Byla 2-14458-600/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė, sekretoriaujant Barbarai Sienkievič, dalyvaujant ieškovo BIGBANK AS atstovei Ievai Valūnienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Bigbank AS ieškinį atsakovei D. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su reikalavimu priteisti iš atsakovės 5693,02 Lt negrąžinto kredito, 1449,37 Lt palūkanų, 2004,78 Lt delspinigių, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2009-08-11 šalys sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 0900763/16ba, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 7000,00 Lt kreditą su sutartinėmis metinėmis palūkanomis, atsakovė įsipareigojo grąžinti skolą iki 2012-08-16 pagal mokėjimo grafiką, tačiau atsakovei nevykdant periodinių mokėjimų, po siųstų įspėjimų, 2011-03-02 sutartis vienašališkai buvo nutraukta. Atsakovės skolą ieškovui sudaro 5693,02 Lt negrąžintas kreditas, 1449,37 Lt nesumokėtos sutartinės palūkanos iki sutarties nutraukimo dienos, 2004,78 Lt delspinigiai (b.l. 2-3). Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje išdėstytas aplinkybes (b.l. 58-89).

3Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai per dideli. Prašo teismo sumažinti delspinigių dydį iki 0,02 proc., kas sudarytų 207,22 Lt sumą.

4Atsakovei apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b.l. 56), atsakovė į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežastys nežinomos, prašymų negauta, byla nagrinėjama atsakovei nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

5Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu parodė, kad prašo priteisti ieškinyje nurodytas sumas. Atsakovė su negrąžinta kredito suma ir palūkanomis sutinka. Nuo 2010 metų rugpjūčio mėnesio atsakovė nesumokėjo nė vienos įmokos. Prašomos netesybos yra sumažintos. Pagal kredito sutartį ieškovas turėjo teisę reikalauti didesnės netesybų sumos. Delspinigiai atlieka taip pat ir prevencinę funkciją.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovės 2009-08-11 buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 0900763/16ba, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 7000 Lt dydžio kreditą iki 2012-08-16, o atsakovė įsipareigojo grąžinti paimtą kreditą, kas mėnesį mokant nustatytą mėnesinį mokėjimą, bei mokėti 32,01 proc. metines palūkanas pagal kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiką (b.l. 25-29). 2010-11-24, 2010-12-29, 2011-02-02 atsakovei siųsti įspėjimai dėl sutarties nutraukimo, nevykdant sutartinių įsipareigojimų, 2011-03-02 raštu vartojimo kredito sutartis nutraukta (b.l. 36).

8Atsakovės įsiskolinimą pagal vartojimo kredito sutartį sudaro 5693,02 Lt negrąžintas kreditas, 1449,37Lt nesumokėtos sutartinės palūkanos ir 2004,78 Lt delspinigiai (b.l.2-3). Byloje nepateikta įrodymų, jog paskolos gavėja būtų grąžinusi skolą ieškovui (CPK 178 str.). Teikdama atsiliepimą į ieškinį atsakovė neprieštaravo reikalaujamam kredito ir palūkanų įsiskolinimui (b.1.45).

9Šalių sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 0900763/16ba yra vartojimo sutartis (LR CK 1.39 str. 1 d., 6.886 str.). Pagal CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra,-vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal LR CK 6.881 str. kredito gavėjas privalo grąžinti kreditoriui gautą sumą ir mokėti palūkanas. Pagal vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 5.2. p. kredito davėjui nutraukus sutartį prieš terminą, kredito gavėjas įsipareigoja grąžinti visą kreditą bei sumokėti palūkanas iki sutarties nutraukimo dienos. Atsakovė šios prievolės tinkamai neįvykdė, negrąžino likusio kredito ir iki sutarties nutraukimo priskaičiuotų palūkanų, todėl privalo atlyginti ieškovo patirtus dėl šios prievolės netinkamo vykdymo nuostolius (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Ieškovas patiria nuostolius, nes dar nuo 2009 m. gruodžio mėn. negali naudotis likusio kredito ir priskaičiuotų palūkanų suma, už tai jam nėra atlyginama. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovės priteistina 5693,02 Lt negrąžinto kredito ir 1449,37 Lt palūkanų (b.1.2.,49,58).

10Atsakovė atsiliepime prašo teismo sumažinti nepagrįstai per dideles prašomas priteisti netesybas (delspinigius).

11Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, kuri sistemiškai taikoma su CK 6.258 straipsnio 3 dalimi, netesybos gali būti mažinamos jeigu jos neprotingai didelės, jeigu įvykdyta dalis prievolės. Sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, todėl teismas, vertindamas netesybų dydį ir jo atitiktį CK 6.73 straipsnio 2 daliai ir 6.258 straipsnio 3 daliai, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. individuali įmonė „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010). Netesybų, kaip civilinės atsakomybės, sumažinimą reglamentuoja CK 6.251 straipsnis, kuriame nustatyta, į ką turi būti atsižvelgiama, kai teismas nukrypsta nuo visiško nuostolių atlyginimo principo: atsakomybės prigimtis, šalių turtinė padėtis, tarpusavio santykiai, ar visiškas nuostolių atlyginimas nesukurs nepriimtinų ir sunkių padarinių. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad, sprendžiant dėl konkrečių netesybų dydžio, atsižvelgtina į tokius kriterijus: sutarties dalyko vertę, sutartinių santykių pobūdį (komercinis ar nekomercinis), neįvykdytos prievolės terminą, priskaičiuotą delspinigių (netesybų) sumą, šalių sąžiningumą ir kitas aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 17 d. nutartį civilinėje byloje S. J. v. A. P., bylos Nr. 3K-3-1190/2003). Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

12Nagrinėjamu atveju sutartinės netesybos buvo nustatytos 0,5 proc. už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, tuomet metinė palūkanų norma sudarytų 182 proc. sutarties kainos. Ieškovo pateiktoje delspinigių skaičiavimo lentelėje nurodyta, kad atsakovo ieškovei mokėtina delspinigių suma sudaro 5180,65 Lt, tačiau paaiškina, kad prašo priteisti mažesnę delspinigių sumą, nei nurodyta lentelėje, t.y. 2004,78 Lt dydžio delspinigių. Nagrinėjamas ginčas yra susijęs su vartojimo kredito sutartimi ir atsakovei turi būti taikoma įstatyme nustatyta vartotojo teisių apsauga (CK 1.5 str., 6.188 str.). Pagal Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalį, pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Konstatuotina, kad yra pagrindas delspinigių dydį sumažinti, nes priešingu atveju būtų sudaromos sąlygos ieškovui nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaita. Nagrinėjamos bylos atveju vertinant netesybų dydį taip pat atsižvelgtina į tai, kad pagal sutartį suteikta paskola nebuvo didelė (7 000 Lt), kurios dalis yra sumokėta (likusi skola 5693,02 LT). Ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma (2004,78 Lt), sudaro beveik pusę likusio įsiskolinimo. Teismas konstatuoja, kad 0,2 proc. delspinigių dydis, nors ir sumažinta delspinigių norma nuo 0,5 proc. iki 0,2 proc., palyginti su negrąžintos paskolos dydžiu ir atsižvelgiant į jos neatlygintinumą ir negrąžinimo terminą, laikytinas per didelis, juolab, kad susiklostė vartojimo santykiai. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovui iš atsakovės priteistina 0,05 proc. delspinigių nuo visos laiku nesumokėtos sumos už šešis mėnesius, t. y. 182 d., iš viso 518,06 Lt delspinigių (5693,02 x 0,05 proc. x 182 d.).

13Pagal CK 6.37 str. ir 6.210 str. 1 d. ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 7660,45 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2012-08-09, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškovui iš atsakovės proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 230,16 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 2 d.).

15Kadangi iš atsakovės priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (7,72 Lt) yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali 10,00 Lt suma, todėl nepriteisiamos.

16Teisėja, vadovaudamasi LR ( - ) str., 270 str., 279 str.,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti ieškovui Bigbank AS, j.a.k. 10183757, iš atsakovės D. K., a.k. ( - ), 5693,02 Lt negrąžinto kredito, 1449,37 Lt palūkanų už negrąžintą kreditą, 518,06 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 7660,45 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2012-08-09, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 230,16 Lt bylinėjimosi išlaidų.

19Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

20Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai