Byla 2-18737-429/2012
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė rašytinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lindorff Oy, juridinio asmens kodas 0140351-4, veikiančio per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, kodas 111882842, ieškinį atsakovui V. R., a. k. ( - ) dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 365,07 Lt skolos, 133,62 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 72,00 Lt žyminio mokesčio ir 423,50 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti CPK 123 str. 1 d. tvarka asmeniškai pasirašant 2012 11 21 (b.l. 25), atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str.). Ieškovas ieškinyje yra nurodęs, kad prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamieji procesiniai dokumentai. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d.,153 str. 2d., 285 str., 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ( - ) atsakovas su pradiniu kreditoriumi UAB „Ūkio banko lizingas“ sudarė Išperkamosios nuomos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią pradinis kreditorius atsakovui perdavė valdyti ir naudotis jo pasirinktas prekes, atsakovas įsipareigojo nustatytu įmokų grąžinimo grafiku mokėti daiktų kainą, kredito palūkanas ir kitus sutartimi nustatytus mokesčius. Atsakovui sutarties tinkamai nevykdant, pradinis kreditorius ją nutraukė, atsakovas jam liko skolingas 365,07 Lt. Pradinis kreditorius ir ieškovas 2008 02 22 sudarė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kurios pagrindu reikalavimo teisę iš pradinio kreditoriaus perėmė ieškovas. Ieškovas nurodo, kad apie reikalavimo perleidimą atsakovas buvo informuotas rašytiniu pranešimu paštu, tačiau šią aplinkybę pagrindžiančių įrodymų į bylą nepateikė, todėl teismas daro išvadą, kad atsakovas apie reikalavimo perleidimą informuotas tinkamai civilinio proceso tvarka atsakovui gavus ieškinį su priedais (CPK 130 str., CK 6.109 str. 1 d., 7 d.).

6Ieškovas savo reikalavimus grindžia šiais tašytiniais įrodymais: išperkamosios nuomos sutartimi Nr. ( - ) ir jos priedu (b. l. 6-7, 8), Reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 1 ir jos priedu (b. l. 9, 10-12), mokėjimo nurodymu apie žyminio mokesčio sumokėjimą ir išlaidas advokato pagalbai apmokėti (b. l. 5, 14).

7Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą atsakovui už akių. Ieškovo ieškinys dalyje dėl skolos ir palūkanų priteisimo tenkintinas, jo naudai iš atsakovo priteistina 365,07 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str., 6.59 str., 6.109 str., 6.210 str.).

8Ieškovas prašo jo naudai iš atsakovo priteisti 133,62 Lt delspinigių nuo perleistos skolos sumos. Reikalavimo perleidimo sutartimi pradinis kreditorius ieškovui perleido reikalavimą į atsakovo 365,07 Lt skolą ir 445,38 Lt delspinigių. Ieškovas atsakovui už 183 dienas paskaičiavo Išperkamosios nuomos sutarties 11.1. punkte numatyto 0,2 procento dydžio delspinigius už pradelstą atsiskaityti laiką, kurie sudaro 133,62 Lt. Ieškovui perėmus reikalavimo teisę atsakovo atžvilgiu, kartu su teise reikalauti sumokėti susidariusią skolą už suteiktas paslaugas ieškovui perėjo ir teisė reikalauti iš atsakovo delspinigių, dėl kurių atsakovas susitarė su pradiniu kreditoriumi.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D.individuali įmonė „Aujama“).

10Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo jis patyrė prašomų priteisti delspinigių sumos dydžio nuostolių. Atsižvelgiama į tai, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai sudaro 36,60 procentus prašomos priteisti perimtos susidariusios skolos sumos. Be to, atsižvelgiama į išperkamosios nuomos sutarties sudarymo aplinkybes, į tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, sutartį sudarė prisijungdamas prie pradinio kreditoriaus UAB „Ūkio banko lizingas“ paruoštų standartinių sutarties sąlygų ir turėjo ribotas galimybes dėl jų derėtis, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovo prašomi jo naudai priteisti 133,62 Lt sumos delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos. Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai pilnai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos du kartus iki 66,81 Lt ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius, likusi dalis ieškinio dėl delspinigių priteisimo atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

11Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, t.y. 72,00 Lt žyminio mokesčio ir 423,50 Lt išlaidų advokato pagalbai. Ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos nemažintinos proporcingai tenkintų reikalavimų daliai, nes nuo tenkintų reikalavimų dalies turi būti sumokėtas minimalus įstatymo nustatyto dydžio žyminis mokestis, o išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra susijusios su ieškovo procesinių dokumentų rengimu (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 93 str., CK 1.5 str.). Iš atsakovo valstybei nepriteistina 9,09 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kadangi ši suma nėra didesnė nei 10,00 Lt (CPK 88 str. 1d. 3 p., 96 str.).

12Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo V. R., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovo Lindorff Oy, juridinio asmens kodas 0140351-4, Yliopistonkatu 30, Turku, Suomija, veikiančio per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, įmonės kodas 111882842, buveinė Lvovo g. 25, Vilniuje, a.s. Nr. ( - ) Nordea Bank Finland Plc. Lietuvos skyriuje, naudai 365,07 Lt (tris šimtus šešiasdešimt penkis Lt 07 ct) skolos, 66,81 Lt (šešiasdešimt šešis Lt 81 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (431,88 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012 10 31) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 72,00 Lt (septyniasdešimt du Lt 00 ct) žyminio mokesčio ir 423,50 Lt (keturis šimtus dvidešimt tris Lt 50 ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2d. ir 3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai