Byla 2-7432-566/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo ( - )-osios Daugiabučio namo savininkų bendrijos ieškinį atsakovams A. A. ir A. A. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 425 str. nustatyta tvarka ir nurodė, kad atsakovai yra buto, esančio ( - ), bendrasavininkai ir ( - )-osios Daugiabučio namo savininkų bendrijos nariai. Bendrijos įstatų 30.5 p. numatyta, kad bendrijos nariai privalo atsiskaityti nustatyta tvarka už teikiamas paslaugas ir mokėti bendrijos nustatytus mokesčius. Ieškovas laikotarpiu nuo 2010-11-10 iki 2012-01-17 suteikė atsakovams komunalines paslaugas 5487,28 Lt sumai, tačiau atsakovai savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir liko skolingi ieškovui 5487,28 Lt. Atsakovai iki šiol su ieškovu neatsiskaitė, todėl ieškovas kreipėsi į teismą ir ieškinį prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Prašo priteisti ieškovui iš atsakovų 5487,28 Lt skolos, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir 182 Lt bylinėjimosi išlaidų (b.l. 1-2).

3Ieškinys tenkintinas.

4Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovams A. A. ir A. A. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ) (b.l. 13-14). Nustatyta, kad ieškovas ( - )-oji Daugiabučio namo savininkų bendrija valdo daugiabutį namą, esantį ( - ), naudoja bendrojo naudojimo objektus ir jam priskirtą žemės sklypą bei atlieka jų priežiūrą ir tvarkymą (Įstatų 5 p.)-(b.l. 5-10). Atsakovai yra ( - )-osios Daugiabučio namo savininkų bendrijos nariai (b.l. 12). Bendrijos įstatų 30.5 p. ir 30.6 p. nustatyta, kad Bendrijos nariai privalo atsiskaityti nustatyta tvarka už teikiamas paslaugas, mokėti bendrijos nustatytas įmokas, apmokėti bendrijos nustatytas išlaidas, susijusias su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar tvarkymu pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, taip pat žemės sklypo naudojimu ir priežiūra (b.l. 7). Iš byloje pateikto skolos paskaičiavimo nustatyta, kad už laikotarpį nuo 2010-11-10 iki 2012-03-31 atsakovams susidarė 5487,28 Lt įsiskolinimas (b.l. 15-16). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovai su ieškovu atsiskaitę, nepateikta.

5Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 str. 3 d. nustato, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Remiantis CK 4.84 str. 4 d., administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. CK 6.38 str. 1 d. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CPK 274 str. 2 d. nustatyta, kad priimdamas sprendimą prieš kelis atsakovus, teismas nurodo, kurią sprendimo dalį turi vykdyti kiekvienas iš atsakovų, arba nurodo, kad atsakovų prievolė yra solidari arba subsidiari. Pagal CK 6.6 str. 1 d., solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus. Nagrinėjamu atveju atsakovų prievolė kildinama iš bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teisės, atsakovų prievolė pripažintina solidariąja (CK 4.86 str.). Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovai su ieškovu atsiskaitė, ieškovo naudai iš atsakovų solidariai priteistina 5487,28 Lt skolos.

6Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovų solidariai priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 5487,28 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-04-05 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Remiantis CPK 88 str., 93 str. 1 d. ir 98 str., ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 182,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro: 82,00 Lt žyminis mokestis (b.l. 3), ir 100,00 Lt išlaidos už advokato pagalbą (b.l. 17-18).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428 str., teismas

Nutarė

9Ieškinį tenkinti.

10Priteisti ieškovui ( - )-ąjai Daugiabučio namo savininkų bendrijai, j.a.k. ( - ), iš atsakovų A. A., a.k. ( - ), Ir A. A., a.k. ( - ), solidariai 5487,28 Lt (penis tūkstančius keturis šimtus aštuoniasdešimt septynis Lt 28 ct) skolos, solidariai 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 5487,28 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-04-05 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 182,00 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt du Lt 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

11Atsakovai per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo privalo įvykdyti sprendimą arba pateikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui raštu motyvuotus prieštaravimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 str. 1 d. reikalavimus.

12Jeigu prieštaravimai per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduodamas vykdomasis raštas.

13Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai
Ryšiai