Byla T-55-487/2012
Dėl laisvės atėmimo bausmės ir pataisos įstaigos rūšies nustatymo nuteistajam A. L., a.k. (duomenys neskelbtini)

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Jolanta Čepukėnienė, sekretoriaujant Živilei Vološinienei, dalyvaujant prokurorei Jurgitai Jasiūnienei, Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo atstovui Vitui Autukevičiui, gynėjui advokatui Anatolijui Svilai, nuteistajam A. L., teismo posėdyje išnagrinėjo Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo teikimą dėl laisvės atėmimo bausmės ir pataisos įstaigos rūšies nustatymo nuteistajam A. L., a.k. ( - )

2Išnagrinėjusi nuteistojo asmens bylą, išklausiusi Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovo, nuteistojo, gynėjo paaiškinimą ir prokuroro išvadą,

Nustatė

3A. L. nuteistas Švedijos Karalystės Malmö apylinkės teismo 2011-02-18 nuosprendžiu pagal Švedijos Karalystės įstatymo dėl kontrabandos 3 § 1 d. ir 6 § 3 d. už stambaus masto narkotinių medžiagų kontrabandą laisvės atėmimu 3 metams. Nuosprendžio vykdymo pradžia 2011-03-11, į bausmės laiką įskaitytos 65 dienos, išbūtos suėmime.

4Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovas prašo A. L. nustatyti laisvės atėmimo bausmę pagal atitinkamus Lietuvos Republikos baudžiamojo kodekso straipsnius, kadangi jis pagal 1983 m. Europos konvenciją dėl nuteistųjų asmenų perdavimo perduotas iš Švedijos Karalystės atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje.

5A. L. prašo jam paskirtą bausmę suderinti su Lietuvos Respublikos baudžiamaisiais įstatymais, atsižvelgti į tai, kad jis bausmę atliko atviro tipo pataisos namuose.

6Nuteistojo gynėjas prašo A. L. nustatyti laisvės atėmimo bausmę pagal atitinkamus Lietuvos Republikos baudžiamojo kodekso straipsnius.

7Prokurorė prašo teikimą tenkinti.

8Teikimas tenkintinas.

9Pagal 1983 m. Europos konvenciją dėl nuteistųjų asmenų perdavimo A. L. perduotas iš Švedijos Karalystės atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje. Vadovaujantis Europos konvencijos dėl nuteistųjų asmenų perdavimo 9 str. 3 d., nuteistajam nustatytinas laisvės atėmimo bausmės laikas ir įkalinimo įstaigos rūšis pagal LR BK atitinkamą straipsnį.

10Nuteistojo A. L. veika, kvalifikuota pagal Švedijos Karalystės Kontrabandos įstatymo 3 § 1 d. ir 6 § 3 d., kaip stambaus masto narkotinių medžiagų kontrabanda, atitinka LR Baudžiamojo kodekso 199 str. 2 d., kurios sankcijoje numatyta laisvės atėmimo bausmė nuo trejų iki dešimties metų.

11Europos Konvencijos dėl nuteistųjų asmenų perdavimo 10 str. nustatyta, kad suderinant bausmę su valstybės, kurioje asmuo atliks bausmę, įstatymais, bausmė negali būti nei pasunkinta, nei pailginta jos trukmė ir negali būti viršytas valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymuose numatytas bausmės maksimumas.

12Kadangi Švedijos Karalystės Malmö apylinkės teismo 2011-02-18 nuosprendžiu A. L. nuteistas laisvės atėmimu 3 metams ir ši bausmė yra LR BK 199 str. 2 d. sankcijos ribose, pagal LR BK 199 str. 2 d. nuteistajam A. L. nustatytina atlikti 3 metų laisvės atėmimo bausmę, bausmę atliekant pataisos namuose (LR BK 50 str.).

13Bausmės pradžią nustatytina skaičiuoti nuo 2011-03-11 ir į bausmės laiką įskaitytinos 65 suėmime išbūtos dienos.

14Vadovaudamasis LR 1983 m. Europos nuteistųjų asmenų perdavimo Konvencija, LR BK 50 str., LR BPK 362 str. 3 d., 365 str., LR BVK 71 str.,

Nutarė

15Suderinti nuteistajam A. L., a.k. ( - ) Švedijos Karalystės Malmö apylinkės teismo 2011-02-18 nuosprendžiu pagal Švedijos Karalystės Kontrabandos įstatymo 3 § 1 d. ir 6 § 3 d. paskirtą laisvės atėmimo 3 metams bausmę su LR BK 199 str. 2 d. ir palikti paskirtą laisvės atėmimo 3 (trejiems) metams bausmę, bausmę nustatant atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2011-03-11.

16Į paskirtą bausmę įskaityti 65 (šešiasdešimt penkias) suėmime išbūtas dienas.

17Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus m. 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai