Byla T-213-497/2012
Dėl nuteistajam J. V. , a.k. (duomenys neskelbtini) skirtos arešto bausmės atlikimo sąlygų pakeitimo, nustatė:

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas A. C. , sekretoriaujant T. M. , dalyvaujant prokurorei D. M. , Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovui E. C. ,

2teismo posėdyje išnagrinėjo Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo administracijos teikimą dėl nuteistajam J. V. , a.k. ( - ) skirtos arešto bausmės atlikimo sąlygų pakeitimo, Nustatė

3Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-05-27 nuosprendžiu J. V. , a.k. ( - ) gyv. ( - ), pripažintas kaltu pagal BK 281 str. 2 d. ir nuteistas 35 (trisdešimt penkių) parų trumpalaikio laisvės atėmimo (arešto) bausme su uždraudimu naudotis specialia teise – teise vairuoti transporto priemones trejiems metams. Vadovaujantis BK 49 str. 5 d., J. V. arešto bausmę nustatyta atlikti poilsio dienomis.

4Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracija teikimu kreipėsi į teismą dėl J. V. skirtos arešto bausmės atlikimo sąlygų pakeitimo. Kaip nurodė administracijos atstovas, nuteistasis neatvyksta atlikiti jam paskirtos bausmės pagal nustatytą grafiką, todėl nuteistajam nustatytina teismo nuosprendžiu skirtą arešto bausmę atlikti įprasta tvarka.

5Nuteistasis J. V. , būdamas teismo šaukimu informuotas apie teikimo nagrinėjimo datą, laiką bei vietą į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežasčių teismui nenurodė, prašymų dėl teikimo nagrinėjimo nėra pateikta, todėl teikimas išnagrinėtas nuteistajam nedalyvaujant.

6Prokuroras tekimą palaiko.

7Teikimas tenkintinas.

8BK 49 str. 5 d. numato, kad jeigu paskirta iki keturiasdešimt penkių parų arešto, teismas gali nustatyti atlikti jį poilsio dienomis. Jeigu asmuo pažeidžia šią arešto atlikimo tvarką, ją teismas savo sprendimu gali pakeisti įprasta arešto atlikimo tvarka.

9Iš teikimo nagrinėjimui pateiktos medžiagos, matyti, jog nuteistasis J. V. arešto bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime atliko tokiomis datomis: 2012-01-06 - 2012-01-08, 2012-01-20 - 2012-01-22, 2012-01-27 - 2012-01-29, 2012-02-03 – 2012-02-05, 2012-02-10 – 2012-02-12, 2012-02-17 – 2012-02-19, 2012-02-24 – 2012-02-26, 2012-03-02 – 2012-03-04, 2012-03-23 – 2012-03-25. Iš viso atliko 18 (aštuoniolika) parų arešto bausmės. Neatlikta arešto bausmės dalis – 17 (septyniolika) parų arešto. Teikimo nagrinėjimo metu nenustatyta objektyvių priežasčių, dėl ko nuteistasis J. V. teismo nustatytomis poilsio dienomis negalėjo atlikti arešto bausmės. Nuteistasis nei teismui, nei Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracijai nepateikė jokių duomenų, dokumentų ar raštiškų paaiškinimų, dėl ko jis nustatytu laiku neatvyko atlikti paskirtos arešto bausmės. Remiantis tuo, kas išdėstyta, nuteistajam J. V. teismo 2011-05-27 nuosprendžiu paskirto poilsio dienomis atliekamo arešto neatlikta bausmės dalis 17 (septynios parų)) keistina paprastu areštu, atliekamu įprasta tvarka.

10Vadovaudamasis BPK 354 str. 362 str., BK 49 str., teismas Nutarė

11Nuteistajam J. V. , a.k. ( - ) gyv. Rygos 35-3, Vilniuje, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-05-27 nuosprendžiu paskirto poilsio dienomis atliekamo arešto bausmės neatliktą dalį, kurią sudaro 17 (septyniolika) parų arešto, pakeisti paprastu areštu, atliekamu įprasta tvarka.

12Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą. Teisėjas

13A. C.

Proceso dalyviai