija) pateikė atsiliepimą, kuriame sutinka su antstolės skundžiamo patvarkymo motyvais ir mano, kad antstolės skundžiamas patvarkymas yra pagrįstas ir teisėtas, o pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas. Atsiliepime nurodė, kad skundžiamame patvarkyme išsamiai nurodydama, kada ir kokiu būdu skolininkas buvo informuotas apie jam priteisto turto areštą bei buvo pasiūlyta pateikti nuomonę, kokį turtą realizuoti pirmiausia. Pareiškėjo skundo argumentai, kad antstolė apribojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso proceso (toliau – CPK) 704 straipsnyje įtvirtintą galimybę pasiūlyti savo pirkėją prieštarauja byloje esantiems rašytiniams įrodymams, t. y. skolininko raštu nurodytai pozicijai, kad „dėl turto realizavimo nuomonės neturiu“. Taip pat byloje nėra pateikta įrodymų, kad skolininkas pasinaudojo CPK 704 straipsnyje įtvirtinta procesine teise ir iki varžytinių paskelbimo dienos pasiūlė areštuoto turto pirkėją, o antstolė tokį pasiūlymą atmetė. Taip pat nurodyta, kad pareiškėjas ginčydamas antstolės veiksmus, kuriais 2019-11-20 paskelbtos pirmosios varžytinės, iš esmės vadovaujasi motyvais, jog buvo „pažeista G. B. teisė teikti prieštaravimus dėl turto vertės nustatymo“. Tačiau antstolė vadovavosi įsiteisėjusia teismo 2019-06-26 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-728-329/2019, kuria buvo patvirtinta skolininko ir jo buvusios sutuoktinės pasirašyta taikos sutartis ir padalintas santuokoje įgytas turtas. Teismo nutartyje buvo išdėstyta, kuriam sutuoktiniui, koks turtas atitenka ir nurodyta turto vertė. Byloje nepateikta įrodymų, kad nuo 2019-06-26, t. y. teismo nutarties priėmimo iki 2019-11-12, areštuoto turto vertė pakito ar, kad nustatyta turto vertė yra netinkama. Pareiškėjas, pasirašydamas taikos sutartį, sutiko su nurodyto turto verte. Pažymėjo, kad tiksli areštuoto daikto (turto) vertė paaiškės tik pardavus jį varžytynėse. Kadangi turtas parduodamas iš varžytynių, tai, esant didelei paklausai, kaina gali pakilti net daugiau, nei buvo nustatyta, ir priešingai, nesant paklausos, turto vertė krinta iki tokios kainos, kuri sudomina pirkėją. Mano, kad antstolė areštuoto turto realizavimą vykdė CPK nustatyta tvarka, nepažeisdama nei skolininko, nei išieškotojo interesų. Inspekcijos nuomone, skolininko pasirinktas būdas yra tik dar vienas pretekstas vilkinti teismo sprendimo vykdymą.

9Teismas

konstatuoja:

10Skundas atmestinas.

11Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja teismas (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 27 straipsnio 1 dalis). Nagrinėdamas skundus dėl antstolių veiksmų ir vertindamas jų teisėtumą, teismas turi įvertinti ar atlikdamas konkretų procesinį veiksmą antstolis laikėsi įstatymo reikalavimų, ar spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą, atsižvelgė į teisėtus šalių interesus.

12Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas proceso teisės normų, todėl visi proceso dalyviai – antstolis, skolininkas, išieškotojas, privalo griežtai laikytis nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos. Be to, proceso dalyviai turi bendradarbiauti ir siekti greitesnio, ekonomiškesnio teismo sprendimo įvykdymo, gerbti vieni kitų teises ir teisėtus interesus. CPK 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas principas, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau. Antstolis, įgyvendindamas šį principą, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymo saugomus interesus (CPK 634 straipsnio 2 dalis). Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, privalo patikrinti antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti padaryto vykdymo proceso normų pažeidimo įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams. Antstolio veiksmai yra vertinami atsižvelgiant į tai, ar antstolio padaryti pažeidimai yra pagrindas juos pripažinti neteisėtais.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolės Svajonės Žukaitienės kontoroje yra užvesta vykdomoji byla Nr. 0076/13/00503 pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą dėl savavališkos statybos darbų padarinių pašalinimo, kurioje išieškotoja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (vykdomosios bylos Nr. 0076/13/00503, 1 t.). Vykdant išieškojimą iš pareiškėjo turto, 2016-03-08 surašytas turto arešto aktas Nr. S-7028, kuriuo areštuotas pareiškėjui priklausantis nekilnojamasis turtas – žemės sklypai, butai ir pastatas, turto arešto mastas – 11813,44 Eur (vykdomosios bylos Nr. 0076/13/00503, 2 t.). Pažymėtina, kad šiuo turto arešto aktu buvo areštuoti pareiškėjo skundo nagrinėjimui aktualūs žemės sklypai: žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ). Skolininkas skundė antstolės veiksmus, prašė panaikinti 2016-02-29 patvarkymą dėl 11813,44 Eur išlaidų už savavališkos statybos padarinių šalinimą išieškojimo ir 2016-03-08 turto arešto aktą Nr. S-7028, kuriuo areštuotas pareiškėjo nekilnojamasis turtas bendrai 11813,44 Eur sumai. Marijampolės apylinkės teismas 2017-01-12 nutartimi skundą atmetė, nenustačius antstolės ar išieškotojo veiksmuose įstatymų ar pareiškėjo interesų pažeidimo. Skolininkui apskundus minėtą teismo nutartį apeliacine tvarka, Kauno apygardos teismas 2017-04-14 nutartimi atskirąjį skundą atmetė, Marijampolės apylinkės teismo 2017-01-12 nutartį paliko nepakeistą.

14Pažymėtina, kad antstolė to paties skolininko atžvilgiu vykdo dar septynias vykdomąsias bylas: Nr. 0076/16/00696; Nr. 0076/16/00014; Nr. 0076/15/02019; Nr. 0076/18/00570; Nr. 0076/16/00212; Nr. 0076/17/01992 ir Nr. 0076/19/00276.

15Bylos duomenimis nustatyta, kad Marijampolės apylinkės teismas 2019-06-26 nutartimi patvirtino ieškovės V. B. ir atsakovo G. B. bei trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sudarytą taikos sutartį, kuria šalys pasidalino santuokoje įgytą turtą, išsprendė prievolių pasidalinimo bei kitus klausimus. Taikos sutartimi šalys sulygo, kad G. B. asmeninėn nuosavybėn atitenka: žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - )., kurio vertė – 4150 eurų, žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė –2000 eurų; žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 1680 eurų, žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 3220 eurų, žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 1050 eurų, žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė –1200 eurų, žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 4680 eurų.

162019-10-31 antstolė Svajonė Žukaitienė skolininkui surašė raštą, kuriame nurodytas skolininkui priklausantis neįkeistas nekilnojamasis turtas, kuris bus realizuojamas iš viešųjų varžytynių ir dengiamos jo skolos, pasiūlė iki 2019-11-20 skolininkui pateikti nuomonę, kokį išvardintą areštuotą turtą realizuoti pirmiausia, informavo, kad nepateikus siūlymo per nustatytą terminą, išieškojimas pirmiausia bus nukreiptas į skolininkui priklausančius žemės sklypus. Raštas skolininkui išsiųstas 2019-11-07. 2019-11-18 skolininkas antstolei raštu nurodė, kad dėl turto realizavimo nuomonės neturi, renka dokumentus kelti bankroto bylai. 2019-11-20 antstolė parengė pranešimą Nr. S-02030 apie varžytynes. Tą pačią dieną antstolė paskelbė pirmąsias viešąsias varžytynes, dėl septynių G. B. priklausančių žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo.

17Antstolė, 2019-12-06 kontoroje gavusi skundą dėl antstolio veiksmų, varžytynes atšaukė priėmusi 2019-12-06 patvarkymus dėl varžytynių atšaukimo Nr. S-19-76-57112, Nr. S-19-76-57124, Nr. S-19-76-57122, Nr. S-19-76-57120, Nr. S-19-76-57118, Nr. S-19-76-57115, Nr. S-19-76-57113.

182019-12-10 antstolė priėmė patvarkymą, kuriuo skolininko G. B. skundo netenkino, sustabdė vykdomąsias bylas Nr.0076/13/00503; 0076/16/00696; 0076/16/00014; 0076/15/02019; 0076/18/00570; 0076/16/00212; 0076/17/01992 ir 0076/19/00276 iki teismas išnagrinės skundą ir įsiteisės priimtas procesinis sprendimas ir skolininko skundą kartu su minėtomis vykdomosiomis bylomis išsiuntė nagrinėti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams. Pažymėtina, kad vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0076/13/00503 buvo sustabdyti ir Marijampolės apylinkės teismo 2019-12-11 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2SP-9261-985/2019, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės iki G. B. skundo dėl antstolės Svajonės Žukaitienės veiksmų išnagrinėjimo.

19Dėl turto arešto aktų ir areštuoto turto vertės

20Sutinkamai su CPK 675 straipsnio 1 ir 2 dalimi, antstolis areštuoja skolininko turtą surašydamas turto arešto aktą. Turto arešto aktas ir turto aprašas, jeigu šis yra sudarytas, įteikiami išieškotojui ir skolininkui pasirašytinai. Jeigu įteikti turto arešto aktą ar turto aprašą nėra galimybės, jis siunčiamas registruotąja pašto siunta (CPK 679 straipsnis).

21Pareiškėjas skunde nurodė, kad jis nedalyvavo areštuojant jo turtą ir nėra gavęs turto arešto akto, todėl buvo apribota jo įstatyme garantuota teisė pateikti prieštaravimus dėl turto vertės nustatymo. Nesutiktina su šiais skundo argumentais.

22Antstolės pateiktų vykdomųjų bylų pagrindu nustatyta, kad vykdomojoje byloje Nr. 0076/13/00503 vykdant išieškojimą iš pareiškėjo turto, 2016-03-08 surašytas turto arešto aktas Nr. S-7028 (vykdomosios bylos Nr. 0076/13/00503, 2 t.), kuriuo areštuoti pareiškėjo skundo nagrinėjimui aktualūs žemės sklypai: žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ). Šis turto arešto aktas skolininkui įteiktas registruotąja pašto siunta 2016-03-09 asmeniškai (vykdomosios bylos Nr. 0076/13/00503, 2 t.).

23Vykdomojoje byloje Nr. 0076/16/00014 vykdant išieškojimą iš pareiškėjo turto, 2016-01-08 surašytas turto arešto aktas Nr. S-511, kuriuo areštuoti pareiškėjo skundo nagrinėjimui aktualūs žemės sklypai: žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - )., ir žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ). Vykdomosios bylos Nr. 0076/16/00014 duomenys patvirtina, kad šis turto arešto aktas skolininkui įteiktas registruotąja pašto siunta 2016-01-12 asmeniškai.

24Vykdomojoje byloje Nr. 0076/16/00212 vykdant išieškojimą iš pareiškėjo turto, 2016-02-18 surašytas turto arešto aktas Nr. S-4565, kuriuo areštuotas pareiškėjo skundo nagrinėjimui aktualus žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ). Vykdomosios bylos Nr. 0076/16/00212 duomenys patvirtina, kad šis turto arešto aktas skolininkui įteiktas registruotąja pašto siunta 2016-02-19 asmeniškai.

25Nustatyta, kad surašant turto areštų aktus: 2016-03-08 turto arešto aktą Nr. S-7028, 2016-01-08 turto arešto aktą Nr. S-511 ir 2016-02-18 turto arešto aktą Nr. S-4565, skolininkas ir ieškotojas nedalyvavo, tačiau laikantis įstatymo nuostatų vykdomosiose bylose priimti turto arešto aktai įteikti skolininkui asmeniškai juos siunčiant registruotąja pašto siunta. Todėl atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, nėra pagrindo sutikti su pareiškėjo argumentais, jog jis nėra gavęs turto arešto aktų ir todėl buvo apribota jo įstatyme garantuota teisė pateikti prieštaravimus dėl turto vertės nustatymo.

26Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl antstolio pareigų vykdymo procese, inter alia, įkainojant areštuotą turtą, yra pakankamai išplėtota ir nuosekli. Joje pabrėžiama, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai. Įstatymas antstoliui nustato pareigą ir suteikia realias galimybes taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus. Turto pardavimo iš varžytynių aktas pripažįstamas negaliojančiu, jeigu teismas nustato, kad turtas parduotas už kainą, neatitinkančią to meto rinkos kainos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009).

27Tikrindamas, ar nebuvo pažeisti teisės normų, reglamentuojančių turto įkainojimą, reikalavimai, teismas įvertina, ar tinkamai įvykdyta areštuojamo turto vertės nustatymo procedūra, ar tinkamai nustatyta varžytynėse parduodamo daikto kaina.

28CPK 681 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtinta, kad areštuodamas skolininko turtą antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą ir į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo bei skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas laikantis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos. Abejonių dėl atlikto turto įvertinimo teisingumo galėtų kelti kitokią turto vertę pagrindžiantys argumentai, juos patvirtinantys įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2012). Pagal CPK 718 straipsnį pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro aštuoniasdešimt procentų CPK 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos. Nagrinėjamu atveju turto vertę nustatė/nurodė ir jos neginčijo nei pareiškėjas (šias aplinkybes patvirtina Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-728-329/2019, kuri įsiteisėjo 2019-07-03), nei išieškotojas, antstolei abejonių dėl turto vertės nekilo, todėl nebuvo pagrindo skirti ekspertizės turto vertei nustatyti.

29Vykdomosios bylos Nr. 0076/13/00503 duomenimis nustatyta, kad antstolė Svajonė Žukaitienė pareiškėjui siųstame 2019-10-31 rašte „Dėl informacijos pateikimo“ informavo, kad skolininkui priklausantis neįkeistas nekilnojamasis turtas bus realizuojamas iš viešųjų varžytynių ir dengiamos jo skolos (vykdomosios bylos Nr. 0076/13/00503, 3 t.). Skolininkui pasiūlyta nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki 2019-11-20 pateikti nuomonę kokį išvardintą turtą realizuoti pirmiausia. Nurodyta, jog nuomonės nepateikus, išieškojimas pirmiausia bus nukreiptas į skolininkui priklausančius žemės sklypus. Šiame rašte antstolė nurodė planuojamo realizuoti nekilnojamojo turto vertę, kuri sutampa su Marijampolės apylinkės teismo 2019-06-26 nutartimi patvirtintos taikos sutartyje, nurodyta nekilnojamojo turto, reikšmingo sprendžiant pareiškėjo skundą, verte. Taigi, akivaizdu, kad pareiškėjas žinojo turto, ketinamo parduoti varžytynėse, vertę, dar daugiau pats ją nustatė ir vėliau jos neginčijo, todėl atmetami ir laikomi nepagrįstais pareiškėjo argumentai dėl teisės, teikti prieštaravimus dėl turto vertės nustatymo, suvaržymo.

30Sutiktina su suinteresuoto asmens (išieškotojo) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsiliepime išdėstyta nuomone, kad byloje nėra duomenų, jog nuo 2019-06-26 nutarties priėmimo iki 2019-11-12, kai skolininkas gavo antstolės jam išsiųstą 2019-10-31 raštą su nurodyta žemės sklypų verte, areštuoto turto vertė pakito ar kad nustatyta vertė netinkama.

31Vykdomosios bylos Nr. 0076/13/00503 duomenimis, antstolė planuojamo realizuoti iš viešųjų varžytynių pareiškėjo žemės sklypų vertę įkainojo vadovaudamasi Marijampolės apylinkės teismo 2019-06-26 nutartimi patvirtinta taikos sutartimi bei CPK 718 straipsniu, kuriame nurodyta, kad turto pradinė kaina pirmosiose varžytynėse – parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro 80 procentų nuo nustatytos kainos, t. y. pranešime apie varžytynes nurodė 80 procentų dydžio turto pradinę kainą nuo 2019-10-31 raštu „Dėl informacijos pateikimo“ nustatytos kainos, todėl antstolė nurodydama (įkainodama) pareiškėjo žemės sklypų vertę nepažeidė pareiškėjo interesų.

32Pareiškėjas jokių, objektyviai kitokią realią turto rinkos vertę, patvirtinančių įrodymų, paskaičiavimų, vertinimų, kriterijų, kurie paneigtų antstolės nustatytą turto vertę, nepateikė, o vien deklaratyvūs teiginiai dėl pareiškėjo skundo nagrinėjimui aktualių žemės sklypų vertinimo, suteikiant galimybę pateikti prieštaravimus dėl turto įkainojimo, kai to turto vertę pareiškėjas buvo nustatęs taikos sutartimi ir rašte antstolei 2019-11-18 nurodęs, kad dėl turto realizavimo nuomonės neturi, savaime nepatvirtina, kad turto vertė yra nustatyta netinkamai.

33Pažymėtina, jog vykdymo procese tiek išieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą (CPK 396 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-09-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-379/2005; 2007-02-05 nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-7-1/2007; 2007-03-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-79/2007; 2010-06-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-397/2010). Taigi, skolininkas elgdamasis atidžiai ir rūpestingai, t. y. žinodamas apie jo atžvilgiu užvestas vykdomąsias bylas, asmeniškai gavęs aktualius turto arešto aktus 2016-03-08 Nr. S-7028, 2016-01-08 Nr. S-511, 2016-02-18 Nr. S-4565, antstolės 2019-10-31 raštą su nurodyta žemės sklypų verte, turėjo visas sąlygas pasinaudoti įstatymo suteiktomis teisėmis vykdymo procese.

34Dėl paskelbtų pirmųjų varžytynių teisėtumo, jų atšaukimo bei naujų varžytynių skelbimo

35CPK 704 straipsnyje nurodyta, jog iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ (toliau – instrukcija) 96 punkte nurodyta, kad pirmąsias varžytynes antstolis skelbia ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos. Rašytiniu skolininko prašymu pirmąsias varžytynes antstolis gali skelbti ir nesuėjus šiame punkte nustatytam terminui.

36Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog antstolė pažeidė instrukcijos 96 punkte nurodytą terminą, t. y. pirmąsias varžytynes antstolė paskelbė anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos, tačiau šis procedūrinis pažeidimas nedaro antstolės veiksmų neteisėtais. Skolininkui 2019-11-18 atvykus į antstolės kontorą ir raštu nurodžius, jog jis dėl turto realizavimo nuomonės neturi, nesutiktina, kad antstolė neleido skolininkui pasinaudoti CPK 704 straipsnyje nustatyta teise. Gi skolininkas nereiškė prieštaravimų dėl turto vertės, nesiūlė savo pirkėjo, tačiau atvirkščiai nurodė, kad nuomonės dėl turto realizavimo neturi. Tuo labiau, kad pareiškėjas nuo turto įvertinimo turėjo pakankamai laiko pasiūlyti parduodamo iš varžytynių turto pirkėją, tačiau akivaizdu, kad pareiškėjas šia teise net nesiekė pasinaudoti ir tokie veiksmai neatlikti iki šiol.

37Nagrinėjamu atveju antstolė vykdomojoje byloje Nr. 0076/13/00503 kontoroje gavusi skundą dėl antstolio veiksmų, atšaukė pirmąsias varžytynes priėmusi 2019-12-06 patvarkymus dėl varžytynių atšaukimo Nr. S-19-76-57112, Nr. S-19-76-57124, Nr. S-19-76-57122, Nr. S-19-76-57120, Nr. S-19-76-57118, Nr. S-19-76-57115, Nr. S-19-76-57113. Nustačius, kad prašomos atšaukti pirmosios varžytynes atšauktos, teismas neturi pagrindo tenkinti šio skundo reikalavimo.

38Esant nustatytoms aplinkybėms teismas sprendžia, kad antstolė Svajonė Žukaitienė, vykdydama išieškojimą iš pareiškėjo G. B., pažeidė instrukcijos 96 punkte nurodytą terminą, nes pirmąsias varžytynes antstolė paskelbė po 13 dienų, t.y. anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas turėjo sąlygas pasinaudoti įstatymo suteiktomis teisėmis vykdymo procese, nurodė, kad nuomonės dėl turto realizavimo neturi, nereiškė prieštaravimų dėl turto vertės, turėjo pakankamai laiko pasiūlyti parduodamo iš varžytynių turto pirkėją, tačiau šia teise nesinaudojo ir tokie veiksmai nėra atlikti iki šiol, spręstina, kad šis antstolės procedūrinis pažeidimas neįtakoja vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų tiek, kad būtų pagrindas dėl nustatyto termino pažeidimo antstolės veiksmus paskelbti pirmąsias varžytynės pripažinti neteisėtais. Teismui nepripažinus antstolės S. Žukaitienės veiksmų, kuriais 2019 m. lapkričio 20 d. paskelbtos pirmosios varžytynės, neteisėtais, nėra pagrindo panaikinti antstolės S. Žukaitienės 2019 m. lapkričio 20 d. sprendimų skelbti pirmąsias varžytynes, todėl pareiškėjo skundas atmestinas.

39Atmetus pareiškėjo skundą netenkinamas pareiškėjo G. B. atstovo prašymas priteisti iš antstolės Svajonės Žukaitienės pareiškėjui byloje patirtų bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnis).

40Šioje byloje susidarė 25,81 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl valstybei jos priteistinos iš pareiškėjo (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92 straipsniu, 96 straipsnio 1 dalis, 290-291 straipsniais, 510 straipsniu, 513 straipsniu, teismas

Nutarė

42Pareiškėjo G. B. skundą dėl antstolės Svajonės Žukaitienės procesinių veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0076/13/00503 atmesti.

43Priteisti valstybei iš pareiškėjo G. B., asmens kodas ( - ) 25,81 Eur (dvidešimt penkis eurus 81 ct) bylinėjimosi išlaidų, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, vieną iš sąskaitų, įmokos kodas 5660.

44Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti dalyvaujantiems byloje asmenims.

45Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstolei Svajonei Žukaitienei vykdomąsias bylas Nr. 0076/13/00503, Nr. 0076/15/02019, Nr. 0076/16/00014, Nr. 0076/16/00212, Nr. 0076/16/000696, Nr. 0076/17/01992, Nr. 0076/18/00570, Nr. 0076/19/00276.

46Nutartis per septynias dienas nuo jos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, paduodant skundą Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo G. B. skundą dėl... 3. Teismas... 4. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmuose gautas pareiškėjo G.... 5. Pareiškėjas nurodė, kad 2019 m. spalio 31 d. pranešimu Nr.... 6. Antstolė S. Žukaitienė 2019 m. gruodžio 10 d. patvarkymu netenkino... 7. Suinteresuoti asmenys antstolė Svajonė Žukaitienė, uždaroji akcinė... 8. Teismo nustatytu terminu Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 9. Teismas... 10. Skundas atmestinas.... 11. Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja... 12. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas proceso teisės normų,... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolės Svajonės Žukaitienės kontoroje... 14. Pažymėtina, kad antstolė to paties skolininko atžvilgiu vykdo dar septynias... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad Marijampolės apylinkės teismas 2019-06-26... 16. 2019-10-31 antstolė Svajonė Žukaitienė skolininkui surašė raštą,... 17. Antstolė, 2019-12-06 kontoroje gavusi skundą dėl antstolio veiksmų,... 18. 2019-12-10 antstolė priėmė patvarkymą, kuriuo skolininko G. B. skundo... 19. Dėl turto arešto aktų ir areštuoto turto vertės... 20. Sutinkamai su CPK 675 straipsnio 1 ir 2 dalimi, antstolis areštuoja skolininko... 21. Pareiškėjas skunde nurodė, kad jis nedalyvavo areštuojant jo turtą ir... 22. Antstolės pateiktų vykdomųjų bylų pagrindu nustatyta, kad vykdomojoje... 23. Vykdomojoje byloje Nr. 0076/16/00014 vykdant išieškojimą iš pareiškėjo... 24. Vykdomojoje byloje Nr. 0076/16/00212 vykdant išieškojimą iš pareiškėjo... 25. Nustatyta, kad surašant turto areštų aktus: 2016-03-08 turto arešto aktą... 26. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl antstolio pareigų vykdymo... 27. Tikrindamas, ar nebuvo pažeisti teisės normų, reglamentuojančių turto... 28. CPK 681 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtinta, kad areštuodamas skolininko... 29. Vykdomosios bylos Nr. 0076/13/00503 duomenimis nustatyta, kad antstolė... 30. Sutiktina su suinteresuoto asmens (išieškotojo) Valstybinės teritorijų... 31. Vykdomosios bylos Nr. 0076/13/00503 duomenimis, antstolė planuojamo realizuoti... 32. Pareiškėjas jokių, objektyviai kitokią realią turto rinkos vertę,... 33. Pažymėtina, jog vykdymo procese tiek išieškotojui, tiek skolininkui keliama... 34. Dėl paskelbtų pirmųjų varžytynių teisėtumo, jų atšaukimo bei naujų... 35. CPK 704 straipsnyje nurodyta, jog iki varžytynių paskelbimo specialiame... 36. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog antstolė pažeidė instrukcijos 96 punkte... 37. Nagrinėjamu atveju antstolė vykdomojoje byloje Nr. 0076/13/00503 kontoroje... 38. Esant nustatytoms aplinkybėms teismas sprendžia, kad antstolė Svajonė... 39. Atmetus pareiškėjo skundą netenkinamas pareiškėjo G. B. atstovo prašymas... 40. Šioje byloje susidarė 25,81 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92 straipsniu, 96... 42. Pareiškėjo G. B. skundą dėl antstolės Svajonės Žukaitienės procesinių... 43. Priteisti valstybei iš pareiškėjo G. B., asmens kodas ( - ) 25,81 Eur... 44. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti dalyvaujantiems byloje asmenims.... 45. Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstolei Svajonei Žukaitienei... 46. Nutartis per septynias dienas nuo jos įteikimo gali būti skundžiama...