Byla 2-2834-599/2012
Dėl įsiskolinimo išieškojimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Erika Vilimienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Baltoprint“ ieškinį atsakovui Windermere Agentur für Werbung dėl įsiskolinimo išieškojimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2010-06-17 d. sudarė su atsakovu Paslaugų teikimo sutartį Nr. BP115, kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo spausdinti atsakovo užsakymu produkciją, o atsakovas sumokėjo ieškovui avansą, t.y. 50 procentų sutartos kainos, o likusią dalį įsipareigojo sumokėti per 15 dienų nuo produkcijos pateikimo dienos. Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, t.y. atspausdino ir pristatė atsakovui produkciją, o atsakovas pilnai su ieškovu neatsiskaitė. Ieškovas prašė teismo išieškoti iš atsakovo 3684,14 Lt skolos, 663,00 Lt delspinigių, 1089,00 Lt išlaidų, susijusių su prievolės įvykdymu, 6 procentus dydžio metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-4).

3Atsakovui 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse nustatyta tvarka buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, tačiau atsakovas nustatytais terminais atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl teismas atsakovui priima sprendimą už akių (b.l. 63-70).

4Ieškinys tenkintinas pilnutinai.

5Sutinkamai su LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d. nuostatomis, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2010-06-17 d. šalys sudarė Sutartį Nr. 115, kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo atspausdinti produkciją pagal atsakovo užsakymą ir perduoti ją atsakovui, o atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui už pateiktas prekes (b.l. 11-17). Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas 2010-07-06 d. pristatė atsakovui jo užsakymu atspausdintą produkciją (b.l. 18-19). Iš bylos medžiagos taip pat nustatyta, kad ieškovas 2010-07-07 d. išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą 7368,28 Lt sumai, kuria atsakovas apmokėjo iš dalies (b.l. 20-24). Byloje įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas grąžintų ieškovui jam perduotas prekes dėl netinkamos kokybės arba kreiptųsi į ieškovą dėl netinkamos kokybės produkcijos pakeitimo, nėra ir šalys tokių duomenų teismui nepateikė (b.l. 1-70). Byloje įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė (LR CPK 176 str. – 179 str.) (b.l. 1-70).

7Sutinkamai su LR CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis).

8Sutinkamai su LR CK 6.210 str. 2 d. nuostatomis, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

9Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškovo ieškinys tenkintinais pilnutinai ir iš atsakovo ieškovo naudai išieškotinas 3684,14 Lt įsiskolinimas, 663,00 Lt delspinigiai, 1089,00 Lt išlaidos, susijusios su prievolės įvykdymu, bei 6 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t.y. nuo 2011-12-27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Sutinkamai su LR CPK 88 str. 1 d. 1 p., 93 str. nuostatomis, iš atsakovo ieškovo naudai išieškotinas 163,00 Lt žyminis mokestis bei 685,50 Lt kitos bylinėjimosi išlaidos (b.l. 10,50-53).

11Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. - 288 str., 307 str., teismas

Nutarė

12ieškinį patenkinti pilnutinai.

13Išieškoti iš atsakovo Windermere Agentur für Werbung, PVM mokėtojo kodas DE249095189, buveinė Bremerhavener Heerrstr. 25, 28717 Bremen, Vokietija, ieškovo UAB „Baltoprint“, į.k. 125408740, buveinė Utenos g. 41A, Vilniuje, a.s. Nr. ( - ), naudai 3684,14 Lt įsiskolinimą, 663,00 Lt delspinigius, 1089,00 Lt išlaidas, susijusias su prievolės įvykdymu, 6% metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t.y. nuo 2011-12-27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 163,00 Lt žyminį mokestį bei 685,50 Lt kitas bylinėjimosi išlaidas.

14Atsakovas turi teisę sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus. Atsakovai, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

15Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai