Byla e2-1041-225/2019
Dėl skolos priteisimo

1Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų teisėja Aldona Burbienė, sekretoriaujant Ingai Paulikaitei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokato padėjėjui Vladimirui Tiurinui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „L.“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „R.“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 3928,53 Eur skolą, 6 procentų mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas nuo reikalavimo (3928,53 Eur) sumos nuo piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimo dienos, t. y. nuo 2018 m. spalio 31 d. iki ieškinio padavimo dienos 2019 m. vasario 12 d. (už 104 dienas), kas sudaro 67,16 Eur ir 6 procentų mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas nuo reikalavimo (3928,53 Eur) sumos nuo ieškinio padavimo teismui dienos, t. y. nuo 2019 m. vasario 12 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 6 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė neatsiskaitė su ieškove už parduotas prekes.

5Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog nesutinka, kad būtų reikalinga teisminiu keliu išieškoti skolą, nes visiškai nėra jokios grėsmės, kad atsakovė neatsiskaitys su ieškove. Pažymėjo, jog atsakovė yra patikima, stabilios finansinės padėties įmonė, kuri planuoja savo finansinius srautus ir artimiausiu metu planuoja atsiskaityti su ieškove ar susitarti dėl ginčo išsprendimo taikiu būdu, todėl tęsti bylinėjimąsi ir priteisti skolą yra netikslinga. Taip pat atsakovė nesutinka su ieškovės reikalavimu priteisti mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas nuo reikalavimo (3928,53 Eur) sumos nuo ieškinio padavimo teismui dienos, t. y. nuo 2019 m. vasario 12 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, nes atsakovei nei sutartimi, nei įstatymu nėra numatyta prievolė dėl minėtų palūkanų mokėjimo. Dėl prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų dydžio atsakovė pažymi, kad ginčas nėra sudėtingas, ieškinio suma ir bylos apimtis nėra didelė, ieškinio apimtis taip pat nėra didelė, jo parengimui panaudotas procesinio dokumento šablonas, atsakovė byloje elgėsi sąžiningai.

6Ieškovės atstovas teismo posėdyje ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad atsakovė tik deklaruoja norą ginčą spręsti taikiai, ne kartą buvo siūloma spręsti dėl atsiskaitymo, kyla įtarimas, jog vilkina apmokėjimą.

7Atsakovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

8Ieškinys tenkinamas iš dalies.

9Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų – PVM sąskaitų faktūrų, banko sąskaitos išrašų, apyvartos suvestinės, 2018-10-31 skolų suderinimo akto nustatyta, kad atsakovė liko skolinga ieškovei 3928,53 Eur už parduotas prekes pagal laikotarpiu nuo 2016 m. rugsėjo iki 2017 m. spalio ieškovės išrašytas 9 PVM sąskaitas faktūras. Atsakovė argumentų dėl įsiskolinimo pagrįstumo nepateikė ir jo dydžio neginčija.

10Įstatymas įpareigoja šalis prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38, 6.59, 6.63, 6.158, 6.200, 6.256 straipsniai). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu, ieškovas turi reikalavimo teisę tol, kol atsakovas pilnai įvykdo prievolę (CK 6.123 straipsnis).

11Atsakovė neatsiskaitė su ieškove už parduotas prekes pagal PVM sąskaitas faktūras, todėl ieškovei iš atsakovės priteisiama 3928,53 Eur skola.

12Atsakovė, nors ir neginčydama savo pareigos atsiskaityti su ieškove ir nurodydama, jog ruošiasi su ieškove pilnai atsiskaityti, atsiliepime į ieškinį nesutinka su skolos priteisimu teismine tvarka. Pažymėtina, jog atsakovė, žinodama apie prievolę atsiskaityti su ieškove, galėjo atsiskaityti bet kurioje proceso stadijoje, kaip ir baigti bylą taikos sutartimi, pasiekiant teisinę taiką ir išsprendus tarp šalių kilusį ginčą. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK), 5 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad CPK 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo principas tiesiogiai susijęs su CPK 13 straipsnyje įtvirtintu dispozityvumo principu, kuris reiškia, kad asmuo, manantis, jog jo teisės pažeistos, tik pats sprendžia, ar ginti pažeistą teisę ir kokį pažeistų teisių gynimo būdą pasirinkti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-11-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2009). Manydama, kad jos teisės ir teisėti interesai yra pažeisti, ir turėdama įstatymo suteiktą teisę pasirinkti, ieškovė pasirinko savo interesų gynybos būdą – kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo.

13Kasacinio teismo jurisprudencijoje išskiriamos dvejopo pobūdžio palūkanos – palūkanos, atliekančios mokėjimo funkciją (tai užmokestis už pinigų skolinimą; pvz., CK 6.37 straipsnio 1 dalyje, 6.872 straipsnyje reglamentuojamos palūkanos) ir kompensuojamąją funkciją (tai minimalių kreditoriaus nuostolių (negautų pajamų), kurių nereikia įrodinėti, kompensacija už piniginės prievolės pažeidimą; pvz., CK 6.210, 6.261 straipsniuose nustatytos palūkanos). Prie kompensuojamąją funkciją atliekančių palūkanų priskiriamos ir CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatytos procesinės palūkanos. Jų paskirtis – kompensuoti būsimus, nuo teisminio proceso pradžios iki teismo sprendimo įvykdymo, susidariusius kreditoriaus nuostolius, kartu – skatinti operatyvų teismo sprendimo įvykdymą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-156-687/2015).

14Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 straipsnis). Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

15Atsakovė praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą, todėl ieškovei iš atsakovės priteisiamos 67,16 Eur palūkanos (kompensuojamosios palūkanos).

16Atsižvelgiant į tai, kad CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatytos procesinės palūkanos taip pat yra kompensuojamosios, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 6 procentų palūkanas nuo 3928,53 Eur reikalavimo sumos nuo ieškinio padavimo teismui dienos, t. y. nuo 2019 m. vasario 12 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, pripažįstamas nepagrįstu ir todėl atmetamas.

17Atsakovė vengia įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovei, todėl ieškovei iš atsakovės priteisiamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

18Ieškovei iš atsakovės priteisiamas 90,00 Eur žyminis mokestis. Ieškovei iš atsakovės priteisiamos 170,00 Eur išlaidos advokato padėjėjo pagalbai apmokėti už pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo rengimą, nes byla buvo pradėta supaprastinto proceso tvarka. Taip pat ieškovei iš atsakovės priteisiamos 20,00 Eur išlaidos už banko sąskaitų išrašus (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6, 10 punktai, 93 straipsnio 1, 4 dalys, 98 straipsnis).

19Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1000,00 Eur išlaidas advokato padėjėjo pagalbai apmokėti už ieškinio parengimą. Atsakovė prašo minėtas išlaidas sumažinti. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 2 punktą, nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į šiuos kriterijus: 2.1. bylos sudėtingumą; 2.2. teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; 2.3. ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; 2.4. būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; 2.5. ginčo sumos dydį; 2.6. teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; 2.7. sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; 2.8. šalių elgesį proceso metu; 2.9. advokato darbo laiko sąnaudas; 2.10. kitas svarbias aplinkybes.

20Nagrinėjama byla nėra sudėtinga, joje nebuvo keliami nauji teisiniai klausimai ir reikalingos specialios žinios, ginčo suma nėra didelė, ieškinys taip pat yra paprastas ir šabloniškas, todėl išlaidos už ieškinio parengimą mažinamos iki 700,00 Eur.

21Pažymima ir tai, kad pirmiausiai ieškovė dėl skolos išieškojimo kreipėsi į teismą supaprastinta tvarka su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo ir nereiškė reikalavimo dėl palūkanų priteisimo, tačiau atsakovė pareiškė prieštaravimus dėl teismo įsakymo. Ieškovei pareiškus ieškinį, atsiliepime į ieškinį atsakovė skolos neginčijo. Atsakovė reikšdama prieštaravimus dėl teismo įsakymo ir žinodama, jog ieškovė turės reikšti ieškinį, turėjo suprasti, kad tai padidins ir bylinėjimosi išlaidas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes pripažįstama, kad pačios atsakovės procesinis elgesys turėjo įtakos bylinėjimosi išlaidų susidarymui.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268, 270 straipsniais,

Nutarė

23ieškinį tenkinti iš dalies.

24Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „L.“ iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „R.“ 3928,53 Eur (trijų tūkstančių devynių šimtų dvidešimt aštuonių eurų 53 ct) skolą, 67,16 Eur (šešiasdešimt septynių eurų 16 ct) palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. vasario 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 980,00 Eur (devynių šimtų aštuoniasdešimties eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.

25Likusią ieškinio dalį atmesti.

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės apylinkės teismo Plungės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų teisėja Aldona... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 3928,53 Eur skolą, 6 procentų... 5. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog nesutinka,... 6. Ieškovės atstovas teismo posėdyje ieškinį palaikė ir prašė jį... 7. Atsakovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas bylą... 8. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 9. Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų – PVM sąskaitų faktūrų,... 10. Įstatymas įpareigoja šalis prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei... 11. Atsakovė neatsiskaitė su ieškove už parduotas prekes pagal PVM sąskaitas... 12. Atsakovė, nors ir neginčydama savo pareigos atsiskaityti su ieškove ir... 13. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išskiriamos dvejopo pobūdžio palūkanos... 14. Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti... 15. Atsakovė praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą, todėl ieškovei... 16. Atsižvelgiant į tai, kad CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatytos procesinės... 17. Atsakovė vengia įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovei, todėl ieškovei... 18. Ieškovei iš atsakovės priteisiamas 90,00 Eur žyminis mokestis. Ieškovei... 19. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1000,00 Eur išlaidas advokato... 20. Nagrinėjama byla nėra sudėtinga, joje nebuvo keliami nauji teisiniai... 21. Pažymima ir tai, kad pirmiausiai ieškovė dėl skolos išieškojimo kreipėsi... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 23. ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „L.“ iš atsakovės... 25. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui...