Byla e2-669-302/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Sormedica“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 26 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. e2-1511-657/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Interlux“ ieškinį atsakovei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikoms dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Sormedica“.

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
  1. Ieškovė UAB „Interlux“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti atsakovės Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimą (atsakovės 2017 m. gruodžio 19 d. rašte Nr. VPT-(1.71)-8180 nurodytus sprendimus apimtyje dėl Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo pasiūlymo įvertinimo ir pasiūlymo eilės sudarymo); panaikinti atsakovės Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų 2018 m. sausio 9 d. sprendimą (2018 m. sausio 9 d. rašte Nr. VPT-(1.71)-251 nurodytus sprendimus, kuriais atsisakyti suteikti dokumentus dėl Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialo pasiūlymo) bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
  2. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo „Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuoma“, pirkimo Nr. 189157 (toliau – Pirkimas) procedūras; įpareigoti atsakovę Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninę Kauno klinikas nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialu, o jeigu tokia sutartis sudaryta, sustabdyti jos vykdymą iki ginčas bus išspręstas galutiniu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Ieškovė nurodė, kad palankaus jai sprendimo priėmimo atveju tektų spręsti sutarties negaliojimo padarinius ir restitucijos taikymą, o tai ženkliai apsunkintų ieškovės teisę į efektyvią pažeistų teisių gynybą. Taip pat tvirtino, kad atsakovei nėra jokio neatidėliotino poreikio įsigyti biocheminius, imunocheminius bei hematologinius tyrimus atliekančią automatizuotą laboratorinę sistemą, kadangi atsakovė visus biocheminius, imunocheminius bei hematologinius tyrimus gali atlikti ir šiuo metu atlieka be automatizuoto proceso. Ieškovės teigimu, nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovei nesukels didelių neigiamų pasekmių atsiradimo.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
  1. Kauno apygardos teismas 2018 m. sausio 26 d. nutartimi tenkino ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė Pirkimo procedūras, įpareigojo atsakovę nesudaryti Pirkimo sutarties su Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialu, o jeigu tokia sutartis sudaryta – sustabdė jos vykdymą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos.
  2. Preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, teismas sprendė, kad yra galimas ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimas.
  3. Teismas nors ir sutiko, kad ginčo Pirkimu siekiamas įsigyti objektas yra itin reikšmingas, kadangi susijęs su ieškovės pacientų sveikatos priežiūra ir gydymu, tačiau, nenustatęs aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti, jog nagrinėjamu atveju egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis itin sparčiai užbaigti Pirkimo procedūras, sprendė, kad šiuo atveju prioritetas turėtų būti teikiamas viešajam interesui, pasireiškiančiam pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimu.
  4. Teismas pažymėjo, kad ieškovės pateikta 2016 m. kovo 18 d. viešojo pirkimo sutartis Nr. 16031769/SUT-16-0737, 2017 m. rugsėjo 26 d. viešojo pirkimo sutartis Nr. SUT-17-1995 ir 2016 m. kovo 18 d. viešojo pirkimo sutartis Nr. R16/03/01/SUT-16-0734 patvirtina, kad net taikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones šių pacientams gyvybiškai svarbių atsakovės funkcijų – biocheminius, imunocheminius bei hematologinius tyrimų atlikimas, nebus nutrauktas, kadangi bus vykdomos galiojančios sutartys su kitais tiekėjais.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
  1. Atsakovė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 26 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinti. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo nutartimi argumentus:
  1. Pirmosios instancijos teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones siekia viešojo intereso apsaugos, tačiau pažeidžia kitą viešąjį interesą – teisę gauti laiku ir tinkamai suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Nesuteikus tinkamai ir laiku asmens sveikatos priežiūros paslaugų pacientams, gali būti padaryta didelė žala, kurios ištaisymas tam tikrais atvejais gali tapti neįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju paneigtų asmens teisę į sveikatą ir/ar gyvybę.
  2. Priimdamas skundžiamą nutartį, teismas rėmėsi preliminariais ir deklaratyviais duomenimis. 2016 m. kovo 18 d. sutartis Nr. SUT-16-0734, sudaryta su tiekėju 24 mėnesių laikotarpiui, kurios pagrindu tiekėjas įsipareigojo tiekti reagentus hematologiniams ir biocheminiams analizatoriams, kurie eksploatuojami atsakovės laboratorijos padalinyje Onkologijos ligoninėje, Volungių g. 16. Tyrimų atlikimas gali būti užtikrinamas tik iki 2018 m. kovo 18 d. 2017 m. rugsėjo 26 d. sutartis Nr. SUT-17-1995 yra sudaryta su ieškove 6 mėnesių laikotarpiui, šios sutarties pagrindu ieškovė yra įsipareigojusi teikti imunocheminių tyrimų atlikimą ir suteikti įrangą panaudos pagrindu. Šių tyrimų atlikimas gali būti užtikrintas tik iki 2018 m. kovo 26 d. Taigi atsakovė neturi techninių galimybių užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ilgiau nei iki 2018 m. kovo 18 d., todėl nuo šios dienos, nepanaikinus laikinųjų apsaugos priemonių, gali sutrikti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, o tai gali sąlygoti didelę žalą visuomenei.
  3. Ieškovė yra suinteresuota laikinųjų apsaugos priemonių taikymu ir Pirkimo procedūrų vilkinimu, nes kol nebus baigtas ginčo Pirkimas, ji užsitikrins pajamų gavimą iš atsakovės pagal su ja pasirašytas sutartis.
  1. Ieškovė UAB „Interlux“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 26 d. nutartį palikti nepakeistą, atsakovės atskirąjį skundą atmesti. Nurodo šiuos esminius argumentus:
  1. Apeliantė net neneigia, kad ieškinys yra prima facie pagrįstas, todėl spręstina, kad ieškovė tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus, o tai reiškia, jog egzistuoja pirmoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga.
  2. Apeliantė taip pat neneigia, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas, o tai reiškia, kad egzistuoja ir antroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga.
  3. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės užtikrina viešąjį interesą tiek ginčo Pirkimo objektu, tiek sąžininga tiekėjų konkurencija. Apeliantės argumentai, kad neva pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia viešąjį interesą ginčo Pirkimo objektu, yra deklaratyvūs ir niekuo nepagrįsti. Vien tai, jog Pirkimu siekiama įsigyti atitinkamą įrangą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui savaime nepaneigia galimybės teismui taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, iškiltų grėsmė atsakovei įsigyti įrangą, kuri neatitiktų techninės specifikacijos reikalavimų. Tuo tarpu teikiant prioritetą sąžiningam tiekėjų varžymuisi būtų užtikrinamas ne tik kokybiškos įrangos įsigijimas, tačiau taip pat būtų racionaliai panaudotos ir biudžeto lėšos.
  4. Apeliantė neįrodė, kad egzistuoja neatidėliotinas poreikis Pirkimą įvykdyti kuo greičiau. Apeliantė šiuo metu yra sudariusi viešojo pirkimo sutartis su tiekėjais dėl biocheminių, imunocheminių bei hematologinių tyrimų atlikimo, t. y. 2016 m. kovo 18 d. viešojo pirkimo sutartis Nr. R16/03/01/SUT-16-0734 tarp apeliantės ir UAB „Roche Lietuva“ dėl hematologinių tyrimų atlikimo (sutartis gali būti pratęsta iki 2019 m. kovo 18 d.); 2016 m. kovo 18 d. viešojo pirkimo sutartis Nr. 16031769/SUT-16-0737 tarp apeliantės ir UAB „Werfen LT“ dėl biocheminių ir hematologinių tyrimų atlikimo (sutartis gali būti pratęsta iki 2019 m. kovo 18 d.); 2017 m. rugsėjo 26 d. viešojo pirkimo sutartis Nr. SUT-17-1995 tarp apeliantės ir ieškovės dėl imunocheminių tyrimų atlikimo (sutartis gali būti pratęsta iki 2018 m. gegužės 26 d.).
  5. Pirkimo objekto – įrangos įdiegimas yra sudėtingas ir ilgai trunkantis procesas, todėl bet kuriuo atveju šios bylos nagrinėjamas, kuriam taikomi itin trumpi terminai, esminės įtakos projekto sėkmei neturės. Net kartu su Pirkimo sąlygomis paskelbtame viešojo pirkimo sutarties projekte nėra įtvirtinti jokie aiškūs terminai, per kuriuos ieškovei turės būti pristatoma laboratorinė įranga, įrengiama ir parengiama eksploatuoti.

3Teismas

konstatuoja:

4IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5

  1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.).
  2. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 26 d. nutarties, kuria viešųjų pirkimų byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamų nutarčių negaliojimo pagrindų nenustatyta.

6Dėl naujų rašytinių įrodymų

  1. Apeliantė su atskiruoju skundu pateikė naujų rašytinių įrodymų: Sutartį Nr. VP.461/IVD/SUT-17-1807 su priedais; Sutartį Nr. VP-520/TVD-SUT-17-1992 su priedais; Sutartį Nr. VP-1627-/IVD/SUT-16-3955 su priedais; lentelę, kurioje nurodytos sumos, sumokamos ieškovei pagal minėtas sutartis per mėnesį. Ieškovės teigimu, minėtos sutartys, pasirašytos su ieškove, patvirtina, kad ieškovė yra suinteresuota laikinųjų apsaugos priemonių taikymu ir Pirkimo procedūrų vilkinimu, nes kol nebus užbaigtos ginčo Pirkimo procedūros, tol ieškovė turės užtikrintas pajamas, kurias gauna vykdydama minėtas sutartis.
  2. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.
  3. Įvertinus tai, kad atsakovė šių įrodymų pateikti anksčiau galimybės neturėjo, kadangi klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių buvo išspręstas atsakovei apie tai nepranešus, bei tai, kad naujų rašytinių įrodymų priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, kadangi šalys su šiais įrodymais turėjo galimybę susipažinti ir pateikti savo nuomonę dėl jų reikšmės nagrinėjamam klausimui atsiliepime į skundą, atsakovės su atskiruoju skundu pateikti rašytiniai įrodymai prijungtini prie bylos ir vertintini visų rašytinių įrodymų kontekste.

7Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo/netaikymo

  1. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo ieškovui galinčio būti palankiu teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Civilinio proceso įstatymas numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Nesant bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
  2. Viešųjų pirkimų bylose laikinosios apsaugos priemonės taikomos, vadovaujantis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgiant į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos (CPK 4237 str. 1 d., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1645-381/2015).
  3. Atsižvelgiant į tai, kad nei pirmosios instancijos teismas, nei apeliantė nekelia klausimo dėl ieškinio prima facie (liet. preliminaraus) pagrįstumo ir grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, šiais aspektais apeliacinės instancijos teismas nepasisako.
  4. Kaip matyti iš atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį turinio, šalys savo pozicijas grindžia skirtingai aiškindamos dviejų viešųjų interesų santykį bei vyraujančio intereso tinkamą parinkimą nagrinėjamu atveju.
  5. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d., 95 str. 5 d.) ir užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali ženkliai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014).
  6. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė vykdo viešąjį pirkimą „Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuoma“, pirkimo Nr. 189157. Ieškovė ginčija perkančiosios organizacijos (atsakovės) 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta, jog trečiasis asmuo atitinka visus ginčo Pirkime nustatytus reikalavimus, ir 2018 m. sausio 9 d. sprendimą, kuriuo jai nebuvo leista susipažinti su daugeliu trečiojo asmens pasiūlymą sudarančių dokumentų, kurie, ieškovės teigimu, nepasižymi gamybine ar komercine verte. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones - sustabdė Pirkimo procedūras ir įpareigojo atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialu, o jeigu tokia sutartis sudaryta, sustabdė jos vykdymą iki ginčas bus išspręstas galutiniu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu.
  7. Taigi, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas prioritetą suteikė viešųjų pirkimų siekiui, kad, atliekant Pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų. Kaip matyti iš atskirojo skundo turinio, atsakovė su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija nesutinka. Apeliantė viešojo intereso pažeidimą iš esmės sieja su tuo, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, Pirkimų procedūros nusikeltų, o tai sukeltų grėsmę tinkamai ir laiku nesuteikti asmens sveikatos priežiūros paslaugų pacientams ir tokiu būdu padaryti didelę žalą, kurios ištaisymas tam tikrais atvejais galėtų tapti neįmanomas.
  8. Sutiktina su atsakove, kad Pirkimo objektas – biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės įrangos nuoma, yra neabejotinai susijęs su viešojo intereso tenkinimu – visuomenės teise gauti aukštesnio lygio sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau vien tai, nepateikus jokių konkrečių įrodymų, patvirtinančių realią viešojo intereso pažeidimo grėsmę, savaime nereiškia, kad atsakovės interesas tęsti Pirkimo procedūras šiuo atveju yra svarbesnis. Vien tik deklaratyvūs apeliantės teiginiai, kad Pirkimo procedūras būtina atlikti skubiai, nes ginčo Pirkimo objektas yra itin reikšmingas, kadangi susijęs su ieškovės pacientų sveikatos priežiūra ir gydymu, negali būti vertinami kaip pakankamas pagrindas išvadai, jog pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra daroma reali ženkli žala visuomenei.
  9. Be to, apeliantė neįrodė, kad egzistuoja neatidėliotinas poreikis įsigyti biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančią įrangą. Į bylą buvo pateiktos viešojo pirkimo sutartys: 2016 m. kovo 18 d. viešojo pirkimo sutartis Nr. R16/03/01/SUT-16-0734, sudaryta tarp apeliantės ir UAB „Roche Lietuva“ dėl hematologinių tyrimų atlikimo (sutartis gali būti pratęsta iki 2019 m. kovo 18 d.); 2016 m. kovo 18 d. viešojo pirkimo sutartis Nr. 16031769/SUT-16-0737, sudaryta tarp apeliantės ir UAB „Werfen LT“ dėl biocheminių ir hematologinių tyrimų atlikimo (sutartis gali būti pratęsta iki 2019 m. kovo 18 d.); 2017 m. rugsėjo 26 d. viešojo pirkimo sutartis Nr. SUT-17-1995 tarp apeliantės ir ieškovės dėl imunocheminių tyrimų atlikimo (sutartis gali būti pratęsta iki 2018 m. gegužės 26 d.), patvirtina, kad biocheminių, imunocheminių ir hematologinių tyrimų atlikimas šiuo metu ir artimoje ateityje yra užtikrinamas, o objektyvių duomenų, paneigiančių galimybę atlikti minėtus tyrimus, atsakovė su skundu nepateikė.
  10. Viešųjų pirkimų ginčai nėra vien tik privataus pobūdžio, jie susiję su viešojo intereso apsauga, kad visuomenė yra suinteresuota ne tik pirkimo objektu, bet ir tuo, jog perkančiųjų organizacijų vykdomos viešojo pirkimo procedūros vyktų skaidriai, griežtai laikantis įstatymų reikalavimų, būtų užtikrintas konkurso dalyvių sąžiningas varžymasis. Tęsiant pirkimo procedūras, kai yra kilęs ginčas dėl trečiojo asmens atitikties Pirkimo sąlygų reikalavimams, būtų pažeidžiama visuomenės teisė į viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą ir teisėtumą bei sąžininga tiekėjų konkurencija.
  11. Situacijos teisinio vertinimo, apeliacinės instancijos teismo nuomone, nekeičia ir apeliantės nurodoma aplinkybė, kad ieškovė, taikant laikinąsias apsaugos priemones, pagal su ja vykdomas sutartis tol, kol nebus baigtos ginčo Pirkimo procedūros, gaus atitinkamą finansinę naudą.
  12. Nustatytų aplinkybių pagrindu spręstina, jog apeliantė šiuo konkrečiu atveju neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo būtinumo bei to, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra daroma ženkli žala viešajam interesui ir pačiai atsakovei (CPK 178 str.).
  13. Atsižvelgiant į pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų pirkimų bylose terminus (CPK 4236 str. 1 d., 4238 str. 4 d., 4239 str.), į tai, kad bylos nagrinėjimas iš esmės jau yra paskirtas, į tai, kad apeliantė šiuo konkrečiu atveju neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo būtinumo bei į tai, kad ieškinio patenkinimas sąlygotų reikšmingus pasikeitimus tolesnėje Pirkimo procedūrų eigoje, darytina išvada, jog ginčo Pirkimo procedūrų sustabdymas keliems mėnesiams neturės realios žalos viešajam interesui, o jeigu tokia žala ir būtų padaryta, tai ji tikėtina, kad nebus didesnė nei žala, kuri galimai kiltų nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių.
  14. Atkreiptinas atsakovės dėmesys, kad, pasikeitus aplinkybėms, atsakovė turės teisę kreiptis į teismą su prašymu panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 149 str. 1 d.).

8Dėl procesinės bylos baigties

  1. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad atsakovės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atsakovės atskirasis skundas atmestinas, o Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 26 d. nutartis paliktina nepakeista.

9Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

10Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai