Byla 2-1672-430/2012
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant atsakovo UAB „Norfos mažmena“ atstovei L. M.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui UAB „Norfos mažmena“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo ir,

Nustatė

5ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 425 straipsnio nustatyta tvarka ir prašė priteisti iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“ 243,73 Lt delspinigių, 143,70 Lt palūkanų, 8,49 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2007 m. balandžio 13 d. tarp UAB „Serneta“ (nuomotojo) ir atsakovo buvo sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, kuria buvo išnuomotos patalpos, esančios ( - ), Vilnius. Nuomojamų patalpų plotas sudaro 1174,65 kv.m. Pagal sutarties 6.1 punktą nuomos mokestis sudaro 25,00 Lt už vieną kvadratinį metrą, iš viso kas mėnesį sudaro 29366,25 Lt. ( be PVM). 2007 m. rugpjūčio 7 d. pirkimo-pardavimo sutartimi UAB „Serneta“ perleido nuosavybės teises ieškovui, įskaitant ir sutartinius įsipareigojimus pagal negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis. Pagal sutarties 6.4 punktą atsakovas įsipareigojo ieškovui be nuomos mokesčio, taip pat mokėti mokesčius už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, šiluminę energiją, komunalines ir ryšių paslaugas, pagal ieškovo pateiktas sąskaitas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Sutartyje šalys susitarė, kad jeigu nuomininkas pavėluoja nustatytu laiku atsiskaityti už komunalines paslaugas, jis privalo mokėti nustatyto dydžio netesybas. Atsakovui netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, ieškovas paskaičiavo jam 243,73 Lt dydžio delspinigius, 143,70 Lt palūkanų. Atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė.

62011-11-22 priimtas preliminarus teismo sprendimas, kuriuo ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“ priteista 243,73 Lt delspinigių, 143,70 Lt palūkanų, 8,49 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (387,43 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2011 m. spalio 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 28,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

72011-12-08 gauti atsakovo prieštaravimai. Nurodė, kad 2007-04-13 tarp atsakovo ir UAB „Serneta“ buvo sudaryta negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), Vilniuje, nuomos sutartis. Vėliau visos UAB „Serneta“, kaip nuomotojo, teisės ir pareigos perėjo ieškovui. Atsakovas tinkamai vykdė savo, kaip nuomininko įsipareigojimus, mokėjo nuomos mokestį, naudojo patalpas pagal paskirtį. 2011-08-16 atsakovas gavo 2011-08-08 ieškovo išrašytą sąskaitą-faktūrą Serija NTV Nr. 7112 už suvartotą energiją, išrašytą 12435,36 Lt sumai. Minėtą sąskaitą atsakovas apmokėjo 2011-10-10. Sutartyje šalys sulygo, jog kiekvienai nuomotojo pateikiamai sąskaitai-faktūrai už paslaugas nuomos objekte yra suteikiamas 15 dienų terminas ir delspinigiai pradedami skaičiuoti tik už 16 dieną. Paskutinė diena, apmokėti už paslaugas pagal minėtą sąskaitą-faktūrą, atsakovui buvo 2011-08-31. Visą sumą atsakovas sumokėjo 2011-10-10. Todėl atsakovas pradelsė atsiskaityti su ieškovu 39 dienas. Sutartyje buvo numatyti 0,04 proc. dydžio delspinigiai. Teismo prašo sumažinti delspinigių dydį iki 0,02 proc. dydžio, atsižvelgiant į susiformavusią teismų praktiką, t.y. sumažinti iki 96,99 Lt. Ieškovas prašo priteisti palūkanas už analogišką laikotarpį. Ieškovo reikalavimas dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo už tą patį laikotarpį būtų dviguba atsakomybė. Teismo prašo ieškinį dalyje dėl palūkanų atmesti.

82012-01-02 gautas ieškovo atsiliepimas į prieštaravimus, kuriame nurodyta, kad su atsakovo pateiktais prieštaravimais nesutinka. Atsakovas pripažįsta, kad PVM sąskaitą-faktūrą 12435,36 Lt sumai sumokėjo pavėluotai, t.y. 2011-10-10. Minėtą sąskaitą-faktūrą atsakovas gavo 2011-08-13, tai matyti iš atsakovo pateikto žiniaraščio. Ieškovas tikslina savo reikalavimą ir nurodo, kad delspinigiai turi būti priteisti už 42 dienas, pradedant skaičiuoti nuo 2011-08-29 ir baigiant 2011-10-10. Sutartyje numatyti 0,04 proc. dydžio delspinigiai, todėl iš atsakovo turi būti priteista 208,91 Lt delspinigių suma. Delspinigių dydis nustatytas sutartimi, todėl atsakovo argumentai dėl delspinigių dydžio sumažinimo atmestini. Ieškovas nurodė kad palūkanų paskirtis yra kompensacija kreditoriui už naudojimąsi kreditoriaus pinigais. Įstatymines palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo pasekmių. Atsižvelgiant į tai, kad šalys yra ūkine komercine veikla besiverčiantys subjektai ir į tai, kad tarp šalių sudarytas komercinis sandoris, prievolei mokėti palūkanas taikytinas LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas. Teismo prašo priteisti iš atsakovo 208,91 Lt delspinigių ir 123,17 Lt palūkanų bei 8,49 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

9Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė palaikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo juose išdėstytais motyvais. Papildomai nurodė, kad tarp šalių būdavo sudaromos sutartis su įvairiais delspinigių dydžiais, 0,04 proc. delspinigių dydis nėra didžiausias, bet ir ne mažiausias sutartas tarp šalių.

10Į teismo posėdį neatvyko ieškovo atstovas, gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant, informavo, jog ieškovas palaiko savo reikalavimą dėl 208,91 Lt delspinigių, 123,17 Lt palūkanų bei 8,49 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo (b.l. 83-85).

11Prašymų atidėti teismo posėdį negauta. Laikytina, jog procesinių kliūčių bylai nagrinėti nėra (CPK 246 str.).

12Preliminarus sprendimas keistinas.

13Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2007 m. balandžio 13 d. tarp UAB „Serneta“ (nuomotojo) ir atsakovo buvo sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, kuria buvo išnuomotos patalpos, esančios ( - ), Vilnius (b.l.6).

14Byloje yra kilęs ginčas dėl delspinigių dydžio ir palūkanų priteisimo pagrįstumo.

15CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę.

16Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai šaliai gali būti taikomos netesybos, kurios yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Pagal formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, šalims susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jų ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-409/2010).

17Teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovo argumentus, kad pagal formuojamą teismų praktiką netesybų dydis yra 0,02 procento. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pasisakęs, kad priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos. Atitinkamai negali būti ir vieno iš anksto nustatyto konkretaus dydžio, kuris reikštų protingas netesybas visiems galimiems atvejams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-409/2010 ir kt.).

18CK 6.228 straipsnio 1 dalyje išdėstyti pagrindai, kuriems esant svarstoma, ar reikia pakeisti sutartį. Byloje nagrinėjamu atveju tiek ieškovas, tiek atsakovas yra verslo subjektai, vykdantys specializuotą veiklą, turintys verslo ir derybų patirties, netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytose sutartyse, kaip paaiškino atsakovas dėl delspinigių buvo deramasi, o šalys yra pasirašiusios ir daugiau nuomos sutarčių, kuriose numatyti skirtingo dydžio delspinigiai. Tai leidžia daryti išvadą, jog tai konkretaus verslo praktikos nustatyti kriterijai, o atsakovas galėjo numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius. Į bylą nepateikta duomenų, kurie leistų laikyti vieną iš sutarties šalių silpnesne (CPK 178 str.). Taigi, nėra pagrindo konstatuoti esant esminę šalių nelygybę bei aiškiai per didelius delspinigius ir tuo pagrindu keisti sutarties nuostatas, nustatančias delspinigių dydį.

19Pažymėtina, kad sutartyje numatytos netesybos siejamos su nuomotojo (ieškovo) atsakomybe tiekėjui pagal jo sudarytą sutartį (2006-12-04 Elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties 25 p.), kas leidžia daryti išvadą, jog prašomos priteisti palūkanos atlieka mokėjimo funkciją, t.y. atlyginimo už naudojimąsi svetimais pinigais, funkciją, o ne taikoma dviguba atsakomybė atsakovui. Atižvelgiant į išdėstytus, motyvus atsakovo nurodyti argumentai dėl per didelių netesybų laikomi nepagrįstais.

20Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą bei vadovaudamasis nurodytais argumentais, teismas konstatuoja, kad atsakovo prieštaravimai dėl teismo priimto preliminaraus sprendimo yra nepagrįsti, ir atsakovo nurodytais argumentais pagrindo keisti ar panaikinti preliminarų sprendimą nėra. Teismas sutikdamas su ieškovo argumentais dėl pradelsto termino apmokėti pateiktą sąskaitą (42 dienas, pradedant skaičiuoti nuo 2011-08-29 ir baigiant 2011-10-10 (b.l. 78)), preliminarų sprendimą keičia, priteisiant iš atsakovo 208,91 Lt delspinigių ir 123,17 Lt palūkanų.

21CPK 430 str. 7 d. numatyta, kad galutiniu sprendimu teismas išsprendžia žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimą. Iš atsakovo ieškovui priteistina 28,00 Lt žyminio mokesčio išlaidų, o ieškovui grąžintina permokėta žyminio mokesčio dalis – 7,00 Lt (2011-10-27 mokėjimo nurodymas Nr. 4572 AB SEB bankas) (CPK 87 str. 1 d. 1 p.). Iki bylos nagrinėjimo pabaigos šalys atstovavimo išlaidas pagrindžiančių dokumentų nepateikė, todėl šios išlaidos nepriteisiamos (98 str. 1 d.).

22Pažymėtina, kad išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteisiamos dėl to, kad yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 10,00 Lt suma.

23Vadovaudamasis LR CPK 430 str. 6 d., 7 d., 8 d., 262 str. 1 d., 270 str., 370 str. teismas

Nutarė

24preliminarų sprendimą pakeisti.

25Priteisti ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas”, S. Stanevičiaus g. 33-25, Vilnius, j. a. k. 3000145575, iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“, Verkių g. 29, 15 korpusas, Vilnius, j. a. k. 110778328, 208,91 Lt (du šimtus aštuoni Lt 91 ct) delspinigių, 123,17 Lt (vieną šimtą dvidešimt tris Lt 17 ct) palūkanų, 8,49 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2011 m. spalio 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 28,00 Lt (dvidešimt aštuonis Lt) bylinėjimosi išlaidų.

26Grąžinti ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas”, S. Stanevičiaus g. 33-25, Vilnius, j. a. k. 3000145575, 7,00 Lt žyminio mokesčio, išaiškinant, jog žyminį mokestį grąžina valstybinė mokesčių inspekcija.

27Galutinis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant atsakovo UAB „Norfos mažmena“ atstovei L. M.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 5. ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į teismą Lietuvos... 6. 2011-11-22 priimtas preliminarus teismo sprendimas, kuriuo ieškovui UAB... 7. 2011-12-08 gauti atsakovo prieštaravimai. Nurodė, kad 2007-04-13 tarp... 8. 2012-01-02 gautas ieškovo atsiliepimas į prieštaravimus, kuriame nurodyta,... 9. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė palaikė prieštaravimus dėl... 10. Į teismo posėdį neatvyko ieškovo atstovas, gautas prašymas bylą... 11. Prašymų atidėti teismo posėdį negauta. Laikytina, jog procesinių... 12. Preliminarus sprendimas keistinas.... 13. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2007 m. balandžio 13... 14. Byloje yra kilęs ginčas dėl delspinigių dydžio ir palūkanų priteisimo... 15. CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau... 16. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai... 17. Teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovo argumentus, kad pagal formuojamą... 18. CK 6.228 straipsnio 1 dalyje išdėstyti pagrindai, kuriems esant svarstoma, ar... 19. Pažymėtina, kad sutartyje numatytos netesybos siejamos su nuomotojo... 20. Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą bei vadovaudamasis nurodytais... 21. CPK 430 str. 7 d. numatyta, kad galutiniu sprendimu teismas išsprendžia... 22. Pažymėtina, kad išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 23. Vadovaudamasis LR CPK 430 str. 6 d., 7 d., 8 d., 262 str. 1 d., 270 str., 370... 24. preliminarų sprendimą pakeisti.... 25. Priteisti ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas”, S. Stanevičiaus g.... 26. Grąžinti ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas”, S. Stanevičiaus... 27. Galutinis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...