Byla e2-120-549/2018
Dėl skolos priteisimo

1Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų teisėja Ingrida Krušienė

2sekretoriaujant Leokadijai Vaitilavičienei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Okreta“ atstovui direktoriui A. B.,

4atsakovui V. S.,

5teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Okreta“ ieškinį atsakovui V. S. dėl skolos priteisimo.

6Teismas

Nustatė

7ieškovė UAB „Okreta“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo V. S. 1096,20 Eur skolos bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė UAB „Okreta“ nurodo, kad 2014 m. gruodžio 1 d. tarp ieškovės ir atsakovo V. S. buvo sudaryta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr.157, pagal kurią ieškovė įsipareigojo išnuomoti atsakovui patalpas trijų metų laikotarpiui, o atsakovas V. S. įsipareigojo mokėti už patalpų nuomą bei naudoti patalpas pagal jų paskirtį. 2016 m. birželio 1 d. atsakovas V. S. nuomos sutartį nutraukė, todėl privalo mokėti ieškovei UAB „Okreta“ 2896,20 Eur baudos už sutarties nevykdymą (vienašalį sutarties nutraukimą). Atsakovas V. S. dalį, t.y. 1800 Eur baudos yra sumokėjęs, tačiau liko skolingas 1096,20 Eur. Atsakovui V. S. buvo siųstas pranešimas, susisiekta telefonu, tačiau atsakovas geranoriškai skolos nesumokėjo, todėl yra pagrindas priteisti likusią atsakovo V. S. ieškovei UAB „Okreta“ nesumokėtą dalį.

8Teismo posėdžio metu ieškovės UAB „Okreta“ atstovas A. B. palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė ieškinį tenkinti visiškai. Ieškovės atstovas A. B. paaiškino, kad patalpos atsakovui V. S. buvo išnuomotos komerciniais tikslais, t.y. siekiant iš to gauti pelną. Sutartyje buvo numatyta, jog patalpos išnuomojamos trejiems metams, o tuo atveju jeigu sutartis nutraukiama anksčiau termino (be priežasties) buvo numatyta 2896,20 Eur (10000 Lt) bauda. Atsakovas V. S. šią sąlygą puikiai žinojo ir sutiko su sutarties sąlygomis, todėl privalo sumokėti visą sumą. Kadangi atsakovas V. S. iniciatyvos nerodė, ilgą laiką likusios skolos nepadengė, todėl atstovo nuomone, nėra pagrindo jam likusios skolos sumokėjimą išdėstyti ilgesniam terminui. Taip pat ieškovės atstovas nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad sutartyje nenumatyta termino, per kurį turi būti sumokėta bauda, tačiau nuomos mokestis pagal sutartį buvo mokamas kas mėnesį, todėl jo nuomone ir netesybos, t.y. bauda turėjo būti sumokėta per mėnesį. Prašo teismo priteisti iš atsakovo V. S. skolą, taip pat 0,02 procentų delspinigių bei sumokėtą žyminį mokestį.

9Atsakovas V. S. teismui pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu sutinka iš dalies. Atsakovas V. S. nurodo, kad skola yra dalis baudos, pagal sutarties 5.7 p., t.y. už nuomos sutarties nutraukimą nepasibaigus sutartyje nustatytam terminui. Su ieškovės UAB „Okreta“ prašoma priteisti skola jis sutinka, tačiau atsižvelgiant į tai, kad sutartyje nebuvo numatytas baudos sumokėjimo terminas, jis mokėjo baudą dalimis, pagal finansines galimybes.

10Teismo posėdžio metu atsakovas V. S. su ieškiniu sutiko ir paaiškino, kad pasirašant patalpų nuomos sutartį jis susipažino ir žinojo apie sutarties 5.7. p. numatytas nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą pasekmes, t.y. kad privalės mokėti 10000 Lt baudą. Jis nenorėjo sudaryti nesklandumų ieškovei ir supranta, kad nutraukdamas sutartį prieš terminą, jis nepateisino ieškovės lūkesčių dėl pajamų gavimo už nuomą sutartyje nustatytą, t.y. 3 metų terminą, tačiau šios aplinkybės susiklostė dėl jo nepavykusio verslo, dėl ko jis neturėjo kitos išeities, kaip nutraukti sutartį prieš terminą. Atsižvelgiant į tai, kad sutartyje nebuvo numatyta per kokį terminą bauda turi būti sumokėta, todėl mokėjo baudą dalimis, pagal finansines galimybes. Prašo teismo jeigu yra galimybė išdėstyti likusios 1096,20 Eur skolos sumokėjimą dalimis.

11Ieškinys tenkintinas.

12Rašytiniais bylos duomenimis šalių paaiškinimais byloje nustatyta, kad 2014 m. gruodžio 1 d. tarp ieškovės UAB „Okreta“, atstovaujamos direktoriaus A. B., ir atsakovo V. S., sudaryta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr.157, pagal kurią ieškovė UAB „Okreta“ įsipareigojo perduoti atsakovui V. S. 138 kv. m. bendro ploto, prekybos paslaugoms teikti, patalpas, esančias ( - ), Kretingoje, tinkamas naudoti pagal paskirtį trijų metų laikotarpiui, terminą pradedant skaičiuoti nuo patalpų perdavimo nuomininkui dienos, t.y. 2015 m. kovo 2 d., o atsakovas V. S. įsipareigojo mokėti sutartyje nustatyto dydžio nuomos mokestį (už 1kv. m. 6 Lt+PVM=7,26 Lt už kv. m.x138 kv. m. /1001,88 Lt), taip pat mokėti už sunaudotą elektros energiją pagal skaičiuko duomenis (b.l. 12-15). 2016 m. birželio 1 d. tarp atsakovo V. S. ir ieškovės UAB „Okreta“ atstovaujamos direktoriaus A. B. sudaryta 2014 m. gruodžio 1 d, nuomos sutarties Nr. 157, nutraukimo sutartis, pagal kurią remiantis atsakovo V. S. prašymu nuomos sutartis Nr. 157 nuo 2016 m. birželio 1 d. nutraukta pagal sutarties 5.7. p. sąlygas (b.l. 16).

13Ieškovė UAB „Okreta“ teismo prašo priteisti iš atsakovo V. S. 1096,20 Eur baudos, motyvuodama tuo, kad atsakovas nutraukė nuomos sutartį, sudarytą trijų metų laikotarpiui nesibaigus sutartyje nustatytam terminui pagal sutarties 5.7. p. sąlygas, dėl ko jam kyla pareiga sumokėti likusią baudos dalį, t.y. 1096,20 Eur. Atsakovas V. S. su ieškiniu sutinka, tačiau atsižvelgiant į tai, kad sutartyje nebuvo numatytas terminas per kurį bauda turi būti sumokėta, todėl jis baudą mokėjo dalimis pagal galimybes ir prašo likusios dalies mokėjimą išdėstyti ilgesniam laikotarpiui.

14Vadovaujantis CK 6.477 str. 1 d., pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Pagal CK 6.487 str. 1 d., nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį. CK 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. CK 6.258 str. 1 d. numato, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Pagal CK 6.256 str. 2 d., asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.).

15Pagal 2014 m. gruodžio 1 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 157, sudarytos tarp ieškovės UAB „Okreta“ ir atsakovo V. S., 5.7. p., šalys susitarė, kad nuomotojui ar nuomininkui nutraukusiam sutartį prieš sutarties galiojimo laiko pasibaigimą moka 2896,20 Eur (10000 Lt) baudą (b.l. 14). Iš byloje pateikto 2016 m. birželio 1 d. Nuomos sutarties, sudarytos 2014 m. gruodžio 1 d. Nr.157, nutraukimo sutarties nustatyta, jog šalys susitarė, kad remiantis atsakovo V. S. prašymu negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 157 nutraukiama nuo 2016 m. birželio 1 d., pagal sutarties nutraukimo sąlygas, numatytas sutarties 5.7. p., t.y. nuomos sutarties nutraukimo sutartimi atsakovas V. S. įsipareigojo sumokėti ieškovei 2896,20 Eur baudą. Bylos duomenimis nustatyta, šios aplinkybės neginčijo ir šalys, kad atsakovas V. S. geranoriškai sumokėjo ieškovei UAB „Okreta“ - 2016 m. liepos 26d. – 500 Eur, 2016 m. liepos 26 d. - 500 Eur, 2016 m. rugsėjo 9 d. - 500 Eur bei 2016 m. lapkričio 2 d. - 300 Eur, iš viso 1800 Eur.

16Pagal CK įtvirtintą nuostatą, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 str. 1 d.). Bauda – viena iš netesybų rūšių. Taigi, kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai. Kasacinis teismas yra pasisakęs dėl sutartinių netesybų tikslo ir esmės, t. y. kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008).

172014 m. gruodžio 1 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 157, 5.7. punktas numatė, kad nuomotojui ar nuomininkui nutraukusiam sutartį prieš sutarties galiojimo laiko pasibaigimą, sutartį nutraukusi šalis moka 2896,20 Eur (10000 Lt) baudą. Taigi ieškovė, reikalaudama sutartimi sutartų netesybų, neprivalo detalizuoti jų dydžio pagrįstumo, nes jie laikytini minimaliais sutartais jos nuostoliais, kurių dydžio atskirai įrodinėti nereikia. Be to, pažymėtina ir tai, kad atsakovas V. S. tiek atsiliepimu į ieškinį, teik teismo posėdžio metu ieškovės reikalavimo priteisti 1096,20 Eur skolą, kaip likusią atsakovo nesumokėtą baudos dalį pagal sutarties 5.7. p, neginčijo, priešingai, jis paaiškino, kad pasirašydamas nuomos sutartį, tiek nuomos nutraukimo sutartį, nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą pasekmes žinojo, t.y. kad reikės mokėti 2896,20 Eur (10000 Lt) baudą, kurios dalį, t.y. 1800 Eur jis jau yra sumokėjęs, tačiau kadangi sutartyje atskirai nebuvo pasisakyta dėl baudos sumokėjimo termino, jis ją mokėjo pagal galimybes.

18Pažymėtina ir tai, kad šalys, t.y. ieškovė ir atsakovas netesybų dydį sutartyje nustatė laisva valia, duomenų, jog susitarimas dėl netesybų būtų suponavęs esminę šalių nelygybę ir suteikęs perdėtą pranašumą ieškovei UAB „Okreta“, nenustatyta, kadangi lygiai tokio paties dydžio netesybos nustatytos ir ieškovei, jei ji būtų nutraukusi nuomos sutartį prieš terminą. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.38 str. 1 d.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovės UAB „Okreta“ reikalavimas priteisti iš atsakovo V. S. 1096,20 Eur baudos laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas, iš atsakovo V. S. ieškovės naudai priteistina 1096,20 Eur baudos.

19Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė UAB „Okreta“ ieškiniu reikalavimo priteisti delspinigius nereiškė, tačiau teismo posėdžio metu ieškovės atstovas A. B. prašė priteisti 0,02 procentų delspinigius, tačiau reikalavimo nepagrindė, taip pat atsižvelgiant į tai, kad 2014 m. sausio 1 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje išskyrus 5.7. p. numatytas netesybas 2896,20 Eur (10000 Lt) baudą už sutarties nevykdymą, jokių kitų netesybų dydžio ar formos nenumatyta, todėl reikalavimas priteisti 0,02 procentų delspinigių laikytinas nepagrįstu, ir atmestinas.

20Atsakovas V. S. teismo posėdžio metu prašė teismo išdėstyti 1092,20 Eur baudos sumokėjimą ilgesniam terminui, motyvuodamas tuo, kad dėl nepalankios finansinės savo padėties jis sumokėti iš karto šios sumos negali.

21Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 str. 1 d. nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti. CPK 7 str. 1 d. nustato, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. Kasacinio teismo praktikoje teismo teisė išdėstyti ar atidėti sprendimo įvykdymą vertinama kaip teismo prerogatyva nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolę, kurią skolininkas įpareigotas vykdyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais. Sprendžiant šį klausimą taip pat yra aktualūs CK 1.2 str. 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai, kurių taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo ar atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus (išdėsčius) teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai, pagal kuriuos privalu pripažinti teisėtai įgytas civilines teises, jas gerbti ir ginti, o įsiteisėję teismo sprendimai turi būti vykdomi įstatymų nustatyta tvarka. Nors sunki skolininko turtinė padėtis yra viena iš reikšmingų aplinkybių sprendžiant sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, ji pati savaime nėra pakankamas pagrindas išdėstyti sprendimo vykdymą. Sprendimo vykdymo išdėstymo ir (ar) atidėjimo institutas negali būti taikomas kaip bet kokių sunkumų skolininko veikloje, vykdant teismo sprendimą, išvengimo instrumentas, nes bet kuris teisminis ginčo nagrinėjimas ir teismo sprendimo vykdymas susijęs su tam tikrais neigiamais padariniais (dažniausiai finansiniais) skolininkui, pralaimėjusiam bylą, atsiradimu ir skolininkas negali tikėtis jam patogiausių sprendimo vykdymo sąlygų sudarymo jau ir taip nukentėjusio nuo skolininko veiksmų ir (ar) neveikimo kreditoriaus sąskaita. Priešingas šio instituto aiškinimas ir taikymas reikštų ne tik teisėtų kreditoriaus ir išieškotojo interesų pažeidimą, bet ir teisingumo vykdymo esmės iškreipimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1572-516/2016).

22Nagrinėjamu atveju atsakovas V. S. prašymą išdėstyti priteistiną 1096,20 Eur sumą grindžia sunkia finansine padėtimi, tačiau nepateikė teismui jokių įrodymų, pagrindžiančių jo sunkią finansinę ir/ar turtinę padėtį, t.y. savo ir/ar sutuoktinio turto ir/ar pajamų deklaracijos, duomenų apie indėlius, išrašų iš bankų ir kitų kredito įstaigų, duomenų apie turimą nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą. Pažymėtina ir tai, kad, sprendžiant dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo, yra reikšmingi skolininko veiksmai, siekiant bent iš dalies įvykdyti įsipareigojimus kreditoriui. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas V. S. po nuomos sutarties nutraukimo 2016 m. birželio 1 d. dalį baudos, t.y. 1800 Eur sumokėjo, tačiau paskutinį mokėjimą atsakovas atliko 2016 m. lapkričio 2 d., t.y. daugiau nei metus laiko jokio mokėjimo neatliko, kaip nurodė ieškovės UAB „Okreta“ atstovas A. B. teismo posėdžio metu, geranoriškai likusios baudos nemokėjo, vengė ieškovės, neatsakinėjo į skambučius, su ieškove geranoriškai dėl likusios baudos sumokėjimo nesitarė, dėl ko ir buvo kreiptasi į teismą. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą bei tai, kad atsakovas V. S. jokių įrodymų, pagrindžiančių jo sunkią turtinę padėtį, teismui nepateikė, darytina išvada, kad išdėstyti 1096,20 Eur teismo priteistą sumą, nėra teisinio pagrindo.

23Patenkinus ieškinį iš atsakovo V. S. priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos ieškovės UAB „Okreta“ patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 25 Eur žyminis mokestis, sumokėtas AB DNB banke 2017-05-05 (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 1 d., 98 str.).

24Vadovaujantis CPK 87 str. 1 d. 1 p. ieškovei UAB „Okreta“ grąžintina permokėta žyminio mokesčio dalis, t.y. 14 Eur, sumokėta AB DNB banke.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 268 str., 270 str., 279 str., teismas,

Nutarė

26ieškinį tenkinti visiškai.

27Priteisti iš atsakovo V. S. 1096,20 Eur (vieną tūkstantį devyniasdešimt šešis eurus, 20 ct) baudos bei 25 Eur (dvidešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų, ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Okreta“ naudai.

28Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Okreta“, į.k. ( - ), 14 Eur (keturiolika eurų) permokėto žyminio mokesčio, sumokėto AB DNB banke. Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Plungės apylinkės teismo Palangos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų teisėja Ingrida Krušienė... 2. sekretoriaujant Leokadijai Vaitilavičienei,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Okreta“ atstovui... 4. atsakovui V. S.,... 5. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 6. Teismas... 7. ieškovė UAB „Okreta“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo V. S.... 8. Teismo posėdžio metu ieškovės UAB „Okreta“ atstovas A. B. palaikė... 9. Atsakovas V. S. teismui pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu... 10. Teismo posėdžio metu atsakovas V. S. su ieškiniu sutiko ir paaiškino, kad... 11. Ieškinys tenkintinas. ... 12. Rašytiniais bylos duomenimis šalių paaiškinimais byloje nustatyta, kad 2014... 13. Ieškovė UAB „Okreta“ teismo prašo priteisti iš atsakovo V. S. 1096,20... 14. Vadovaujantis CK 6.477 str. 1 d., pagal nuomos sutartį viena šalis... 15. Pagal 2014 m. gruodžio 1 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 157,... 16. Pagal CK įtvirtintą nuostatą, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar... 17. 2014 m. gruodžio 1 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 157, 5.7.... 18. Pažymėtina ir tai, kad šalys, t.y. ieškovė ir atsakovas netesybų dydį... 19. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė UAB „Okreta“ ieškiniu reikalavimo... 20. Atsakovas V. S. teismo posėdžio metu prašė teismo išdėstyti 1092,20 Eur... 21. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 str. 1 d. nustatyta, kad... 22. Nagrinėjamu atveju atsakovas V. S. prašymą išdėstyti priteistiną 1096,20... 23. Patenkinus ieškinį iš atsakovo V. S. priteistinos rašytiniais įrodymais... 24. Vadovaujantis CPK 87 str. 1 d. 1 p. ieškovei UAB „Okreta“ grąžintina... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 268... 26. ieškinį tenkinti visiškai.... 27. Priteisti iš atsakovo V. S. 1096,20 Eur (vieną tūkstantį devyniasdešimt... 28. Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Okreta“, į.k. ( - ), 14... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...