Byla 1-2244-311/2011

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Rimantas Grigas, sekretoriaujant Birutei Čyžaitei, dalyvaujant: prokurorui A. Č., nukentėjusiajai J. B., nukentėjusiajai J. B. ir jos atstovei pagal įstatymą E. B., civilinio ieškovo UAB „( - )“ atstovui J. D., VTAS atstovui V. A., kaltinamajai N. B.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje N. B., gim. ( - ), Kaune, a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietė, netekėjusi, 10 klasių išsilavinimo, dirbanti UAB „( - )“ valytoja, gyvenanti ( - ), deklaravusi gyvenamąją vietą ( - ), neteista,

3kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 145 str. 1 d., 145 str. 1 d., 187 str. 1 d.,

Nustatė

4Kaltinamoji N. B. 2011-04-22, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą valandą, grasino sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą, esant pakankamam pagrindui manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, t.y. parašė iš savo mobiliojo ryšio telefono Nr. ( - ) trumpąją SMS žinutę nepilnametei J. B., gim. ( - ), į jos mobiliojo ryšio telefono Nr. ( - ), kurioje J. B. grasino tokiais žodžiais, kad ją „sumuš, suspardys, jai bus blogai“. Šiais savo veiksmais padarė nusikalstamą, veiką, numatytą LR BK 145 str. 1 d.

5Be to, kaltinamoji N. B., tęsdama savo nusikalstamą veiką 2011-04-24 nuo 21.44 val. iki 22 val.. grasino sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą, esant pakankamam pagrindui manyti, kad grasinimai gali būti įvykdyti, t.y. nuėjo prie nepilnametės J. B., gim. ( - ), gyvenamosios vietos, adresu ( - ), bandė ją išsikviesti į kiemą ir grasino panaudoti fizinį smurtą jos atžvilgiu. Šiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 145 str. 1 d.

6Be to, kaltinamoji N. B. 2011-04-24 apie 22 val., po grasinimų sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą, tyčia sugadino svetimą turtą - t.y. J. B. gyvenamojoje vietoje, adresu ( - ), kartu su mažamečiu A. S., gim. ( - ) akmenimis išdaužė balkonų, esančių pirmame ir antrame aukštuose, langų stiklus, tuo padarydama UAB „( - )“ 975,25 litų turtinę žalą. Šiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 187 str. 1 d.

7Kaltinamoji N. B. kalta prisipažino ir paaiškino, kad su nukentėjusiąja J. B. susipažino per jos draugę, kuriai iš nežinomo numerio ji buvo parašiusi SMS žinutę. J. B. per draugę parašė jai žinutę. N. B. buvo apsimetusi vaikinu, prisistatė vardu E. Kodėl apsimetė vaikinu, ji nežino, jai patiko taip bendrauti. Pora savaičių su nukentėjusiąja bendravo SMS žinutėmis, po to susitiko, bendravo, vaikščiojo. Nukentėjusioji J. B. nesuprato, kad N. B. yra mergina, laikė ją vaikinu. Jos bendravo 2 mėnesius. Pažįstami pradėjo jai sakyti, kad N. B. yra mergina, o ne vaikinas. Po to pati kaltinamoji jai pasisakė, kad ji mergina. J. B. sutiko su ja bendrauti. Po kiek laiko ji pradėjo sakyti, kad N. B. yra ne tos pakraipos, pradėjo negražiai šnekėti. Tą dieną, kai buvo išdaužti langai, J. B. į SMS atsakinėjo užgauliojimais. Kaltinamoji N. B. supyko, kad J. B., jau žinodama, kad ji yra ne vaikinas, o mergina, bendravo su ja, o po to pradėjo ją užgaulioti. 2011-04-24 vakare kaltinamoji N. B. susitiko su savo drauge M., kartu buvo A. S., jo brolis D. S., pusseserė D. L., visi tarpusavyje kažką kalbėjosi. Tada ji nusprendė, kad reikia nueiti pas J. į namus ir ją „pamokyti“, suduoti jai per veidą. Tiesiogiai jai negrasino, tik draugams kalbėjo, kad nori pamokyti J. Nematė, kad M. iš savo telefono parašė SMS žinutes J. Jie visi nuėjo prie J. namų ( - ), kur ji norėjo išsikviesti J. ir suduoti jai. Ji paskambino į duris, paprašė pakviesti J., bet jos patėvis pasakė, kad jau vėlu. N. B. dar labiau supyko. Ji rašė žinutes J., kad suspardys ją, kad jai bus blogai, kad išlystų į lauką. J. nepasirodė, todėl ji supykusi kartu su A. S. paėmę akmenis išdaužė balkono langų stiklus. Civilinį ieškinį pripažįsta, jį atlyginti padės tėvai. Su nukentėjusiomis ji susitaikė, prašo bylą nutraukti.

8Nukentėjusioji J. B. parodė, kad kaltinamoji N. B. parašė SMS žinutę jos drauge, ji iš smalsumo atsakė jai. N. B. prisistatė jai vaikinu vardu E., bendravo žinutėmis, po to susitiko. Bendravimas truko 8 mėn. N. B. kaimynės papasakojo, kad tai yra mergina N., o ne vaikinas. J. apie tai parašė žinutę N., bet ji neprisipažino esanti mergina. Ir anksčiau jai kai kurie draugai sakė, kad E. yra ne vaikinas, o mergina, bet ji tuo netikėjo. Jos ir toliau bendravo, susitikdavo beveik kasdien. N. turėjo draugę M. Ji nepalankiai atsiliepdavo apie J., nes M. su N. bendravo kaip vaikinas su mergina. N. pradėjo jai grasinti. Ji parašė N. žinutę: „Labas, N.“, norėjo, kad ji prisipažintų esanti mergina, o M. pagalvojo, kad J. kišasi į jų santykius. Gali būti, kad ji negražiai kaip nors pavadino. M. jai rašė, kad suspardys ją, sužalos, kad jai bus blogai, kad gulės ant žemės, neatsikels. Kai grįžo namo, M. parašė jai, kad: „Lauk svečių“. Po to išgirdo skambutį į duris. Duris atidarė patėvis, bet jos nepakvietė. Paskui pasigirdo dūžtančio stiklo garsas. Su kaltinamąja ji susitaikė, neprieštarauja dėl bylos nutraukimo.

9Nukentėjusioji E. B. parodė, kad 2011-04-22 grįžusi dukra J. B. pasakė jai, kad jai rašinėja grasinančias žinutes. Ji pasakė ignoruoti jas. Dukra pasakė, kad žinutės nesiliauja, kad jai parašė „Lauk svečių“. Tuo metu jie jau ruošėsi miegoti. Ji išgirdo skambutį į duris, jas atidarė T. M.. Apie tai, kas buvo atėję, pasikalbėjo tik ryte, nors galimai ir atsiguldamas T. jai papasakojo, kas buvo prie durų. Po to išgirdo dūžtančio stiklo garsą. Ryte pamatė didžiulę skylę balkono lange. Ji žinojo apie dukros draugystę su kaltinamąja N. B., ji buvo pas juos namie, labai slapukavo. E. B. sakė dukrai, kad ta draugystė jai nepatinka. Kartą dukra grįžo iš mokyklos labai sumišusi, vakare pasakė, kad vaikinas E. iš tikrųjų yra mergina. Dukra pasakojo, kad vėliau ji norėjo perspėti kitą mergaitę, kad N. yra ne vaikinas, o mergina. Su kaltinamąja susitaikė, neprieštarauja, kad byla jai būtų nutraukta.

10Liudytojas T. M. parodė, kad jis yra E. B. draugas. 2011-04-24 apie 23 val. jis išgirdo skambutį į duris. Jis nuėjo atidaryti durų. Pamatė toliau nuo durų stovinčią kaltinamąją N. B. ir dar du asmenis. Ji paprašė, kad pakviestų J. B.. Jis pasakė, kad jau vėlu. Po 5 min. vėl skambino į duris, bet durų nebeatidarė. Vėliau išgirdo dūžtančio stiklo garsą, paskui stiklas dar kartą dužo. Ryte pamatė, kad buvo išdaužyti balkono įstiklinimo langai. Kaltinamoji N. B. pas juos namuose yra buvusi porą kartų. N. pažinojo kaip J. draugę. Prasidėjus įžeidžiančioms SMS, jis sužinojo, kad N. yra mergina.

112011-05-04 apžiūros protokolu buvo apžiūrėta įvykio vieta ( - ) ( b.l. 7-11).

12UAB „( - )“ nurodė, kad dėl 2011-04-24 išdaužtų gyvenamojo namo, esančio ( - ), stiklų padaryta 975,25 Lt žala ( b.l. 1525).

132011-05-12 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu T. M. pateikė fotonuotraukas ( b.l. 28-33).

142011-05-27 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu N. B. pateikė SIM kortelę Tele-2 „Pildyk“ ( b.l. 40).

15Apžiūros protokolu SIM kortelė buvo apžiūrėta ir pakvitavimu grąžinta N. B. (b.l. 41-43).

16Surinktų ir teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad nusikaltimų sudėtys, esančios kaltinamosios N. B. veikoje, visiškai įrodytos, jos nusikalstamos veikos teisingai kvalifikuotos pagal LR BK 145 str. 1 d., 145 str. 1 d., 187 str. 1 d., nes kaltinamoji grasino sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą, esant pakankamam pagrindui manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas ir po grasinimų sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą, tyčia sugadino svetimą turtą.

17Teisminio bylos nagrinėjimo metu nukentėjusiosios J. B. ir E. B. nurodė, kad su kaltinamąja susitaikė, neprieštarauja, kad baudžiamoji byla kaltinamosios N. B. atžvilgiu būtų nutraukta.

18Kaltinamoji N. B. kalta prisipažino visiškai, nurodė, kad su nukentėjusiomis J. B. ir E. B. susitaikė, pažadėjo atlyginti UAB „( - )“ 975,25 Lt civilinį ieškinį.

19Civilinio ieškovo UAB „( - )“ atstovas sutinka taikytis, jei bendrovei bus atlyginta padaryta 975,25 Lt turtinė žala.

20Prokuroras dėl kaltinamosios N. B. atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir bylos nutraukimo neprieštarauja.

21Kaltinamoji N. B. anksčiau nuo baudžiamosios atsakomybės LR BK 38 str. pagrindu ir tvarka atleista nebuvo, neteista, turi pastovią gyvenamąją vietą, nuoširdžiai gailisi dėl padarytų nusikalstamų veikų, padarė nesunkius nusikaltimus, pasižada atlyginti žalą, teismo nuomone, yra pagrindo manyti, kad ji nedarys naujų nusikalstamų veikų, yra visos sąlygos, numatytos LR BK 38 str. 1 d., todėl kaltinamosios N. B. susitaikymas su nukentėjusiomis J. B. ir E. B., civiliniu ieškovu UAB „( - )“ priimtinas, kaltinamoji N. B. atleistina nuo baudžiamosios atsakomybės, kaltininkei ir nukentėjusiosioms bei civiliniam ieškovui susitaikius, baudžiamoji byla nutrauktina.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 38 str. 1 d., Lietuvos Respublikos BPK 297-298 str., 301 str., 302 str. 1 d., 303 str. 1 d., 4 d., 304 str., 305 str. 2 d., 4 d., 6 d., 307 str. 3 d., 5 d., 7 d., 308 str.,

Nutarė

23N. B., padariusią nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 145 str. 1 d., 145 str. 1 d., 187 str. 1 d., atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, jai susitaikius su nukentėjusiomis J. B. ir E. B. bei civiliniu ieškovu UAB „( - )“.

24Baudžiamąją bylą Nr.1-2244-311/2011 nutraukti.

25Įpareigoti N. B. per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti civiliniam ieškovui UAB „( - )“ 975,25 Lt (devynių šimtų septyniasdešimt penkių litų 25 ct) civilinį ieškinį.

26Kardomąją priemonę N. B. - rašytinį pasižadėjimą neišvykti iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti nepakeistą, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

27Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno m. apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Rimantas Grigas, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje N.... 3. kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 145 str. 1 d., 145... 4. Kaltinamoji N. B. 2011-04-22, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą... 5. Be to, kaltinamoji N. B., tęsdama savo nusikalstamą veiką 2011-04-24 nuo... 6. Be to, kaltinamoji N. B. 2011-04-24 apie 22 val., po grasinimų sunkiai... 7. Kaltinamoji N. B. kalta prisipažino ir paaiškino, kad su nukentėjusiąja J.... 8. Nukentėjusioji J. B. parodė, kad kaltinamoji N. B. parašė SMS žinutę jos... 9. Nukentėjusioji E. B. parodė, kad 2011-04-22 grįžusi dukra J. B. pasakė... 10. Liudytojas T. M. parodė, kad jis yra E. B. draugas. 2011-04-24 apie 23 val.... 11. 2011-05-04 apžiūros protokolu buvo apžiūrėta įvykio vieta ( - ) ( b.l.... 12. UAB „( - )“ nurodė, kad dėl 2011-04-24 išdaužtų gyvenamojo namo,... 13. 2011-05-12 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu T. M. pateikė... 14. 2011-05-27 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu N. B. pateikė SIM kortelę... 15. Apžiūros protokolu SIM kortelė buvo apžiūrėta ir pakvitavimu grąžinta... 16. Surinktų ir teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų visuma... 17. Teisminio bylos nagrinėjimo metu nukentėjusiosios J. B. ir E. B. nurodė, kad... 18. Kaltinamoji N. B. kalta prisipažino visiškai, nurodė, kad su... 19. Civilinio ieškovo UAB „( - )“ atstovas sutinka taikytis, jei bendrovei bus... 20. Prokuroras dėl kaltinamosios N. B. atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės... 21. Kaltinamoji N. B. anksčiau nuo baudžiamosios atsakomybės LR BK 38 str.... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 38 str. 1 d., Lietuvos... 23. N. B., padariusią nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 145... 24. Baudžiamąją bylą Nr.1-2244-311/2011 nutraukti.... 25. Įpareigoti N. B. per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos... 26. Kardomąją priemonę N. B. - rašytinį pasižadėjimą neišvykti iki... 27. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...