Byla 2-19524-429/2012
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė rašytinio proceso būdu, šalims nepranešus, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Ūkio banko lizingas“ ieškinį atsakovui V. Ž. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 8 940,44 Lt pradelstų periodinių mokėjimų, 6 437,12 Lt delspinigių, 7,88 Lt pašto išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas, kurias pagal pateiktus mokėjimo dokumentus sudaro 462,00 Lt žyminio mokesčio.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2012 12 08 Lietuvos Respublikos CPK 123 str. 3 d. nustatyta tvarka per šeimos narį (b.l. 31), atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str.). Ieškovas ieškinyje yra nurodęs, kad prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamieji procesiniai dokumentai. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d.,153 str. 2d., 285 str., 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad ( - ) tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), kurios pagrindu ieškovas atsakovui suteikė 5 440,86 Lt vartojimo kreditą. Atsakovas pasinaudojo ieškovo jam suteiktu vartojimo kreditu, todėl jam atsirado pareiga grąžinti pasiskolintas lėšas ir mokėti kitus nustatytus mokėjimus (CK 6.872 str., 6.873 str.). Atsakovas neužtikrino priskaičiuotų palūkanų ir paskolos dalies mokėjimų, taip nevykdė prisiimtos pareigos grąžinti panaudotą kreditą ir mokėti priskaičiuotus kitus mokėjimus. Ieškovas atsakovui paskaičiavo 6 437,12 Lt delspinigių.

6Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) (b. l. 9-10), siunčiamų dokumentų registro išrašo (b. l. 11), kliento mokėjimų istorijos (b. l. 12), ieškovo pranešimų atsakovui (b. l. 13-15), įsiskolinimo skaičiuotės (b. l. 16), mokėjimo nurodymų apie žyminio mokesčio sumokėjimą (b. l. 5, 6, 23) - vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą, ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti kreditą, o taip pat sumokėti sutartimi ir įstatymu numatytas palūkanas. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl dalyje dėl pradelstų periodinių mokėjimų bei skolos išieškojimo ne teismo keliu išlaidų tenkintinas visiškai – ieškovui iš atsakovo priteistina 8 940,44 Lt pradelstų periodinių mokėjimų, 7,88 Lt pašto išlaidų už priminimų apie įsipareigojimų nevykdymą siuntimą, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str. 2, 3d., 6.38 str., 6.71 str., 6.73 str. 1d., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str. 1d., 6.872-6.874 str., 6.886 str.).

7Nustačius, kad atsakovas sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jam, vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Tarp šalių sudarytos sutarties 11.5 p. numato, kad kredito gavėjui vėluojant mokėti pagal sutarties 11.4 punktą mokėtinas sumas po to, kai kreditorius pareiškė apie sutarties nutraukimą ir pareikalavo grąžinti kreditą, skaičiuojami 0,4 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D.individuali įmonė „Aujama“).

9Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo jis patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio sumos nuostolių, ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Atsižvelgiama taip pat į tai, kad į prašomų priteisti pradelstų mokėjimų sumą yra įskaičiuotos pagal vartojimo kredito sutartį paskaičiuotos mokėtinos palūkanos. Konstatuotina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai sudaro 72 procentus prašomos priteisti pradelstų mokėjimų sumos, į kurią įskaičiuotos ir sutartimi nustatytos palūkanos. Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą teismas atsižvelgia į ieškovo elgesį. Iš ieškovo prašomos priteisti negrąžintos paskolos sumos matyti, kad atsakovas nevykdė savo pareigos grąžinti pasiskolintas lėšas, tačiau ieškovas, 2010 06 01 pranešimu informavęs ieškovą apie sutarties nutraukimą, į teismą su ieškiniu kreipėsi tik 2012 11 08 ieškiniu. Ieškovas delspinigius paskaičiavo laikydamasis sutarties 11.5 punkte numatytų sąlygų už 180 kalendorinių dienų. Teismo vertinimu, šioje situacijoje sprendimas dėl kreipimosi į teismą momento po to, kai kreditorius vienašališkai nutraukė sutartį, išskirtinai priklauso nuo ieškovo valios, todėl jam tenka pareiga savo teises realizuoti kuo ekonomiškiau (CK 6.38 str.). Aplinkybė, kad atsakovas nevykdo savo prievolės grąžinti pasiskolintas lėšas, negali būti įvertinta kaip aplinkybė, atleidžianti ieškovą – finansines paslaugas teikiančią instituciją – nuo pareigos savo teises ginti ekonomiškesniu būdu, nesukuriant situacijos, leidžiančios piktnaudžiauti sutartimi nustatytomis sąlygomis, nepagrįstai delsiant kreiptis į teismą ginti pažeistą teisę. Taip pat yra atsižvelgiama į sutarties sudarymo aplinkybes, į tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė, sutartį sudarė prisijungdamas prie ieškovo paruoštų standartinių sutarties sąlygų ir turėjo ribotas galimybes dėl jų derėtis, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovo prašomi jo naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai.

10Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos aštuonis kartus iki 804,64 Lt ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius, likusi dalis ieškinio atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

11Patenkinus ieškovo reikalavimus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistina ieškovo sumokėto žyminio mokesčio dalis, proporcinga tenkintų reikalavimų daliai, t.y. 293,00 Lt (b. l. 5, 6, 23), (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str.). Iš atsakovo valstybei nepriteistina 9,34 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kadangi ši suma yra mažesnė nei 10,00 Lt (CPK 92 str., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

12Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo V. Ž., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovo UAB „Ūkio banko lizingas“, įmonės kodas 234995490, buveinės adresas K.Donelaičio g. 60, Kaunas, a.s. Nr. ( - ), naudai 8 940,44 Lt (aštuonis tūkstančius devynis šimtus keturiasdešimt Lt 44 ct) pradelstų periodinių mokėjimų, 804,64 Lt (aštuonis šimtus keturis Lt 64 ct) delspinigių, 7,88 Lt (septynis Lt 88 ct) pašto išlaidų už priminimų apie įsipareigojimų nevykdymą siuntimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (9 752,96 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012 12 06) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 293,00 Lt (du šimtus devyniasdešimt tris Lt 00 ct) žyminio mokesčio.

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovas, kurio atžvilgiu priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2d. ir 3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškinys turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai