Byla 2-18317-599/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Erika Vilimienė rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ieškinį atsakovui I. O. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad atsakovas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-12-28 nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl R. U. sužalojimo, kuri dėl patirtų sužalojimu buvo laikinai nedarbinga laikotarpiu nuo 2009-11-03 iki 2009-11-18. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2009-11-24 sprendimu Nr. 6-12-209376 R. U. už laikinojo nedarbingumo laikotarpį iš valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų buvo paskirta 376,17 Lt ligos pašalpa, kadangi atsakovo neteisėtais veiksmais buvo sutrikdyta R. U. sveikata, ieškovas įgijo teisę išmokėtą pašalpą išsireikalauti iš atsakovo. Ieškovas prašė teismo išieškoti iš atsakovo 376,17 Lt žalos atlyginimą bei prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks teismui parengiamųjų procesinių dokumentų (b.l. 2-3).

3Atsakovui LR CPK 123 str. 1 d. ir 142 str. nustatyta tvarka 2011-10-07 buvo įteiktas ieškinio nuorašas bei pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, tačiau atsakovas nustatytais terminais atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl teismas atsakovui priima sprendimą už akių (b.l. 12).

4Ieškinys tenkintinas pilnutinai.

5Sutinkamai su LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d. nuostatomis, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad atsakovas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-12-28 nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl R. U. sužalojimo (b.l.3-4). Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio taip pat nustatyta, kad R. U. dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo buvo nedarbinga laikotarpiu nuo 2009-11-03 iki 2009-11-18 (b.l.5). Iš 2009-11-24 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus sprendimo Nr. 6-12-209376 turinio nustatyta, kad R. U. buvo priskaičiuota 376,17 Lt ligos pašalpa, o išmokėta atskaičius GPM/PSDĮ 297,17 Lt (b.l.6-7). Ieškovas kreipėsi į atsakovą ragindamas atlyginti valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui padarytą 376,17 Lt dydžio žalą (b.l.8). Byloje įrodymų, kad atsakovas atlygino ieškovui padarytą žalą nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė (LR CPK 176 str. – 179 str.) (b.l. 1-12).

7Sutinkamai su LR CK 6.290 str. 3 d. nuostatomis, draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įtaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusį asmenį mokėjo žalą padaręs asmuo.

8Pažymėtina tai, jog Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d. numatyta, kad juridiniai arba fiziniai asmenys, kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Teismas pripažįsta, kad atsakovo neteisėti veiksmai, sutrikdant R. U. sveikatą, tiesiogiai įtakojo turtinės žalos fondui atsiradimą.

9Sutinkamai su LR CK 6.245 - 6.248 str., 6.263 str. 2 d., 6.280 str. 1 d., 6.290 str., LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d. nuostatomis, bei esant nurodytoms aplinkybėms ieškovo ieškinys tenkintinas pilnutinai ir iš atsakovo ieškovo naudai išieškotina 376,17 Lt žalos atlyginimas.

10Sutinkamai su LR CPK 96 str. 1 d., iš atsakovo valstybės naudai išieškotinas 70 Lt žyminis mokestis.

11Sutinkamai su 92 str. nuostatomis, iš atsakovo valstybės naudai išieškotinos 5,79 Lt pašto išlaidos.

12Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. - 288 str., 307 str., teismas

Nutarė

13ieškinį patenkinti pilnutinai.

14Išieškoti iš atsakovo I. O., a.k( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus, į.k. 191683350, Laisvės pr. 28, Vilnius, naudai 376,17 Lt žalos atlyginimą.

15Išieškoti atsakovo I. O., a.k( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, valstybės naudai 70,00 Lt žyminį mokestį bei 5,79 Lt pašto išlaidas.

16Atsakovas turi teisę sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

17Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai