Byla e2-236-630/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų teisėja Lina Antanaitienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, atsakovui A. Š. už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Coptum“, juridinio asmens kodas ( - ), atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Bankroto administratorių kompanija“, juridinio asmens kodas ( - ), ieškinį pareikštą atsakovui A. Š., asmens kodas ( - ), dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

42018 m. sausio 2 d. teisme priimtas ieškovės ieškinys, kuriame ieškovė teismo prašo jos naudai iš A. Š. priteisti 14 553,07 Eur žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tai yra ieškovės pareikštų reikalavimų ribose areštuoti atsakovo A. Š. kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, o tokio turto bei turtinių teisių nesant ar esant nepakankamai areštuoti atsakovui priklausančias lėšas. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 13 d. nutartimi pagal kreditorės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą UAB „Coptum“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Bankroto administratorių kompanija“, įgaliotas asmuo – Ž. B.. Administratorius, susipažinęs su jam perduotais bendrovės dokumentais nustatė, jog atsakovas, būdamas UAB „Coptum“ vadovu, netinkamai vykdė savo pareigas ir laiku nesikreipdamas dėl bankroto bylos nemokiai bendrovei iškėlimo, padarė žalą, kurią privalo atlyginti. Iš Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 13 d. nutartimi nustatytų aplinkybių matyti, jog ,,2016 m. finansinės atskaitomybės duomenimis, UAB „Coptum“ turto turėjo už 21 372 Eur, kur trumpalaikio turto buvo už 12 632 Eur, o ilgalaikio turto vertė sudarė 8 740 Eur, įsipareigojimai kreditoriams sudarė 28 505 Eur, kur visa mokėtina suma yra kreditoriams per vienerius metus. 2016 m. įmonė dirbo nuostolingai, turėjo 13 995 Eur nuostolių“. Iš kartu su ieškiniu pateikto 2015 metų balanso konstatuotina, jog dar 2015 m. gruodžio 31 d. UAB ,,Coptum“ jau buvo nemoki, nes tuo metu jos turtas sudarė 22 602 Eur, o pradelsti įsipareigojimai kreditoriams - 15 740 Eur, kas viršijo puse į balansą įrašyto turto vertės (puse turto sudarytų 11 301 Eur). Kauno apygardos teismas, vertindamas byloje esančius įrodymus konstatavo, kad UAB „Coptum“ nevykdo įsipareigojimų, nemoka mokesčių valstybei, todėl byloje surinkti duomenys patvirtina, jog tokia UAB „Coptum“ būsena atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – Bankroto įstatymas) 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Iš byloje esančių įrodymų darytina išvada, jog 2015 m. gruodžio 31 d. įmonė jau buvo nemoki. Nors UAB „Coptum“ buvo nemoki, tačiau jos vadovu buvęs atsakovas dėl bankroto bylos iškėlimo į teismą nesikreipė. Atsakovas, vykdęs įmonės vadovo pareigas, turėjo pareigą kreiptis dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo, kadangi jau nuo 2015 metų įmonė buvo nemoki, skolos tiek darbuotojams, tiek kreditoriams augo, todėl dėl neteisėto neveikimo bendrovei ir jos kreditoriams buvo daroma žala. Pažymėjo, jog atsakovo neteisėtais veiksmais padaryta žala sudaro 14 553,07 Eur, tai yra visų 2017 m. gruodžio 11 d. ir 2017 m. gruodžio 20 d. Kauno apygardos teismo nutartimis patvirtintų kreditorių reikalavimų suma, ir ši suma turi būti priteista iš atsakovo. Akcentavo, jog minėti pradelsti įsipareigojimai kreditoriams susidarė per 2016 m., kai įmonė jau buvo nemoki.

5Atsakovui A. Š. adresuotas ieškinio nuorašas ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 30 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, buvo įteikti 2018 m. sausio 30 d., todėl laikytina, kad atsakovas buvo tinkamai informuotas apie jam inicijuotą civilinę bylą, procesines teises ir pareigas bei jų neįvykdymo pasekmes, tai yra galimybę priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 1 dalis). Per nustatytą 30 dienų atsiliepimo pateikimo terminą, teismo nuomone, atsakovas turėjo pakankamai laiko jam pareikšti, taip pat pasinaudoti procesine teise prašyti pratęsti nepasibaigusį procesinį terminą (CPK 77 straipsnio 1 dalis).

6CPK 142 straipsnio 4 dalis numato, kad jeigu byloje yra negautas atsiliepimas į ieškinį, o ieškinyje yra pareikštas prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo, tai teismas, neinformuodamas dalyvaujančių byloje asmenų apie tokio sprendimo priėmimo laiką ir vietą, pasibaigus atsiliepimo į ieškinį pateikimo terminui, turi teisę iš karto priimti sprendimą už akių. Pasibaigus atsiliepimo į ieškinį pateikimo terminui, atsakovo atsiliepimo į ieškinį teismas negavo, todėl esant ieškovės prašymui priimtinas sprendimas už akių.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą pagal pateiktą ieškinį ir prie ieškinio pridėtus dokumentus – leistinus rašytinius įrodymus, ir įsitikinęs, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti, nustatė, kad: Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2611-273/2017 pagal kreditorės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą UAB „Coptum“, juridinio asmens kodas ( - ), iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Bankroto administratorių kompanija“ (el. b. apyrašo l. 6–7). Iš Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 13 d. nutartimi nustatytų aplinkybių matyti, jog ,,2016 m. finansinės atskaitomybės duomenimis, UAB „Coptum“ turto turėjo už 21 372 Eur, kur trumpalaikio turto buvo už 12 632 Eur, o ilgalaikio turto vertė sudarė 8 740 Eur, įsipareigojimai kreditoriams sudarė 28 505 Eur, kur visa mokėtina suma yra kreditoriams per vienerius metus. 2016 m. įmonė dirbo nuostolingai, turėjo 13 995 Eur nuostolių“ (el. b. apyrašo l. 6–7). Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 11 d. ir 2017 m. gruodžio 20 d. nutartimis civilinėje byloje Nr. eB2-2611-273/2017 patvirtinti BUAB „Coptum“ kreditorių finansiniai reikalavimai, kurie sudaro 14 553,07 Eur (el. b. apyrašo l. 8–9, 32). Iš 2007 m. rugpjūčio 31 d. Darbo sutarties Nr. ( - ) matyti, kad atsakovas A. Š. yra UAB „Coptum“ direktorius (el. b. apyrašo l. 10–11). Iš UAB „Coptum“ 2015 m. balanso matyti, jog 2015 m. UAB „Coptum“ turto turėjo už 22 602 Eur, kur trumpalaikio turto buvo už 12 406 Eur, o ilgalaikio turto vertė sudarė 10 196 Eur, įsipareigojimai kreditoriams sudarė 15 740 Eur (el. b. apyrašo l. 33). Iš UAB „Coptum“ 2017 m. spalio 13 d. balanso matyti, jog 2017 m. spalio 13 d. UAB „Coptum“ turto turėjo už 16 903 Eur, kur trumpalaikio turto buvo už 9 138 Eur, o ilgalaikio turto vertė sudarė 7 765 Eur, įsipareigojimai kreditoriams sudarė 36 006 Eur (el. b. apyrašo l. 17). 2017 m. gruodžio 15 d. antstolis A. B. įteikė atsakovui A. Š. Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. eB2-2611-273/2017, ir UAB „Coptum“, juridinio asmens kodas 300556644, bankroto administratorės UAB „Bankroto administratorių kompanija“ pranešimą (el. b. apyrašo l. 12–16).

9Kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, laikytina, jog įmonė yra nemoki (Bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis).

10Jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti (Bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalis). Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo atlyginti žalą, kurią įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją, esant Bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti (Bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalis).

11Atsakomybės už pavėluotą kreipimąsi dėl bankroto bylos iškėlimo atveju įmonei, taip pat kreditoriams padaryta žala laikytinas bendras išaugęs įmonės skolų dydis, kurio įmonė jos bankroto procese negali padengti kreditoriams, nepaisant to, jog skola konkrečiam kreditoriui gali būti ne tik padidėjusi, bet ir sumažėjusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-567/2014). Žala kreditoriams atsiranda, nes dėl išaugusių įmonės skolų sumažėja jų galimybė gauti didesnę dalį savo reikalavimo patenkinimo, tai yra jų patiriama žala yra išvestinė iš įmonės patirtos žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012).

12Iš Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 13 d. nutartimi nustatytų aplinkybių matyti, jog ,,2016 m. finansinės atskaitomybės duomenimis, UAB „Coptum“ turto turėjo už 21 372 Eur, kur trumpalaikio turto buvo už 12 632 Eur, o ilgalaikio turto vertė sudarė 8 740 Eur, įsipareigojimai kreditoriams sudarė 28 505 Eur, kur visa mokėtina suma yra kreditoriams per vienerius metus. 2016 m. įmonė dirbo nuostolingai, turėjo 13 995 Eur nuostolių“ (el. b. apyrašo l. 6–7). Iš kartu su ieškiniu pateikto 2015 m. balanso konstatuotina, jog dar 2015 m. gruodžio 31 d. UAB ,,Coptum“ buvo nemoki, nes tuo metu jos turtas sudarė 22 602 Eur, o pradelsti įsipareigojimai kreditoriams – 15 740 Eur, kas viršijo puse į UAB ,,Coptum“ balansą įrašyto turto vertės. Atsakovas būdamas UAB „Coptum“ vadovas ir privalėdamas UAB „Coptum“ vykdant nuostolingą veiklą, tai yra negalint atsiskaityti su kreditoriais, pradelstiems įsipareigojimams viršijant pusę į UAB „Coptum“ balansą įrašyto turto vertės, į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nesikreipė, ko pasekoje BUAB „Coptum“ kreditoriai patyrė 14 553,07 Eur žalą. Atsižvelgus į anksčiau paminėtas aplinkybes, į tai, kad tarp atsakovo neteisėtų veiksmų – pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nevykdymo ir padidėjusių bendrovės kreditorinių reikalavimų (žalos) yra priežastinis ryšys, ieškovei iš atsakovo priteistina 14 553,07 Eur žala (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.247 straipsnis, 6.248 straipsnis).

13CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnis numato atsakovo pareigą mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kurios yra laikomos minimaliais ieškovo nuostoliais. Esant ieškovės prašymui, iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – šiuo atveju nuo 2018 m. sausio 2 d., iki teismo sprendimo už akių visiško įvykdymo.

14Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnis). Ieškovė patyrė 600 Eur išlaidas už ieškinio parengimą (el. b. apyrašo l. 24, 40, 89), todėl ieškinį tenkinant visiškai ieškovei iš atsakovo priteistinos 600 Eur išlaidos už ieškinio parengimą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

15Nagrinėjamoje byloje mokėtinas 327 Eur žyminis mokestis (14 553,07 Eur x 3 proc. x 75 proc. = 327,44 Eur) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 80 straipsnio 7 dalis, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Atsižvelgus į tai, kad bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiamos įmonės, kurioms iškeltos bankroto ar restruktūrizavimo bylos arba kuriose vykdomos neteisminės bankroto procedūros (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), į tai, kad ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo valstybės naudai priteistinas 327 Eur žyminis mokestis (CPK 96 straipsnis).

16Procesinių dokumentų įteikimu, jų dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras (CPK 92 straipsnis). Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (naujos redakcijos nuo 2015 m. sausio 1 d. Nr. 2014-12793), minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur. Šiuo nagrinėjamu atveju, procesinių dokumentų išlaidos – 3,36 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai, valstybės naudai iš atsakovo priteistina 3,36 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

17Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta ir CPK 142 straipsnio 1 dalimi ir 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovo A. Š., asmens kodas ( - ), 14 553,07 Eur (keturiolika tūkstančių penkis šimtus penkiasdešimt tris eurus septynis centus) žalos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2018 m. sausio 2 d. iki teismo sprendimo už akių visiško įvykdymo ir 600 Eur (šešis šimtus eurų) išlaidų už ieškinio parengimą ieškovei BUAB „Coptum“, juridinio asmens kodas ( - ), atstovaujamai bankroto administratorės UAB „Bankroto administratorių kompanija“, juridinio asmens kodas ( - ).

20Priteisti iš atsakovo A. Š., asmens kodas ( - ), 3,36 Eur (tris eurus trisdešimt šešis centus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų ir 327 Eur (tris šimtus dvidešimt septynis eurus) žyminio mokesčio valstybei. Šios sumos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

21Nurodyti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo sprendimą už akių priėmusiam teismui.

22Sprendimas už akių įsiteisėja po 20 dienų nuo jo priėmimo dienos, jeigu atsakovas nepateiks pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Sprendimas už akių atsakovo atžvilgiu neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

24Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per sprendimą už akių priėmusius Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų teisėja Lina Antanaitienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, atsakovui A. Š. už akių,... 3. Teismas... 4. 2018 m. sausio 2 d. teisme priimtas ieškovės ieškinys, kuriame ieškovė... 5. Atsakovui A. Š. adresuotas ieškinio nuorašas ir teismo pranešimas, kuriame... 6. CPK 142 straipsnio 4 dalis numato, kad jeigu byloje yra negautas atsiliepimas... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą pagal pateiktą ieškinį ir... 9. Kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto... 10. Jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi... 11. Atsakomybės už pavėluotą kreipimąsi dėl bankroto bylos iškėlimo atveju... 12. Iš Kauno apygardos teismo 2017 m. spalio 13 d. nutartimi nustatytų... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnis numato atsakovo pareigą mokėti... 14. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 15. Nagrinėjamoje byloje mokėtinas 327 Eur žyminis mokestis (14 553,07 Eur x 3... 16. Procesinių dokumentų įteikimu, jų dydį bei apmokėjimo tvarką nustato... 17. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta ir CPK 142 straipsnio 1 dalimi ir 4 dalimi,... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovo A. Š., asmens kodas ( - ), 14 553,07 Eur (keturiolika... 20. Priteisti iš atsakovo A. Š., asmens kodas ( - ), 3,36 Eur (tris eurus... 21. Nurodyti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos... 22. Sprendimas už akių įsiteisėja po 20 dienų nuo jo priėmimo dienos, jeigu... 23. Sprendimas už akių atsakovo atžvilgiu neskundžiamas nei apeliaciniu, nei... 24. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...