Byla 2-326-191/2012
Dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis, sekretoriaujant Ramunei Gilienei, dalyvaujant ieškovei K. S., jos atstovui advokatui D.Varnui, atsakovo Kauno miesto savivaldybės atstovei V. B., atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Ūkio ministerijos atstovei E. S., atsakovo UAB „Auto ABC" atstovei advokatei M. Laurinaitienei, tret.asm. B. S., kit. tret.asm.nedalyvaujant teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės K. S. patikslintą prevencinį ieškinį atsakovams Kauno miesto savivaldybei, Nacionalinei žemės tarnybai prie LR Ūkio ministerijos, UAB „Auto ABC“ dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir

Nustatė

2Ieškovė K. S. patikslintu prevenciniu ieškiniu, atsisakydama pirmojo reikalavimo atsakovui -uždrausti Kauno m. savivaldybei tvirtinti sklypo ( - ), Kaune ribų planą, prašo tenkinti kitus du reikalavimus - uždrausti atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai (buv. Kauno apskrities viršininko administracija) sudaryti teritorijos ( - ) Kaune, pažymėtos 2006 m.sausio mėnesį UAB „Nidulus“ parengtame žemės sklypo, esančio ( - ), fragmente taškais Nr.3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,4, nuomos, panaudos ir pardavimo sutartis; panaikinti Kauno miesto savivaldybei 2004-03-23 išduotas sąlygas detaliojo plano naudojamo žemės sklypo riboms prie teisiškai užregistruotų pastatų ir kiemo statinių ( - ), Kaune, suformuoti, teritorijos tvarkymo režimo reikalavimams nustatyti Nr.R-4480. Ieškovė, jos atstovas nurodo, kad paduodant ieškinį 2005m. teigė, kad atsakovui ir KAVA negalima leisti sudaryti sutarčių su UAB „Auto ABC“, kurių pagrindu būdų perleista nuosavybė, susijusi su žemės sklypu, kuri šiai dienai yra pripažinta laisva, neužstatyta ir priklausanti ieškovei. Reikalavimai yra tokie, t. y. uždrausti Nacionalinei žemės tarnybai sudaryti nuomos, panaudos ir pardavimo sutartis perleidimo dėl žemės sklypo, kuri pažymėta UAB „Nidulus“ parengtame žemės sklypo plane, esančio ( - ), Kaune fragmente. Jeigu tokios sutartys būtų sudarytos, tai būtų pažeista ,suvaržyta ieškovės teisė. Kitu reikalavimu ieškovė prašo panaikinti 2004-03-23 išduotas sąlygas detaliojo plano naudojamo žemės sklypo riboms prie teisiškai užregistruotų pastatų ir kiemo statinių suformuoti teritorijos tvarkymo režimo reikalavimams nustatyti, kai buvo pareikštas ieškinys, buvo reali grėsmė ieškovės interesams, nurodo ir kit. aplinkybes patikslintam prevenciniam ieškinyje(b. l.40-43 II tom.). Atsakovai Kauno miesto savivaldybė, Nacionalinė žemės tarnyba prie LR Ūkio ministerijos, UAB „Auto ABC“. tret.asm. B. S. su pareikštu patikslintu prevenciniu ieškiniu nesutinka, mano, kad jis yra nepagrįstas. Atsakovai nurodo, kad prevencinio ieškinio pagrindas yra realus pavojus, kad ateityje gali būti padaryta žala, turi būti reali žalos grėsmė, šiuo metu žemės sklypas nėra suformuotas, todėl negalima kalbėti hipotetiškai, kad gali būti pažeistos ieškovės teisės. Pagal pateiktą Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-19d. įsakymą matyti, kad yra 2485 kv.m. laisvos žemės(b.l.109-110).Atsakovas Kauno miesto savivaldybė nesutinka su ieškovės reikalavimu panaikinti 2004-03-23 išduotas sąlygas, nes jos galioja 3 metus nuo jų išdavimo. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos atstovė nesutiko su ieškovės reikalavimais, mano kad jie yra nepagrįsti, kad šiuo atveju negali būti reiškiamas prevencinis ieškinys- nėra tam pagrindų. Atsakovo UAB „Auto ABC“ atstovė taip pat nesutiko su ieškovės reikalavimais, ieškinį prašė atmesti, mano, kad ieškovė piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Ieškinys pareikštas 2005 m. ir tais metais buvo kitokie reikalavimai, ieškinio dalyko pagrindas neatitinka pareikštų reikalavimų. Tret.asm. B. S. taip pat prašo patikslintą ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Patikslintas prevencinis ieškinys atmestinas. Ieškovė K. S. prevenciniu ieškiniu, tikslindama reikalavimus atsakovams, atsisakydama pirmojo reikalavimo atsakovui -uždrausti Kauno m. savivaldybei tvirtinti sklypo ( - ), Kaune ribų planą, prašo tenkinti kitus du reikalavimus - uždrausti atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai (buv. Kauno apskrities viršininko administracija) sudaryti teritorijos ( - ) Kaune, pažymėtos 2006 m.sausio mėnesį UAB „Nidulus“ parengtame žemės sklypo, esančio ( - ), fragmente taškais Nr.3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,4, nuomos, panaudos ir pardavimo sutartis; panaikinti Kauno miesto savivaldybei 2004-03-23 išduotas sąlygas detaliojo plano naudojamo žemės sklypo riboms prie teisiškai užregistruotų pastatų ir kiemo statinių ( - ), Kaune, suformuoti, teritorijos tvarkymo režimo reikalavimams. Pradinis ieškinys buvo paduotas dar 2005m. Po to ieškinys buvo tikslinamas, byla buvo stabdoma dėl kitos civilinės bylos nagrinėjimo. Pagal paskutinį patikslintą prevencinį ieškinį ieškovė reiškia du reikalavimus - uždrausti atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai (buv. Kauno apskrities viršininko administracija) sudaryti teritorijos ( - ) Kaune, pažymėtos 2006 m. sausio mėnesį UAB „Nidulus“ parengtame žemės sklypo, esančio ( - ), fragmente taškais Nr.3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,4, nuomos, panaudos ir pardavimo sutartis; panaikinti Kauno miesto savivaldybei 2004-03-23 išduotas sąlygas detaliojo plano naudojamo žemės sklypo riboms prie teisiškai užregistruotų pastatų ir kiemo statinių ( - ), Kaune, suformuoti, teritorijos tvarkymo režimo reikalavimams nustatyti . Teismas sutinka su atsakovų teiginiais dėl jų nesutikimo panaikinti 2004-03-23 išduotas sąlygas, nes šios sąlygos galiojo 3 metus nuo jų išdavimo. Tokį terminą numatė tuo metu galiojantis Statybos ir urbanistikos ministerijos 1996-11-22 įsakymas Nr. 170, tiek ir dabar galiojantys planavimo sąlygų išdavimą reglamentuojantis teisės aktas, t. y. LR Aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymas Nr. Dl-262. Net ir tuo atveju, jeigu sąlygų galiojimo terminas ir nebūtų pasibaigęs, tačiau ir pačiose sąlygose nurodyta, kad detalusis planas numatomas rengti, kurio tikslas naudojamo sklypo žemės riboms prie teisiškai užregistruotų pastatų ir kiemo statinių. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 260 (1999-03-09d.) numato, kad bet koks asmuo turintis teisiškai registruotus statinius turi teisę išsinuomoti ar išsipirkti naudojamą tiems statiniams eksploatuoti žemės sklypą. Kiek yra statinių, tokio dydžio žemės sklypas ir turi būti formuojamas. Pačiose sąlygose konkretus plotas nėra įvardintas. Laikytina ,kad ieškovė nepagrįstai pareiškė ieškinį ir prašė taikyti LR CK.6.255str.nuostatas. Pagal prevencinio ieškinio sampratą toks pagrindas yra realus pavojus, kad ateityje gali būti padaryta žala. Turi būti reali žalos grėsmė. Prevencinį ieškinį gali pareikšti asmuo, kuriam gresia žala ir jis turi įrodyti, kad atsakovo veiksmai kelia tą realų pavojų. Taip pat viena iš prevencinio ieškinio sąlygų yra būsimi neteisėti veiksmai. Tokio neteisėtumo taip pat ieškovė neįrodė. Šiuo metu žemės sklypas nėra suformuotas, todėl ieškovės teisės nepažeistos. Pagal pateiktą Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą 2012-10-19 Nr.A-3887( b.l. 109-110) matyti, kad yra 2485 kv.m. laisvos žemės, šio skaičiaus atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba negali kvestionuoti ir atkuria tiek, kiek nurodo savivaldybė. Nepaneigtina, kad į likusią žemės dalį ,kiek nepatenka į minimą skaičių, gali būti formuojamas kitas žemės sklypas. Įvertinant ir priimtą 2012-01-27 Kauno apygardos administracinio teismo sprendimą (b.l.

377)kitus byloje esančius dokumentus, pateiktus šalių atsiliepimus (b.l.119,121,135 I tom., b.l.55 II tom.) , patikslintas prevencinis ieškinys atmestinas. Iš ieškovės priteistinos procesinių dokumentų įteikimo, bylinėjimosi išlaidos valstybei. Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 str., 264 str., 265 str., 268 str., 270 str..92,96str.str. teismas

Nutarė

4Ieškovės K. S. patikslintą prevencinį ieškinį atmesti. Priteisti iš ieškovės K. S.,44 Lt.(aštuoniolika litų 44ct) išlaidų valstybei, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinė mokesčių inspekcija, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) Swedbank AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660). Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai