Byla 2-2186-728/2012
Dėl įsiskolinimo ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Regina Eltermanienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Jumila“ ieškinį atsakovui UAB „Arnelė“ dėl įsiskolinimo ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 2068,49 Lt skolos, 14769,02 Lt delspinigių ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, jog 1999 m. sudarė su atsakovu sutartį dėl prekių pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo atsakovui pateikti prekes ir PVM sąskaitas faktūras, o atsakovas įsipareigojo apmokėti už ieškovo pateiktas prekes sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Taip pat ieškovas nurodė, kad savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, tačiau atsakovas ieškovo išrašytų PVM sąskaitų faktūrų neapmokėjo.

3Atsakovui LR CPK 123 str. 4 d. ir 142 str. nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, tačiau atsakovas atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 1999-04-16 šalys sudarė sutartį Nr. 99-02, dėl prekių pirkimo-pardavimo, kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo atsakovui pateikti prekes ir PVM sąskaitas faktūras, o atsakovas įsipareigojo apmokėti už ieškovo pateiktas prekes sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. (b. l. 3-4). Sutarties 3.2 punktu atsakovas įsipareigojo mokėti 0,2 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos užsakymo sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad ieškovas atsakovo užsakymą – sutartį įvykdė bei išrašė PVM sąskaitas – faktūras: GBA 2076418 – 1252,10 Lt sumai, GBA 2076419 – 608,21 Lt sumai, GBA 2076423 – 319,82 Lt sumai, GBA 2076424 – 567,17 Lt sumai (b. l. 5-8).

7Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė ir pilnai neapmokėjo ieškovo išrašytų PVM sąskaitų – faktūrų, likdamas skolininkas 2068,49 Lt už pateiktas prekes, delspinigių paskaičiuota 14769,02 Lt sumai (b. l. 11). Byloje įrodymų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė (LR CPK 176 str. – 179 str.).

8Šalys savo sutartinius įsipareigojimus privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str.). Atsakovas, pažeisdamas sutartinius įsipareigojimus, už ieškovo pateiktas prekes su pastaruoju neatsiskaitė (CK 6.59 str.), nors žinojo apie savo prievolę atsiskaityti. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovas visiškai atsiskaitė už ieškovo suteiktas paslaugas, yra pagrindas ieškovo reikalavimus patenkinti ir priteisti iš atsakovo 2068,49 Lt skolos.

9Savo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo ieškovas grindžia sutarties sąlygų 3.2. punktu. Teismas turi teisę savo nuožiūra netesybas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, tokiu atveju jeigu netesybos yra aiškiai per didelės (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teismų praktiką protingas delspinigių dydis yra 0,02 procento, kas atitinka minimalius įstatyminius nuostolius (CK 6.210 str.). Sprendžiant, ar netesybos yra „aiškiai per didelės“, turi būti atsižvelgiama į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiamasi LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (LAT 2007 10 12 nutartis c.b.Nr.3K-7-304/2007). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad pagal CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. netgi 0,2 proc. delspinigiai yra aiškiai per dideli (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-06-06 nutartis, c.b. Nr. 3K-3-316/2005, 2005-09-19 nutartis, c.b. Nr. 3K-3-400/2005 ir kt.). Netesybos (bauda ar delspinigiai), kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo prievolė, atlieka kompensuojamąją funkciją tikslu atlyginti nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturėti kitos šalies sąskaita (LAT 2007 06 22 nutartis c.b. Nr.3K-3-290/2007). Teismas atsižvelgia į tai, kad nagrinėjamu atveju prašoma priteisti netesybų suma yra septynis kartus didesnė, negu skolos suma, delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir mažintini iki 0,02 procentų, t.y. iki 1477Lt. Tokia netesybų suma laikytina pakankama atlyginti dėl prievolės neįvykdymo ieškovo patirtus nuostolius ir užtikrinanti šalių teisių pusiausvyrą prievolės neįvykdymo atveju (CK 1.125 str. 5 d. 1 p., 6.71 str., 6.258 str., 6.261 str.).

10Vadovaujantis LR CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinas 505Lt žyminis mokestis (b. l. 18, 22).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais.

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovo UAB „Arnelė“, juridinio asmens kodas 122636728, buveinė Fabijoniškių g. 73-48, Vilnius, 2068,49Lt skolą, 1477Lt delspinigių ir 505Lt žyminį mokestį ieškovo UAB „Jumila“, juridinio asmens kodas 122542450, Gedvydžių g. 18-21, Vilnius, naudai.

14Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

15Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai