Byla e2SP-4453-985/2019
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo palikėjo įpėdiniams

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida Navickienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo palikėjo įpėdiniams.

3Teismas

Nustatė

4teisme gautas prašymas patvirtinti 1379,13 Eur dydžio turtinį reikalavimo faktą mirusio palikėjo A. S. įpėdiniams, o jų nesant – Lietuvos Respublikos valstybei, kuri atsako už palikėjo skolas neviršydama jai perėjusio turto tikrosios vertės. Nutarties kopiją išsiųsti palikimo atsiradimo vietą aptarnaujančiam notarų biurui.

5Pareiškėja nurodo, kad Marijampolės rajono apylinkės teismas ( - ) baudžiamojoje byloje pripažino A. S. kaltu. Teismas nustatė, kad A. S. neatsargiai vairuodamas nedavė kelio priešinga kryptimi važiavusiam automobiliui, vairuojamam A. V., dėl ko transporto priemonės susidūrė; Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos A. V. dėl eismo įvykio metu patirtų sužalojimų 55 proc. darbingumo lygį. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius išmokėjo 1399,49 Eur dydžio valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją; Marijampolės rajono apylinkės teismas ( - ) priteisė iš atsakovo A. S. 1399,49 Eur žalos atlyginimą ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui. Marijampolės rajono apylinkės teismas ( - ) išdavė vykdomąjį dokumentą.

6Gyventojų registro duomenimis A. S. ( - ) mirė. Mirties dieną palikėjas turėjo likusią neįvykdytą 1379,13 Eur turtinę prievolę kreditorei.

7Prašymas tenkintinas.

8Bylos duomenimis nustatyta, jog Marijampolės rajono apylinkės teismas ( - ) baudžiamojoje byloje Nr. 1-490-564/2013 pripažino A. S. kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 5 dalyje ir paskyrė jam 3 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, atidedant laisvės atėmimo bausmės vykdymą 2 metams. Teismas nustatė, kad A. S. ( - ) kelyje Marijampolė-Kalvarija, neatsargiai vairuodamas automobilį, nedavė kelio priešinga kryptimi tiesiai važiavusiam automobiliui, vairuojamam A. V., dėl ko transporto priemonės susidūrė.

9Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nukentėjusiajam A. V. dėl ( - ) eismo įvykio metu patirtų sužalojimų 55 proc. darbingumo lygį. Dėl šios priežasties Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius laikotarpiu nuo 2013 m. lapkričio 18 d. iki 2017 m. lapkričio 30 d. kartu su nepriemoka nukentėjusiajam eismo įvykio metu A. V. išmokėjo 1399,49 Eur dydžio valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.263 straipsnio 2 dalis numato, kad žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais - ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio (CK 6.280 straipsnio 1 dalis). Draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusį asmenį mokėjo žalą padaręs asmuo (CK 6.290 straipsnio 3 dalis). Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio 1 dalis numato, kad fiziniai asmenys, kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta turtinė žala Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

11Marijampolės rajono apylinkės teismas ( - ) įsiteisėjusiu sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-6059-329/2017 priteisė iš atsakovo A. S. 1399,49 Eur žalos atlyginimą ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui. Marijampolės rajono apylinkės teismas ( - ) išdavė vykdomąjį dokumentą civilinėje byloje Nr. e2-6059-329/2017, kurio vykdymas buvo perduotas antstolei Svajonei Žukaitienei (vykdomosios bylos Nr. 0076/17/02039).

12Pareiškėjos pateikta Gyventojų registro tarnybos informacija patvirtina, jog ( - ) A. S. mirė. Palikėjas įsipareigojimų pareiškėjai iki galo nėra įvykdęs, likęs skolingas 1399,49 Eur.

13Kadangi palikėjo įpėdiniai nėra žinomi, pareiškėja reiškia kreditorinį reikalavimą palikėjo įpėdiniams teisme remdamasi CK 5.63 straipsnio 1 dalimi, CPK XXXIX skyriuje nustatyta tvarka dėl paveldėjimo procedūrų taikymo.

14Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytu, savo reikalavimus kreditorius gali reikšti tiesiogiai įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo priėmimo administratoriui, arba pareikšti ieškinį teisme dėl paveldimo turto. Kai nėra paskirtų nei testamento vykdytojo, nei palikimo administratoriaus, kreditorių reikalavimai pareiškiami palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismui.

15Palikimo atsiradimo vieta laikoma paskutinė nuolatinė palikėjo gyvenamoji vieta, kuri nustatoma pagal CK 2.17 straipsnio l dalį (CK 5.4 straipsnio l dalis). Palikėjo paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – ( - ).

16Kreditorės reikalavimo pareiškimo per CK 5.63 straipsnyje įtvirtintą 3 mėnesių terminą tikslas yra suteikti įpėdiniui informaciją apie palikėjo kreditorių turtines pretenzijas į palikėjo turtą, nes ji padeda apsispręsti, ar priimti palikimą ir kokiu būdu. Kreditorė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius informavimo veiksmą atliko per 3 mėnesių terminą, todėl yra pagrindas ją pripažinti tinkamai įgyvendinusia savo teisę reikalauti, kad A. S. įpėdiniai patenkintų jos turtines pretenzijas.

17Atsižvelgiant į tai, kad kreditorės pareiškimas teismui dėl paveldėjimo procedūrų taikymo yra informacinio pobūdžio ir nagrinėjamas CPK XXXIX skyriuje nustatyta supaprastinto proceso tvarka, teismas palikėjo skolos pagrįstumo klausimo nenagrinėja, o tik patvirtina faktą apie pareiškėjo reiškiamą turtinį reikalavimą palikėjo A. S. įpėdiniams (CK 5.63 straipsnis). Jeigu įpėdinis tokio reikalavimo netenkina ar nepripažįsta, kreditorius turi teisę pareikšti ieškinį konkrečiam įpėdiniui dėl skolos priteisimo pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-546/2006).

18Teismo iniciatyva gautais Testamento registro išrašo duomenimis nustatyta, jog mirus palikėjui A. S., ( - ) palikimo priėmimo ar atsisakymo faktas nėra įregistruotas, todėl nėra žinomi palikėjo įpėdiniai. Byloje esant pateiktiems duomenims apie paskutinę mirusiojo A. S. gyvenamąją vietą, ši nutartis siunčiama Marijampolės savivaldybės 7-ojo notaro biurui, kad apie teismo patvirtintą kreditorinio reikalavimo pareiškimo faktą būtų informuotas kiekvienas fizinis ir juridinis asmuo, kuris yra kreipęsis ar kreipsis dėl palikėjo A. S. palikimo priėmimo, neatsižvelgiant į paveldėjimo pagrindą ir būdą.

19Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, prašymas tenkintinas, patvirtintinas faktas apie pareiškėjos reiškiamą turtinį reikalavimą palikėjo įpėdiniams.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.63 straipsnio 1 dalimi, civilinio proceso kodekso 290-291 straipsnio, 582 straipsnio 6 dalimi,

Nutarė

21prašymą tenkinti.

22Patvirtinti pareiškėjos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus, juridinio asmens kodas 188677622, 1379,13 Eur (vieno tūkstančio trijų šimtų septyniasdešimt devynių eurų 13 ct) kreditorinį reikalavimą palikėjo A. S., asmens kodas ( - ) mirusio ( - ), paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), įpėdiniams.

23Nutarties patvirtintą kopiją siųsti pareiškėjai, palikimo atsiradimo vietą aptarnaujančiam notarų biurui – Marijampolės savivaldybės 7-ajam notaro biurui, esančiam Vytauto g. 13, Marijampolė.

24Nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos... 3. Teismas... 4. teisme gautas prašymas patvirtinti 1379,13 Eur dydžio turtinį reikalavimo... 5. Pareiškėja nurodo, kad Marijampolės rajono apylinkės teismas ( - )... 6. Gyventojų registro duomenimis A. S. ( - ) mirė. Mirties dieną palikėjas... 7. Prašymas tenkintinas.... 8. Bylos duomenimis nustatyta, jog Marijampolės rajono apylinkės teismas ( - )... 9. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.263 straipsnio 2 dalis... 11. Marijampolės rajono apylinkės teismas ( - ) įsiteisėjusiu sprendimu... 12. Pareiškėjos pateikta Gyventojų registro tarnybos informacija patvirtina, jog... 13. Kadangi palikėjo įpėdiniai nėra žinomi, pareiškėja reiškia kreditorinį... 14. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.63... 15. Palikimo atsiradimo vieta laikoma paskutinė nuolatinė palikėjo gyvenamoji... 16. Kreditorės reikalavimo pareiškimo per CK 5.63 straipsnyje įtvirtintą 3... 17. Atsižvelgiant į tai, kad kreditorės pareiškimas teismui dėl paveldėjimo... 18. Teismo iniciatyva gautais Testamento registro išrašo duomenimis nustatyta,... 19. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, prašymas tenkintinas, patvirtintinas... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.63 straipsnio 1 dalimi,... 21. prašymą tenkinti.... 22. Patvirtinti pareiškėjos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 23. Nutarties patvirtintą kopiją siųsti pareiškėjai, palikimo atsiradimo... 24. Nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....