Byla S2-8566-643/2010
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo teiseja Margarita Stambrauskaite, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su pareiškeju UAB „Juodieji metalai“ ir R. Žukausko firmos prašymu del taikos sutarties patvirtinimo,

2n u s t a t e :

3Pareiškejai kreipesi i teisma Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXXIX skyriaus tvarka prašydami patvirtinti ju sudaryta taikos sutarti, užkertancia kelia kilti teisminiam gincui ateityje.

4Prašymas tenkintinas.

5CK 6.983 str. 1 d. nustato, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusi teismini ginca, užkerta kelia kilti teisminiam gincui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo ivykdymo klausima arba kitus gincytinus klausimus. Taigi taikos sutartimi gali buti sprendžiamas jau kiles gincas arba užkertamas kelias teisminiam gincui kilti ateityje.

6Pareiškejai, budami civiliniu teisiniu santykiu dalyviais, turi teise savo nuožiura spresti ar sudaryti sutartis, kokiomis salygomis jas sudaryti, taip pat šaliu sutarimu pakeisti jau sudarytas sutartis ar jas nutraukti, jei tai neprieštarauja imperatyvioms istatymu normoms ar viešajai tvarkai. Iš teismui kartu su prašymu pateiktos 2010-05-18 taikos sutarties matyti, kad prašoma patvirtinti taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms istatymo normoms, viešajai tvarkai, nepažeidžia ne vieno iš pareiškeju interesu, sudaryta geranoriškai, todel ji tvirtintina (LR CK 6.984 str., LR CPK 140 str.). Pareiškejams žinomos taikos sutarties sudarymo ir teismo taikos sutarties patvirtinimo pasekmes, numatytos CK 6.985 str. ir CPK 582 str. 6 d.

7Vadovaudamasis CPK 290-292 str., 579-582 str., teismas

Nutarė

8Patvirtinti pareiškeju UAB „Juodieji metalai“, kurios adresas Meistru g. 13, Vilnius, juridinio asmens kodas 124047625, atsiskaitomoji saskaita LT37 7300 0100 0055 3842, AB bankas „Swedbank“, atstovaujama direktores Oksanos Matulenienes, veikiancios bendroves istatu pagrindu (toliau Sutartyje - Kreditore), ir R. Žukausko firma, kurios adresas yra Pajautos g. 1-16, Vilnius, juridinio asmens kodas 222926440, atstovaujama vadovo Rimanto Žukausko (toliau Sutartyje - Skolininke), sudaryta taikos sutarti tokiomis salygomis:

9„1.1.

10Skolininke isipareigoja sumoketi Kreditorei 38 883,96 Lt (trisdešimt aštuonis tukstancius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt tris litus, 96 et) skola, 1 199,32 Lt (viena tukstanti šimta devyniasdešimt devynis litus, 32 et) Taikos sutarties sudarymo mokesti, 706,33 Lt (septynis šimtus šešis litus, 33 et) 0,03 % delspinigiu, 387,03 Lt (tris šimtus aštuoniasdešimt septynis litus, 03 et) 6 % metiniu palukanu pagal LR CK sekancia tvarka:

 • 5000,00 Lt (penkis tukstancius litu, 00 et) iki 2010 m. birželio 02 d.
 • 5000,00 Lt (penkis tukstancius litu, 00 et) iki 2010 m. birželio 09 d.
 • 5000,00 Lt (penkis tukstancius litu, 00 et) iki 2010 m. birželio 16 d.
 • 5000,00 Lt (penkis tukstancius litu, 00 et) iki 2010 m. birželio 23 d.
 • 5000,00 Lt (penkis tukstancius litu, 00 et) iki 2010 m. birželio 30 d.
 • 5000,00 Lt (penkis tukstancius litu, 00 et) iki 2010 m. liepos 07 d.
 • 5000,00 Lt (penkis tukstancius litu, 00 et) iki 2010 m. liepos 14 d.
 • 5000,00 Lt (penkis tukstancius litu, 00 et) iki 2010 m. liepos 21 d.
 • 1176,64 Lt (viena tukstanti šimta septyniasdešimt šešis litus, 64 et) iki 2010 m. liepos 28 d. Visi pagal Lietuvos Respublikos teises aktus taikytini mokesciai ir rinkliavos yra i šia suma iskaiciuoti ir papildomai nera mokami. Aukšciau nurodyta suma i Kreditores saskaita LT37 7300 0100 0055 3842, AB „Swedbank", pervedama taikos sutartyje nurodytais terminais;
 1. Skolininke, neatlikusi šios sutarties 1.1 punkte nurodytu mokejimu nustatytais terminais isipareigoja moketi Kreditorei 0,05% delspinigius nuo neapmoketos sumos už kiekviena atsiskaityti uždelsta diena.
 2. Kreditore patvirtina, kad Skolininkei sumokejus šios sutarties 1.1. punkte nurodyta skola bei palukanas Kreditore netures Skolininkei jokiu pretenziju del isipareigojimu vykdymo pagal 2010-02-10 Sutarti Nr. 2010-01/'21 bei jos pagrindu išrašytas saskaitas-fakturas: Nr. 000147559, Nr. 000147558, Nr. 000147535, Nr. 000147402, Nr. 000147364.
 1. Šalys patvirtina, kad taikos sutarties sudarymo ir ginco nutraukimo pasekmes (CPK 140 str., 293 str., 294 str.) joms yra žinomos. Šalims yra žinoma, kad isiteisejusia teismo nutartimi nutraukus ginca, vel kreiptis i teisma del ginco tarp tu paciu šaliu, del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu neleidžiama.
 2. Kiekviena šios Sutarties Šalis pareiškia kitai ir garantuoja, kad:

11

12nei viena iš šaliu nepatyre jokio grasinimo, smurto ar ekonominio spaudimo tam, kad

13pasirašyti Sutarti tokiomis salygomis, kokios yra nurodytos Sutartyje;

14

15visos Sutarties salygos Šaliu buvo pilnai aptartos ir suderintos individualiai, t.y. atskirai

16buvo aptarta ir suderinta kiekviena Sutarties salyga;

17

18Sutartis nepažeidžia Skolininkes kreditoriu interesu;

19•kad turi visus igaliojimus, reikalingus šiai taikos sutarciai pasirašyti bei patvirtinti, ir kad šioje sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrove.

204. Skolininke turi teise gražinti skola Kreditorei ir anksciau nustatyto termino.

 1. Pažeidus šios sutarties salygas Kreditore kreipsis i Vilniaus miesto 2 apylinkes teisma, jog butu išduotas vykdomasis dokumentas del priverstinio taikos sutarties vykdymo.

216. Visa su šia Sutartimi ir/ar jos vykdymu susijusi informacija yra konfidenciali ir negali buti atskleista tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio ta informacija perdavusios Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai informacija turi buti perduodama teismui ginco tarp Šaliu, susijusio su Sutartimi sprendimui ir kitais istatymu numatytais atvejais.

227. Ivykdžius visus sutarties isipareigojimus, šalys jokiu pretenziju viena kitai nebetures.“

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai