Byla 2-12781-775/2012
Dėl skolos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Ūkio banko lizingas“ patikslintą ieškinį atsakovei N. K. dėl skolos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašo pratęsti terminą pareikšti reikalavimą dėl skolos priteisimo bei priteisti iš atsakovės 2394,39 Lt skolą, 5 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l.31-32). Nurodė, jog 2007-12-13 ieškovas su Z. M. sudarė Ūkio banko lizingo kortelės su kredito limitu sutartį Nr. T712026714, pagal kurią ieškovas jai suteikė kreditą. Z. M. įsipareigojo grąžinti kreditą sutartyje nustatyta tvarka kiekvieną mėnesį įnešdama lėšas į ieškovo nurodytą kortelės sąskaitą. 2007-08-16 ieškovas su Z. M. sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. 708651635, pagal kurią išperkamosios nuomos būdu Z. M. įsigijo prekių ir įsipareigojo už prekes sumokėti bendrą turto finansuojamą sumą. Finansiniai įsipareigojimai nebuvo vykdomi, todėl sutartys buvo nutrauktos. Administruojant skolą sužinota, jog Z. M. 2010-12-31 mirė. Po jos mirties palikimą priėmė N. K., todėl ji atsako už mirusiosios skolas. 2011-10-25 ieškovas išsiuntė atsakovei raštą dėl kreditorinio reikalavimo, tačiau iki šiol skola nesumokėta. Atsakovė yra skolinga ieškovui pagal kortelės sutartį 1173,86 Lt, iš jų 855,31 Lt pradelstų mokėjimų, 307,91 Lt delspinigių ir 10,64 Lt pašto išlaidų, o pagal išperkamosios nuomos sutartį – 1220,53, iš jų 888,61 Lt pradelstų mokėjimų, 319,90 Lt delspinigių ir 12,02 Lt pašto išlaidų. Kadangi ieškovas praleido terminą pareikšti reikalavimą palikimą priėmusiam įpėdiniui, prašo jį pratęsti, nes jį praleido dėl svarbių priežasčių. Apie palikėjos mirtį ieškovas sužinojo tik 2011 m. balandžio mėn., o apie palikimą priėmusį įpėdinį sužinojo tik gavę informaciją iš notaro.

3Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, apie teisme iškeltą bylą jai pranešta asmeniškai, CPK 123 str. 1 d. nustatyta tvarka (b.l.37), ieškovas prašo priimti sprendimą už akių (b.l.32). Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Nustatyta, jog 2007-12-13 ieškovas ir Z. M. sudarė Ūkio banko lizingo kortelės su kredito limitu sutartį Nr. T712026714, pagal kurią ieškovas jai suteikė 2500 Lt kredito limitą. Z. M. įsipareigojo grąžinti kreditą sutartyje nustatyta tvarka kiekvieną mėnesį įnešdama lėšas į ieškovo nurodytą kortelės sąskaitą. 2007-08-16 ieškovas su Z. M. sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. 708651635, pagal kurią išperkamosios nuomos būdu Z. M. įsigijo baldų ir įsipareigojo už juos sumokėti bendrą turto finansuojamą sumą. Z. M. savo įsipareigojimų neįvykdė, į pranešimus nereagavo. Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro raštas patvirtina, jog Z. M. 2010-04-02 mirė, po jos mirties palikimą priėmė jos dukra N. K.. Ieškovas reiškia reikalavimą palikimą priėmusiai įpėdiniai. Atsakovė yra skolinga ieškovui pagal kortelės sutartį 1173,86 Lt, iš jų 855,31 Lt pradelstų mokėjimų, 307,91 Lt delspinigių ir 10,64 Lt pašto išlaidų, o pagal išperkamosios nuomos sutartį – 1220,53, iš jų 888,61 Lt pradelstų mokėjimų, 319,90 Lt delspinigių ir 12,02 Lt pašto išlaidų. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: įsiskolinimo paskaičiavimai (b.l.5, 7), lizingo kortelės su kredito limitu sutartis (b.l.9-10), prašymas kortelei gauti (b.l.11), išperkamosios nuomos sutartis (b.l.12-13), pranešimai (b.l.14-17), notarės raštas (b.l.18), reikalavimas (b.l.19), atsakovė prieštaravimų nepareiškė, kitokių duomenų byloje nėra.

6Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą, todėl priimtinas sprendimas už akių, kuriuo ieškinys tenkintinas. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytais terminais (CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200, 6.205 str.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jeigu yra nevykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos. Atsakovė po savo motinos mirties paveldėjo jos turtą, todėl atsako už palikėjo skolas visu savo turtu (CK 5.52 str.).

7Pagal CK 5.63 str. palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams. Teismas gali pratęsti šį terminą, jeigu jis buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai. Z. M. mirė 2010-04-02, jos palikimą priėmė dukra N. K., tačiau ieškovas reikalavimą priėmusiai palikimą įpėdiniai pareiškė tik 2011-10-25 (b.l.19), t.y. praleidus trijų mėnesių terminą. Ieškovas prašo šį terminą pratęsti. Teismas spręsdamas termino pratęsimo klausimą, atsižvelgia į tai, jog apie skolininkės mirtį ieškovas sužinojo tik 2011 m. balandžio mėn., o apie palikimą priėmusią įpėdinę tik 2011-05-02, iš notaro gavus duomenis apie tai, todėl laikytina, kad 3 mėnesių terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, terminas pratęstinas (CK 5.63 str. 4 d.).

8Atsakovė pretenzijų ieškovui nepareiškė, sutarčių sąlygų iki šiol neįvykdė, todėl iš atsakovės ieškovui priteistina bendra skolos suma – 2394,39 Lt (LR CK 5.63 str., 6.1 str., 6.2 str., 6.38 str., 6.245 str., 6.256 str., 6.258 str., 6.260 str., 6.881 str.).

9CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, įstatymas (CK 6.210 str.) numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-08-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str.).

10Patenkinus patikslintą ieškinį, iš atsakovės ieškovui priteistinos 214,00 Lt žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

11Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., 279 str. 2d., teismas

Nutarė

12Patikslintą ieškinį tenkinti.

13Pratęsti ieškovui terminą pareikšti reikalavimą Z. M. palikimą priėmusiai įpėdiniai N. K..

14Priteisti iš atsakovės N. K., gim. 1983-10-19, ieškovui UAB „Ūkio banko lizingas“, į.k. 234995490, buveinės adresas K. Donelaičio g. 60, 44248 Kaunas, a.s. LT19 7011 7000 2246 7835, AB „Ūkio bankas“, banko kodas 70117, 2394,39 Lt (du tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt keturi litai 39 ct) skolą, 5 (penki) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-08-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 214,00 Lt (du šimtai keturiolika litų) žyminį mokestį.

15Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2,3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai