Byla 2-3226-985/2019
Dėl servituto nustatymo, tretieji asmenys A. J., M. T., I. D., M. D., Marijampolės savivaldybės administracija, valstybės įmonė „Registrų centras“ Marijampolės filialas, priėmimo klausimą

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida Navickienė,

2rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. J. ieškinį atsakovams R. D. ir M. D. dėl servituto nustatymo, tretieji asmenys A. J., M. T., I. D., M. D., Marijampolės savivaldybės administracija, valstybės įmonė „Registrų centras“ Marijampolės filialas, priėmimo klausimą.

3Teismas

Nustatė

42019 m. balandžio 1 d. teisme gautas ieškovo ieškinys, kuriuo prašoma žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kuris yra ( - ), nustatyti kelio servitutą – teisę į ieškovui nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą ( - ), unikalus Nr. ( - ), važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis); iš atsakovų priteisti ieškovui bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinys laikytinas nepaduotu ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

62019 m. balandžio 9 d. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų nutartimi ieškovui nustatytas 14 dienų terminas nuo nutarties kopijos gavimo dienos pašalinti ieškinio trūkumus: pateikti žemės sklypo planą iš kadastrinių matavimų bylos pagal kurį matytųsi sklypų masteliai ir būtų aišku, kurioje vietoje yra ieškovo ir atsakovų sklypai ir kaip jie ribojasi; pateikti įrodymus, patvirtinančius, jog, nenustačius prašomo kelio servituto, ieškovas negali patekti į jam priklausantį nekilnojamąjį turtą (žemės sklypą) esamais keliais, kad kelio servitutas nustatomas iškilus būtinumo, o ne patogumo poreikiui; pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka specialistų paruoštą servituto pritaikymo planą (schemą) ir nurodyti jame duomenis apie apribojimų išsidėstymą sklype, t. y. konkrečiai nurodyti kelio, tako servituto plotį, ilgį, jų išdėstymą, plotą, koordinates; konkrečiai įvardinti darbus, būtinus servituto teisėms įgyvendinti (kas tą kelią turėtų įrengti, kokių sąnaudų reikia keliui įrengti, ar kelio servitutas nustatytinas terminuotai ar neterminuotai, o jei nustatytinas neterminuotai – nurodyti ar naudojant kelią transporto priemonėmis važiuoti atsiras kelio priežiūros išlaidų); įvardinti, kokį servitutą nustatyti – atlygintinį ar neatlygintinį, jei atlygintinį – nurodyti kompensavimo būdą); pateikti duomenis, kurie pagrįstų aplinkybes dėl ko teismas turėtų ieškovui atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą; pateikti ieškinio priedus ir tiek jų egzempliorių, kad po vieną tektų teismui ir kiekvienam dalyvaujančiam byloje asmeniui.

72019 m. balandžio 23 d. teisme gautas ieškovo patikslintas ieškinys. Iš esmės, ieškovas patikslintame ieškinyje pakartojo jau anksčiau nurodytas ieškinio faktinį pagrindą sudarančias aplinkybes, tačiau 2019 m. balandžio 9 d. nutartyje nurodytų esminių ieškinio trūkumų, teismo vertinimu, tinkamai nepašalino, o būtent, nepateikė įrodymų pagrindžiančių servituto būtinumą bei specialistų paruošto servituto pritaikymo plano (schemos), neįvardino darbų, būtinų servituto teisėms įgyvendinti; nepateikė duomenų pagrindžiančių žyminio mokesčio atidėjimą; nepateikė ieškinio priedų ir tiek jų egzempliorių. Byloje, taip pat, nėra duomenų, apie tai, jog ieškovas būtų kreipęsis su prašymu dėl termino trūkumams šalinti pratęsimo ar nurodęs priežastis dėl ko nėra pašalinti visi ieškinio trūkumai.

8Pažymėtina, jog ieškovas privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jam priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdamas į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiamas jo reikalavimai ar atsikirtimai (CPK 7 straipsnio 2 dalis), o taip pat sumokėti žyminį mokestį (CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 7 dalis, 82 straipsnis).

9Kaip matyti, šiuo atveju ieškovas kreipėsi su reikalavimu dėl servituto nustatymo, tačiau nepateikus nei įrodymų, pagrindžiančių servituto būtinumą, nei pačio servituto plano, t. y. nesant aiškaus ir pagrįsto pareikšto reikalavimo turinio ir pagrindo, atsakovas negalėtų tinkamai formuoti atsikirtimų į pareikštą reikalavimą ir pateikti įrodymų, kuriais šiuos atsikirtimus jis grįstų, o teismas negalėtų kuo operatyviau pareikštą reikalavimą išnagrinėti ir priimti pagrįstą sprendimą.

10Be to, ieškovas, reikšdamas ieškinį prašė atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, tačiau, pateikdamas patikslintą ieškinį nepateikė nei žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančių įrodymų, nei įrodymų pagrindžiančių žyminio mokesčio atidėjimą.

11Ieškovui 2019 m. balandžio 9 d. nutartimi buvo aiškiai nurodyta, kokius veiksmus jis turi atlikti, kad procesas byloje vyktų toliau, tačiau jis nurodytų veiksmų neatliko, esminių ieškinio trūkumų nepašalino. Ieškovui, taip pat, buvo išaiškinta, kad nustatytu terminu nepašalinus trūkumų, ieškinys bus laikomas nepaduotu ir grąžintas ieškovui.

12Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad teismo nustatytu terminu ieškovas jam teismo nutartyje nurodytų esminių ieškinio trūkumų nepašalino, todėl patikslintas ieškinys laikytinas nepaduotu ir grąžintinas ieškovui, nurodant, kad teismo atsisakymas priimti procesinį dokumentą nurodytu pagrindu, tai yra neištaisius esminių trūkumų, nekliudo vėl kreiptis į teismą, jeigu yra pašalintos aplinkybės, kliudžiusios ieškinį priimti (CPK 115 straipsnio 3 dalis, 138 straipsnis).

13Iš ieškinio manytina, kad ieškovas neturi teisinio išsilavinimo, todėl siūloma kreiptis į advokatą, o jeigu ieškovo turtinė padėtis yra sunki, jis turi teisę kreiptis į valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą dėl nemokamos teisinės pagalbos.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsniu, 290-291 straipsniais ir 115 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

15ieškovo V. J. patikslintą ieškinį laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

16Nutarties patvirtintą kopiją siųsti ieškovui.

17Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai