Byla 2-3285-912/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys: S. F., A. K., Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

1Vilniaus miesto 3–iojo apylinkės teismo teisėjas Tomas Venckus,

2sekretoriaujant Ligitai Norkūnienei,

3dalyvaujant pareiškėjai S. K., jos atstovui advokatui E. Z., suinteresuotiems asmenims: S. F., A. K., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus atstovei J. B.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos S. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys: S. F., A. K., Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius,

Nustatė

5Pareiškėja prašo teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji per įstatymo nustatytą terminą priėmė sutuoktinio A. P. K. palikimą, pradėdama jį faktiškai valdyti.

6Pareiškėja nurodė, kad santuokoje su A. P. K. susilaukė dviejų vaikų: dukters S. K. (po santuokos – F.) ir sūnaus A. K.. Sutuoktinis A. P. K. mirė 2010 m. birželio 15 d. Po jo mirties nei pareiškėja, nei mirusiojo vaikai nesikreipė į notarų biurą dėl palikimo priėmimo. Pareiškėja priėmė palikimą pradėdama faktiškai jį valdyti. Po sutuoktinio mirties pareiškėja liko gyventi bute ( - ), priklausančiame jai ir mirusiam sutuoktiniui bendrosios jungtinės nuosavybės teise, juo naudojosi ir rūpinosi, mokėjo šio buto išlaikymo ir eksploatacijos mokesčius. Po sutuoktinio A. P. K. mirties pareiškėja sužinojo, kad mirusiam sutuoktiniui kompensuojama buvusi sumažinta senatvės pensijos dalis, todėl kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą. Tada sužinojo, kad turėjo įstatymo nustatyta tvarka įteisinti palikimo priėmimą.

7Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nurodė, jog neprieštaraus, kad būtų nustatytas palikimo priėmimo juridinis faktas.

8Suinteresuoti asmenys S. F. ir A. K. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė su pareiškimu sutinkantys ir prašo jį tenkinti.

9Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad 2008 m. gruodžio 15 d. sprendimu „Dėl A. P. K. valstybinės socialinio draudimo senatvės/invalidumo pensijos dalies išmokėjimo“ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius 3–iasis pensijų skyrius nusprendė išmokėti A. P. K. 565,33 Lt neišmokėtą senatvės pensijos dalį. 2009 m. birželio mėnesį A. P. K. buvo išmokėti 282,67 Lt. Pensininkui mirus, liko neišmokėta 282,66 Lt senatvės pensijos dalis.

10Teismo posėdžio metu pareiškėja palaikė pareiškimą ir prašė jį tenkinti.

11Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos neatvyko į teismo posėdį, apie kurio laiką ir vietą pranešta tinkamai, atsiliepime prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant (b. l. 19).

12Suinteresuoti asmenys S. F. ir A. K. teismo posėdyje su pareiškimu sutiko ir prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad bute ( - ), gyvena tik pareiškėja, kuri ir moka visus mokesčius.

13Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus atstovas, neprieštaravo, kad būtų nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas.

14Pareiškimas tenkintinas visiškai.

15Teismas ypatingosios teisenos tvarka nagrinėja bylas dėl palikimo priėmimo (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis).

16Palikimo priėmimo faktas nustatomas teismo tvarka, kai įpėdinis nėra ir nebuvo padavęs palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimo dėl palikimo priėmimo bet faktiškai savo atliktais veiksmais jį priėmė (CK 5.50, 5.51 straipsniai). Pareiškėja kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad jai būtų išduotas paveldėjimo teisės liudijimas. Kitokia, negu teismo tvarka pareiškėja negali gauti dokumentų, kurie patvirtintų palikimo priėmimo faktą.

17Ištyrus byloje esančius įrodymus nustatyta, kad S. K. su A. P. K. susituokė 1961 m. gegužės 20 d. (b. l. 6). Santuokoje 1963 m. gegužės 17 d. gimė sūnus A. K., o 1973 m. rugpjūčio 12 d. – duktė S. K.. Pareiškėjos sutuoktinis A. P. K. mirė 2010 m. birželio 15 d. (b. l. 5). Pareiškėja nurodo, kad po sutuoktinio mirties likęs palikimas yra butas ir neišmokėta senatvės pensijos dalis.

18Iš VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad 1992 m. rugsėjo 17 d. pirkimo–pardavimo sutartimi pareiškėja įsigijo butą Vilniuje, Sodų g. –16 (unikalus numeris 1094-0356-6018:0012). Nurodytas butas įgytas santuokos metu, todėl jis įgytas bendrosios jungtinės nuosavybės teise (b. l. 9, 10). 2012 m. birželio 28 d. duomenimis, po palikėjo A. P. K. mirties paveldėjimo byla neužvesta (b. l. 36, 37). Iš pareiškėjos paaiškinimų ir byloje esančių duomenų matyti, kad pareiškėja gyvena bute Vilniuje, Sodų g. 4–16 (b. l. 1, 11). Teismo posėdžio metu pateiktos 2010–2012 metų atsiskaitymo knygelės patvirtina, kad pareiškėja mokėjo mokesčius už butą bei komunalines paslaugas. Knygelėse yra kvitai, patvirtinantys mokesčių sumokėjimą. Tą faktą taip pat patvirtina UAB „Senamiesčio ūkis“ pažyma, kurioje nurodyta, kad pareiškėja neskolinga už pirmiau nurodytam butui teiktas paslaugas (b. l. 12). Teismo posėdžio metu suinteresuoti asmenys S. F. ir A. K. patvirtino, kad pareiškėja pareiškimo pateikimo teismui metu gyvena bute ( - ). po sutuoktinio mirties naudojosi ir naudojasi bute esančiais kilnojamais daiktais, kurie buvo įgyti iki A. P. K. mirties. Pažymėtina, kad suinteresuoti asmenys S. F. ir A. K. prašė pareiškimą tenkinti.

19Iš bylos duomenų galima daryti išvadą, kad nei pareiškėja, nei suinteresuoti asmenys S. F. ir A. K. po A. P. K. mirties nesikreipė dėl palikimo priėmimo į palikimo atsiradimo vietos notarą, paveldėjimo byla nepradėta (b. l. 36, 37), taip pat nesikreipė į teismą dėl palikimo priėmimo pagal turto apyrašą sudarymo (CK redakcija galiojusi iki 2011 m. lapkričio 1 d.) (Lietuvos Respublikos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys). Pareiškėja palikimu rūpinosi kaip savo turtu (valdė, naudojo, prižiūrėjo, mokėjo mokesčius). Dėl to nurodytų aplinkybių visuma suponuoja išvadą, kad pareiškėja po sutuoktinio A. P. K. mirties faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, todėl ji laikoma priėmusi palikimą (CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju pareiškėja neturi galimybės kitokia negu teismo tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių faktą, kad po sutuoktinio mirties priėmė palikimą faktiškai pradėjusi jį valdyti. Šio fakto nustatymas sukels pareiškėjai teisinius padarinius (pareiškėja galės kreiptis į notarų biurą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo), todėl jis nustatytinas teismo tvarka.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu,

Nutarė

21Pareiškimą tenkinti.

22Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po A. P. K. (a. k. ( - ) mirusio 2010 m. birželio 15 d., mirties pradėjusi faktiškai valdyti palikimą priėmė pareiškėja S. K. (a. k. ( - )

23Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

24Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto 3–iąjį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 3–iojo apylinkės teismo teisėjas Tomas Venckus,... 2. sekretoriaujant Ligitai Norkūnienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai S. K., jos atstovui advokatui E. Z., suinteresuotiems... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 5. Pareiškėja prašo teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad... 6. Pareiškėja nurodė, kad santuokoje su A. P. K. susilaukė dviejų vaikų:... 7. Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prie... 8. Suinteresuoti asmenys S. F. ir A. K. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė su... 9. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 10. Teismo posėdžio metu pareiškėja palaikė pareiškimą ir prašė jį... 11. Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prie... 12. Suinteresuoti asmenys S. F. ir A. K. teismo posėdyje su pareiškimu sutiko ir... 13. Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo... 14. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 15. Teismas ypatingosios teisenos tvarka nagrinėja bylas dėl palikimo priėmimo... 16. Palikimo priėmimo faktas nustatomas teismo tvarka, kai įpėdinis nėra ir... 17. Ištyrus byloje esančius įrodymus nustatyta, kad S. K. su A. P. K. susituokė... 18. Iš VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti,... 19. Iš bylos duomenų galima daryti išvadą, kad nei pareiškėja, nei... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 444 straipsnio 2... 21. Pareiškimą tenkinti.... 22. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po A. P. K. (a. k. ( - )... 23. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimui... 24. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...