Byla T-269-503/2009

2Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Valdas Petraitis, sekretoriaujant H. Ragėnaitei, dalyvaujant prokurorui L. Urbonienei, nuteistajam Ž. K. , gynėjai - advokatei A. Ručienei, Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovui E. Cypcynui,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracijos teikimą dėl nuteistajam Ž. K. laisvės atėmimo bausmės ir pataisos įstaigos rūšies nustatymo,

Nustatė

4Lukiškių TI-K atstovas nurodė, kad Ž. K. , gimęs (duomenys nesklebtini), Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, gyvenamąją vietą deklaravęs adresu: (duomenys nesklebtini), nuteistas Estijos Respublikos Harju apskrities teismo 2007-10-02 nuosprendžiu pagal Estijos Respublikos Baudžiamojo kodekso 184 str. 21 d. 1 p., 392 str. 2 d. 2 p., 64 str. 1 d. – 12 metų laisvės atėmimo. 2008-02-11 Talino apygardos teismas paliko galioti pirmos instancijos teismo nuosprendį. Bausmės pradžia – 2006-02-08. Bausmės pabaiga – 2018-02-08. Pagal 1983 m. Europos nuteistųjų asmenų perdavimo Konvenciją Ž. K. perkeltas iš Estijos Respublikos atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje. Nuteistasis nuo 2009-04-16 atlieka bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime. Vadovaujantis minėtos Konvencijos 10 str., prašome nustatyti nuteistajam Ž. K. laisvės atėmimo bausmės laiką pagal Lietuvos Respublikos BK atitinkamus straipsnius, bei, sutinkamai su Lietuvos Respublikos BPK 362 str., 365 str., nustatyti pataisos įstaigos rūšį.

5Nuteistasis Ž. K. prašo švelninti baumę, nes pirmą kartą nuteistas, be to turi rūpintis ligota motina.

6Prokurorė nurodė, kad Estijos Respublikos Harju apskrities teismo nuosprendžiu nustatytos nuteistojo Ž. K. veikos atitinka LR BK 199 str. 2 d., 260 str. 3 d. numatytus požymius. Keisti nuteistajam bausmę, sumažinti laivės atėmimo laiką nėra pagrindo. Bausmės atlikimo vieta nustatytina pataisos namai.

7Gynėja nurodė, kad Estijos Respublikos Harju apskrities teismo nuosprendžiu nustatytos nuteistojo Ž. K. veikos atitinka LR BK 199 str. 2 d. numatytus požymius. Atsižvelgiant į minėtos dalies sankciją, ginamajam beusmė galėtų būti nustatyta iki 10 metų laisvės atėmimo.

8Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo teikimas tenkintinas.

9Pagal Konvenciją „Dėl nuteistųjų asmenų perdavimo“, kurios pagrindu Ž. K. perduotas į Lietuvą vykdyti bausmę, paskirtą Estijos Respublikos Harju apskrities teismo nuosprendžiu, bausmės atlikimą nustato valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymai (Konvencijos 9 straipsnio 3 dalis). Todėl pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 365 straipsnio nuostatas Ž. K. taikytinos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso bei Bausmių vykdymo kodekso nuostatos, o tai pat Konvencijos, pagal kurią jis perduotas Lietuvai, reikalavimai.

10Konvencijos 10 straipsnyje įtvirtinta bausmės atlikimo tęstinumo nuostata teisiškai įpareigoja valstybę, kurioje atliekama bausmė, suderinus su vykdančios bausmę valstybės įstatymais, nustatyti tokią bausmės trukmę, kuri savo esme kiek įmanoma atitiktų nuosprendžiu paskirtąją bausmę. Pritaikant kitos valstybės (šiuo atveju Estijos Respublikos) nuosprendžiu nuteistajam paskirtą bausmę, atsižvelgtina į valstybės, kuriai jis perduotas bausmės atlikimui (Lietuvos Respublikos) įstatymus, laikantis konvencijos 11 straipsnio reikalavimų, nepabloginti nuteistojo teisinės padėties, atsitiktinai nesusieti minimalia sankcija, numatyta valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymuose apriboti gautais duomenimis kaip faktais tiek, kiek jie išaiškėja iš nuosprendžio, priimto asmenį nuteisusios valstybės.

11Pagal Harju apskrities teismo nuosprendžiu nustatytas aplinkybes, konstatuojama, kad Ž. K. veikos, už kurias jis nuteistas užsienio valstybėje – Estijos Respublikoje, yra baudžiamos pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199 str. 2 d., 260 str. 3 d.,

12Harju apskrities teismo 2007-10-02 nuosprendžiu paskirtos bausmės dydis dvylika metų laisvės atėmimo nekeistinas, nes jis neviršija Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 3 dalyje numatytų sankcijų ribų, taipogi neviršija maksimalios bausmės – laisvės atėmimo, dydžio. Akivaizdu, kad nėra prieštaravimų tarp Estijos Respublikos įstatymo pagal kurį nuteistas Ž. K. ir Lietuvos Respublikos įstatymo, numatančio baudžiamąją atsakomybę už analogiškas nusikalstamas veikas.

13Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsnį yra svarstomas nuosprendžio vykdymas, bet nekeičiama jo esmė.

14Bausmės atlikimo vieta nuteistajam Ž. K. nustatytina pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 50 straipsnio 3 dalyje nustatytą nuostatą – atsižvelgiant į nuteistojo asmenybę, padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą.

15Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362, 365 straipsniais, teismas

Nutarė

16suderinti Estijos Respublikos Harju apskrities teismo 2007-10-02 nuosprendžiu paskirtą bausmę pagal Estijos Respublikos Baudžiamojo kodekso 184 str. 21 d. 1 p., 392 str. 2 d. 2 p., 64 str. 1 d. laisvės atėmimą dvylikai metų Ž. K. , a.k. ( - ) su Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 199 str. 2 d., 260 str. 3 d. ir palikti jam tą pačią bausmę, t.y. dvylikos metų laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose.

17Ž. K. bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2006-02-08, o bausmės pabaiga 2018-02-08.

18Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai