Byla e2YT-407-633/2018
Dėl mokestinės nepriemokos, užtikrintos priverstine hipoteka, išieškojimo iš įkeisto turto, vykdymo procese VMI prašymą nustatyti skolininko K. C. dalį jo bendroje su sutuoktine A. C. nuosavybėje Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 667 str. 1 d. tvarka, su suinteresuotais asmenimis skolininku K. C., jo (skolininko) sutuoktine A. C. ir antstoliu A. M

1Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teisėjas Algis Vieraitis,

2sekretoriaujant D. B., dalyvaujant : pareiškėjo (išieškotojo) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) atstovui A. B., suinteresuoto asmens (skolininko sutuoktinės) A. C. atstovei advokato padėjėjai L. A., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo išieškotojo jo paties sprendimo dėl mokestinės nepriemokos, užtikrintos priverstine hipoteka, išieškojimo iš įkeisto turto, vykdymo procese VMI prašymą nustatyti skolininko K. C. dalį jo bendroje su sutuoktine A. C. nuosavybėje Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 667 str. 1 d. tvarka, su suinteresuotais asmenimis skolininku K. C., jo (skolininko) sutuoktine A. C. ir antstoliu A. M..

3Teismas

Nustatė

4I. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimai (bylos esmė).

51.

6Pareiškėja išieškotoja VMI prašo teismą CPK 667 str. 1 d. pagrindu nustatyti jos skolininko antstolio A. M. vykdomojoje byloje Nr. ( - ) pagal 2015-10-19 VMI sprendimą Nr. ( - ) išieškoti 5420,61 Eur mokestinę nepriemoką, užtikrintą priverstine hipoteka (įkeitimu), iš įkeisto turto K. C. ½ (50 proc.) dalį jo bendroje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje su sutuoktine A. C. – 45,64 kv. m. bendro ploto su 14,97 kv. m. rūsiu, unikalus Nr. ( - ), bute, esančiame ( - ) (toliau – ginčo bute).

7II. Dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimai

82.

9Pareiškėja VMI nurodė prašyme bei per atstovą papildomai teismo posėdyje paaiškino, kad nagrinėjamu prašymu ji siekianti greito ir ekonomiško priverstine hipoteka (įkeitimu) užtikrintos mokestinės nepriemokos išieškojimo priverstinio įvykdymo, kuriame ji yra išieškotoja. Priverstinai vykdydamas jos, pareiškėjos, sprendimą dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo, suinteresuotas asmuo antstolis A. M. areštavo ginčo butą, o kadangi jis įgytas skolininkui esant santuokoje su suinteresuotu asmeniu A. C., pasiūlė jai, išieškotojai, per 30 dienų kreiptis į teismą dėl skolininko dalies šioje bendroje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje nustatymo, ką ji ir padarė. Pareiškėjos nuomone šios bylos situacijoje nėra pakankamo faktinio pagrindo suinteresuotų asmenų skolininko ir jo sutuoktinės reikalavimu nukrypti nuo įstatymu nustatytos jų lygių dalių ginčo turte prezumpcijos jų prašoma apimtimi – pareiškėjos nuomone pagal bylos aplinkybes būtų teisinga arba visai nenukrypti nuo prezumpcijos, nustatant dalis lygiomis, t. y. po ½, arba jeigu ir nukrypti skolininko sutuoktinės ir ginčo bute gyvenančio moksleivio jų vaiko interesais, tai nedidesniu santykiu nei 1/3 skolininko dalimi (2/3 dalys liktų skolininko sutuoktinei), kadangi ginčo bute gyvenantis skolininko ir jo sutuoktinės vaikas jau yra sulaukęs pilnametystės, be to, prijungtą civilinę bylą dėl ginčo buto pripažinimo asmenine L. C. nuosavybe nagrinėję teismai (Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų civilinė byla Nr. e2-219-714/2018) nenustatė fakto, kad ginčo butas būtų buvęs įgytas realizavus asmenines vienos L. C. pinigines lėšas.

103.

11Suinteresuoto asmens skolininko sutuoktinės L. C. atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad tiek ji, tiek L. C. šiuo metu (po 2018-04-09 Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-219-714/2018 įsiteisėjimo) sutinkančios, kad antstolio areštuotas ginčo butas yra jos su skolininku K. C. bendra jungtinė nuosavybė, taip pat sutinkančios, kad šiuo atveju yra tiek faktinis, tiek ir juridinis pagrindai spręsti dėl skolininko, L. C. sutuoktinio ir bendraturčio, dalies ginčo bute nustatymo. Tačiau jos nesutinkančios, kad bendraturčių dalys, kaip buvo paprašyta pirminiu VMI pareiškimu teismui, būtų nustatytos lygiomis, kadangi jų vertinimu yra pakankamo pagrindo nukrypti nuo įstatyminės lygių sutuoktinių dalių jų bendroje nuosavybėje prezumpcijos ginčo bute gyvenančio nors jau sulaukusio nepilnametystės, tačiau dar moksleivio vaiko interesais tuo atveju, jeigu ginčo butas ateityje būtų atidalintas natūra - didesne šeimai po atidalinimo liksiančia dalimi būtų labiau užtikrinti ne tik bendraturtės L. C., tačiau ir šio vaiko interesai, mat kito alternatyvaus būsto šeima neturi. Be to, tokio nukrypimo jų nuomone reikalauja ir aplinkybė, jog ginčo buto įgijimu, langų, durų remontu (pagerinimu) ir išlaikymu (administravimo ir eksploatavimo mokesčių mokėjimu) daugiau rūpinosi ir tam skyrė daugiau pasiskolintų ir uždirbtų lėšų būtent L. C., o ne sutuoktinis, pareiškėjos skolininkas. Šios dvi aplinkybės jų nuomone sudarančios pakankamą pagrindą nukrypimui nuo aptariamos prezumpcijos L. C. naudai, skolininko K. C. dalį ginčo bute nustatant 1/4, nors iš esmės būtų priimtinas ir nukrypimas mažesniu mastu, kad ir teisme pasiūlytas pareiškėjos atstovo (1/3 dalimi).

124.

13Suinteresuotas asmuo skolininkas K. C. atsiliepimu į pareiškimą, pateiktu ir priimtu iki 2018-04-09 Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-219-714/2018 priėmimo ir įsiteisėjimo, nurodė, jog su pareiškėjo reikalavimu nesutinkantis, nes laikosi pozicijos, jog ginčo butas yra asmeninė vienos jo sutuoktinės L. C. nuosavybė. Suinteresuotas asmuo taip pat pareiškė, jog buto įsigijimu, remontu, išlaikymu ir priežiūra rūpinosi ir rūpinasi viena sutuoktinė L. C. (elektroninės bylos lapas (toliau – e. b. l.) 8).

145.

15Suinteresuotas asmuo antstolis A. M. atsiliepimo į pareiškimą nepateikė, bylos nagrinėjime teisme nedalyvavo, prieštaravimų pareiškėjo reikalavimui jokia forma nepareiškė.

16III. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės

176.

18Iš proceso dalyvių paaiškinimų posėdyje, suinteresuoto asmens K. C. rašytinių paaiškinimų atsiliepime į pareiškimą, taip pat rašytinių šios, laikinai prijungtos Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų civilinės bylos Nr. e2-219-714/2018 bei ir vykdomosios bylos Nr. ( - ) duomenų teismas nustatė tokias reikšmingas bylai spręsti aplinkybes : nuo ( - ) skolininkas K. C. gyvena santuokoje su A. C., vedybų (ikivedybinės, povedybinės) sutarties nėra sudarę, santuokoje įgytas turtas notarine sutartimi nėra padalintas, todėl jam turi būti taikomas įstatymais nustatytas teisinis režimas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.87 str. 1 ir 2 d. d., 3.101 str.). 2015-10-19 pareiškėjos (VMI) sprendimu Nr. ( - ) nuspręsta iš priverstine hipoteka (įkeitimu) įkeisto suinteresuoto asmens K. C. turto išieškoti 5420,61 Eur jo, skolininko, mokestinę nepriemoką, priteista vykdyti natūra piniginė prievolė yra skolininko K. C. asmeninė. Skolininkui pareiškėjos (VMI) sprendimo neįvykdžius savanoriškai, antstolis A. M. išieškotojos VMI prašymu pradėjo priverstinį šio pareiškėjos 2015-10-19 sprendimo vykdymą (vykdomoji byla Nr. ( - ) (e. b. l. 1). 2017-10-03 antstolis areštavo ginčo butą, viešame nekilnojamo turto registre įregistruotą bendra jungtine skolininko K. C. ir suinteresuoto asmens A. C. nuosavybe ir 2017-11-13 pasiūlymu Nr. ( - ) pasiūlė išieškotojai, pareiškėjai VMI, per 30 dienų kreiptis į teismą CPK 667 str. tvarka, kad būtų nustatyta skolininko dalis ginčo bute, kaip bendroje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, pareiškėja šią procesinę teisę, nepraleisdama tam nustatyto termino, tinkamai realizavo 2017-12-08 pateikdama teismui nagrinėjamą prašymą. Skolininkas ir suinteresuotas asmuo A. C. nuo santuokos sudarymo gyvena kartu šeima, veda bendrą ūkį, gyvena ginčo bute, kito būsto gyventi nė vienas iš jų neturi, abu dirba. Ginčo bute kartu su tėvais gyvena jų sūnus E. C., gim. ( - ), kuris dar lanko bendrojo lavinimo mokyklą, dėl ugdymo proceso nedirba, savarankiškų pajamų negauta ir turto, įskaitant atskiro būsto gyventi, neturi – yra visiškai išlaikomas ir kitaip materialiai remiamas tėvų. Ginčo buto įgijimu, registravimu, jo remontu (langų, durų pakeitimu ir kt.) rūpinosi vienasmeniškai suinteresuotas asmuo A. C., padedama savo brolio Ž. L.. Be to, būtent A. C. asmeniškai rūpinasi buto priežiūra, moka administravimo ir eksploatavimo mokesčius bei kaupiamasis lėšas namui atnaujinti iš individualios darbinės veiklos gaunamomis pajamomis (suinteresuotų asmenų K. C. ir A. C. rašytiniai paaiškinimai, liudytojo Ž. L. parodymai teisme prijungtoje civilinėje byloje Nr. e2-219-714/2018, kurie pareiškėjos ir (ar) antstolio nebuvo nuginčyti ir ginčijami aplamai bei nėra paneigti kt. šios bei prijungtos bylų duomenimis (CPK 178 str., 182 str. 2 ir 5 p. p., 185 str. 1 d.).

19IV. Bylos aplinkybių vertinimas, taikytina teisė ir sprendimo teisiniai argumentai

207.

21CPK 667 str. 1 d. nustato išieškotojui procesinę teisę, gavus atitinkamą antstolio siūlymą, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo, o jeigu tokia nuosavybe yra nekilnojamas daiktas, - ir dėl naudojimosi nustatytina skolininko dalimi tvarkos nustatymo. Teismas pripažįsta, jog išieškotoja VMI šiomis aplinkybėmis turi reikalavimo teisę, tačiau ji tiek pagal įstatymus, tiek pagal jų išaiškinimus teismų praktikoje nelaikoma absoliučia, t. y. teismo gali būti ginama tik iš dalies arba ir visai atsisakoma ją ginti, be to, teismų praktika šios reikalavimo teisės realizavimui atskirais atvejais kelia specialius reikalavimus, pavyzdžiui, prašant nustatyti realiąją dalį bendroje nuosavybėje į nekilnojamąjį daiktą ar ją konkrečiai atidalinti, teismui turi būti teikiami kompetentingų specialistų parengti ir su įgaliotomis valstybės ar savivaldybės institucijomis suderinti specialūs planai, su kuriais turi būti susiejamas ir pats teismo sprendimas (nustatoma realioji dalis ar ji atidalinama pagal konkretų planą, kuris tampa neatsiejama teismo sprendimo dalimi).

228.

23CK 3.88 str. 1 ir 2 d. d. nuostatose įtvirtinta įstatyminė prezumpcija, jog turtas yra sutuoktinių bendra jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta kitaip, tarp jų : turtas, įgytas po santuokos sudarymo, bei pajamos, gautos ir gaunamos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno kurio iš jų darbinės veiklos, taip pat pensijos, pašalpos, kitos išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas. Laikinai prijungtoje byloje Nr. e2-219-714/2018 pirmos ir apeliacinės instancijų teismams atmetus suinteresuoto asmens A. C. ieškinį pripažinti ginčo butą jos asmenine nuosavybe, aptariama įstatymu nustatyta prezumpcija liko nenuneigta, be to, teismai konstatavo ir aplinkybes, kad, pirma, neįrodyta, jog buvo pinigų ginčo butui pirkti dovanojimo sandoris tarp dovanotojo Ž. L. ir apdovanotosios A. C., antra, neįrodyta, kad ginčo butas buvo įgytas (nupirktas) būtent už šiuo konkrečiu sandoriu A. C. asmeniškai įgytas lėšas. 2018-04-09 Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-219-714/2018 ir Kauno apygardos (apeliacinės instancijos) teismo 2018-10-15 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1337-390/2018 šiai bylai turi prejudicinę galią, todėl teismų nustatytos aplinkybės šioje byloje negali būti kvestionuojamos (CPK 182 str. 2 p.). Dėl šios priežasties teismas atmetą suinteresuoto asmens A. C. argumentą nustatyti skolininko dalį ginčo bute mažesnę dėl to, kad ginčo butas neva tai buvo įgytas realizavus jos asmenines (gautas dovanų) pinigines lėšas, kaip nepagrįstą.

249.

25Pagal įstatymo analogiją taikytina CK 3.116 str. 1 d. norma numato, jog sutuoktinių turtas gali būti padalintas (tolygu – nustatyta jų idealioji dalis, realioji dalis ar ji atidalinta) ir kreditorių reikalavimu, kaip šiuo atveju ir yra prašoma. CK 3.117 str. normose yra įtvirtinta lygių sutuoktinių dalių jų bendrame turte įstatyminė prezumpcija, nuo kurios teismui suteikta galia nukrypti tik tuomet, kai tokia galimybė yra numatyta šiame įstatyme. CK 3.123 str. 1 d. įstatymo leidėjas yra pateikęs pavyzdinį, tačiau nebaigtą sąrašą pripažįstamų svarbiomis aplinkybių, kuomet teismui suteikiama teisė nukrypti nuo sutuoktinių lygių dalių bendroje nuosavybėje principo. Teismas sprendžia, jog šiuo atveju tokiomis svarbiomis aplinkybėmis, kurių visuma visgi sudaro faktinį pagrindą nukrypimui nuo bendraturčių dalių lygybės principo, yra ginčo bute nuolat gyvenančio skolininko ir jo sutuoktinės sūnaus teisės ir teisėti interesai bei ženkliai didesnis vieno iš bendraturčių (A. C.) indėlis į ginčo turto įgijimą, teisinį registravimą, jo pagerinimą (remontą), kasdienį rūpinimąsi juo, o taip pat mokesčių jam išlaikyti ir atnaujinti mokėjimą. Nors pastaruoju atveju suinteresuoto asmens A. C. iš individualios darbinės veiklos gaunamos pajamos pagal nenuginčytą įstatyminę prezumpciją taip pat yra bendra jungtinė sutuoktinių nuosavybė, tačiau visgi sukuriama išimtinai vienos A. C. pastangomis, be to, reikšminga yra ir neturintis piniginės išraiškos kasdienis rūpinimasis einamu turto išlaikymu, laiko eikvojimas tam ir kt. Nors skolininko ir jo sutuoktinės sūnus jau yra sukakęs 18 metų, tačiau jis tebesimoko vidurinio lavinimo mokykloje, nedirba, nes dėl ugdymo proceso be žalos jam to daryti negali, savarankiškų pajamų, turto, būsto gyventi savarankiškai, neturi, todėl yra dar visiškai išlaikomas bei kitaip aprūpinamas būtent tėvų, kurie šiuo atveju bent jau kol kas patenkina ir poreikį būstui vieninteliame šeimos turimame ginčo bute. Nagrinėjamu atveju teismui kyla pareiga ne tik nustatyti protingą susikertančių išieškotojo ir skolininko, skolininko ir jo sutuoktinės, kaip bendraturčių, teisėtų interesų pusiausvyrą, jų kiekvieno teisėtų lūkesčių apgynimą, tačiau ir neproporcingai nepažeisti kitų asmenų, šiuo atveju, su skolininku gyvenančio jo moksleivio vaiko, kuris išlaikomas ir kurio kiti būtiniausi poreikiai, tame tarpe ir būstui, yra užtikrinami būtent skolininko ir jo sutuoktinės. Nors uzufruktas į ginčo butą kartu su skolininku gyvenančiam jo sūnui nėra nustatytas įstatymu bei nėra tai padaryta ir teismo sprendimu ar notarinės formos rašytiniu ir registruotinu sandoriu (CK 4.147 str. 1 ir 2 d. d.), tačiau tokia ginčo buto savininkų valia yra akivaizdi iš jų bei jų sūnaus veiksmų (konkliudentinių veiksmų) ir faktinės situacijos, atitinkančios būtent uzufrukto požymius.

2610.

27Dėl nukrypimo nuo įstatyminės lygių dalių bendrame turte prezumpcijos principo masto. Bylą nagrinėjant teisme tapo akivaizdu, kad tiek išieškotoją, tiek skolininką ir jo bendraturtę iš esmės patenkintų sprendimas skolininko dalį ginčo bute nustatyti 1/3. Teismo vertinimu, tokio masto nukrypimas nuo dalių tarp bendrasavininkių lygybės kriterijaus nagrinėjamoje situacijoje bus visiškai priimtinas, teisėtas CK 3.117 str. 1 ir 2 d. d., 3.123 str. 1-4 d. d. požiūriu bei protingas, teisingas ir sąžiningas CK 1.5 str. 4 d. prasme, nelikus esminio ginčo, leis pasiekti protingą pusiausvyrą tarp susidūrusių kreditoriaus ir skolininko interesų ir laiduos proporcingą kreditoriaus teisių gynimui trečiųjų asmenų – skolininko sutuoktinės ir bendraturtės bei ginčo bute kartu su jais gyvenančio skolininko ir bendraturtės sūnaus, kaip šeimos nario, teisių ir teisėtų interesų suvaržymą (CK 1.2 str. 1 d., 1.136 str. 1 d., 1.137 str. 5 d., 1.138 str. 1 p.). Taigi išieškotojos pareiškimas patenkintinas dalinai.

2811.

29Bylinėjimosi išlaidų atlyginimas valstybei nepriteistinas (CPK 443 str.6 d.), byloje dalyvaujantys asmenys priešinių reikalavimų vienas kitam atlyginti bylinėjimosi išlaidų nepareiškė, todėl tokios išlaidos nepaskirstomos (CPK 93 str. 1 d.).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 593, 667 str. str.,

Nutarė

31Pareiškimą patenkinti dalinai.

32Nustatyti, kad skolininkui antstolio A. M. vykdomojoje byloje Nr. ( - ) K. C., asmens kodas – ( - ) nuosavybės teise priklauso 1/3 dalis buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ).

33Ši nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teisėjas Algis Vieraitis,... 2. sekretoriaujant D. B., dalyvaujant : pareiškėjo (išieškotojo) Valstybinės... 3. Teismas... 4. I. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimai (bylos esmė).... 5. 1.... 6. Pareiškėja išieškotoja VMI prašo teismą CPK 667 str. 1 d. pagrindu... 7. II. Dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimai... 8. 2.... 9. Pareiškėja VMI nurodė prašyme bei per atstovą papildomai teismo posėdyje... 10. 3.... 11. Suinteresuoto asmens skolininko sutuoktinės L. C. atstovė teismo posėdyje... 12. 4.... 13. Suinteresuotas asmuo skolininkas K. C. atsiliepimu į pareiškimą, pateiktu ir... 14. 5.... 15. Suinteresuotas asmuo antstolis A. M. atsiliepimo į pareiškimą nepateikė,... 16. III. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės... 17. 6.... 18. Iš proceso dalyvių paaiškinimų posėdyje, suinteresuoto asmens K. C.... 19. IV. Bylos aplinkybių vertinimas, taikytina teisė ir sprendimo teisiniai... 20. 7.... 21. CPK 667 str. 1 d. nustato išieškotojui procesinę teisę, gavus atitinkamą... 22. 8.... 23. CK 3.88 str. 1 ir 2 d. d. nuostatose įtvirtinta įstatyminė prezumpcija, jog... 24. 9.... 25. Pagal įstatymo analogiją taikytina CK 3.116 str. 1 d. norma numato, jog... 26. 10.... 27. Dėl nukrypimo nuo įstatyminės lygių dalių bendrame turte prezumpcijos... 28. 11.... 29. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimas valstybei nepriteistinas (CPK 443 str.6... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 593, 667 str. str.,... 31. Pareiškimą patenkinti dalinai.... 32. Nustatyti, kad skolininkui antstolio A. M. vykdomojoje byloje Nr. ( - ) K. C.,... 33. Ši nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju...